HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

 Secretarial Bureaus / Uitzendbureau's
(update:  October 3rd 2001)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily -


NV. Hollandsche Zakendienst (Holland Business Service), gev. te 's Gravenhage, fraaie grijze sierrand op geel veld, druk: NV Roeper's Drukkerij, Den Haag,
---------- Winstbewijs no. 2, aan toonder, getekend door commissaris Swart, 6-6-1947, EF/UNC, voll. aanh. couponblad, 45 Euro = f 99.
---------- Preferent Aandeel f 250 aan toonder, 1947, getekend door o.a. commissaris Swart, EF, miniem roestplekje aan rechterrand, 34 Euro = f 75.
---------- Gewoon aandeel f 250 op naam, 6-6-1947, t.n.v. commissaris Swart of tnv K.J.Jansen, UNC, 23 Euro = f 50.

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily -


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl