HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Exhibitions & Exhibition buildings
(update: January 2nd 2005)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily -


France
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industrielles Paris 1925, Bon a Lot de 50 Fr, Paris 1923, The lotery ticket gave right to 20 entrance tickets and gave right to a host of extras, reductions for train, plane and theatres and also participated in 56 lotery drawings in 1923 and 1924; blue rose-decorated border, VF-, not damaged but brown folds nd some stains; 23 Euro.

The Netherlands
Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam,
opgericht in 1856, gebouwd op het Frederiksplein tussen 1858 en 1861 door de beroemde bouwmeester Cornelis Outshoorn (de belangrijkste architect van het eclectisisme en  architect van o.a. het Amstelhotel) voor de  door Dr. Samuel Sarphati opgerichte Vereeniging voor Volksvlijt. Het gebouw werd gezien als de apotheose van de Nederlandse ijzerarchitectuur. In 1856 werden 5000 aandelen uitgegeven van f 200, waarvan jaarlijks 100 aandelen zouden worden uitgeloot à f 250 met bovendien een kans op een extra premie. Nadien werden in 1867 en 1869 premieleningen uitgegeven van beide f 1 miloen, verdeeld in  aandelen van respectievelijk  f 10 en f 2,50. Aan de houders van hypothecaire schuldbrieven werden ook nog 2774 actions de jouissance verstrekt. Het gebouw brandde  in 1929 volledig af.
Literatuur: Wennekes, Emile (1999), Het Paleis voor Volksvlijt, Den Haag, Sdu Uitgevers, ca. 400 blzn, met personenregister en zakenregister, ISBN 90 12 08813 5, prijs ca. 20 Euro. Niet bij mij te koop.
Wennekes geeft o.a. een beknopte biografie (p. 25-33) over de beroemde Dr. S. Sarphati, oprichter van de Vereeniging voor Volksvlijt. Hij beschrijft in detail de diverse functies van het Paleis, zoals de nijverheids- en kunsttentoonstellingen (vergelijkbaar met de huidige RAI) en legt als musicoloog in deze dissertatie vooral nadruk op de programmering van muziek-, ballet-, theater-, revue-, opera- en operettevoorstellingen.
See picture of a sieve print (NL zeefdruk) of the palace by Joost Veerkamp. (niet hier te koop).


Momenteel heb ik de volgende stukken beschikbaar:
-----  accurate opgave van den afloop der gedane trekkingen van 1-5-1867 tot 2-5-1910, geen aandeel !, 14 bij 2,5 cm., 4 blzn,  prijs € 10,-
-----  mededelingen d.d. 31-12-1917 inzake premieleningen 1867 (f 10,- loten) en 1869 (f 2,50 loten) met een (wegens onvoldoende geldelijke middelen) herzien  uitlotingsschema tot 1-6-1977, geen aandeel !, groot formaat, 4 blzn., prijs € 25.
------ koperen reliefafbeelding van het Palijs van Volksvlijt, vooraanzicht (op karton met ophanghaakje), 23 bij 23 cm., prijs € 45.
----- Aandeel à f 10 in premiegeldleening groot f 1 miljoen, A'dam 1867, met 6 bij 3 cm. afbeelding van het Paleis en met paarse sierrand met alle provinciewapens, alsmede de wapens van A'dam en Nederland. Groot uitkeringsstempel, deels door de afbeelding van het  paleis; gepreegd bel.stempel 15 c.; conditie F+: div. randscheuren en paperclip roestspoor, en het paars van de rand is deels vervaagd, prijs € 50.
----- Aandeel à f 2,50 in premielening groot f 1 miljoen, A'dam 1869; afmeting: 14 bij 19,5 cm; met gravure van het Paleis, 4 engelen en een dame, met div. nijverheidsproducten, waaronder een bijenkorf met bijen. zeer zwaar gestempeld door de afbeeldingen; conditie F: op de middenvouw zwaar ingescheurd; tropisch en kleine randgebreken; blauw bel. stempel; prijs € 25.
See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily -


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl