HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
Coal and coal mining

(update 8-10-2023)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin

 
See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home>> scripophily>>search by activity>>coal / kolen


The Netherlands

de Amsterdamsche Briquettenfabriek, aandeel uit 1891

De Amsterdamsche Briquetten-Fabriek
gev, te Amsterdam; Obligatie groot f 1000 in een 5% Hypothecaire Geldleening groot f 100.000; oplage slechts 100 !; met aanhangend couponblad, diverse kwaliteiten:
----- no 1; conditie F à VF: sheur in R rand en div. kleine scheurtje in bovenrandprijs 20 €
----- conditie EF en ongevouwen, prijs 20 €
----- conditie VF, prijs € 15


Bolte & Gorter , gevestigd te Groningen,  Het bedrijf begon als Commanditaire Vennootschap op aandelen onder de Firma Bolte en Gorter, ten doel hebbende de voortzetting en uitbreiding der tot dusver door de firma's "Iz. Gorter" en "H. Bolte & Zn." te Groningen gedreven handel in Ijzer, Ijzerwaren, Staal, Machinerieën, Kolen en aanverwante artikelen, opgericht 5-2-1917
Alle stukken werden gedrukt bij Joh. Enschede en zonen, Haarlem,
----- Bewijs van aandeel f 1000, no. 1, t.n.v. Evert Potjer te Groningen, oranje belastingzegel, afstempeling tot f 700 in 1923, originele handt. van J. Gorter (op wiens naam ook aandelen bestonden), geen coupons, niet te koop (not for sale).
----- Winstbewijs aan toonder, 1917, serie C, met coupons, orig. handt. van J. Gorter, ............, en ... Woldring, f 95 = 43 Euro.

Vanaf 2-10-1937 staan alle stukken op naam van de op die datum opgerichte Bolte en Gorter NV
-----  bewijs van gewoon aandeel, f 1000,- , blankette, 1937, paarse rand op donker beige veld, firmalogo in het midden, 2 niet kloppende handtekeningen van grappenmaker, tekst "No" links boven, niet te koop (not for sale)
----- bewijs van onderaandeel f 100, blankette, 1937, bruine sierrand op grijs, firmalogo in grijs,  UNC, f 50 = 23 Euro
----- 4% obligatie f 1000, 1937, niet beschikbaar
----- bewijs van aandeel, 1949, blankette, paarse rand op licht beige, firmalogo in wit/beige, f 35 = 16 Euro
----- 3,5% obligatie, 1937,  f 1000 (blankette), ongenummerd, groene sierrand op grijs patroon, met niet kloppende handtekeningen van grappenmaker, niet te koop (not for sale)
----- 3,5% obligatie 1948, f 1000, lening groot f 500.000, groene sierrand, firmalogo in grijs, oranje belastingstempel, gatenontwaarding door handtekeningen, aangeniet couponblad, ongevouwen, f 50 = 23 Euro
----- Recepis voor 1 aandeel f 1000, 1950, paarse sierrand op grijs, EF, 2 gaten als ontwaarding door 2 handtekeningen, EF, ongevouwen, prijs 12 Euro.


Cokes Oven Maatschappij systeem Louis Bansart
Société de Fours à Coke système Louis Bansart
Coke Oven Company system Louis Bansart
Amsterdam-Brussel, gev. te Amsterdam
Bewijs van aandeel f 500, VVOF cat. no. NL H 0124a, maart 1909.
Doel was de exploitatie in Europe van 2 Belgische "brevetten" (patenten) ten name van dhr. Louis Bansart op het gebied van cokes ovens, o.a. het afgeven van licenties voor de bouw van cokes ovens volgens deze patenten. Uitgebreide doelstelling is genoemd in de statuten, afgedrukt op de achterzijde van het aandeel.
Francais: But etait d'exploiter dans l'Europe entiere les deux brevets Belges de monsieur Louis Bansart, concernant la construction des fours a coke; aussi l'exploitation des licenses pour la construction des installations de fours a coke. Le buts de la firme sont completement specifice au verso de l'action.
English: Aim was the exploitation all over Europe of 2 Belgian patents in the name of Mr. Louis Bansart, concerning the production of coke ovens; also the exploitation of licences for building coke ovens according to this system Louis Bansart. On the reverse side of the certificate the aims of the company are described fully in Dutch and French.
Blue decorative border, coupons unused, so the company never paid dividends:
----- VF,  2 vouwen, see picture, 45 Euro
----- EF, unfolded, coupons attached, very beautiful piece, 95 Euro


Domaniale Mijn Maatschappij, NV
gev. te Kerkrade;Opgericht in 1925; Bewijs van aandeel groot f 1000 in Kapitaal van 6 miljoen; In 1937 afgestempeld tot f 400 na een uitkering van f 600; afm. 27 bij 40 cm.; groene sierrand met 3 afb. van mijnbouwwerktuigen; conditie VF: 1 randscheurtje van 2 cm, 2 van 1 cm en 1 van 0,5 cm.; los couponblad en bewijs van rechtsherstel; voor zover wij weten nog nooit geveild en enig bekende exemplaar in verzamelaarshanden; prijs € 495.
De boeiende geschiedenis van deze mijn en haar juridische voorgangers, wordt - teruggaand tot ca. het jaar 1100 ! - prachtig beschreven in 14 blzn. met illustraties op de web site https://www.domanialemijn.nl/frame2.php.
De onderhavige NV werd in 1925 opgericht als een der weinige particuliere mijnen in Limburg, met een pachtcontract met de Staat der Nederlanden voor 75 jaren. Maar al in 1966 nam de Nederlandse Staat de aandelen over (waarbij dit aandeel no. 726 kennelijk niet is ingeleverd) en in 1969 werd de productie gestaakt. In 1996 diende de regering een faillissementsaanvraag in: er was toen al met al ca. 38 miljoen ton kolen gedorven.
Andere, zeer informatieve, websites over deze mijn en haar boeiende geschiedenis zijn:
https://www.domanialemijn.nl/frame2f.php
https://www.ta.tudelft.nl/coalpag
/main_pagenl.htm
https://www.ta.tudelft.nl/coalpage/Domaniale_Mine/Breezebrowserversie_nl/web/Domaniale_mijn_nl.htm

Tjenako Steenkolen-maatschappij, (Engl.: Tjenako Coal Company)
Amsterdam , established in 1898.
---------- oprichtersbewijs (Engl. founder share), 1898, VVOF catalogusnr. NIC 0010b, bruine sierrand (brown border), # = 1000 (number issued), druk: de Bussy; VF, maar wat bruine vage vlekken (several vague stains), price 50 Euro.
---------- bewijs van aandeel (share certificate), 1898, VVOF catalogusnr. NIC 0010a, # =750 geplaatst van de 1000 (750 out of 1000 have been placed), blauwe sierrand (blue border), druk (print): de Bussy; condition VF, maar in rand 2 perforatiegaten en middenvouw wat gekreukeld (2 archive holes and some wrinkles in the middle), prijs 50 Euro.
Goal of the company, located near the Tjenako river, on Sumatra, was the winning of coal and other minerals in Dutch East Indies, trade in the products won and the exploitation of concessions for wood cutting. There existed a rail road for coal transport to the coast for trans-shipment to Singapore.


Belgium / Belgique / Belgie

Charbonnages de Beeringen,
Bruxelles, 1949, part sociale, blankette, EF, green border, vignet: large with tall chimney and 2 mining towers; underprint: mining tower, Euro 23

Charbonnages de Bernissart (S.A. de),
established in 1890, 1 share to bearer, 1950, vignette of coal mine works, price Euro 23

Charbonnages de Bonnes Esperance Batterie Bonne Fin & Violette,
Liège, Action au porteur (share to bearer), 1950, vignette of coal industry and canal with boats, price 23 Euro

Charbonnages de Gosson-La Haye et Horlon Reunis
te Tilleur, 1950, part sociale au porteur, blue, vignette of coal mine industry with coal mountain,  Euro 23

Charbonnages de Noel-Sart-Culpart a Gilly,
1950, Action au porteur, blue border, vignette: photo of coal mine buildings,  EF, Euro 23

Charbonnages de Strepy-Bracquegnies a Strepy-Bracquegnies,
action au porteur, 1950, blue/green, EF, vignette: large photo's of buildings and mine tower,  Euro 23

Charbonnages du Hainaut,
siege social a Hautrage, EF, action au porteur, blue border, vignette: photo of building and mine tower, Euro 23

Charbonnages, Mines & Usines de Gossoudarieff-Baïrak SA,
established july 8th 1899; Part de Fondateur, Brussels, December 9th 1899; brown decorative border on rose pattern, 2 red + 1 black wet stamp; print: Imp. Vanbuggenhoudt, Rue Isabelle 42, Bruxelles, 2 orig. signatures; VF, but 2 cm tear left on midfold and 2 cm tear in upper border (only in the white); 12 Euro.

Charbonnages Reunis de Bender-Eregli
Action de capital de 250 Fr, Bruxelles, 1920, black on brown, 2 small vignettes of mining equipment and helmet + large map of the Black Sea with many coastal cities indicated and ferry lines drawn.
---------- cancellation holes, only one of which is on map of the Black sea, 45 Euro.
---------- without cancellation holes, 90 Euro

Houilleres d'Anderlues (S.A. des),
siege social: Anderlues, 4,5% obligation de 1000 fr. no. 60 (# = 20.000), 1937, vignette: large railway car with coal in black / blue border, Euro 23

Houilleres Unies du bassin de Charleroi
Siege social a Gilly, EF, 1946, action au porteur, vignette: detail of mine tower, blue border, price Euro 14USA
(see many more coal and coal mining stocks on page USA !!!)

engraving on stock of the Virginia Coal and Iron Co.  

The Virginia Coal and Iron CompanyIncorporated in 1882 in the state of Virginia, head quarter in Big Stone Gap; having land holdings in Lee and Wise counties, Virginia and in Harlan county, Kentucky.

Certificate no. 2051 of X shares of 100 $ each, in a capital of 5 million $, 1924; orange border and white imprinted company seal; print: Security Banknote Co., Phila.; on the back: 2 red stock transfer stamps of 20 cents, and 1 of 4 cents, all with overprint  "'State Printery"', and 2 documentary stamps , of 4 and of 40 cents (red);

price 50 Euro.

Vignette: 5 by 5 cm. engraving of  the allegorical figure Virtus (Virtue) in harness, holding a sword and a spear in her hands and treading down  the allegorical Tyranny, his crown fallen from his head; a broken chain and sword lying next to him. Text: "SIC SEMPER TYRANNIS" (Engl.: Thus Always to Tyrants; NL.: Zo gaat het tirannen altijd), according to Bob Kerstein (www.Bob.com) the motto of the state of Virginia, wheras this allegorical figure of Virtue is representing the spirit of the British Commonwealth, illustrting struggle that has ended in complete victory. Hall, (1993, p. 78) mentions that in Gothic sculpture a particular Virtue (there were quite a number) often treads down the vice belonging to it. I invite those who know more, to send me further comments on the correct interpretation of this engraving. And, is there any reason why the company would choose this vignette for it's stock ?


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home>> scripophily>>search by activity>>coal / kolen

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl