HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

 Suriname / Dutch Guyana
(update: 18-2-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal accepted9
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 9 Euro
You are here: home - scripophily - search by country - Suriname

SURINAME


Guyna Goud Placer Maatschappij, gev. te 's Gravenhage:
(English: Gold mining and related activities in Dutch Guyana = Suriname)
Typ: Belinfante-Schinkel; opgericht op 21-5-1898; Doel was het exploiteren van de goudconcessie vroeger op naam staande van de Mineraal-Maatschappij Suriname en het doen van zaken op mijnbouwkundig gebied in Suriname, zo ook het daar te lande in cultuur brengen van gronden, aanleggen en exploiteren van telephoon- en tramlijnen, her exploiteren van stoombootdiensten en laboratoria en verder het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat.
Maatsch. Kap. in 1906 vergroot naar f 3.100.000 waarvan 1 mln. in gewone aandelen, in coupures van f 100 tot f 500; Het faillissement werd 2-9-1926 uitgesproken. Originele handtekening van directeur M.C. Verloop;
----------Bewijs van gewoon aandeel f 250; VVOF cat. no. 167 b , groene fraaie sierrand, zwarte, groene en rode letters, 's Gravenhage, aug. 1906;   aan de binenkant een stempel "D.J. Spaans, Kastanjelaan 1, Purmerend", 95 Euro.
---------- Bewijs van preferent aandeel f 1000, VVOF cat. no. NLH 0167 d; 's Gravenhage 1906,  fraaie bruine sierrand, zwarte, rode en gele teksten; VF-, maar geen wezenlijke beschadegingen. Div. bruine vouwen en vlekjes, gepreegd bel. stempel;  75 Euro.

Mijnbouw Maatschappij "Suriname"
This gold mining company was founded in 's Gravenhage (The Hague) in 1903; Bewijs van aandeel f 100 (share certificate for DGL 100); 's Gravenhage, 1904; very decorative piece with beautiful red border, complete coupon sheet attached, embossed tax seal (gepreegd belastingstempel), condition EF: 3 neat folds and further printer fresh without any defects; price € 135.


Certificaat uit 1844 m.b.t. Olanters in de Kolonie Suriname, door Broer & Co., Amsterda, 1844

 

 

Negotiatie door Th. Chrs. van Nes in de jaren 1769 en 1770 ten behoeve van Planters in de Kolonie Suriname opgericht,

en laatstelijk onder directie van Broer en Co. te Amsterdam.

Certificaat van eene ingetrokken obligatie,
met originele handtekening van dhr. Broer.

Het certificaat geeft recht op eventuele alsnog nog te verschijnen uitdelingen.

afm. 18 x 24,5 cm, linker, boven en onderrand onregelmatig, verder in zeer fraaie staat zonder vlekken of gebreken.

Gepreegd belastingzegel van 15 cent,

Amsterdam, 1844, prijs € 50

 

 

 

<-------- klik op de foto voor een vergroting


Surinaamsche Bosch-Exploitatie-Maatschappij voorheen Van Tubergen & Daam
gev. te Amsterdam, Bewijs van aandeel f 1000 (# = 1000), Amsterdam 20-1-1910; druk: Handelsdrukkerij "De Brakke Grond", A'dam; fraaie bruine sierrand op groen patroon; div. afstempelingen tor uiteindelijk f 50; ontwaarding met 1 rond gat door 1 handtekening, wit ingedrukt bel stempel, 60 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by country - SurinameGoogle
 
Web www.hugovandermolen.nl