HUGO VAN DER MOLEN
Scripophily
a collection of historic bonds and shares

Sugar / Suiker
(update: January 18th 2017)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

Paypal accepted

You are here: home - scripophily - sugar / suiker


The Netherlands

Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek
Opgericht in 1913; Aandeel, uitgegeven te Groningen in april 1940, groot f 500, t.n.v. Cor Blaauwboer Joch. Zn., 't Schor A6; Volgens stempel is in 1944 f 300 uitbetaald en is het aandeel teruggebracht tot f 200; druk: Dijkhuizen en van Zanten, Groningen, bruine sierrand op groen veld, met fabriek in de onderdruk; afm. ca. 19,5 x 27 cm.; conditie VF+: 1 verticale vouw; prijzen:
- schone vouw: € 95
- iets vuile vouw: € 75

Friesch-Groningsche Coöperative Beetsugar Factory G.A. = Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek
Groningen, Holland,
Geen aandeel, maar Bedrijfsbeschrijving uit de jaren 1960 / No stock, but a Company description:
4 p. with 6 photos, amongst which an airial view of the factory, inside snapshots and a picture of the factory at night: professional copies on 160 gr. yellow paper, price 10 Euro.
Order here.Cultuur Maatschappij "Tjokro Toeloong"
certificaat van f 1000, no. 75; uitgegeven door Administratiekantoor "Mataram", Amsterdam 1926, 2 origin. handt.; druk: M.J. Portielje, A'dam; gedrukt oranje belastingstempel;  met couponblad, conditie VF+: 1 horizontale vouw onderin; met copie van 3 blzn. met de statuten, uit een extra bijlage van de Javasche Courant uit 1887; prijs 50 Euro.

O.J. Meijer's Dextrinefabrieken, NV
gev. te Veendam; Recepis (reservestuk = blankette), Veendam 1951; druk: Havé - Groningen, Pelterstraat 15; 18 bij 26 cm. blauwe sierrand; 2 stempels van Drukkerij Havé, niet te koop.

Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij
te Amsterdam, opgericht in 1884, Bewijzen van deelgerechtigdheid gedurende Zes en Dertig jaren, aanvangende 1885, in de 20% winst boven 5%,  sierrand in muzieknotenschrift, zwarte letters op roze veld met in de onderdruk de letters N,I,L,M., druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem,
---------- conditie VF -: rechter rand onregelmatig met div. kleine scheurtjes i.v.m. coupon knippen, , no's 5148 en 6047, prijs 40 Euro.
---------- conditie VF -: rechter rand gaaf, maar in bovenrand op middenvouw een 2 cm. scheur (weinig zichtbaar indien plat gelegd), no. 5558, prijs 40 €.

Suikerfabriek "Poerwokerto", winstbewijs uit 1892  

Suikerfabriek "Poerwokerto"

Gev. te Amsterdam; opgericht op 10 febr. 1892 met een Maatsch. Kap. van f 600.000; met rood stempel uit 1895;

Bewijs van winstaandeel, goed voor 1/1700e; fraaie zwarte sierrand, los couponblad; afm. ca. 24 x 18,5 cm.; conditie VF+: slechts 1 heel lichte vouw en miniem hoekgebrek links boven; VVOF-catalogus nummer NI C 0063b

prijs € 25.


Vereenigde Vorstenlandsche Cultuur-maatschappij N.V.
Ze zaten vooral in suikerplantages en ook iets in de tabak (zie van Oss, 1954, p. 1487 e.v. en 1964, p. 1522 e.v. en p. 1834.)
Claim Coupon, Amsterdam 1937; druk: van Mantgem, A'dam; blauwe sierrand, klein formaat ca. 18 bij 12 cm.; conditie VF: 1 horizontale middenvouw; prijs 50 €.

Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken G.A. (= Gedeeltelijk Aansprakelijk)
gev. te Dinteloord (N.Br.); Obligatie, groot f 125 in 4% lening groot 2,5 miljoen, Dinteloord 1959; A4 formaat, bruine sierrand, oranje gedrukt bel.zegel'druk: De Bussy, A'dam; 10 coupons aanhangend; op achterzijde ontwaardingstekst;
Het bedrijf werd later hernoemd tot het huidige Suikerunie (hoofdkantoor nog steeds in Dinteloord) en is nu een dochter van Cosun, EF, ongevouwen, maar wel 1 cm paperclip roestspoor links bovenin, prijs 75 Euro.Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

Paypal accepted

You are here: home - scripophily - sugar / suiker


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl