J


HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares
Laatste aanwinsten Ned.-Indië / Latest acquisitions Dutch East Indies
(update: April 24th 2015)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795;; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal, VISA, Euro-Mastercard & American Express cards are accepted

You are here: home - scripophily - latest acquisitions Dutch East Indies
Google
 
Web www.hugovandermolen.nlApril 23rd 2012
Volkshuisvesting te Soerabaja (NV)
Soerabaja, 2-9-1930, 4,5% obligatie-leening groot f 1.770.000 Ned. Ind. Courant, ondertekend door de wd. Burgemeester en een lid vd Raad van Toezicht, druk: van Dorp & Co., niet ontwaard:
----- obligatie f 1000 aan toonder, blauwe sierrand, zwarte teksten, afm. ca. 22 x 34 cm., losse coupons aangeniet, oranje belastingstempel + bew. van rechtsherstel, 25 Euro.
----- obligatie f 500 Ned. Ind. Courant, rode sierrnd, blauwe tekst, afm. ca. 21 x 35 cm., oranje belastingstempel, linkerrand wat onregelmatig, aangeniete coupons + bew. v. rechtsherst., prijs: 50 Euro.

2011
Nederlandsch-Indische Escompto Maatschapij

Batavia, Nederlandsch-Indië / Dutch East Indies
In 1949 the name of the bank was changed into Escompto Bank (see above for shares in this company) and in 1952 the word Gulden (Guilder) was changed to Rupiah (RP), which is indicated on these pieces by means of two large stamps. A third, smaller, stamp indicates that a payment has been made. Measures: ca. 18 x 30 cm.
---------- 1934, aandeel (share) f 200, serie B, blauwe sierrand (blue border), oranje gedrukt belastingstempel (orange printed tax stamp), bewijs v. rechtsherstel, this share (no. 00767) was transferred in 1960 to Johan Willem Thiele, The Hague; Price 10 Euro.
------------------------ same type: no. 00018, in 1960 transferred to Joanna Pauline Bouman, isteri dari, Frans Willem Halewijn, tinggal, di Amersfoort; Price € 10.
------------------------ same type: no. 04281, in 1959 transferred to Aalt Willem Westra van Holthe, Zuidlaren; quality somewhat less than the share shown above; Price € 10.
---------- 1935, aandeel (share) f 400, serie A, bruine sierrand (brown border), oranje gedrukt belastingstempel (orange printed tax stamp), bew. v. rechtsherst., Price 50 Euro.
---------- 1935, onderaandeel f 100 (sub-share), serie C, paarse sierrand (purple border), 2 oranje gedrukte belastingstempels (2 orange printed tax stamps), met couponrest en bew. v. rechtsherst. This share (no. 2249) was transferred to Dirk Borreman, Amsterdam, in 1960; Price 15 Euro.
---------------------- same type: no. 1173, in 1960 transferred to Mevr. de Wed. L. Henry Detiger, Marie-Emilie Kraag, 's Gravenhage; Price 15 Euro.
---------------------- same type: no. 1224, in 1960 transferred to Christine Geertruida Franka Kramer, echtgenote van Geert Abel Eefting, Loerea (V) (Ned.); Conditie: in linker rand klein scheurtje op de middenvouw; Price € 15 .


Maatschappij tot Exploitatie van Waterleidingen in Nederlandsch Indië, N.V. - N.V. M.E.W.N.I.
Gev. te Amsterdam, opgericht in 1928; Preferent Aandeel, no. 7, groot f 1.000 (volgestort) t.n.v. George Beer; met stempel "duplicaat uit 1958"en getypte tekst: "Dit bewijs van aandeel strekt ter vervanging van het gelijk genummerde oorspronkelijke aandeel", Amsterdam, 1958. Ondertekend namens de Directie, die werd gevoerd door de N.V. Handelsvennootschap voorheen Mainz & Co.; met los dividendblad; afm. ca. 22 x 30 cm.; Druk: De Bussy, A'dam; conditie: ongevouwen, maar bovenin paperclip roestspoor, ZELDZAAM: bij mijn weten nog nooit geveild; prijs: € 95.

Exploratie- en Exploitatie.Maatschappij Bagelen-Kedoe, N.V.
Founded in 1904 in Magelang by a notary public in Poerworedjo; Bewijs van aandeel f 500 aan toonder (share certificate for DGL 500 to bearer); 15 x 23 cm.; coupon sheet attached; condition EF: unfolded, very minor traces of use, price € 95.

Exploratie- en Exploitatie.Maatschappij Banjoemas Preanger
Founded in Djokjakarta in 1903; Bewijs van aandeel f 500 aan toonder(share certificate to bearer of DGL 500); red decorative border with plants, 21 x 17 cm.; embossed tax seal (gepreegd belastingstempel); original signatures of director Roos and a board member (commissaris); condition EF: unfolded and clean; price € 95.

Mijnbouw Maatschappij "Paleleh"
gev. te Batavia; founded in 1905, printed by: Stoomdr. Albrecht & Co., Batavia; afm. 22 x 35 cm., zwarte sierrand (black decorative border)all items issued in 1905:
---------- Bewijs van preferent aandeel f 100 (preferred share); price: EF: unfolded, 45 Euro; price VF: 25 Euro;
---------- Bewijs van gewoon aandeel f 100 (ordinary share), condition F: many border irregularities and some stains, price € 15.
---------- Winstbewijs (Profit Certificate), condition VF+: 4 neat folds, clean and undamaged, price € 50.
The company was mining for gold in Boeal, probably near Tolitoli on Celebes (Sulawesi); see photo's.

Cultuurmaatschappij Tjisampora
Tea culture company, founded in Soekaboemi Residence in 1894; Aandeel aan toonder groot f 100 (share to bearer of DGL 100), Batavia, 1921; brown border on green field; condition F: several tears, one of which ca. 5 cm., old sellotape on upper border, price € 10.
The company was liquidated in 1949 because the Japanese occupiers had grubbed up (NL.: gerooid) the tea plantation.

"Mijnbouw-Maatschappij Barma-Sawah", N.V.
Established in Batavia on May 18th 1898; Bewijs van aandeel aan toonder f 100 (share certificate to bearer DGL 100); Batavia, July 1st 1898; 2 original signatures; green decorative border, 21 x 34 cm.; condition VF: unfolded with complete coupon sheet, but tropical: many small brown stains; price: € 50.

NV De Twentsche Handelmaatschappij voorheen Dr Rooij & Co.
gev. te Soerabaia, Bewijs van aandeel f 500 aan toonder, Soerabaia, 1919, rode Jugendstil sierrand, druk: Boekhandel en drukkerij v/h van Ingen, - Soerabaia; afm. 22 x 33; aanhangende couponresten, 2 originele handtekeningen, prijs € 95.

Mijnbouw-Maatschappij "Siak"
gev. te Batavia; opgericht in 1901; Bewijs van aandeel f 100 , 21 bij 34 cm; orange decorative border; print: H.M. van Dorp & Co., Batavia; without coupons, condition EF: unfolded, price 95 Euro.


mijnbouw Maatschappij SiakMijnbouw Maatschappij "Kahajan"
gev. te Soerabaja, Ned. Indië; Maatschappelijk Kapitaal f 2 miljoen, verdeeld in Serie A (1,4 miljoen) en Serie B (f 600.000); opgericht in 1897; Bewijs van aandeel f 100 aan toonder, Soerabaja 1-2-1900; In 1903 teruggebracht tot f 10 (zie stempel); 2 originele handtekeningen; volledig couponblad; zeer fraaie sierrand ; stoomdrukkerij E. FUHRI & Co.; afm. 22 x 28 cm.; conditie VF; ongevouwen, maar in rechter rand 1,5 cm. scheur die weinig opvalt; , Prijs € 50.

Brand Assurantie Maatschappij De Westhoek
Opgericht 15 april 1876 te Soerabaia, Nederlands-Indië, Bewijs van aandel groot f 1000 voor Jhr. H.L. Bicker, Soerbaia, 1876, waarvan (volgens schrijven op het binnenblad) f 100 gestort. Afm. ca. 21 x 35 cm., gepreegd belastingzegel 0,50 Gulden; conditieF: ongevouwen, maar randen erg kwetsbaar, met rechts en onder div. gebreken, meest kleine scheurtjes en 1 van 2 cm; prijs, € 95.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - latest acquisitions Dutch East Indies

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl