HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares
Bakeries, flour & grain

(update April 19th 2016)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home>> scripophily>> search by activity >> bakeries, flower & grain


The Netherlands:

Coöperatieve Stoom-Zuivelfabriek en Korenmalerij "De Toekomst"
Gev. te Glimmen (gemeente Haren, Gn)
Opgericht op 6-4-1914, Aandeel f 10 no. 244, t.n.v. de erven Bosscher te De Punt, Glimmen 1914, met handtekening van H.P. van Bruggen, secr. penn. en van .....; fraaie sierrand, oranje gedrukt belastingzegel, druk: gebr. Hoitsema, Groningen; afm. ca. 21 x 18,5 cm; aanh. couponblad, waarvan 5 geknipt, niet te koop.
In 1896 verrees aan de Rijksstraatweg de zuivelfabriek De Toekomst NV, waaran 42 boeren deelnamen. In 1914 fuseerde De Toekomst met een melkfabriek uit Yde. De fabriek bleef toen wel in Glimmen en werd uitgebreid met een korenmalerij. In 1916 werd de stoommachine vervangen door elektromotoren. Het pand bleef in bedrijf tot 1966 en werd in 1968 gesloopt. Bron: M. Goslinga, p. 18.

Christelijke Coöperatieve Brood-Bakkerij en Verbruiksvereeniging "Ons beginsel"
gev. te Arnhem; opger. in 1920; Obligatie aan toonder f 250 in 5% leening groot f 25.000, verdeeld in 80 obligaties van f 250 en 50 Obligaties van f 100; dus # = 80;  3 origin. handt.v/h/ bestuur, o.a. voorz. Duringhof; zwarte sierrand en tekst; Electr.drukkerij G.W. van der Wiel & Co., Arnhem; ca. 22 bij 34 cm., 2 blauwe bel stempels; prijs:
----- EF: ongevouwen, 95 Euro;
----- VF: ongevouwen, maar 1 cm. scheur in rechter rand, 75 Euro.

"Farina", Fabrieken voor Graanproducten en Voedingsmiddelen NV
gev. te 's Gravenhage, opger. 3-4-1916, Bewijs van aandeel B, f 500, januari 1921, origin. handt., Art-Deco rand in bruin-rood; in onderdruk een persoon die deeg maakt in een kom, druk: E. de Bont & Zoon, Rotterdam; VF, ongevouwen, 2cm scheurtje in L rand en 0,5 cm scheurtje in R rand, volgens GET cat. sept'00 nog nooit geveild, 115 Euro

Farmer graanproducten N.V.
Groningen, 1955, gelegen aan de Aweg, aandeel van f 500, no. 131, t.n.v. dhr. H.W. Meijer te Veendam, orig. hadtekening, met volledig couponblad, bruine sierrand op geel veld; conditie UNC, = drukfris; prijs € 50.
Het bedrijf werd in 1886 opgericht door J.W. Bakker JDzn uit Enumatil, die in 1903 overleed. Van 1886-1945 werd de zaak onder de naam Fa. J.W. Bakker JDzn gedreven. In 1946 werd de naam gewijzigd in Farmer Graanproducten. Ze hadden o.a. een fabriek van levensmiddelen, een gortpellerij en een veevoederfabriek. Ze verkochten in binnen- en buitenland (bron: K. ter Laan, 1954, deel 1, p. 198).
Het hoofdkantoor in Groningen was aan de Aa straat, langts de later gedempte Westerhaven. Dit aandeel is afgebeeld op blz. 66 van een boek over het landgoed Altena in de gemeente Doornspijk (Gld). Op dat landgoed heeft Farmer Graanproducten vanaf ca. 1950 een tijdje ruimte gehuurd in de oude zuivelfabriek "Altena", overigens zonder dat men er definitief gebruik van zou blijven maken. Bron: Pieters e.a., 2011.

Kraus, Wierenga & Co's Graanhandel (NV)
gev. te Groningen. Deze zeer bekende graanhandel zat aan de Noorderhaven, waar de transportpoort nog steeds over de weg gaat naar de waterkant.
rode SPECIMEN opdruk; afkomstig uit de archieven van drukkerij De Bussy: zeer zeldzaam !
Van de serie A en de serie B zijn elk 3 exemplaren in verzamelaarskringen bekend.
1 maart 1935; fraaie zwarte sierrand op geel patroon;
---------- Oprichtersbewijs, serie A, t.n.v. ........blanco.....; EF/UNC met 1 verticale perforatie, 50 Euro (slechts 1 ex. te koop !)
---------- idem, maar t.n.v. (gedrukt) Hollandsche Bank-Unie NV, Amsterdam; not for sale.
---------- Oprichtersbewijs, serie B, niet tennaamgesteld; 50 Euro (slechts 2 ex. te koop !).
1-7-1954; andere uitvoering als hierboven, ook SPECIMENS
---------- Bewijs van aandeel f 1000, blauwe sierrand, UNC: 2 vericale rijen kleine letterperforaties dB, 95 Euro.
---------- Bewijs van preferent winstaandeel f 1000, geen letterperforaties, 95 Euro. 

Machinale Brood-, Koek- en Banketfabriek "De Concurrent"
Hengelo (O); opgericht 30-7-1920; Bewijs van Aandeel groot f 100 t.n.v. J. ter Waarbeek, waarop direct gestort f 75 en later f 15 en f 10. Hengelo, 1927; ondertekend door de President, dhr. G.H. Grotenhuis en secr. H. Albertz; afm. 25 x 32 cm.; druk: H.L. Smit & Zn, Hengelo, electrische drukkerij; fraaie maar eenvoudige Art Deco rand; conditie VF-: de buitenste rand van 3 van de 4 zeer brede randen, zijn op div. plaatsen beschadigd, maar dat wordt onzichtbaar bij inlijsten. Prijs € 50.Meelfabrieken der Nederlansche Bakkerij-aandeel met gravure der fabrieken

Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij,
---------- Bewijs van aandeel f 1000 (proefdruk = blankette), 1916
het stuk is in de rechterbovenhoek genummerd "1" en in rechteronderhoek "143", komend uit 1 van 5 proefdrukboeken (rechterbovenhoek) met minstens 143 verschillende proeven van Drukkerij Geuze te Dordrecht; grote bruin-paarse sierrand met in bovenrand een rond vignet van een bakker die brood uit de oven haalt; VF-EF: ongevouwen, maar rechter-onderrand iets omgekruld geweest; volledig couponblad, zeer zeldzaam, mooi om in te lijsten, 250 Euro.

---------- 5% obligatie, groot f 1000 (proefdruk = blankette), 1916
het stuk is in de rechterbovenhoek genummerd "1" en in rechteronderhoek "142", komend uit 1 van 5 proefdrukboeken (rechterbovenhoek) met minstens 143 verschillende proeven van Drukkerij Geuze te Dordrecht; grote groene sierrand met in bovenrand een rond vignet van een bakker die brood uit de oven haalt; VF-EF: ongevouwen, maarkleine randgebreken, volledig couponblad, zeer zeldzaam, mooi om in te lijsten, prijs 250 Euro.

---------- bewijs van aandeel, f 50,-, Rotterdam, 31-1-1939,
ondertekend door o.a. directeur J.K.P. Kraan; Druk: Geuze en Co's Drukkerij, Dordrecht. Prijs: € 50.
Illustratie: grote afbeelding van de nu nog bestaande meelfabriek MENEBA aan de Rotterdamsche Maashaven.
Illustration: large picture of the still existing flour factory MENEBA on the Maas harbour in Rotterdam.

---------- 3½% obligatie, f 1000, 7-1-1947, F, onderste 7 cm zijn van het stuk afgesneden ter ontwaarding, couponblad aangeniet, oranje belastingstempel, 23 Euro.

---------- firmabrief (dus geen aandeel !) uit 1957 met fraai vignet van de fabriek, de Maas en schepen, EF, 34 Euro.Sluis' Biskwiefabrieken N.V.
Deventer, opger. 10-10-1923,
---------- aandeel nr. 218 van fl. 3000, reservestuk = zgn. blankette, Deventer 1923, VF, eigenlijk EF conditie behalve een beschadigde onderrand, prijs 23 Euro.
----------aandeel van fl. 3000, nr.17 t.n.v. Sluis' Pluimvee- en Vogelvoederfabrieken N.V. te Wesperkarspelen (tennaamstelling gedrukt in bruine kleur van het aandeel), Deventer 1923, EF, prijs 100 Euro.
Er zijn minder dan 218 van uitgegeven (zie bovenstaand blankettenr.) en nog minder op naam van Sluis' Pluimvee etc.

Veevoeder- en meelfabriek v/h Fa. A. Kruyt, Gev. te Ameide (Z.H.), dorpje, gelegen aan de Lek, opgericht 1953, Bewijs van aandeel f 1000, 1953, origin. handt., bruin/groene sierrand op groen patroon, 45 Euro = f 99.
Ze namen later in Nederland veel bakkerijen over om meel aan ze te verkopen.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home>> scripophily>> search by activity >> bakeries, flower & grain


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl