HUGO VAN DER MOLEN'S
Historic Papers site
a collection of historic invoices and letters
een verzameling historische rekeningen en brieven

Bicycles / Fietsen
(update June 29th 2016)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl


Ordering information / Bestelinformatie

The Netherlands
J.S. Riemersma, Hoef-, grof-, en kachelsmederij, Jonkersland - Langezwaag (Fr.)
Landbouwwerktugen, rijwielen, huishoudelijke artikelen, zinkwerk en electrische aanleg,
nota, Langezwaag 1944; afb. (3 bij 2 cm) van hoefsmid met paard; afb (3 bij 4 cm) van sulkyrijder met tweespan; afb (1 bij 2 cm van rijwiel; see picture; 50 Euro.

J.W. Koopman,
Fabrikant van de "Sint-Bavo" - Rijwielen; Bondsrijwielhersteller; Handel in Friesche, Noorsche en Engelsche schaatsen; Stoom-schaatsenslijperij; Aanleg van electrische schelgeleidingen en telefoon; Eigen inrichting voor vernikkelen en emailleren.
Raaks 3, Haarlem, 1900: firmarekening in rood en zwart, met rode jugenstilornamenten; 95 Euro.

United Kingdom
Osmonds, Ltd.
"The bicycle that made Birmingham famous"
Letter to the Nederlandsche Handel-Maatschappij, Birmingam, 1908; illustrations of an Osmaond bicycle for men and a tower, Condition VF +; price 95 €.


Google Self-driving bike

klik hier voor een film over Google's Self-Driving Bike !!


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl