HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Bonifatius
(update: March 27th 2003)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
VISA, Euro-Mastercard & American Express accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 7 Euro
You are here: home - scripophily - famous persons - Bonifatius

Bonifatius (675-754)

Velen zullen het zich van hun schooltijd herinneren: de zendeling Bonifatius werd in 754 bij Dokkum vermoord. 

Terwijl Spanje en zelfs  zuid Frankrijk in het begin der 8e eeuw aan de mohammedanen toeviel, verbreide het Christendom zich in Zuid- en West Duitsland. In die tijd was de tegenstelling Franken-Friezen (veel groter als alleen het huidige Friesland !) gelijk aan die tussen christenen en heidenen. De kerstening van de Friezen kwam echter meer vanuit Engeland, met belangrijkste peronen Willibrord en Winfried, wiens  naam in 1922 werd veranderd in Bonifatius toen hij door de Paus tot bisschop van Germanië werd  gewijd. Later werd hij aartsbisschop van Mainz.

Hij heeft 3 jaren onder Willibrord geëvangeliseerd. In 716 begon Winfried's arbeid in het Friezenland, maar met weinig succes. Hij heeft toen verder vooral in de Duitse landen gepredikt en georganiseerd. Op het laatst van zijn leven trok hij weer op een breed opgezette zendingstocht naar de Friese streken. Daar is hij in 754 met een aantal volgelingen  bij Dokkum als slachtoffer van zijn geloofsijver gevallen.

Bonifatius was bovenal  organisator en kerkvorst, die grote waarde hechtte aan de band met en  de gehoorzaamheid aan de bisschop van Rome. Zo heeft hij ook de Utrechtse bisschopszetel voorgoed ingeschakeld in het verband der R.K. kerk.

Hij is begraven in de Dom te Fulda in de door hem gestichte Benedictijnse abdij. Jaarlijks (althans per 1952) vergadert het Duitse episcopaat aan zijn graf.. Zijn feestdag is 5 juni.

Bron: E.N.S.I.E, deel I en X


Stichting Sint Bonifatius Hospitaal
gev. te Leeuwarden, obligatie f 1000 in 7,25% leening 1968, groot 6 miljoen, Leeuwarden 3 dec. 1968; druk: c.a.Spin & Zoon, A'dam; vierkant oranje bel.zegel; wit gepreegd zegel; los couponblad, donker groene sierrand op groen, 13 ontwaardingsgaten, ongevouwen; prijs 25 Euro.


Gebruik van deze tekst of delen daarvan wordt aangemoedigd, maar is uitsluitend toegestaan onder vermelding van:
copyright, 2003: Dr. Hugo H. van der Molen; http://www.scripophily.nl
Dit copyright zal strikt worden gehandhaafd en wie inbreuk maakt op dit recht kan gerechtelijk worden vervolgd. Gebruik van deze tekst zonder bronvermelding zou een gebrek aan waardering zijn voor het vele, vaak tijdrovende, werk en onderzoek dat schrijvers van dit soort artikelen veelal doen om hun hobby meer inhoud te geven voor zichzelf en anderen. Bronvermelding wordt ook op prijs gesteld als u uw eigen tekst deels ontleent aan dit artikel.

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - famous persons - Bonifatius


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl