HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

 Maria's onbevlekte ontvangenis
(update: October 2nd 2013)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - religion - Maria's onbevlekte ontvangenis


"Onbevlekt ontvangen" heeft toch iets te maken met Maria ? Met zwanger worden zonder man ?
Dit is een veel verbreid misverstand, door Eugenie Boer aan de kaak gesteld in NRC Handelsblad van 21 juli 1999. Hier volgt - letterlijk - een deel van haar relaas.

De onbevlekte ontvangenis heeft niets te maken met de conceptie van Jezus, maar wel met die van Maria zelf. Het moment dat Maria, in de schoot van haar moeder Anna, tot leven kwam, is het moment waarop Maria onbevlekt, en dat wil zeggen zonder erfzonde op haar ziel, werd ontvangen.

De aanduiding is een antwoord op een eeuwenoude kwestie: het kon toch niet zijn dat Jezus geboren was uit een zondige vrouw ? Na de zondeval van Adam en Eva waren alle mensen met de erfzonde belast. Verkeerde neigingen, zwakte van geest en lichaam, zinnelijke begeerte, dat alles en nog veel meer was hun lot geworden. Een lot dat van generatie op generatie werd doorgegeven. Zonder een theoretische ingreep zou dat ook voor Maria gelden en dan volgens de wetten van de logica ook voor haar zoon. Over dit probleem is in de katholieke kerk eeuwenlang gediscussieerd totdat uiteindelijk, in 1854, de knoop werd doorgehakt en het dogma van Maria's onbevlekte ontvangenis werd afgekondigd: op Maria, de gezegende onder de vrouwen, was de erfzonde niet van toepassing ! Bij haar conceptie werd de erfzonde niet doorgegeven. Dit meisje kon de moeder van God worden.


In de beeldende kunst is het gebruikelijk de onbevlekte ontvangenis van Maria symbolisch weer te geven in de ontmoeting van haar ouders, Anna en Joachim, bij de Gouden Poort van Jeruzalem.

Anna en Joachim waren oud en treurden over hun kinderloosheid. Toen Joachim op zekere dag buiten de stad verbleef, verzocht een engel hem terug te keren naar huis. Tegelijkertijd gebood de engel Anna haar man tegemoet te gaan en hun kuise omhelzing bij de stadspoort verbeeldt het moment van de onbevlekte ontvangenis van Maria.

 

Deze ontmoeting wordt bv. afgebeeld op een fresco van Giotto (uit ca. 1305) in de Scrovegni kapel te Padua.

  fresco van Giotto,


Momenteel hebben we de volgende stukken beschikbaar van de Parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, te 's Gravenhage, momenteel ook bekend als de Elandkerk:
Parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, obligatie uit 1890  Parochiekerk van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
Da Costastraat te 's Gravenhage, 3,5% lening ,groot f 300.000, gesloten met goedkeurig van Z.D.Hoogw. Mgr. Bottemanne, Bisschop van Haarlem. originele handt. (met gatenontw.) van Pastoor-voorz. G.J.A.Philippens en de secr.; Stoomdrukkerij T.C.B. Ten Hagen, Den Haag; blanco ingedr. bel. stempel.

Deze obligaties zijn een meesterstuk van grafische vormgeving.

----- obligatie groot f 500, #= 600, The Hague, 1890, fraaie blauw-zwarte rand en belettering / beautiful blue / black border and text, see picture,  2 archive holes in left border, 75 Euro. (Sorry: sold out)

----- obligatie groot f 1000, nr. 22, # < 300, The Hague, 1890, fraaie rood-zwarte rand en belettering / beautiful red / black border and text, without coupon sheet, hole cancellation through signatures, 2 archive holes in left border, condition VF/F: vrij smoezelig, vuile middenrand, 75 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - religion - Maria's onbevlekte ontvangenis


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl