HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Syndicaat Sepoetih
(update: November 24th 2003)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
VISA, Euro-Mastercard & American Express accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 7 Euro
You are here: home - scripophily -


Syndicaat Sepoetih

Uit de acte van oprichting, die op de achterkant van het Bewijs van aandeel staat citeren wij  het volgende, maar niet letterlijk.

Het op 16 april 1910 te 's Gravenhage opgerichte Syndicaat  heeft ten doel het overnemen van alle rechten die A.H. Taylor, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,  heeft of zal verkrijgen op de navolgende percelen:
Pasawaran 3 en 4; Padang Ratoe 1, 2, 3 en 4; Tamiang 1 en 2; Komering 1, 2, 3 en 4; en Sangharoes 1; gelegen ten Noord Westen van Gedoeng Tataan, in de residentie  Lampongsche Districten, in de afdeeling Ommelanden Telok Betong en in de onderafdeeling Sepoetih van dit gewest, ter gezamelijke grootte van ongeveer 53.000 bouws en het oprichten van eene maatschappij tot Exploitatie dier percelen, dan wel de Negotiatie daarvan.

Het kapitaal van het Syndicaat  bedraagt: f 75.000 gesplitst in 750 Syndicaat's Participaties van f 100 aan toonder, waarvan 250 aan dhr. A.H. Taylor worden uitgereikt, welke geacht worden te zijn volgestort door zijn inbreng.

Het Syndicaat wordt geleid door de heren  C.L.W. Morrees, gepens. Luit.-Generaal, C.A.M. van Vliet, koopman,  en R.J.O Menten, particulier, alle wonende te 's gravenhage;  Voor de geldigheid van alle ahndelingen is de medewerking van de drie leiders noodzakelijk.

De winsten of verliezen van het Syndicaat worden door de deelnemers gedragen naar verhouding der door hen aangenomen Participaties. De deelnemers zijn voor niet meer aansprakelijk dan het bedrag hunner participaties.

Door de leiders te zamen wordt voor hunne bemoeienis 10% der te verdelen winst van het Syndicaat in rekening gebracht.

De oprichters van het Syndicaat:
C.L.W. mOorrees
C.A.M. van Vliet
A.H. Taylor


Syndicaat Sepoetih
(exploitatie van landerijen in Nederl. Indië)
's Gravenhage; opgericht in 1910; Bewijs van aandeel voor een zevenhonderd vijftigste gedeelte  in het Syndicaat Sepoetih; Op achterkant staat het oprichtersregelement; blauwe sierrand, ca. 19 bij 24 cm.; 3 originele handtekeningen van de leiders, C.L.W. Moorrees, C.A.M.. van Vliet en R.J.O Menten; EF, prijs 35 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily -


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl