HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

 Swans
(update: December 18th 2013 )

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - swans


J.F. Scholten


J.F. Scholten  & Zonen, N.V.
Handel en vervaardigen van garens en goederen.
----- bewijs van aandeel van f 1000 t.n.v. dhr. Jan Bernard Scholten, Enschede 1936, In de onderdruk een witte zwaan in een vijver. Uitverkocht / no longer for sale.


J.F. Scholten en Zonen.
Aan de Haaksbergerstraat staat op de plaats waar nu het nieuwe ziekenhuis Ziekenzorg staat werd in 1864 het bedsrijf van J.F. Scholten en Zonen gebouwd. Er verrees een door stoom aangedreven weverij met ongeveer 200 weefgetouwen. Een brand in het jaar 1898 richtte grote schade aan in het bedrijf. Door gebrek aan grondstoffen daalde tijdens de eerste wereldoorlog de produktie. In de zomer van 1918 kwam de fabriek zelfs stil te staan. Ook de Tweede Wereldoorlog berokkende het bedrijf grote schade. Bij het bombardement van 22 februari 1944 werd een belangrijk deel van de gebouwen met de daarin staande machines verwoest. In 1945 bracht men de "politieke delinquenten" in de gebouwen van het bedrijf onder, voordat deze berecht werden. Vlak voor de tweede wereldoorlog werkten er 812 arbeiders in de fabriek.
(bron: T. Wiegman, 1981).


 


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - swans


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl