HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Glasfabriek "Leerdam" voorheen Jeekel, Mijnssen en Co.
(update: January 11th 2005)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


You are here: home - scripophily -

Glasfabriek "Leerdam", voorheen Jeekel, Mijnssen en Co.

tegenwoordig: Royal Leerdam te Leerdam; in 2002 opgekocht door het Amerikaanse Libbey)
zie www.royalleerdam.com; tel: +31 (0)345 671611

De fabriek werd in 1891 opgericht in Leerdam (Z.H.)

Rond 1900 bestond de Nederlandse glasnijverheid hoofdzakelijk uit de productie van witglas-. kristal- en flessenfabrieken. Vensterglas werd in Nederland niet vervaardigd, terwijl er van spiegelglas slechts één, aan de Belgische grens te Sas van Gent gelegen, fabriek bestond met 450 arbeiders, die eigendom was van de Soc. de St. Gobain.

Het bewerken van zowel fijnkristalglas als van eenvoudig glaswerk voor huishoudelijk gebruik geschiedde toen in een zestal fabrieken, waaraan tevens slijperijen en graveerderijen waren verbonden, terwijl twee hiervan ook glasetserijen bezaten.

Deze glasfabrieken waren gevestigd te Maastricht (2), Nieuw Buinen (2), Diemen en Leerdam.

Al deze bedrijven hadden ca. 3000 arbeiders in dienst. Door deze fabrieken werd jaarlijks een productie afgeleverd waarvan de waarde werd geschat op f 3 miljoen.

Een groot deel van deze fabrikage werd uitgevoerd naar Engeland, België, Indië en de La Plata-staten
Glasfabriek Leerdam had in al deze bovengenoemde zaken een belangrijk aandeel. Het bedrijf stortte zich tijdens de Eerste Wereldoorlog op het nieuwe artikel: ballons voor electrisch licht.

In 1919 werd een belangengemeenschap aangegaan met de Eerste Nederlandsche Vensterglasfabriek en met bovengenoemde St. Gobain.

Na vele voorspoedige jaren gekend te hebben sloeg in 1920 een crisis hard toe (zie het aandeel uit oktober 1920). De winstjaren werden omgebogen in jaren van verlies en het bezit van de vlakglasfabriek De Hoop zou het begin worden van de ondergang. Deze fabriek werd gefinancierd met een 5,5% Hypothecaire obligatielening van f 900.000, maar is nooit in productie gekomen door dumping van Duitse glasbedrijven. In 1925 werd besloten tot een financiële reorganisatie van het bedrijf (het aandeel uit 1920 kreeg een afstempeling tot f 400). In 1932 volgde een tweede reorganisatie, bij welke ook de aandelen werden omgewisseld in nieuwe stukken (zie het aandeel van 1-1-1933).

Het bleef overigens slecht gaan in de glasindustrie, gezien het personeelsverloop door de jaren. Was er voor de crisis van 1920 nog een aantal van 2000 in dienst, de jaren daarna geven een beeld van de afbouw; 1922: 1161, 1928: 1415, 1934: 870, 1936: 709.

In het jaar 1936 werd het bedrijf overgedaan aan de NV Nederlandsche Glasfabriek "Leerdam" voor f 700000 aandelen in dez fabriek. Dit belang werd doorverkocht aan de NV Vereenigde Glasfabrieken te Schiedam, die later ook de rest van de Nederlandsche Glasfabriek zou verwerven.

Op 13 oktober 1939 werd besloten om tot liquidatie over te gaan. Uit de toen opgemaakte balans en toelichting daarop bleek, dat de aandelen van de NV Glasfabriek "Leerdam" waardeloos waren. De nog uitstaande 5,5% obligaties werden in datzelfde jaar geheel aflosbaar gesteld.

Bron: VVOF mededelingenblad december 1981.
Auteur ?


Voor momenteel beschikbare historische stukken, klik hier.

You are here: home - scripophily -

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl