HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Polder-boards etc.
(Waterschappen, Polders en Veenschappen etc.)
(update March 25th 2010)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: hugo@hugovandermolen.nl


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - polder boeards etc. / waterschappen, polders en veenschappen


The Netherlands
"Grontmij", Grondverbetering- en Ontginningsmaatschappij, N.V.
Gev. te De Bilt; opgericht op 29-12-1915; zeldzame SPECIMEN afkomstig uit de archieven van de beroemde drukkerij De Bussy, A'dam; De Bilt, 1956; afm. 21 x 30 cm.; conditie EF: 1 lichte horizontale vouw, aanhangende couponresten, letterperforaties ter ontwaarding.
---- Bewijs van aandeel groot f 100, bruine sierrand, prijs € 50.
---- Bewijs van aandeel groot f 1000, blauwe sierrand, prijs € 50.

Den Inlaag-Polder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 4% obligatie f 1000, no. 15  in leening f 19.000 (dus oplage slechts 19 stuks !), vastgesteld in de vergadering van stemgerechtigde Ingelanden van den 14den October 1880 en goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 October 1880 No. 13. Af te lossen in 15 jaren bij jaarlijkse uitloting. Halfjaarlijkse rentetermijnen. De aanhangende coupons zijn geknipt t/m mei 1887. see picture,
----- VF. ongevouwen, 250 Euro.
----- EF, ongevouwen, 295 Euro.

Veenschap Molenwijk en aanhorigheden te Smilde, 5 % obligatie van f 25 in een lening van f 7000, Smilde 1873, afm. 17 x 25 cm.; gepreegd belastingzegel; handtekening is met groot gat weggeknipt, maar overigens EF, prijs 75 Euro.

Waterschap "Alteveer", Hoogeveen (Dr.)
4% obligatie f 500 in leening groot f 37.500, Hoogeveen, 1-11-1936; # = 75; paarse sierrand, 2 blauwe bel. stempels; 2 origin. handtekeningen, ontwaard door 2 hele kleine ovale gaten; aanhangend couponblad, 50 Euro.

Waterschap " Eernewoude " c.a., in de Gemeente Tietjerksteradeel en Smallingerland (Friesland)
--------------------- Eernewoude, 1930; 4% obligatie no 109 in Leening groot f 765.000, ca. 21 bij 34 cm., blauwe sierrand, oranje gedr. bel. zegel., druk: Holdert & Co., A'dam; los couponblad;  VF: 2 vouwen, enkele kreukels, ontwaarding door 6,5 bij 3 cm gat op plaats v/d handtekeningen, prijs 45 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - polder boeards etc. / waterschappen, polders en veenschappen


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl