HUGO VAN DER MOLEN'S

Scripophily site
The Netherlands: < 100 issued
Nederland: < 100 uitgegeven
(update: 4-10-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

Paypal accepted

postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 9 Euro

You are here: home - scripophily -he Netherlands - < 100 issued

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Dutch East Indies / Nederlands-Indië
Industrieele Bedrijven Djati Baroe NV
gev. te Batavia; opgericht in 1938; Maatsch. Kap. f 50.000; Bewijs van aandeel, no 24,  aan t., groot f 1000; Batavia 1939; 22 bij 34 cm; bruine sierrand, blauwe tekst; 4 origin. handt.; voll. couponblad; conditie UNC à EF, volgens de GET catalogus van sept. 2004 nog nooit geveild; oplage # = 50; prijs 100 €The Netherlands
D. Y. Alta's Uitgevers- en Courantenbedrijf, te A'dam, opgericht 4-12-1924, M. Kap. f 30.000 verdeeld in 60 aand. van f 500; paarse druk met fraaie sierrand, afm. ca. 20 x 28 cm.; bewijs van aandeel groot f 500, t.n.v. R. Bloembergen Santee (tevens commissaris) of t.n.v. D.Y Hein (?); conditie VF + of EF, prijs € 35.

Apeldoornse Lawn Tennis Vereniging Quick,
goedgek. bij Kon. Besl. 29-1-1949, opgericht 1-3-1933; Obligatie f 250 in 6% lening f 10.000 (dus # = slechts 40 !), ter dekking van het financieringstekort, ontstaan door verbouwing en herinrichting van het clubhuis, Apeldoorn, 1 mei 1970, t.n.v. N.V. Koldewijn, Apeldoorn; 2 origin. handt. van voorz. en secr.; no. 6; afmetingen ca. 20 x 26 cm.; ongevouwen, VF: in linker rand duidelijk paperclip roestspoor: prijs 125 Euro.

Autobedrijf v/h W. Prins (NV)
gev. te Den Helder, opger. 17-5-1933, M. kapitaal f 15.000, Bewijs van aandeel f 500 aan toonder, 17-5-1933, # = slechts 30 uitgegeven !!, afm. ca. 34 x 22 cm; orig. handt. M.W.Prins (commissaris) en van de directie, Druk: de Waal Malefijt, Amsterdam-W., fraaie zwarte sierrand met tulpjes, EF, ongevouwen, met couponblad, waarvan no 1 geknipt. Prijs 250 €.

Bitlsch Autobedrijf, zeldzaam aandeel uit 1930  

Biltsch Autobedrijf (B.A.B.), NV,

gev. te De Bilt, M. Kapitaal, f 50.000 (doorgestrrept) is f 36.000, verdeeld in 36 aandelen van f 1000, slechts 36 geplaatst !!

op naam van Ir. Everhard Menno Hartwich Schaank, De Bilt, 10 mei 1930, in 1938 overgeschr. tnv  G.P.H. Wortman, Cornelis Houtmanstr. 24 Utrecht en getekend door gedelegeerd lid J (?) Wortman; in 1941 overgeschr. tnv NV Gooische Tramweg Maatschappij te Amsterdam, kantoor houdende te Hilversum, get. door gedelegeerd lid J (?) Wortman.

Orig. handtekeningen, rode sierrand, conditie EF: 1 lichte verticale middenvouw. Afm. 22 x 34 cm., met aanhangend volledig couponblad,

prijs: 150 Euro (slechts 2 ex. beschikb.)

Literatuur: VVOF Mededelingenblad jan. 2006, p. 5-7, met 1 afb., door R.A. Oosten

B.L.G. Schoonheyt Distilleerderij "De Moriaan"
Opgericht in1930, voor bottelarei en handel in Franse wijnsoorten, gev. te Roosendaal, aandeel nr. 21 (oplage slechts 50), t.n.v. P.J.A. Bruijninckx, ondertekend door commissaris Schoonheyt en directeur P. Bruijninckx, 1930; later overgeschreven ten name van de Theodora Wilhelmina Termaat Stichting en daarna t.n.v. dhr. K. Kraak; conditie VF+: 2 lichte vouwen, alle coupons geknipt;  prijs 250 Euro.

aandeel Borstel- en Kwastenfabriek v/h J.M. Bos, Groningen  

Borstel en Kwastenfabriek v/h fa. J.M. Bos
Aandeel à f 1000,-, Groningen, 1935 ; slechts 50 uitgegeven!, afm. ca. 18 x 25 cm, met voll. aanh. couponblad, conditie EF à UNC: ongevouwen, prijs € 75.

<--- klik op de afbeelding voor een vergroting

 

 

Zie voor oude rekeningen van Borstel en Kwastenfabriek v/h fa. J.M. Bos deze webpagina.


Bredasche Manege, aandeel uit 1911  

Bredasche Manège, N.V.
Gev. te Breda,


24-1-1911, Aandeel f 50 in kapitaal van f 5.000 (oplage dus slechts100);

afm. 18 x 26 cm, rode sierrand en afbeelding van paardehoofd en hoefijzer,

Druk: H. Engelbrecht, Breda.

prachtig om in te lijsten !

conditie VF+, ongevouwen, geen randgebreken, prijs € 250.

Burgerlijk Armbestuur, gemeente Kollummerland en Nieuwkruisland,
5% obligatie f 300, no. 4 in geldleening f 8.700, dus # < 30 !; Kollum, 23-1-1919 (gedrukte 31 dec. 1918 doorgeschrapt), heel aparte sierrand in blauw en rood, tekst in rood en zwart, 2 blauwe bel. stempels; 4 handtekeningen ontwaard door in totaal 2 ovale gaten, VF, 2 cm scheurtje in bovenrand + paperclipspoor; 2 maal gevouwen, prijs 95 Euro.

CEFIMA, gev. te Amsterdam, (= een filmmaatschappij), opgericht 29-12-1947, kapitaal f 50.000, verdeeld in 50 aandelen van f 500, dus # = slechts 50  !, blauwe sierrand op lichtgroen veld, formaat 18 * 26 cm., druk: C.A. Spin & Zoon, A'dam, originele handtekeningen, van directeur en commissarissen. see picture of this film company stock.
--------- t.n.v. Algem. Adv. Bureau A. de la Mar Azn. te Amsterdam en overgeschreven in 1950 tnv Algemene Publiciteits Unie A'dam en erna in 1950 tnv Algemene Publiciteits Unie A'dam. Vervolgens 2 maal overgeschreven in 1956 en 1968 als (zie onder).
--------- t.n.v. NV Algemene Publiciteits unie A'dam (NV A. de la mar Azn.). In 1956 overgeschr. tnv W.A. Grollenbergh te A'dam en in 1968 tnv A.P.M. Verheugt te A'dam.
Verheugt was in 1948 tot commissaris benoemd.Andere commissarissen waren: S.W. Numan, Mr. Dr. E. Schwegler en Kilghberg.
Prijzen: EF, ongevouwen met coupons:  43 Euro; zonder coupons 34 Euro.

Caseinefabriek "Ceres", NV
(Ceres, in het Grieks Demeter, was de godin van de landbouw)
Gev. te Rotterdam, goedgek. bij Kon. besl. van 21-1-1926; M. Kapitaal f 100.000, verdeeld in 100 aandelen van f 1000 (# = 100); Bewijs van aandeel groot f 1000 met getypte tekst: "Bij statutenwijziging volgens acte van 14 December 1937 ten overstaan van............., de naam gewijzigd in: N.V.Rotterdamsche Margarine Industrie J.M. Zwerver, gevestigd te Vlaardingen"; bruine sierrand en orig. ondertekend door directeur J.M. Zwerver.
Stukken uit 1926 ondertekend door commissaris ..... (van den Bergh ?); stukken uit 1930 (1926 is overschreven) door commissaris .........; conditie EF, ongevouwen, prijs 95 Euro.
I. t. t. wat ik elders in de verzamelwereld heb gelezen, is het bedrijf niet opgegaan in het Unileverconcern. Nadat de directeur/eigenaar, J.M. Zwerver, midden jaren 50 overleed heeft de familie eind jaren 60 het bedrijf verkocht aan Duyvis (bekend van de pinda's etc.) Dit Zaanse bedrijf is op een gegeven moment gekocht door AKZO, dat een tijdlang een levensmiddelendivisie had. Maar ca. 20 jaar geleden werd het (Vlaardingse) Zwerverbedrijf gekocht door de Koninklijke Smilde Groep, die ook margarine maakt in Heerenveen. In 2006 heeft Smilde het bedrijf, waar jaren bijna niets in geinvesteerd was, als management buy-out gegund aan 1 van haar managers, de heer Bart van den Briel, die nu in Vlaardingen de scepter zwaait. Er wordt nog steeds margarine gemaakt, vooral voor de export naar ca. 60 landen, onder verschillende merken. Het bekendste Zwervermerk was Romi. Het bedrijf is dus nooit in handen van Unilever geweest, dat was altijd een formidabele concurrent (bron: dhr. Alco Wiersma, Bilthoven, persoonlijke communicatie 25-6-2008). Lees meer over caseïne.

Christelijke Coöperatieve Brood-Bakkerij en Verbruiksvereeniging "Ons beginsel"
gev. te Arnhem; opger. in 1920; Obligatie aan toonder f 250 in 5% leening groot f 25.000, verdeeld in 80 obligaties van f 250 en 50 Obligaties van f 100; dus # = 80;  3 origin. handt.v/h/ bestuur, o.a. voorz. Duringhof; zwarte sierrand en tekst; Electr.drukkerij G.W. van der Wiel & Co., Arnhem; ca. 22 bij 34 cm., 2 blauwe bel stempels; prijs:
----- EF: ongevouwen, 95 Euro;
----- VF: ongevouwen, maar 1 cm. scheur in rechter rand, 75 Euro.Inlaagpolder onder Haarlemmerliede, obligatie uit 1880  

Den Inlaag-Polder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 1880

4% obligatie f 1000, no. 15  in leening f 19.000 (dus oplage slechts 19 stuks !),

vastgesteld in de vergadering van stemgerechtigde Ingelanden van den 14den October 1880 en goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 October 1880 No. 13. Af te lossen in 15 jaren bij jaarlijkse uitloting. Halfjaarlijkse rentetermijnen.

De aanhangende coupons zijn geknipt t/m mei 1887. Afm. ca. 16,8 x 24,2 cm. Gepreegd blank belastingzegel, fraaie sierrand in muzieknotenschrift.

----- no. 2, conditie VF: bovenrand iets gekreukeld, ongevouwen, stempel BETAALD, prijs € 95.

----- no. 13, conditie VF: 1 middenvouw, 2 speldenprikken en 3 kleine ontwaardingsgaatjes in de handtekeningen, prijs € 85

----- no. 14, conditie VF, lichte vouwen, ontwaardingsgaatjes door het gepreegd belastongzegel en door elke handtekening, iets bruin in linker boven- en onderhoek, prijs € 75

Inlaagpolder
Politieverordening uit 2011, 11 blzn, in drukfrisse staat, prijs € 15
Zie het kaft, blz. 1 en de slotbepalingen.


De Internationale Kunstvereeniging, N.V.
gev. te Amsterdam op 2-8-1885; Oprichtersaandeel no. 10, rechtgevend op 1/100e aandeel in 15% van de overwinst, Amsterdam 1-9-1885, ondertekend door directeur L.B. Werttheim en commissarisStichter en de administrateur E. Rittner-Bos (?); druk: C.A. Spin en Zoon, Handelsdrukkerij, Amsterdam; afm. ca. 17 x 25 cm., voll. aanh. couponblad (waarin een scheurtje); fraaie sierrand, conditie VF+: 1 nette verticale vouw en 2 lichte kreukels, # = 100 st, zeldzaam !, prijs € 195.
Lid waren o.a. de beroemde architect P.J.H. Cuijpers en dichter-schrijver en hoogleraar esthetica en kunstgeschiedenis J.A. Alberdingk Thijm.

De Amsterdamsche Briquetten-Fabriek
gev, te Amsterdam; Obligatie groot f 1000 in een 5% Hypothecaire Geldleening groot f 100.000; oplage slechts 100 !; met aanhangend couponblad, diverse kwaliteiten:
----- no 1; conditie F à VF: sheur in R rand en div. kleine scheurtje in bovenrandprijs 95 €
----- conditie EF en ongevouwen, prijs 75 €
----- conditie VF+, prijs 50 €
----- conditie VF, prijs 35 €
----- conditie F à VF-, prijs 20 €

Drentsche Stoomwasinrichting, NV
gev. te Meppel; bewijs van 1 aandeel groot f 1000 in een kapitaal van f 100.000 (dus max. 100 uitgegeven); aanhangend couponblad, die deels is geknipt; Bruine sierrand op geel patroon; al deze aandelen zijn in 1968 overgeschreven t.n.v. dhr. E. Beijer te Meppel. conditie VF +: prijs € 25 .
---------- 1949 (gedrukt jaartal):
------------------- no. 69 op naam van E. Beijer, no. 61 op naam van M.J. Boom;
------------------- no. 8 op naam van T. Boom-Fransen, in 1950 overgeschr. naar M. J. Boom en in 1968 naar dhr. Beijer.
---------- 1952 (handgeschreven over "1949"); no. 58 t.n.v. A.J. Boom; no 57 t.n.v. M.J. Boom; no. 60 t.n.v. J. Otten; no. 31 t.n.v. N.A. Blom

"De Veluwsche Auto-Dienst" (NV), opger. 10-1-1925 voor notaris B. Meesters te Nunspeet, gemeente Ermelo (G),
----- Kapitaal f 100.000, # = 100, aandeel van f 1000, zwarte sierrand, zwarte letters, Ermelo, januari 1925, groot watermerk met zeilschip, EF, ongevouwen, 5 0 Euro.
----- oprichtersbewijs aan toonder, # = slechts 30 !; zwarte sierrand en letters, groot watermerk met NL-leeuw en teksten Pro Patria" en "eendragt maakt macht"; 2 kleine stempels "vervallen", Ermelo, 1925, EF, ongevouwen, 95 Euro

Exploitatie van het "Neutraal Tempelierenhuis" - Apeldoorn, 5% obligatie f 100 in lening f 8000, # = 80, Apeldoorn 1918 (van 1918 met pen 1920 gemaakt), orig. handt. voorz. B.J. Egberts v. Deventer en secr. J. Schut; Typ; gebr. Beunk, Apeldoorn; Blauwe sierrand en letters op rose patroon; 2 blauwe bel. stempels, prijs 50 Euro.
Men spreekt wel van "drinken als een tempelier"; Maar het Engelse woord "temperance" betekent juist "matigheid"; In Engeland (en wellicht) Amerika was de Temperance Society tegen alcoholgebruik en ze streefden naar afschaffing van alcoholgebruik: in het Engels "the abolition of alcohol". In Amerika is dat in de vooroorlogse jaren geprobeerd, maar als neveneffect ontstond er een gigantische criminaliteit rond alcoholproductie, -distributie en -gebruik Vergelijkbaar met het hedendaagse drugsprobleem.

Flatgebouw "'Willem Schürmann"
te Rotterdam, opgericht 1932; 5% obligatie van f 500 in een hypothecaire leening groot f 40.000; # = 80 !; Rotterdam 1933; 3 origin. handt.; blauwe sierrand  en tekst, 20 bij 33 cm.; oranje bel. zegel; stempel uit 1939: "'vanaf 1935 rente teruggebracht van 5 naar 3,5% / jaar"; aanhangend couponblad waarvan coupons t/m 1940 geknipt; 75 Euro.


Gemeente Ambt Hardenberg,
---------- Schuldbelentenis, no 8, f 500, 4,75%, in leening groot f 27.000, oplage # = slechts 54, Heemse, 31-12-1925, getekend door burgemeester en secretaris, groen/zwarte sierrand op groen patroon, oranje belastingzegel, ontwaarding door rode potloodstreep en 4 gaten in de handtekeningen; druk De Erven J.J. Tijl, Zwolle, VF, maar ca. 5cm. vouwscheur rechts in het midden van de rand., 45 Euro.
---------- Schuldbekentenis f 500, 4,5% leening f 15.000, # = 30, Heemse, 1 nov. 1919, no 26; zwarte sierrand op rose patroon, orig. handt. burg en secr., met inktspatten, ontwaarding door 1 wybertje-vormige knip door handtekeningen, zelfde drukker als boven. 1 cm. scheurtje in rechter rand; 60 Euro.

Gemeente Oldekerk (Gr), 3,5 % schuldbekentenis groot f 500 in een leening, d.d. 1-11-1895 groot f 23.000 (oplage dus 46 stuks), aangegaan tot delging van het nog niet afgeloste gedeelte der in 1889 ten laste dezer gemeente met den Heer L.T. van Hasselt aangegane 4% leening, in kapitaal oorspronkelijk groot f 26.000; fraaie sierrand; afm. 19 x 34 cm., ontwaarding door gaten in 3 handtekeningen; boven- en onderrand iets tropisch; niet te koop / not for sale.

Houthandel D.P. Oberman
gev. te Dokkum; opgericht in 1937; 4% obligatie, serie A, no. 64, groot f 500, in een leening groot f 22.500 (dus oplage maximaal 45 stuks !), Dokkum, 10-6-1937; afm. 21,5 x 28 cm., groen papier en groene druk en sierrand; volledig aanhangend couponblad; niet gebruikt, maar wel genummerd "reservestuk" (blankette); conditie EF: 1 zeer lichte middenvouw, geen gebreken. Prijs € 50.

Indisch Restaurant "Waroong Djawa"
gev. te 's Gravenhage; opgericht in 1912; 3 % obligatie f 1000 aan toonder in leening groot f 75.000; dus oplage # is slechts 75 !; 's Gravenhage , 1950; 2 originele handtekeningen van commissaris en directeur; Druk: Roepers Drukkerij, Den Haag; afm. 23 bij 31 cm.; bruine sierrand op geel veld; 3 blauwe ronde bel. stempels; couponbladrest aanhangend; EF: ongevouwen, prijs 75 Euro.

Industriële Handelmaatschappij Willem Pot N.V.
Verkoop en aankoop van schepen, sleepboten, bagger- en drijfmateriaal, aannemer voor nieuwbouw.
English: Sale and purchase of ships, tugs, barges, dredging & floating material, contractors for new building.
The office in the Groothandelsgebouw was closed ca. around the year 2000 and the factory in Maasssluis burned down in 2003. The current company Willem Pot B.V. recovered from the fire and is now located in Spaanse Polder in Rotterdam. (Source: van Schaardenburg, personal communication, 2006)
-------- bewijs van gewoon aandeel, f 1000, Rotterdam, 27-7-1949, gedrukt op naam van Bastiaan Pot Wzn. te Rotterdam, prijs 43€
-------- Bedrijfsbeschrijving uit de jaren 1960 / No stock, but a Company description: 1 p. with small photo of head office in Groothandelsgebouw, Rotterdam and a photo of the factory of Willem Pot Industriële Handelmaatschappij in Maassluis: copy on 160 gr. yellow paper, price 4 Euro.Maatschappij "Noord-Holland" tot bereiding van Chemische Producten,
Gev. te Amsterdam; opgericht in 1900 met als doel het vervaardigen van en handel drijven in geelbloedloogzout en andere chemische voortbrengselen;  De maatschappij is in 1910 geliquideerd. Druk: stoomdrukkerij "De Fakkel" v/h B. van Mantgem, A'dam;
---------- preferent aandeel van 500, Amsterdam 1902, # = 152, paars, VVOF catalogus nr. NLH 109b, prijs 50 Euro.
---------- 10% obligatie, Amsterdam 1905, # = slechts 30, VVOF catalogus nr. NLH 109d, prijs 95 Euro.


aandeel in de Maatschappij tot Exploitatie van Baggermachines en Veenderijlanden, gev. te Oranjewoud, gemeente Schoterland  

Maatschappij tot exploitate van Baggermachines en Veenderijlanden, N.V.,

Gev. te Oranjewoud, gemeente Schoterland (Fr); opgericht 30-9-1924;

Aandeel groot f 500 t.n.v. commissaris M. van Breemen, ondertekend door directeur W.W. de Boer; naar ik aanneem in 1924; Maatsch. Kap. f 50.000; # = slechts 100 stuks uitgegeven. afm. ca. 22 x 34 cm, zwarte sierrand, conditie EF: ongevouwen en heel gaaf; prijs € 25.

Aandelen nrs. 7, 13 en 49: prijs € 35 / stuk.


N.V. Maatschappijtot Exploitatie van Halfstof en Carton "De Veluwe"
Gev. te Vaassen (gld.), opgericht op 16-1-1917 met een Maatsch. Kapitaal van f 200.000, verdeeld in 100 aandelen A en honderd aandelen B, ieder groot f 1000.
Bewijs van aandeel no. 7A groot f 1000 aan toonder, Vaassen, october 1917, met originele handtekeningen van directeur B.J. Bartelds en Commissaris Van der Knaap, met origineel volledig couponblad. Met 2 belastingstempels en een groot stempel van 26 juni 1918: "Bij akte van 26 juni 1918 is de zetel der N.V overgebracht naar Zwolle, is het Maatschappelijk Kapitaal verhoogd naar f 500.000 en is bepaald dat de preferentie der aandelen B zal gelden tot 1 januari 1924". Afmeting ca. 22 x 34 cm., conditie VF: boven- en onderrand iets gekreukeld en het achterblad is aan de achterkant tropisch (kleine bruine vlekjes), Lees hier over de geschiedenis van "De Veluwe" !, prijs € 95.

Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Algemeen Grondbezit"
gev. te 's Gravenhage; opgericht 1914; Oprichtersbewijs no.5  aan toonder, rechtgevend op 1/20e van de overwinst; # = 20 !; 's Gravenhage 1904; 2 originele handtekeningen; rode decoratieve sierrand en blauwe letters ; formaat 16,5 bij 25 cm.; enkele kleine roestsporen, 1 middenvouw, stempeltje "van 1904"; 95 Euro.

NV Maatschappij tot exploitatie van Onroerende goederen"PRATO",
gev. te Riethoven (N. Br.), opgericht 5-12-1922, kapitaal f 5000, verdeeld in 50 aandelen van f 100 aan toonder, eenvoudige zwarte sierrand, see picture, EF, ongevouwen, met aangeniet bewijs v. rechtsherstel (NL) en Belgisch certificaat van aangifte, origin. handt. van 2 commissarissen, frater Klinski (Pools geestelijke en van 1922-1927 abt van de St. Benedictus Abdij "De Achelse Kluis"), van J.P. Ladraque (een leek), en van de directie, H. Bus (Pater Antonius Bus, op wiens naam de gronden voorheen stonden) en H. te Deijckstal (?). Het ging hierbij om de exploitatie van het Benedictijner klooster "De Achelse Kluis", op de grens van Belgie en Nederland, tussen Achel en Valkenswaard. lees de economische geschiedenis, EF, ongevouwen, prijs 45 Euro.

Maurits Prins' Diamanthandel
established in Amsterdam, in 1922, trading in diamonds and pearls; capital 1 million guilders, divided in 100 shares (Bewijzen van aandeel) of  fl.10.000, of which only 20% has been deposited.Of these 100 shares, only 50 were issued. These are numbered 1 - 50 and have the original signatures of the directors Maurits Prins and R. Hugo Prins. The numbers 51-100, unissued reserve pieces (blankettes) have also appeared in the collectors market but bear one unknown signature, possibly put on by an outsider / dealer. size: 21 by 30 cm.; Print: De Bussy, Amsterdam; brown characters and grey decorative border; Read more about the history of this company !
---------- issued pieces, numbered < 51, in the name (printed !) of den Heer Raphaël Hugo Prins te Amsterdam, condition EF: very faint mid fold, separate coupon sheet, price 95 Euro.

Mesdag & Zonen's Effectenkantoor, Groningen,
Opgericht in 1904 te Groningen,  aandeel van f 1000,  Groningen, 1907; slechts 110 geplaatst, op naam van commissaris August Kalff; overige commissarissen waren Mr. K. Mesdag en L.R. Gratama;  geel met zwarte sierrand, EF: 1 lichte vouw,  prijs: 95 Euro.
Commissiehandel in effecten, later opgegaan in Mees & Hope, die later weer een dochter werd van de ABN.

NOVA, Noord-Oost-Veluwshe-Autobusonderneming, NV, gev. te Epe,
opger. 15-10-1940, # = slechts ca. 43 ?, bewijs van aandeel f 1000, 1940, orig. handtek. van 3 directieleden, o.a. J. Brummelkamp, zwarte sierrand en letters op fel groen veld, in 1941 overgeschr tnv NV A.T.O. te Utrecht en op 4-11-1957 tnv. NV Veluwsche Autodienst te Ermelo, sommige 1 dag later weer tnv de NV Autobusdienstonderneming Salland te Deventer, Er zijn aandelen beschikbaar ten name van respectievelijk Joost Brummelkamp te Vaassen, Cornelis Brummelkamp te Vaassen en Gerrit van Dijk te Epe; conditie UNC / EF, vrijwel drukfris, prijs € 45.

Plantarts (NV), gev te Groningen
opgericht 29-8-1950; kapitaal f 50.000, verdeeld in # = 50 aandelen van f 1000 op naam; Aandeel f 1000 op naam van de N.V. G.J. Krol & Co's Kunstmesthandel, Zwolle, Groningen, 29-8-1950; druk: Roeper's Drukkerij, Den Haag; groene sierrand, EF, ongevouwen, slechts 3 stuks in de handel bekend !, 75 Euro.

Reederij voorheen P. Knoester Junior, gev. te Scheveningen, gem. 's Gravenhage, opgericht 13-1-1917, Bewijs van aandeel f 1000 aan toonder, # = 100, Scheveningen 2-4-1917, orig. handt. comm. P. Knoester en directie P. Knoester Pzn, bruine sierrand op lichtgroen veld, oranje bel. stempel, voll. aanh. couponblad, 60 Euro.

R.K. Par. Kerkbest. vd H H Petrus en Paulus te Nalbach, Kreis Saarlouis
R.K. Par. Kerkbest. vd H H Johannes te Piesbach-Bettstadt, Kreis Saarlouis
R.K. Par. Kerkbest. vd H Michael te Körprich-Saar
Obligatie f 500 aan toonder in 7% 15j-leening groot f 160.000; verdeeld in 100 obl. van f 1000, 100 obl. van f 500 en 100 obl. van f 100;, dus # = 100; Nijmegen 1927; 31 bij 21 cm; paars-zwarte tekst en zwarte sierrand; onderzijde kort geknipt (zie scan), conditie W: vele scheuren geplakt met ouderwets vet doorlatend sellotape, los couponblad; prijs 45 Euro.


Scheepswerf Gideon, v.h. J.Koster Hzn. te Groningen,
Opgericht op 20-7-1939 (deze datum staat gedrukt op de aandelen); Het Maatsch. Kapitaal van f 150.000 was verdeeld in 50 aandelen A van f 1000 en 100 aandelen B van elk f 1000. Ze werden niet alle direct geplaatst, wat ik afleid uit de datum-doorhaling op nr. 99, waar met pen 3 aug. 1943 van is gemaakt. Afm. ca. 18 x 28 cm, blauwe druk en sierrand. Los couponblad met coupons vanaf nr. 26.
---------- aandeel B nr. 77 t.n.v. H. Tuinier, Kerklaan 84 in Haren: niet te koop
---------- aandeel B nr. 99 t.n.v. H.Tuinier, Kerklaan 84 in Haren, d.d. 3-8-1943 i.p.v. de gedrukte 20-7-1939, conditie VF+: 1 lichte verticale vouw en zeer lichte gebruikssporen. Prijs: € 150.
(zie ook oude rekeningen van dit bedrijf)
Gideon is een voormalige buurtschap in de gemeente Groningen (tot 1914 gemeente Haren). De naam van de buurtschap is afgeleid van de voormalige houtzaagmolen Gideon, die aan de westzijde van het Winschoterdiep lag, gebouwd in 1763, afgebroken in 1870. De naam werd gebruikt voor de eerste ophaalbrug in de snelweg A7, gerekend vanaf de stad Groningen: de Gideonbrug. De weg langs het Winschoterdiep OZ kreeg de naam Gideonweg. In 1917 of 1918 stichtte de heer J. Koster Hzn. aan de westzijde van het Winschoterdiep de scheepswerf Gideon en aan weerszijden van het kanaal ontstond industrie en bewoning die eveneens in de volksmond Gideon werd genoemd. In 1964 fuseerden de Noord Nederlandse Scheepswerven met de Scheepsbouw Unie N.V. tot de Nieuwe Noord Nederlandse Scheepswerven, waartoe in hetzelfde jaar ook de werf van Koster ging behoren. Gideon ging verder onder deze naam, afgekort NNNS. Begin 1986 raakte de werf in ernstige financiële moeilijkheden. Op 14 maart 1986 werd zij failliet verklaard.
Bron: plaatsengids.nl d.d. 27-9-2016.


Sleepbootmaatschappij Harmonie II, N.V
gev. te Vreeswijk (U), opgericht 11 febr. 1920; Maatsch. kap. f 3.000, verdeeld in 12 aandelen groot f 250; Bewijs van aandeel f 250, no. 12, groot f 250 t.n.v. den Heer A.H. van den Bosch, maar op het binnenblad al op 11 febr. 1920 overgedragen aan dhr. P. van Loon Jr., sleepbootondernemer en scheepsbevrachter te Vreeswijk. (blijkens bijgeleverde copie van notarisakte op 4 maart 1930 opgegaan in de N.V. Reederij Harmonie te Vreeswijk, samen met de NV's Harmonie I, III, IV en V). origineel ondertekend door Directie: P. van Loon; afm. 18 x 26 cm.; fraaie geelgroene sierrand met bladeren; conditie VF: ongevouwen, met achterblad, maar enkele bruine "tropische" vlekjes; uiterst zeldzaam !, Prijs € 250.
Het aandeel wordt geleverd met copie van de 1e blz. van de oprichtingsakte voornoemd d.d. 4-3-1930, voorblad van de oprichtings akte van 31-7-1928 van de NV Harmonie I, alsmede 3 oude blanco brieven (z.j.) van:
a) Sleepbootmaatschappij harmonie, N.V., Internationale Sleepbootdienst, Vreeswijk (rode en zwarte druk)
b) P. van Loon, Binnen- en buitenlandse sleepdienst, Vreeswijk
c) Reederij en sleepdienstonderneming P. van Loon, bevrachtingen en assurantiën, Vreeswijk
Lees meer over de Harmonie III, gebouwd in 1929,

Vereniging voor vreemdelingenverkeer Diever
Diever (Drenthe), opgericht in 1934, obligatie groot f 10  t.n.v. R.Offerein te Diever, in 3 % obligatielening 1942, groot f 10.000, verdeeld in 90 obligaties van f 100 en 100 obligaties van f 10; dus # = 100; druk: B.A. Boom & Zn., Meppel, prijs 95 Euro.
Diever is beroemd geworden door zijn jaarlijkse Shakespeare toneeluitvoeringen in het openluchttheater.
In de politiek wordt Hans Wiegel tegenwoordig ook wel "het orakel van Diever" genoemd.
English: Diever has become famous by it's open air Shakespeare stage performances, played by the villagers.


NV Woningbouw, de Mondriaan onder de Nederlandse aandelen  
Woningbouw, NV, te 's Gravenhage,
wordt wel "De Mondriaan" van de Nederlandse aandelen genoemd, alhoewel de kunstenaar onbekend is.
VVOF cat. no. NL H 475 a-b. afm. 21,2 x 34,1 cm. Alle stukken zijn ongevouwen, met aanhangend volledig couponblad.

----------van type 475 a zijn 100 aandelen gedrukt, waarvan alleen de nrs. 1-41 geplaatst. Deze hebben 4 handtekeningen en betreffen Serie A;
--- no 10, ongevouwen, licht roestspoor van paperclip in rechter rand, prijs € 150.
--- no. 18, ongevouwen, minieme beschadigingen op rechter rand, prijs € 150.

---------- van serie A bestaan nog 59 stukken, de nrs. 42-100, die niet zijn geplaatst en slechts 1 handtekening hebben, die van commissaris G.J. van der Well. prijs: € 50.

---------- Tevens zijn er blankettes bekend met serieletter B, genummerd 101-200, prijs: € 25.


 

 

 

 

 

 

 

 

English: Building of houses corporation.
the Hague
Called the Mondriaan of Dutch Scripophily although in fact the designer is unknown.
share certificate, series A, yellow, see picture The Hague 1921, measures: 21,2 x 34,1 cm,
---------- # actually issued = only 41, with complete coupon sheet, condition VF+, unfolded, complete coupon sheet attached:
--- no. 10, with paperclip mark on right border, price € 150.
--- no. 18, with minor damage on right border, price € 150.
---------- only one signature, not being the director, therefore partial a reserve piece, condition VF+, price 50


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - < 100 issued / < 100 uitgegeven

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl