HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
Shares / Bonds with serial number 7
Aandelen / Obligaties met serienummer 7
(update: September 5th 2019)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 9 Euro
You are here: home - scripophily - no. 7
The Netherlands / Nederland

D. Y. Alta's Uitgevers- en Courantenbedrijf, te A'dam, opgericht 4-12-1924, M. Kap. f 30.000 verdeeld in 60 aand. van f 500; paarse druk met fraaie sierrand, afm. ca. 20 x 28 cm.; bewijs van aandeel groot f 500, no. 7, t.n.v. R. Bloembergen Santee (tevens commissaris) ; conditie VF + of EF, prijs € 35.

Electrotechnische industrie v/h Willem Smit & Co., N.V. (Smit Slikkerveer)
gev. te Slikkerveer (Z.H.), gem. Ridderkerk; opgericht in 1897; nieuwe statuten in 1949; in 1962 gefuseerd met Heemaf (Hengelosche Electrische En Mechanische Apparaten Fabriek) onder de naam Holec N.V. Hierbij werden de aandelen overgeschreven op naam van Heemaf N.V.
Smit Slikkerveer heeft geschiedenis geschreven net de bouw van de eerste electrische centrale in Nederland.
Bewijs van Cumulutief Preferent Aandeel groot f 1000, Slikkerveer 1950, in 1962 overgeschreven t.n.v. Heemaf N.V., rode sierrand, conditie: EF, no. 7, t.n.v. Hr. J.C.L. Smit, prijs 75 €.

aandeel in de Maatschappij tot Exploitatie van Baggermachines en Veenderijlanden, gev. te Oranjewoud, gemeente Schoterland  

Maatschappij tot exploitate van Baggermachines en Veenderijlanden, N.V.,Gev. te Oranjewoud, gemeente Schoterland (Fr); opgericht 30-9-1924;

 

Aandeel groot f 500 t.n.v. commissaris M. van Breemen, ondertekend door directeur W.W. de Boer; naar ik aanneem in 1924; Maatsch. Kap. f 50.000; # = slechts 100 stuks uitgegeven. afm. ca. 22 x 34 cm, zwarte sierrand, conditie VF: 1 lichte vouw en bruine opnderrand; aandeel no. 7: prijs €35.

Koffie- en Theehandel voorheen O. de Wiljes, N.V.
gev. te Winschoten, opgericht op 14-1-1919;
----- Bewijs van aandeel groot f 1000 t.n.v. Wed. J.P. Riedel; druk: E. Vewer & Co., Stoomdrukkerij te Winschoten. Afm.ca. 23 x 36 cm, blauw-grijze sierrand; getekend door directeur C. Rozenbeek en.... en door commissaris ... Riedel; aanhangend couponblad waarvan de 1e tien geknipt; 3 x overgeschreven op een andere eigenaar: in 1937 t.n.v. N.V Koffiebranderij en Goederenhandel v.h. Fa. F.J. Tempel te Stadskanaal; in 1943 t.n.v. dhr. J. Wesseling te Stadskanaal; in 1957 t.n.v. mevr. E.H. Rietema-van Ham, tandarts te Stadskanaal, involge verkoop door de curatoren in het faillissement van dhr. Wesseling voornoemd, enig aandeelhouder van opgemelde N.V., daartoe gemachtigd door de Heer Rechter Commissaris.Van deze stukken zijn hooguit 191 stuks uitgegeven omdat no. 192 al een reservestuk is (zie hier onder). Prijs € 25/st.
----- bewijs van aandeel no. 7: prijs € 25.
----- idem , maar dan niet gelopen reservestukken, no's 192-194, prijs € 15/st.
Lees de geschiedenis , die begint in 1428 !

Maatschappij tot Exploitatie van Waterleidingen in Nederlandsch Indië, N.V. - N.V. M.E.W.N.I.
Gev. te Amsterdam, opgericht in 1928; Preferent Aandeel, no. 7, groot f 1.000 (volgestort) t.n.v. George Beer; met stempel "duplicaat uit 1958"en getypte tekst: "Dit bewijs van aandeel strekt ter vervanging van het gelijk genummerde oorspronkelijke aandeel", Amsterdam, 1958. Ondertekend namens de Directie, die werd gevoerd door de N.V. Handelsvennootschap voorheen Mainz & Co.; met los dividendblad; afm. ca. 22 x 30 cm.; Druk: De Bussy, A'dam; conditie: ongevouwen, maar bovenin paperclip roestspoor, ZELDZAAM: bij mijn weten nog nooit geveild; prijs: € 95.


Nederlandsche Fabriek van Werktuigen voor Landbouw en Vervening
gev. te Nieuw-Weerdinge (Dr).
---------- 1920: bewijs van aandeel f 1000, met Jugendstil sierrand in groen en rood, afm. 21,5 x 35 cm., druk W. ten Kate, Emmen, teksten donker blauw. Het Maatsch. Kapitaal was oorspronkelijk f 300.000, verdeeld over 300 aandelen van f 1000, De aandelen zijn div. keren afgestempeld: in 1922 naar f 750, in 1926 naar f 100. Deze wijzingingen staan zowel op de voor- als achterkant beschreven. Voor met pen en achterop getypt. Alle aandelen van deze emissie zijn uiteindelijk overgeschreven t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam.
----- no. 1, t.n.v. A. Smook Azn. te Nieuw-Weerdinge ,later overgeschreven t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam,conditie F: linkerrand nogal aangetast, verder in redelijke conditie,met los couponblad, prijs € 20.
----- no. 7, t.n.v. A. Smook Azn, te Nieuw-Weerdinge,op 24 juli 1940 overgeschreven t.n.v. J.G. Lodder te Emmen en later t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam, conditie VF+: slechts 1 lichte middenvouw,met los couponblad, prijs € 35.
----- no. 98, t.n.v. J.H.H. Lubberman te Ter Apel, d.d. 1936 (van 1920 is met pen 1936 gemaakt), in 1939 overgeschreven t.n.v. H. Sikken Jzn. te Emmen en later t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam, conditie VF, geen couponblad, prijs € 25.
Braat N.V. te Rotterdam:
Dit bedrijf nam uiteindelijk alle bovengenoemde aandelen over van de "N.V. Machinefabriek Werkland", die weer een voortzetting was van Nederlandsche Fabriek van Werktuigen voor Landbouw en Vervening "Machinefabriek Werkland" N.V. , gev. te Nieuw-Weerdinge (Dr.)
Wij hebben 2 geïllustreerde artikelen te koop van dit bedrijf, beide in zowel het Nederlands als Engels. Deze zijn "gesneden" uit exemplaren van volumineuze delen van het in de 50-er jaren uitgegeven Nederlandsch Economisch Cultureel Archief
----- ca. 1955: 6 pagina's met 6 foto's van o.a. het fabriekscomplex in vogelvlucht, aanbouw van het Fijenoord-stadion, gashouder-tanks, en een draaibrug voor een spoorweg, prijs € 12.
----- ca. 1955, maar later dan het eerste artikel, 4 pagina's met 8 foto's van o.a. het fabriekscomplex in vogelvlucht (je kunt zien dat er inmiddels een loods is bijgebouwd), een ronde gashouder, lasser aan het werk, een ketel voor de Hoogovens en een terrein met gashouders of olietanks. prijs € 10.

Nederlandsche Maatschappij van Kaas- en Roomboterfabrieken N.V.
te Sneek; Restantbewijs t.n.v. den Heer L.H. van Heijningen, Vlaardingen; Sneek, 15 juli 1942; druk: De Bussy, A'dam; ca. 27 bij 20 cm., donker blauwe sierrand; gedrukt oranje bel. zegel op geel veld; 2 origin. handt.; EF en ongevopuwen, no 7: prijs 45 Euro.


Negotiatie Concordia Res Parvae Crescunt, Nederlands' 3e beleggingsmaatschappij  

Negotiatie "Concordia Res Parvae Crescunt"
(translations: NL: Door eendracht groeien kleine zaken); Eng.: Small matters grow by concent; D: Durch Eintracht wachst Kleines.........Zwietracht zerfallt Grosstes;

Latin: Concordia res parvae crescunt........discordia maximae dilabuntur;

Opgericht in 1779, is dit het 3e in de reeks van eerste "echte" Nederlandse beleggingsfondsen, tevens de eerste beleggingsfondsen ter wereld !

Zie hier onder bij Literatuur.

Amsterdam 1893/94, Recu's voor X aandelen van f 500, overgenomen van diverse eigenaren.
Het betreft recu's die de verkopers ontvingen, nadat de Negotiatie zijn aandelen had ingekocht voor f 430,555 per aandeel, dus onder pari., fraaie eenvoudige sierrand van eikebladeren en eikels, fraai blanko belastingstempel in relief (NL: Door eendracht groeien kleine zaken)), met NL wapen met Nederlandse leeuw en kroon,
See picture
Een der eerste beleggingsfondsen ter wereld, toegeschreven aan Abraham van Ketwich, makelaar te Amsterdam.
Als gevolg van de beurscrisis van 1772-1773 bedacht hij deze fondsen.
In 1774 startte hij zijn eerste beleggingsfonds "Eendracht maakt Magt". In 1776 was hij mede betrokken bij de oprichting van een tweede beleggingsfonds "Voordelig en Vorsigtig" en in 1779 het derde "Concordia Res Parvae Crescunt".
Ook stichtte hij samen met Dirk Jan Voombergh omstreeks 1800 "het Huys van Negotiatie Ketwich & Voombergh". Deze firma werd in 1880 overgenomen door de bankiers Labouchere-Oyens, die op hun beurt overgingen in de Rotterdamsche Bankvereniging. Belegd werd er o.a. in Russische en Amerikaanse fondsen en in de Surinaamse plantages. (Bron: Monen, 1998 / 1999).

Volgens kenners zijn er momenteel nog ca. 75 stuks voor verzamelaars in omloop.

----- nr. 7,ten name van Labouchère Oyens & Co., afm. ca. 15,5 x 21,5 cm., conditie EF (heel mooi, 1 verticale vouw), prijs € 250.
----- nr. 13, ten name van van Vloten & de Gijselaar, afm. ca. 15,5 x 21,5 cm., conditie EF (heel mooi, 1 verticale vouw), prijs € 200.
----- nr. 61, ten name van Jan Kol, afm. ca. 15,5 x 21,5 cm., conditie EF (heel mooi, 1 verticale vouw), prijs € 200.

Literatuur:
----- Berghuis, W.H., Ontstaan en Ontwikkeling van de Nederlandse Beleggingsfondsen tot 1914, Proefschrift, Economische Hogeschool, Rotterdam, 8 Juni 1967, Assen: Van Gorcum. (244 p.), slechts antiquarisch te verkrijgen.
----- Nederlandse Beleggingsmij. in de 18e eeuw, VVOF Mededelingenblad februari 1981, p. 4-6, met 1 afb., door ?
----- Nederlandse Beleggingsmij. in de 18e eeuw, deel 2, VVOF Mededelingenblad, september 1981, p. 3-5, met 1 afb., door ?
----- Rouwenhorts, K.Geert, The Origin of Mutual Funds, chapter 15 (p. 249-270) in: Goetzmann, W.N. and Rouwenhorst, K.G., The Origins of Value: The financial innovation that created modern capital markets, Oxfor University Press, 2005, ISBN-10; 0-19-517571-4 (hierin staat no. 43 afgebeeld).


Reederij voorheen P. Knoester Junior, gev. te Scheveningen, gem. 's Gravenhage, opgericht 13-1-1917, Bewijs van aandeel f 1000 aan toonder, # = 100, Scheveningen 2-4-1917, orig. handt. comm. P. Knoester en directie P. Knoester Pzn, bruine sierrand op lichtgroen veld, oranje bel. stempel, voll. aanh. couponblad, no. 7; prijs 60 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - no. 7


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl