HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares


Indonesia / Indonesië
(update: November 17th 2020)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal accepted
postage and packing: Netherlands 5-10 Euro; Abroad: ask for the rates
You are here: home - scripophily -search by country - Indonesia

en Facebook of Linkedin


Indonesië-kaart 1949

klikop foto voor vergroting


Geschiedenis

Nederland verzette zich (na de 2e wereldoorlog) tegen de Indonesische onafhankelijkheid en stuurde militairen om de rust te herstellen, de zgn. 'politionele acties'. Nederland slaagde er echter niet in de Indonesiërs te verslaan en mede vanwege internationale druk van vooral de Verenigde Staten, accepteerde Nederland op 27 december 1949 de Indonesische onafhankelijkheid. Alleen de westelijke helft van Nieuw-Guinea bleef nog tot 1962 Nederlands.

De Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, met uitzondering van Nieuw-Guinea, kwam pas echt ten einde in december 1957, toen vanwege het conflict tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea Nederlanders werden gedwongen uit Indonesië te vertrekken en Nederlandse bedrijven werden genationaliseerd.

Het verschil van mening over de datum van ontstaan van de Republik Indonesia heeft tientallen jaren de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië verziekt. Indonesië hield vast aan de datum 17 augustus 1945, Nederland hield vast aan 27 december 1949. Pas in 2005 werd bij monde van minister Bot van Buitenlandse Zaken het volgende gesteld: Ik zal met steun van het Kabinet aan de mensen in Indonesië duidelijk maken dat in Nederland het besef bestaat dat de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië de facto al begon op 17 augustus 1945 en dat wij - zestig jaar na dato - dit feit in politieke en morele zin ruimhartig aanvaarden. Saillant detail is dat minister Bot zelf als kind in het concentratiekamp Ambarawa de uitroeping van de Republiek Indonesia heeft meegemaakt.

Bron: Wikipedia, 28-9-2010



Bandoengsche Kininefabriek,
Semarang, Indonesia, 1955, aandeel, 125 Rupia's, two purple (mostly) and one red stamp (some), (for capital enlargement etc), green border, print: de Bussy, A'dam; coupons origially atteched or stapled on; EF, see picture, price 15 Euro.

Cultuur Maatschappij Pandjie en Tandjongsarie NV
gev. te Surabaia (Indonesië); SCRIP, nominaal groot Rp. 100; 5 scrips geven recht op 1 meervoudig gewoon aandeel van Rp 500, Surabaia, 1952; rode sierrand op geel patroon; druk: De Bussy, A'dam; achterop 2 stempels van de Escomptobank in Amsterdam i.v.m. 15 % dividenduitkering in 1952 en 1954; VF, 1 vouw, nietjesspoor in rechterrand, prijs 45 Euro.



Escomptobank
te Batavia, Nederlands-Indië (Dutch East Indies)
Until 1949 the name of the bank was Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij N.V.(see below for shares of that company); In 1952 the word Gulden (Guilder) was changed to Rupiah (RP), which is indicated on these pieces by means of a large stamp. A smaller stamp indicates that a payment has been made. Measures: ca. 18 x 30 cm.
In 1958 the name of the company was changed into P.T. Escomptobank, what is indicated on the shares with a large stamp.
The shares have a brown decorative border and in the under print a sword and laurel wreath (NL: lauwerkrans);
-------- onderaandeel (sub share), serie C, 1949, This share (no 3450) was transferred in 1960 to Dirk Borreman, Amsterdam; Price 25 Euro.
------------------ same type, transferred in 1960 to Adriaan de Koning, Kebajoran Baru, Djakarta Raya, Djakarta, Indonesia. Price € 25.

Escomptobank
te Djakarta (formerly Batavia), Indonesia
Similar type of shares as above:
--------- onderaandeel (sub share), serie C, 1951; this share (no. 4595) was transferred in 1959 to Reintje Ekamp-Brummer, weduwe van dhr. Ekamp, Amsterdam; Price € 15.
------------------- same type; this shares (no. 4492 and 4564) was transferred in 1960 to Dirk Borreman, Amsterdam; price € 15.



John Peet & Co (Indonesia), N.V. , aandeel van Rp 1000, Djakarta, 1957, brown border on yellow, text in Indonesian, print: G. Kolff & Co. see picture, UNC, 25 Euro.

Plantations Indonésiennes & Participations S.A.
Paris, 1962; brown border on yellow, 1 red and 1 yellow company logo; coupons attached; unfolded, several tiny staple holes, price 23 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily -search by country - Indonesia

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl