HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Safe-deposits, vaults, lockers & strong-rooms, locks and keys
(update December 31st 2018)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - safes, locks and keys

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Beurskluizen en Safes onder de nieuwe Koopmansbeurs te Amsterdam, (Engl.: Bourse vaults and safe-deposits underneath the new Mercantile Bourse in Amsterdam), opgericht 23-6-1902, Oprichtersbewijs (founder share), original signatures, blue decorative border and characters, Typ. en Lith. J.H. De Bussy, Amst., met couponresten en bewijs v. rechtsherstel, see picture, 45 Euro.

Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
gev. te Dordrecht; opgericht 1910; Bewijs van aandeel f 1000 (blankette: uiterst zeldzame proefdruk of voorbeeldruk van Drukkerij Geuze te Dordrecht), Dordrecht, 1 febr. 1911; bruine sierrand met 2 kleine Sphinxen; groot formaat: afm. 26 bij 38 cm., ook een heel grote Sphinx in het watermerk, alsmede de woorden Hofleverancier en LIPS, Gedep. fabrieksmerk.; prijs 250 Euro.

Maatschappij tot exploitatie van Van Blaaderen's drijvende scheepsbrandkasten, / Van Blaaderens's floating safe company, gev. te Amsterdam.
De maatschappij exploiteerde grote cylindervormige brandkasten met groot drijfvermogen, die boven op het dek werden geplaatst van schepen die naar Nederlands-Indie voeren. Op deze manier zouden de aangetekende stukken in de brandkast bij een scheepsramp niet verloren gaan. De onderneming werd echter geen succes vanwege de hoge kosten van verzending. Terwijl er ruimte was voor vele honderden kilo's post, gingen er per vaart slechts 7 a 8 brieven mee. De speciale brandkastzegels horen tot de duurste Nederlandse postzegels, zeker als ze werkelijk zijn gebruikt voor frankering. (bron: Financieel Dagblad kalender, maand juli 2000, die een afbeelding geeft van het aandeel (serie A) en van het aandeel (serie B).
English: The company expoited large cylindrical safes with great floating power, which were placed upon ship decks of boats to Dutch East India. In this way registered mail would not be lost when the ship would go down. The company was not succesful, due to high mailing tariffs. Although the capacity was hundreds of kilos of mail, only ca. 7 letters were transported on an average journey. The special mail stamps are amongst the most expensive Dutch stamps, especially those that really have been used.

Right now we have no items of this company available for sale.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - safes, locks and keys


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl