HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

van Ten Cate Graanhandel tot Agrarische Unie NV:
100 jaar Groningse familiebedrijven in o.a zaden, granen en kunstmest.
(update: 6 februari 2005)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
VISA, Euro-Mastercard & American Express accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 7 Euro
You are here: home - scripophily - van Ten Cate Graanhandel tot Agrarische Unie NV


Rond ca. 1865 begon dhr. ten Cate in Groningen zijn bedrijf  Ten Cate Graanhandel

Zijn schoonzoon, dhr. Botma (sr.), zette dit bedrijf voort aan het Winschoterdiep onder de naam Noord Nederlandse Kunstmesthandel NV, afgekort NNK. Een der mededirecteuren was dhr. R. van 't Veer.
Ze deden nog steeds in Granen en zaden, maar allengs meer in veevoeder en mestproducten. Kunstmest was in die jaren geweldig in opmars.
Dhr. Botma (sr.) was o.a. voorzitter van de Groningse Kamer van Koophandel en voorzitter van de Graanbeurs aan de Vismarkt.

Zijn zoon, dhr. Botma jr., breide de zaak in 1950 uit met Plantarts NV (zie hieronder voor de aandelen).  Hij was van zowel NNK als van Plantarts preferent groot-aandeelhouder, evenals zijn enige en ongetrouwd gebleven zuster. Deze zuster heeft overigens jarenlang in het bestuur gezeten van  het  Rusthuis der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Groningen (zie hieronder voor een obligatie).

dhr. Botma (jr.) was de oprichter en eerste voorzitter van Zelfstandige Handel en Industrie, afgekort ZHI.
Als groot-aandeelhouder van NNK was hij een fervent tegenstander van de Noord Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek te Groningen. (zie hieronder voor een aandeel hiervan en een korte geschiedschrijving).
Medebestuurslid van de ZHI was o.a. Mr. G. van der Mey van de Koopmans Meelfabrieken in Leeuwarden. Botma's vrienden Stikker (doorliep net als ik het Gymnasium in Winschoten en werd later Secretaris Generaal van de NAVO) en Sicco Mansholt (later Europeesch Commissaris voor landbouw (lees De Graanrepubliek eens !) kwamen meerdere malen op zijn landelijke vergaderingen een spreekbeurt vervullen.

De enige 3 aandelen die ik van Plantarts N.V. ken staan op naam van de N.V. G.J. Krol & Co's Kunstmesthandel te Zwolle. Wat de relatie tussen die twee bedrijven was weet ik niet.
Directeur van Plantarts NV was Ir. Gude, die in Wageningen landbouwkunde had gestudeerd.
Plantarts NV deed in bestrijdingsmiddelen, groeiveredelingsmiddelen en  landbouwmachines in de ruimste zin des woords. In Euvelgunne had het bedrijf een proefboerderij waar alle producten op de fruitbomen werden uitgeprobeerd.

Plantarts en NNK gingen in 1965 op in de  Nationale  Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij  "Agrarische Unie" N.V. (zie hieronder voor een aandel), waarin dhr. Botma een meerderheidsbelang had. Nadat hij in 1966 plotseling was gestorven is het bedrijf verkocht aan de Staatsmijnen, een verkoop die dhr. Botma zelf in 1965-66 reeds had geïnitiëerd.

Bron:
mevr. Saskia van Veen-Botma (dochter van dhr. Botma jr.): persoonlijke communicatie februari 2005.

Gebruik van deze tekst of delen daarvan wordt aangemoedigd, maar is uitsluitend toegestaan onder vermelding van:
copyright, 2005: Dr. Hugo H. van der Molen; http://www.scripophily.nl
Dit copyright zal strikt worden gehandhaafd en wie inbreuk maakt op dit recht kan gerechtelijk worden vervolgd. Gebruik van deze tekst zonder bronvermelding zou een gebrek aan waardering zijn voor het vele, vaak tijdrovende, werk en onderzoek dat schrijvers van dit soort artikelen veelal doen om hun hobby meer inhoud te geven voor zichzelf en anderen. Bronvermelding wordt ook op prijs gesteld als u uw eigen tekst deels ontleent aan dit artikel.Besproken oude effecten in mijn verzameling:

Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie", N.V.,
gev. te Groningen; Bewijs van gewoon aandeel aan toonder, Groningen, 1 dec. 1965; rode sierrand op groen patroon, druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, niet te koop.

Noord Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek
Groningen, 1948; Inschrijvingsbewijs voor 4 aandelen groot f 150, waarvan gestort f 99 / aandeel, op naam van (op achterkant vermeld) mevr. de Wed. P. Flik-geb. te Cate te Veendam. afm. ca. 21 bij 28 cm.; fraaie blauwe sierrand; in de onderdruk korenaren, een grote afbeelding van een fabriek en de letters E.N.C.K., wat staat voor Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek, die in 1921 in Vlaardingen was opgericht. Niet te koop.
De uitvoering en afbeelding van dit aandelen-inschrivingsbewijs is gelijk aan die der Zeeuwsche Coöperatieve Kunstmestfabriek, die staat afgebeeld in de Financiéel Dagblad kalender 2002. De toenmalig FD journalist Frans Gunnink schreef er het volgende bij:
Opgericht in 1916 door een groep landbouwers. Elk van hen  verplichte zich om jaarlijks 1000 kilo superfosfaat of 1500 kilo ammonial-superfosfaat af te nemen. De coöperatieve vereniging had tot doel een fabriek te stichten, samen met soortgelijke verenigingen. Die fabriek begon in 1921 in Vlaardingen met de productie onder de naam  Eerste  Coöperatieve Kunstmestfabriek. In 1970 stopte  de coöperatieve bedrijfsvorm, kregen de leden het resterende geld uitgekeerd en ging de fabriek over in handen van het Noorse Hydro Agri, dat in Rotterdam gevestigd is.

Plantarts (NV),
gev te Groningen ; opgericht 29-8-1950; kapitaal f 50.000, verdeeld in 50 aandelen van f 1000 op naam; Aandeel f 1000 op naam van de N.V. G.J. Krol & Co's Kunstmesthandel, Zwolle, Groningen, 29-8-1950; druk: Roeper's Drukkerij, Den Haag; groene sierrand, EF, ongevouwen, slechts 3 stuks in de handel bekend !, prijs 150 Euro.

Rusthuis der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Groningen
3 % obligatie van f 100, Groningen 1927, # = 250, niet te koop.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - van Ten Cate Graanhandel tot Agrarische Unie NV


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl