HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Education (Onderwijs)
(update May 4th 2003)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - educatioen

en Facebook of Linkedin


The Netherlands
Instituut der Engelsche Zusters (Institut de englischen Schwestern) Beate Mariae Virginis, provincie Moederhuis Aschaffenburg, 8% 10 jarige Eerste Hypothecaire Obligatielening groot f 350.000, obligatie aan toonder groot f 1000, Aschaffenburg (Duitsland), 1929, vignet met wapen en tekst "Institut B.M.V. der Englischen Fraulein, Aschaffenburg, # = only 240 (also 180 of f 500 and 200 of f 100).
nr. 074, without wrinkles or tears, hole cancelled, imprinted orange Dutch tax seal, 2 stamps "betaald", f 195= 89 Euro
nr. 096, small wrinkles and tears in the broad border, imprinted orange Dutch tax seal, 2 stamps "betaald", f 195 = 89 Euro
Doel: uitbreiding han het nieuwe schoolgebouw te Wurzburg, voorts aankoop van meubilair en inventaris en afdoening van hypotheken, op basis van welker bezittingen nu een nieuwe hypotheek is afgelost. Dan volgt een lijst met adressen van gebouwen in Wurzburg en Aschaffenburg.
Nu nog steeds geld dat meisjes, die hun middelbare school bij de "Engelse zusters" deden "gut erzogen" worden beschouwd. Er zijn nu nog scholen in o.a. Aschaffenburg en Neurenberg.

Jubileumfonds der Ned. Hervormde Gemeentescholen te Utrecht , blankette van een aandeel, mei 1948, prijs f 50 = 23 Euro. Zie afbeelding
Prachtig vignet van oude huizen met trapgevels, nu nog steeds bestaand op hetzelfde adres: Achter St. Pieter 14. Bij aankoop wordt hiervan een gratis kleurenfoto meegeleverd.
-----Translation of the above: Jubelee fund of the Dutch Reformed Municipal School in the city of Utrecht, blankette of a share, May 1948, price f 50 = 23 Euro. See picture
Beautiful vignette of old houses with staircase roof facades, still standing at the same address, Achter St. Pieter no. 14. in the city of Utrecht A color photo of the present situation goes with this share.

Juliana-Bank tot bevordering van den bouw van Christelijke scholen, gev. te Amsterdam
(Engl.: Juliana-Bank for the furtherance of the building of Christian schools)
Juliana was born in 1909. She was Queen of the Netherlands from 1948-1980 and was marrried in 1937 to Prins Bernhard von Lippe Bisterfeld from Germany.
Established in 1920; rare SPECIMENS from the archives of the famous printing firm Debussy,  Amsterdam May 1st 1932,
---------- 4,5 % Obligatie (bond) van f 100, brown decorative border, 1 vertical perforation, with coupon sheet, EF +, price 75 Euro.
---------- 4,5 % Obligatie (bond) van f 500, green decorative border, 1 vertical perforation, with coupon sheet, EF +, price 75 Euro.
---------- 4,5 % Obligatie (bond) van f 1000, blue decorative border, 1 vertical perforation, with coupon sheet, EF +, price 75 Euro.
set of all 3 types: 195 Euro.De Nieuw Baarnsche School, groene sierrand en belettering, handelsdrukkerij De Brakke Grond, Amsterdam (de school was in elk geval per 26-10-'35 in Liquidatie, wellicht ook eerder).
--------------- de 1e uitgifte van 250 aandelen van f 50, kapitaal f 12.500, gatenontwaarding op orig. handtekeningen.
----- 1910 (geheel gedrukt), no. 010 tnv dhr W.R. Essen te Baarn; in 1935 tnv Adriane geertruida Voute Esser te Baarn; 3-3-'37 tnv dhr. Chris Blatt te A'dam, Keizersgracht 295, oranje belastingzegelstempel, 1cm scheurtje in onderrand op middenvouw, wat vlekjes, los couponblad,  23 Euro

------------ de 2e Serie van 250 aandelen, genummerd 251 t/m 500, gatenontw. op orig. handtekeningen, oranje belastingzegelstempel.
----- gedrukte 1914, no. 345 tnv C.G.Veth te Baarn, div. papercliproestresten en klein vlekje, verder heel gaaf, los couponblad en bew. v. rechtsherst.,  23 Euro

----- 1916 (14 doorgehaald),  tnv W.R. Esser te Baarn; in 1935 tnv Robert Esser en 15-8-'49 tnv Nieuwe Baarnsche School, aangeniet couponblad,  35 Eu.

----- 1919 (1914 doorgekruist), no. 370 tnv Joan H.A. Kruimel te Baarn, kleine roestsporen in linkerbovenrand, aangeniet couponbladf,  35 Euro.

----- t.n.v. dhr. D.W.H. Patijn te Baarn en 1-1-1948 tnv de nieuwe Baarnsche School in liq.; met verklaring v/h/ bureau effecten registratie, 35 Euro.


Schoolvereniging voor Roomsch-Katholieke Kinderen, gev. te Amsterdam,
opgericht 28-9-1905; Inkomsten-Obligatie f 50, Amsterdam 16-5-1911; fraaie bruine sierrand, gedrukt blanco bel. zegel; orig. handt.; # = 200 st.; volledig los couponblad; 50 Euro.

Stichting Montessori Onderwijs Amsterdam, 4% obligatielening, 1000, 1-11-1966, 23 Euro =  f 50.

Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den bijbel te watergraafsmeer en omstreken, gevestigd te Amsterdam (O), opgericht in 1907, 3,5% leening, 1943, groot f 88.000, obligatie f 100, blauwe sierrand op geel veld, blankette, UNC, f 25 = 12 Euro.

Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel voor Lager en M.U.L. Onderwijs op Gereformeerden Grondslag te Amsterdam (West)
3,5 % obligatie, groot f 500 in een leening van f 35.000,  Amsterdam 1-6-1943, groene sierrand, Drukkerij Holland N.V., Amsterdam, EF, blankette, 23 Euro.

Vereeniging tot verheffing van het ambachtsonderwijs te Winschoten en omstereken, opger. 1898, 4,5 % obligatie f 500, van lening groot f 55.000, 7-11-1903, # = 110, VF/F, ontwaarding met blauw kruis, coupons aanhangend, niet te koop (not for sale)

Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs te Amsterdam, opgericht in 1909, 3,5% leening f 340.000, 1944, obligatie f 1000, blankette, groene rand op geel, UNC, f 50 = 23 Euro.

Vereeniging voor Voorbereidend, Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs op Gereformeerden Grondslag Amsterdam-Noord, gevestigd te Amsterdam Noord (Tuindorp-Oostzaan), opgericht in 1923, geldleening groot f 43.000, obligatie f 500, blauwe rand op geel veld, 2-5-1938, blankette, UNC, f 25 = 12 Euro

------- idem, obligatie f 100, bruine sierrand op geel veld, blankette, UNC, f 25 = 12 Euro

Vereniging "Bijzondere Protestantsche Kleuterschool" te Heemstede, 4% obligatieleening 1954, groot f 130.000, blankette, blouwe sierrand, UNC, f 25 = 12 Euro

Vereniging tot oprichting en instandhouding ener christelijke school te Loosduinen, 5% obligatielening f 100.000, 1957:
------- obligatie f 1000, bruine sierrand op geel veld, reservestuk = blankette, UNC, 23 Euro
------- obligatie f 500, groene sierrand op geel veld, zie afbeelding, reservestuk = blankette, UNC,  23 Euro


Einstei: education


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - educatioen

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl