HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Water, waterleidingbedrijven en watertorens / Water, water companies and water towers
(update September 5th 2014)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - water


Waterleidingbedrijven en watertorens in Nederland

In Nederland zijn ongeveer 34 waterleidingbedrijven geweest in de vorm van een NV, waarvan de aandelen in handen waren van beleggers. De laatste, die nu nog steeds bestaat, is de N.V. Bronwaterleiding Doorn. In januari 2002 moesten alle toonderstukken worden ingeleverd en omgezet in stukken op naam. Dit in verband met een statutenwijziging.

In Utrecht is in de watertoren een waterleidingmuseum gevestigd. Zij bezit o.a. aandelen van de Utrechtse waterleiding Maatschappij en de Arnhemshe Waterleiding Maatschappij. Sommige maatschappijen gaven ook obligaties uit.

bron: Henk Rienks, secretaris van de Nederlandse Watertoren Stichting, oud-medewerker van het waterleidingmuseum. Wie geïnteresseerd is in watertorens van Nederland moet moet de website van deze Stichting beslist bekijken !


The Netherlands

Drachenquelle (Drakenbron)
VVOF cat. no. NL H 154 a-b.
De NV werd te Rotterdam opgericht in 1903 met als doel het exploiteren van de mineraalbron Drachenquelle te Honnef am Rhein (Bad Honnef) en de handel in mineraalwater en koolzuur. Het oorspronkelijk kapitaal was 1 miljoen gulden, in aandelen van f 500, waarvan 1000 aandelen geplaatst. In 1905 gewijzigd in 1 miljoen gulden, verdeeld in 1000 gewone aandelen van f 500, 1000 gewone aandelen van f 250 en 500 stuks 8%  cumulatief preferente aandelen van f 500.
In 1917 werd door afstempeling van 50% op de oude preferente en door verandering van deze in gewone andelen, terwijl tevens de oude 1000 stuks gewone aandelen werden ingetrokken, het kapitaal bepaald op f 600.000, verdeeld in aandelen van f 250, waarvan f 150.000, dus 600 stuks werden geplaatst. Er waren ook 1000 winstbewijzen, voor 30% der overwinst, na 6%. De winstuitdeling over 1923 was nihil. (bron: Kees Monen, 1995)

Drachenquelle (Drakenbron), NV, bewijs van aandeel van f 250, Rotterdam, 1918,
Bruine sierrand op blauw patroon, vignet in blauw van langharige dame met toorts tegenover een draak, druk: J.C. van Vliet's Drukkerij NV, Rotterdam, EF+, ongevouwen, los couponblad, # = slechts 600 omdat slechts een kwart van het kapitaal werd geplaatst, prijs 135 Euro.


Maatschappij tot Exploitatie van Waterleidingen in Nederlandsch Indië, N.V. - N.V. M.E.W.N.I.
Gev. te Amsterdam, opgericht in 1928; Preferent Aandeel, no. 7, groot f 1.000 (volgestort) t.n.v. George Beer; met stempel "duplicaat uit 1958"en getypte tekst: "Dit bewijs van aandeel strekt ter vervanging van het gelijk genummerde oorspronkelijke aandeel", Amsterdam, 1958. Ondertekend namens de Directie, die werd gevoerd door de N.V. Handelsvennootschap voorheen Mainz & Co.; met los dividendblad; afm. ca. 22 x 30 cm.; Druk: De Bussy, A'dam; conditie: ongevouwen, maar bovenin paperclip roestspoor, ZELDZAAM: bij mijn weten nog nooit geveild; prijs: € 95.

Waterleiding Maatschappij, N.V.
Gevestigd te Rotterdam, opgericht in 1893:  ze deden o.a. de aanleg en exploitatie van de waterleidingen in de gemeenten Rotterdam, Roozendaal, Maastricht, Venlo en Zutphen. Onderstaand oprichtersbewijsheeft een talon en coupons van de NV Waterleiding Maatschappij gevestigd te Nijmegen, ook no. 224, waaruit ik opmaak dat de maatschappij in Rotterdam is opgegaan in die te Nijmegen
---------- Oprichtersbewijs no. 224; Rotterdam 1893; afm. ca. 23 bij 15 cm; bruine tekst en sierrand op beige ondergrond met patroontje; 2 origin. hamdt. van de directeur en van commissaris de Monchy; 3 uitbetalingsstempels, gepreegd blanco bel. stempel, aangeniet een bewijs voor rechtsherstel en rest van het couponblad, onderkant rafelig, 2 zeer lichte haast onzichtbare vouwen, prijs 125 Euro.
---------- Bewijs van Preferent aandeel, no. 339, groot f 1000; Rotterdam 1893; afm. ca. 23 bij 15 cm., blauwe sierrand en tekst op blauw patroontje; 4 uitbetalingsstempels; 2 blauwe bel. stempels, 2 origin. handt. van de directeur en van commissaris de Monchy; aangeniet bewijs van rechtsherstel; div. vouwen en bruine vlekjes; prijs 75 Euro.

Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland, N.V.
Doetinchem (Gld), zonder jaartal (= van voor 1970), 1970 en latere jaren van uitgifte: Bewijs van aandeel groot f 100 t.n.v. Gemeente Eibergen.
Alle met 2 originele handtekeningen van President Commissaris en Directeur. Alleen de stukken uitgegeven tusen 1980 en 1983 hebben de getypte namen van die functionarissen, respectievelijk A.P.J van Bastelaar en Ir. H. Haverkate. De eerdere stukken waren door anderen getekend. Druk: Lankhout-Immig, Den Haag, blauwe sierrand, afm. A4, conditie van de meeste stukken: UNC = drukfris. Prijs € 25.Belgium

Compagnie d'Entreprises de Conduites d'Eau
Compagnia Imprese Condotte Di Acqua SA, constituee sous le titre de "Compagnie Napolitaine des Conduites d'Eau", 1894, Siege Social: Liege, Belgique
13 by 5 cm vignette of the Bay and City of Napels (Napoli) and the smoking crater of mount Vesuvius
---------- 4% obligation de 500 Fr, Emprunt de Frs. 1.000.000 (blankette !), 1946, orange-red border and sea; EF +, unfolded, with coupons: 45 Euro
---------- Action au porteur de 500 Fr, 1946, blue border and sea; coupon sheet attached, UNC: 45 Euro

Compagnie des Eaux  de Vienne S.A., Bruxelles 1903,
1) --- Script au porteur, representatif du Prorata d'un coupon No 15 d'obligatotion 4,5%   no. 24565 du 16 avril au 9 mai 1902 - 1 fr. 50, brown border on blue paper. See picture
2) ---  Recu un coupon No 15 d'obligation 4,5% no. 24565 contre lequel il y a ete deja remis au porteur un script de 1 fr. 50, brown border on blue paper.
Piece no. 2 is the receipt for a bond coupon, which coupon was exchanged for a script (piece no. 1).
Price of both pieces together: 68 Euro

Compagnie des Eaux d'Utrecht, S.A.
constitue en 1881; Action au porteur de 250 Fr; Liege, Belgium, 1934; Impr. Industr. et Fin., Bruxelles; brown pictures and texts; Very decorative share, 25 by 39 cm. with beautiful views of Utrecht (als of the famous Dom towr), with 2 borders with statues and waterfalls, see top half, see bottom half, a beauty to frame !, VF, 250 Euro.

Compagnie des Eaux de Vienne et d'Exploitation de Distributions d'Eau (E.V.E.D.) SA, Liege, Belgium
Part de Capital (blankette), Liege, 1946, blue border and 2 vignettes: 1 photo of beautiful building (town hall ?) and one of a lake and bridge. 35 Euro.

Compagnie Générale des Conduites d'Eau, S.A.
en Neerlandais NV Algemeene Maatschappij voor Waterleidingen, established in 1865
Deze maatschappij was o.a. groot-aandeelhouder van de Utrechtse Waterleiding Maatschappij en de Arnhemsche Waterleiding Maatschappij.
Titre de 5 actions au porteur (blankette), brown border and vignette of  a melting-furnace; 50 Euro.Germany
Bischofsheimer Volksbank eG
Jubilaeum Emission (# issued = 3000) 3,5% Inhaber-Schuldverschreibung 1999-2004 ueber Zehn Euro. Beautiful watercolour painting (12 by 15 cm) of the local Water Tower. Beautiful separate coupon sheet (still valid) with 11 pictures of historic buildings in the region. Bischofsheim, February 1999, 95 Euro.


USA
Foremost-McKesson, Inc.
Incorporated unde Maryland law; Certificate of 100 shares, 1967, olive-green border, with 15 by 6 cm. engraving of the God Mercury (Gr.: Hermes), the messenger of the Gods and God of the trade, flying in orbit around the globe. condition VF+: unfolded, hole cancelled, price 50 €.
Some history (source: Bob Kerstein):
The company was the result of a merger, in 1967, of the nation wide dairy distributor Foresmost and McKesson & Robbins. In 1984 the name was changed into McKesson Corporation. After the merger Foremost-McKesson became the largest U.S. distributor of drugs, alcoholic beverages and chemicals, the largest supplier of  milk-based products and it became also the largest producer of processed water in the western half of the U.S. Throughout the 1980s they divested most of their peripheral businesses and began the process of  refocussing on its core healthcare supply management businesses. Today McKesson Corporation is the world's leading supply management and health care information technology company, with roots in health related products going back as far as 1833.See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - water


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl