HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

 Paper industry
(update August 29th 2017)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - paper industry


The Netherlands
Algemeene Papier Maatschappij Gerhard Loeber - G.H. Bührmann
gev. te Amsterdam, opger. 31-10-1918, Cumulatief Pref. Aandeel f 1000, Amsterdam 1-11-1919, originele handt., los couponblad; druk: Geuze, Dordrecht, zwart-bruine sierrand, prijs 95 Euro.
Prijs is inclusief een copie van een artikel over Bührman van Frans Gunnink in het Financieel Dagblad van 3-9-1999.
Dit stuk is ook afgebeeld op FD kalender 2000 en beschreven door F. Gunnink in het FD van 4-9-1999.

Berghuizer Papierfabriek BV.
gev. te Wapenveld, gemeente Heerde (Gld). Berghuizen, Wapenveld en Heerde liggen aan de Ijssel, vlak onder Zwolle. Nu onderdeel van het beursgenoteerde Zweeds-Finse papierconcern Stora-Enso. Bewijs van niet royeerbaar certificaat op naam, van een gewoon aandeel A goot f 100, uitgegeven door de Stichting tot Instandhouding van de Berghuizer Papierfabriek. Heerde, 1 juli 1982; druk: Jan de Bruyn Heerde BV.; oranje sierrand op oaranje veld; facsimile handtekeningen van voorz. H. Gunneman, secretaris A. Schellenbach en penningm. J.G. Jansen; EF+: alleen 1 zeer lichte middenvouw, prijs 75 Euro.
Lees hier de geschiedenis van deze fabriek, opgericht in 1839 en gesloten in 2008 !

Bührmann-Tetterode N.V.
Bewijs van aandeel ad f 1000 aan toonder, Amsterdam, 12-7-1963, ontwaarding door 2 gaten, grijs met groene rand met BT logo, met couponblad met coupon nrs 19-34, met stempel van Bank Mees en Hope, Prijs 50 Euro
Prijs is inclusief een copie van een artikel over Bührman van Frans Gunnink in het Financieel Dagblad van 3-9-1999.
Lees hier de geschiedenis !

Crown van Gelder:
N.V. Gemeenschappelijk Bezit Crown van Gelder
Gev. te Velsen (N.H.); Royeerbare certificaten van gewone aandelen van f 25; Velsen, 1-9-1997; zeldzame SPECIMEN van de beroemde Amsterdamse drukkerij Debussy, Ellerman, Harms; conditie UNC: drukfris zonder gebreken; afm. ca.18,5 x 17 cm.;
- certificaat van 1/5e gewoon aandeel, grijs, prijs € 50.
- certificaat van 1 gewoon aandeel, blauw, prijs € 50.
- certificaat van 100 gewone aandelen, rood, prijs € 50.
- certificaat van 100o gewone aandelen, paars, prijs € 50.

Handelsonderneming "Papier en Boek N.V."
Amsterdam, opgericht 9-1-1961; Bewijs van aandeel f 1000; Zeldzaam SPECIMEN van de bekende drukkerij De Bussy, A'dam; blauwe sierrand, klein fraai logo, ca. 21 x 30 cm.; 1 horizontale vouw; prijs € 50.

D. en T. Koldewijn's Papierwarenfabrieken N. V., gevestigd te Apeldoorn,
Bewijs van aandeel f 1000 (blankette), Apeldoorn, z.j., blauwe sierrand op grijs patroon; met volledig aanhangend couponblad; druk: Kon. Drukkerijen Lankhout-Immig NV - Den Haag, conditie UNC = drukfris, prijs 15 Euro.Koninklijke Papierfabrieken van Gelder Zonen N.V.
gev. te Amsterdam;
----------------- Bewijzen van X aandelen, Amsterdam 1969; afm. 18 bij 16 cm., incl. dividendblad; zeldzame SPECIMEN van de beroemde Haarlemse drukkerij Joh. Enschede en Zonen; conditie EF: drukfris, maar 2 archiefgaten:
---------- Bewijs van 1 gewoon aandeel, bruin,
---------- Bewijs van 10 aandelen, blauw,

Van Gelder Zonen

Certificaat van 1 of van 10 gewone aandelen van f 50,

zowel de grote K-stukken (links) als de kleine CF-stukken (rechts),

Rotterdam, 1972: ik vraag deze te koop. Email me uw aanbod.

van Gelder zonen papierfabriek

Zie ook een firmabrief uit 1900 op mijn website voor firmabrieven.
Lees de geschiedenis, geschreven door K. van der Weel, zoals d.d. 16-3-2009 te lezen was op de volgende website. Lees tevens het boeiende verhaal dat ik op 16-3-2009 op het internet vond en is gepubliceerd door de Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum.

Literatuur:
Iongh, Dr. Jane de (1934), Van Gelder Zonen 1784-1934, Haarlem: De Erven F. Bohn N.V., 1934. Alleen antiquarisch te verkrijgen.
Dit prachtige 150-jaar gedenkboek, 195 p. met vele prachtige foto's, is gedrukt op speciaal voor deze uitgave vervaardigd Hollandsch velijn (papier). Het boek toont mooie luchtfoto's van de grote fabrieken in Wormer, Velzen, Apeldoorn, Renkum (I en II) alsmede fraaie gravures van o.a. Wormerveer omstreeks 1800 (met wel 9 molens), de molen Het Fortuyn te Zaandijk, de molen de Eendracht als machinale fabriek te Wormer, als ook de kantoorgebouwen te Amsterdam (Singel 230-236) en Rotterdam (Nieuwe Haven 45-490).


N.V. Maatschappijtot Exploitatie van Halfstof en Carton "De Veluwe"
Gev. te Vaassen (gld.), opgericht op 16-1-1917 met een Maatsch. Kapitaal van f 200.000, verdeeld in 100 aandelen A en honderd aandelen B, ieder groot f 1000.
Bewijs van aandeel no. 7A groot f 1000 aan toonder, Vaassen, october 1917, met originele handtekeningen van directeur B.J. Bartelds en Commissaris Van der Knaap, met origineel volledig couponblad. Met 2 belastingstempels en een groot stempel van 26 juni 1918: "Bij akte van 26 juni 1918 is de zetel der N.V overgebracht naar Zwolle, is het Maatschappelijk Kapitaal verhoogd naar f 500.000 en is bepaald dat de preferentie der aandelen B zal gelden tot 1 januari 1924". Afmeting ca. 22 x 34 cm., conditie VF: boven- en onderrand iets gekreukeld en het achterblad is aan de achterkant tropisch (kleine bruine vlekjes), Lees hier over de geschiedenis van "De Veluwe" !, prijs € 95.

Papierindustrie J. Cahen
gev. te 's Hertogenbosch; opgericht in 1938; Bewijs van aandeel f 500, no 38, 's Hertogenbosch 1938, t.n.v. Betje Konijn-Wed. I Cahen; originele handtekening van directeur F. Cahen en directeur M (?) Cahen; in 1938 overgeschreven t.n.v. Ferdinand Cahen en in 1940 t.n.v. Mr. Ella Cahen; ca. 25 bij 31 cm., zeer fraaie blauwe sierrand op beige patroon, prijs 95 Euro.


.
Papierindustrie Nestelroij-Trompenburg, N.V.
Opgericht op 27-4-1921 te Amsterdam als voortzetting van de in 1893 te Ede door H.J. Nestelroij opgerichte papierfabrieken; Bewijs van gewoon aandeel aan toonder groot f 1000, Amsterdam, 1931; 1 hor. vouw en voll. aanh. couponblad; afm. ca. 26 x 39 cm.; druk: Orell Füssli, papiers-valeurs, Zürich; grote afbeelding van de fabriek (vroeger de fabrieken van Spyker auto's; lees hier meer over !), van de oprichter dhr. Nestelroij, graan oogstende boeren voor het dorp Ede, alsmede de wapens van de gemeenten Amsterdam en Ede; niet gelopen reservestuk (blankette), ZELDZAAM !; prijs € 995.
Zie ook briefhoofden met illustratie van deze fabrieken. Ze zijn te koop voor € 25 à € 50, afhankelijk van conditie.

English:
Paper Industry Nestelroij-Trompenburg, N.V.
Established on April 27th 1921 in Amsterdam as a continuation of the paper industry that was established in the small town of Ede in 1893 by mr. H.J. Nestelroy; Share certificate for 1000 Dutch Guilders, Amsterdam 1931; 1 horizontal fold, complete couipon sheet attached; printed by Orell Füssli, papiersvaleurs, Zürich; large picture of the factory (formerly the factory of Spyker cars ! read the story !), of the founder, mr. Nestelroij, harvesting farmers near the town of Ede and the coat of arms of Amsterdam and Ede. Non issued reserve piece (blankette), RARE !, price: 995,- Euro.
See also letter heads with illustrations of the premises ! They can be bought for € 25 à € 50, depending on quality.

Rath & Doodeheefver's Behangselpapierhandel
gev. te A'dam, opger 10-12-1910,
---------- bewijs van 1/10e aandeel,  f 100, (blankette), niet op naam gesteld, nummers tussen 044 en 050,  fraaie Jugendstil rand: groengoud op beige  stukken zonder gedrukte eigenaarsnaam. prijs 35 Euro.
---------- bewijs van aandeel van f 1000, (blankette),op (gedrukte) naam van Johannes Christoffel Doodeheefver,nummer 155,  fraaie Jugendstil rand: groengoud op beige, prijs 50 Euro.
---------- Obligatie f 1000 in obligatieleening grrot f 200.000, Amsterdam, 1930, t.n.v. Mejuffrouw C.S. Doodeheefver te A'dam; afm. 20x27 cm., oranje sierrand en gedrukt bel. zegel, ontwaard met 36 ronde gaten; diverse vouwen en in rechterrand een scheurtje van 1 cm; prijs € 50.

Veendammer Papier- en Stroostof-Maatschappij
Opgericht in 1890; Bewijs van deelgerechtigdheid groot tien duizend gulden ,volgefourneerd in contanten, afgegeven aan Albert van der Laan te Veendam (1 van de drie ondertekenende directeuren); Veendam, 1 december 1891; afm. 39 x 25 cm.; bruine sierrand op grijs patroon, 10 belastingstempels à fl.1, volledig aanh. couponblad, 1 hor. vouw, niet te koop.
Opgericht in 1890, kwam de fabriek in bedrijf in 1891. Wegens slechte resultaten en een brand werd het bedrijf al snel stilgelegd. Op 26-5-1894 vond de laatste aandeelhoudersvergadering plaats. Maar in 1894 herrees de fabriek ook weer als een Phoenix uit haar as, wat ook de naam werd van de nieuwe fabriek: N.V. Stroostoffabriek 'Phoenix' te Veendam, waarvan de aandelen in 1894 werden uitgegeven.
Stroostof is geen strookarton, maar strocellulose, een grondstof om fijne soorten druk- en schrijfpapier van te maken. Het werd verkocht aan papierfabrieken in binnen- en buitenland.
Bronnen:
- Archieven.nl
- Voerman, J.F. (2001), Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940, Assen, 2001: Koninklijke van Gorcum BV, 550 p. met veel grafieken en tabellen; ISBN: 90 232 3760 9USA


S.D. Warren Company,
Incorporated in 1918, producer of magazine, book and other printing-papers. Owned very large reserves of timber in Maine and Nova Scotia, hydro-electric stations, sawmills etc. Some years ago Warren was acquired by Scott Paper. Scott sold Warren recently for 1.6 billion $. One of the buyers stated that Warren was world leader in compressed woodless paper for luxury publications. (source: Boone catalogue April 1996).

 

click for enlargement ! ------->>

S D Warren Co.

Vignette: labourers sawing a large log in a snowy forest; (click here for the entire certificate):
---------- green border, 100 shares,1929, 34 Euro
---------- green border, 100 shares, 1950-ies, 25 Euro
---------- brown border, <100 shares, 1947,  red text printed in lower border, staple damage in left border repaired with professional tape, 23 Euro
---------- brown border, < 100 shares, 1953, 2 red documentary stamps of $1 and $ 2 from 1953 on the back side, 23 Euro.
Vignette: eagle, wings spread:
---------- brown border, 1950; 4,50 $ cumul. preferred stock without par value, cancelled by stamp, 23 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - paper industry

click here for letter heads and invoices from paper industry


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl