HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Groen van Prinsterer (1801-1876)
(update: February 4th 2004)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
VISA, Euro-Mastercard & American Express accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 7 Euro
You are here: home - scripophily - Groen van Prinsterer


Groen van Prinsterer (Guillaume, 1801-1876)
Nederlands Anti Revolutionair staatsman en politicus. Hij was van 1827-29 kabinetssecretaris, maar nam ontslag  uit protest tegen de verlichte politiek van Willem I. In 1833 was hij huisarchivaris des Konings en van 1840-66 kamerlid. Hierin zat echter een onderbreking van 1857 - ca. 1862. Dit vanwege zijn  verzet tegen de wet over de gemengde school in 1857: de huidige openbare school van overheidswege, die reeds vanaf 1806 was ingeburgerd. Hij was voorstander van door de overheid ingestelde  Rooms-katholieke, Protestantse en Joodse scholen en was tegenstander van de neutrale gemengde scholen, waar godsdienstonderwijs niet door de onderwijzers, maar slechts door godsdienstleraren mocht worden gegeven.
Hij was leider van de Anti Revolutionaire Partij - AR en hoofdredacteur van "De Nederlander" van 1850-55.
Publicaties: 1847: Ongeloof en revolutie; 1865-67: Parlementaire Studiën en schetsen (3 dln.); 1835-61: Archives ou correspondance inédite de la maison  d'Orange -Nassau (15 dln.)

Bron: E.N.S.I.E.,  deel X, p. 560 e.a.


Chr. Hist. Persvereeniging "Groen van Prinsterer"
gev. te Rotterdam; goedgekeurd bij Kon. Besl. in 1920; Obligatie aan toonder groot f 25 (oplage # = 200); serie II, Rotterdam, 1922;  24 bij 30 cm.; Art-Deco sierrand in zw/w., oranje gedrukt bel. stempel; conditie VF-: 2 maal gevouwen, in R en L rand  1 cm scheurtje en lichte vlek onderin; aanhangend couponresten; prijs 250 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - Groen van Prinsterer


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl