HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares
"Maatschappij tot Exploitatie van een Volksgebouw"
(update: February 19th 2008)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal, VISA, Euro-Mastercard & American Express cards are accepted

You are here: home - scripophily - "Maatschappij tot Exploitatie van een Volksgebouw"
Google
Web www.hugovandermolen.nl"Maatschappij tot Exploitatie van een Volksgebouw"


De maatschappij is opgericht in 1918 voor de exploitatie als 'Volksgebouw' van Prinsegracht 71-73 te Den Haag. De aandelen van de NV waren in handen van de SDAP, afdeling Den Haag. De voornaamste reden voor de oprichting van het Volksgebouw was het ontbreken van voldoende vergadergelegenheid voor de verschillende arbeidersorganisaties.

Tot 1917 werd zaal 'Concordia' veel gebruikt, maar deze ging door verkoop in andere handen over en kreeg een andere bestemming.

De bewoonster van het pand Prinsegracht 73, Baronesse van Hardenbroek van Bergambacht, wilde het pand verlaten en de eigenaar Baron van Palland te Arnhem bood dit pand evenals nummer 71 te koop aan. Met veel moeite slaagde de Haagse arbeidersbeweging, met steun van andere maatschappelijke groepen, er in de aankoop van de panden te financieren. Op 3 augustus 1918 werd het Volksgebouw in de voormalige patriciërshuizen ingewijd.

Voor het eigendom en het beheer werd de vorm van een Naamloze Vennootschap gekozen. De aandelen kwamen in handen van de Federatie 's-Gravenhage van de SDAP, de Haagse Bestuurdersbond, de Coöperatie 'De Volharding' en de Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst (later de Algemene Bond van Ambtenaren). De raad van Beheer bestond (zoals achter op de obligaties vermeld) uit M. Borsje, W. Drees (de beroemde Willem Drees ?), L. Buurman en I. v. d. Meer. De Commissie uit de Obligatiehouders bestond uit A.H. v. Deth en J. Cusiel.

Het Volksgebouw werd voornamelijk gebruikt voor vergaderingen, toneeluitvoeringen, repetities, cursussen etc. van de SDAP. Ook werd een koffiekamer geëxploiteerd.

In 1960 werd de bestaande N.V. omgezet in de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het Verenigingsgebouw 'De Drie Stoepen'.

Cornelis A.M. Diepenhorst (1895-1969) speelde een belangrijke rol als lid van de Raad van Beheer van het Volksgebouw. In het eveneens op het IISG aanwezige persoonlijk archief van Diepenhorst bevinden zich tal van stukken die betrekking hebben op het Volksgebouw uit de periode 1947-1968.

bron: IISG-Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: zie website


NV "Maatschappij tot Exploitatie van een Volksgebouw"
's Gravenhage 1919 (sommige stukken z.j.); 3% obligatie f 5 in een lening groot f 75.000 t.b.v. het Volksgebouw aan de Prinsegracht 71-73 te 's Gravenhage; 2 originele handtekeningen van L. Buurman (Raad van Beheer) en van A.H. Deth (Cie. uit de obligatiehouders); oranje 10 c belastingstempel; afm. 21 x 14 cm.; drukkerij "de Arbeid", 's Gravenhage; rechts bovenin staan rente-aantekeningen van 1930-1938; prijs € 25.

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - "Maatschappij tot Exploitatie van een Volksgebouw"

Google
Web www.hugovandermolen.nl