Barcelona Traction, Light and Power

De maatschappij werd in 1911 in Canada opgericht als electriciteitsmaatschappij voor de stad Barcelona en de Provincie Catalonië. Tijdens de Spaanse burgeroorlog nam een "arbeiderscomité" de leiding en het kapitaal van de maatschappij over. Tegen het eind van deze oorlog, in 1939, werd alles teruggegeven aan de maatschappij, die trachtte de werkzaamheden voort te zetten. Niettemin verklaarde het provinciaal bestuur van Catalonië de maatschappij na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, failliet. De buitenlandse activa, in hoofdzaak Canadees, werden in 1952 in Spanje bij opbod verkocht. Deze gang van zaken werd echter bestreden door de Hoge Raad te Ontario, die tot de conclusie was gekomen dat de Canadese activa in de vorm van obligaties en aandelen zich in Canada bevonden. Text is cited from Narbeth e.a.,1979, Historische bankbiljetten en aandelen, Baarn; Moussault's Uitgeverij, ISBN 90 2261 170 1,

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl