HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Smithies & Metal construction
(Smederijen & Metaal-constructie)
(update September 29th 2015)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - smithies $ metal constructtion (smederijen en metaalconstructie)


Belgium
Fonderies Bruxelloises (Les), en abrégé FOBRUX,
(fonderie: NL: ijzergietery; Engl.: foundry)
Vilvoorde
, 23 by 32 cm; 13 by 7 cm pictures of three types of stoves; print: Ets. Pauwels, Brussels;
----------1/100e action de fondateur, 1950, red,  price  23 Euro.
---------- Action de Capital, 1950, blue, price 25 Euro.

 Fonderies et Poêleries de Tamines (S.A. des),
Tamines, 1954, Part Sociale, brown border on yellow; bruine sierrand op geel, 22 by 31 cm.; 4 by 5 cm picture of a coal stove, print: van der AA, Bruxelles; unfolded, coupon sheet attached, price 25 Euro.

The Netherlands

Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden, (English: Royal Netherlands Forge Ltd.)
Opgericht in 1836 door William Archibald Bake, met steun van Koning willem I, die voor f 12.000 aandelen nam in het startkapitaal van f 200.000, Vignetje: 2 leeuwen, NL wapen en tekst "Je maintiendrai"; in de 4 hoeken een logo met hamer. Ze leverden De Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij de spoorstaven voor de 1e spoorlijn van Nederland, van Amsterdam naar Haarlem. In 1868 fabriceerden ze het bewegende deel van de Moerdijk-brug, wat destijds een hele prestatie werd geacht.

English: Established in 1936 by William Archibald Bake, with help of King William I, who fournished fl. 12.000 in shares in the initial capital of fl. 200.000. They produced the rail for the first Dutch Railroad, from Amsterdam to Haarlem.
----------Aandeel (share) van f 1000 (niet gelopen reservestuk =  zgn. blankette) met voledig couponblad, rood stempel "vervallen", 16-4-1941 / juli 1948,  (incl. een 8 p. groot artikel over de mij. uit een gedenkboek: "Leids Fabrikaat"). Van enkele letters is het zwart iets bleek, 1 lichte horizontale vouw, VF+, prijs 50 Euro.
---------- artikel (in het Engels) uit ca. 1960 over de geschiedenis: 2 blzn. met 2 foto's, op 120 g  beige papier professioneel gecopiëerd, prijs 7,50 Euro.
English: article in English (2 pages) from ca. 1960, with a  short history of the company; professional copy on 120 g. paper, with 2 photos, price 7,50 Euro.


NV Koninklijke  Nederlandsche Machinefabriek voorheen E.H. Begeman, Helmond (N. Br.) en Breda.
Company documentation:  7 pages in Dutch, English and French, on the history of the company until around 1960, with 15 photo's. High quality copies from 2 original books, on 160 grams cream-coloured paper, price 14 Euro.

A. Morriëns metaalbedrijf en constructiewwrkplaats N.V.,
Opgericht in 1961, Soesterberg, 1963, bewijs van aandeel, f 500; blauwe sierrand, A4 formaat, Roepers'Drukkerij, Den Haag; originele handtekeningen van A. Morriën en A. Morriën jr.; volledig couponblad, UNC
---------- no. 082, gedateerd met stempel 1 april 1963, prijs: 45 Euro
-----------no.160, ongedateerd (wel ondertekend), prijs 25 Euro
----------- no. 198, ongedateerd en stempel "varvallen" (wel ondertekend), prijs 15 EuroSpain

Los Certales, Accion de Fundador, Madrid, 1947

Los Certales, S.A.,
Railroad construction firm, beautiful condition, no folds, thick paper with beautiful decorated border: very decorative piece (The darkness below left is just a shadow when making the photograph).
share of 1000 Psts, Madrid 1947, price 11 Euro.


Sociedad Jareño de Constructiones Métalicas,
established in Madrid, 1913, share of 500 Pt,
On the front side a Beautiful 14 by 20 cm large pink picture of forger at work, and at the inner side of the share a 7 by 2 cm drawing in black of the factory; beautiful for framing; price 245 Euro.

Sociedad Jareno de Constructiones Métalicas


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - smithies $ metal constructtion (smederijen en metaalconstructie)


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl