HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares


Shares with number 1 / Aandelen met no. 1
(update: August 16th 2015)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal accepted

You are here: home - scripophily - shares with number 1
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


De Amsterdamsche Briquetten-Fabriek
gev, te Amsterdam; Obligatie groot f 1000 in een 5% Hypothecaire Geldleening groot f 100.000; oplage slechts 100 !; met aanhangend couponblad, diverse kwaliteiten:
----- no 1; conditie F à VF: sheur in R rand en div. kleine scheurtje in bovenrand, prijs 20 €
----- conditie EF en ongevouwen, prijs 20 €
----- conditie VF, prijs 15 €De Groningsche Steenhandel,
aandeel van f 250,
deed ten behoeve van de gezamenlijke steenfabrieken in Groningen in de handel in bakstenen en bouwmaterialen; meestal (maar niet altijd) met rood stempel uit 1928 voor afstempeling tot f 125., lichtblauwe sierrand, druk: erven B. van der Kamp, # = 300
-----  nr 1. t.n.v. dhr. J.N (?) Hopma te Bedum, (not for sale)
----- no. 106; t.n.v. de Fa. G. Rosema, steenfabrikant te Oostum (Gn), zonder rode afstempeling tot f 125; met in rood geschreven tekst "overgeschreven op naam Onnes & Co. vervallen" (not for sale)
-----  blankette, niet te koop (not for sale)..
----- t.n.v.  de NV Groninger Steenfabrieken te Groningen, EF, ongevouwen, 20 Euro.
----- t.n.v. de Fa. Gebr. Hijlkema te Delfzijl, VF, ongevouwen, 20 Euro.
---- t.n.v. H.K. Jansen te Tuikwerd, EF, ongevouwen, 20 Euro.Koffie- en Theehandel voorheen O. de Wiljes, N.V.
gev. te Winschoten, opgericht op 14-1-1919;
----- Bewijs van aandeel groot f 1000 t.n.v. Wed. J.P. Riedel; druk: E. Vewer & Co., Stoomdrukkerij te Winschoten. Afm.ca. 23 x 36 cm, blauw-grijze sierrand; getekend door directeur C. Rozenbeek en.... en door commissaris ... Riedel; aanhangend couponblad waarvan de 1e tien geknipt; 3 x overgeschreven op een andere eigenaar: in 1937 t.n.v. N.V Koffiebranderij en Goederenhandel v.h. Fa. F.J. Tempel te Stadskanaal; in 1943 t.n.v. dhr. J. Wesseling te Stadskanaal; in 1957 t.n.v. mevr. E.H. Rietema-van Ham, tandarts te Stadskanaal, involge verkoop door de curatoren in het faillissement van dhr. Wesseling voornoemd, enig aandeelhouder van opgemelde N.V., daartoe gemachtigd door de Heer Rechter Commissaris.Van deze stukken zijn hooguit 191 stuks uitgegeven omdat no. 192 al een reservestuk is (zie hier onder). Prijs € 25/st.
----- bewijs van aandeel no. 1: conditie F (bovenste op de stapel heeft vaak te lijden; vraag bij belangstelling een scan), prijs € 25.
----- idem , maar dan niet gelopen reservestukken, no's 192-194, prijs € 15/st.
Lees de geschiedenis , die begint in 1428 !

Maatschappij tot exploitatie van het Buiten Nieuwland
gev. te 's Gravenhage; opgericht 1917; druk : Mouton & Co. den Haag; fraaie sierrand met tulpen;
---------- Bewijs van aandeel f 1000, rode tekst en rand; genummerde blankette met aanh. couponblad, no 1; enkele kreukels maar ongevouwen; 75 Euro.
---------- idem, no 945; enkele kreukels, maar ongevouwen, 1 cm scheurtje links  met bruin vlekje; 33 Euro.
---------- Bewijs van onderaandeel f 100; ongenummerde blankette, blauwe sierrand en tekst; VF, maar diverse kreukels; 25 Euro.


Nederlandsche Fabriek van Werktuigen voor Landbouw en Vervening
gev. te Nieuw-Weerdinge (Dr).
---------- 1920: bewijs van aandeel f 1000, met Jugendstil sierrand in groen en rood, afm. 21,5 x 35 cm., druk W. ten Kate, Emmen, teksten donker blauw. Het Maatsch. Kapitaal was oorspronkelijk f 300.000, verdeeld over 300 aandelen van f 1000, De aandelen zijn div. keren afgestempeld: in 1922 naar f 750, in 1926 naar f 100. Deze wijzingingen staan zowel op de voor- als achterkant beschreven. Voor met pen en achterop getypt. Alle aandelen van deze emissie zijn uiteindelijk overgeschreven t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam.
----- no. 1, t.n.v. A. Smook Azn. te Nieuw-Weerdinge ,later overgeschreven t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam,conditie F: linkerrand nogal aangetast, verder in redelijke conditie,met los couponblad, prijs € 20.
----- no. 7, t.n.v. A. Smook Azn, te Nieuw-Weerdinge,op 24 juli 1940 overgeschreven t.n.v. J.G. Lodder te Emmen en later t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam, conditie VF+: slechts 1 lichte middenvouw,met los couponblad, prijs € 35.
----- no. 98, t.n.v. J.H.H. Lubberman te Ter Apel, d.d. 1936 (van 1920 is met pen 1936 gemaakt), in 1939 overgeschreven t.n.v. H. Sikken Jzn. te Emmen en later t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam, conditie VF, geen couponblad, prijs € 25.
Braat N.V. te Rotterdam:
Dit bedrijf nam uiteindelijk alle bovengenoemde aandelen over van de "N.V. Machinefabriek Werkland", die weer een voortzetting was van Nederlandsche Fabriek van Werktuigen voor Landbouw en Vervening "Machinefabriek Werkland" N.V. , gev. te Nieuw-Weerdinge (Dr.)
Wij hebben 2 geïllustreerde artikelen te koop van dit bedrijf, beide in zowel het Nederlands als Engels. Deze zijn "gesneden" uit exemplaren van volumineuze delen van het in de 50-er jaren uitgegeven Nederlandsch Economisch Cultureel Archief
----- ca. 1955: 6 pagina's met 6 foto's van o.a. het fabriekscomplex in vogelvlucht, aanbouw van het Fijenoord-stadion, gashouder-tanks, en een draaibrug voor een spoorweg, prijs € 12.
----- ca. 1955, maar later dan het eerste artikel, 4 pagina's met 8 foto's van o.a. het fabriekscomplex in vogelvlucht (je kunt zien dat er inmiddels een loods is bijgebouwd), een ronde gashouder, lasser aan het werk, een ketel voor de Hoogovens en een terrein met gashouders of olietanks. prijs € 10.R.K. Fanfare Gezelschap "St. Pancratius"
te Blokker (N.H.), Onderafdeling vande R.K Patronaats-Commissie
Renteloos voorschot groot Tien Gulden, no. 001; ondertekend door de directeur der Patronaats-Commissie G. Kuit en de voorzitter der Fanfare, dhr. E. v.d. Laan ; op de achterkant staat met pen geschreven de naam Nicolaas Bakker; afm. 13 bij 19 cm.; bruine tekst op licht groen patrron; conditie VF: 1 verticale vouw en een kleine hoekvouw; licht tropisch (kleine bruine plekjes); zonder jaartal, maar ik vermoed van voor 1940. Het Fanfare Gezelschap bestaat nog steeds. Prijs 250 € (zeldzaam !).See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - shares with number 1


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl