HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Gelderland
(update 11-3-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here:
home - scripophily - search by country - The Netherlands - Gelderland

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Aannemersbedrijf van W.P. en H. de Vries
gev. te Rossum (Gld); opgericht in 1916; Bewijs van aandeel groot f 500 in een kapitaal van f 400.000, Rossum januari 1917; gele sierrand op geel-groen veld; druk: J. van Boekhoven, Utrecht - A'dam; ondertekend door P. de Vries als president-Commissaris en W.P. de Vries als directeur.
----- no 322 t.n.v. Willem de Vries Gerritzoon, conditie EF: kleine hoekvouw, prijs 50 €.
----- no 043 t.n.v. Hendrik de Vries, in 1918 overgeschreven t.n.v. Christiaan Justus Kleber te Hurwenen en in 1927 op naam van mevr. de Wed. Ch. J. Kleber-de Vries, conditie EF: ongevouwen, prijs 50 €.

Algemeene Kunstzijde Unie, aandeel uit 1929  

Algmeene Kunstzijde Unie N.V.
gev. te Arnhem (zie Wikipedia voor de geschiedenis)

Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000, Arnhem, 1929, met Frans belastingstempel,

Conditie VF, div. lichte gebruissporen, afm. ca. 29,5 x 21 cm., met 2 losse coupons.

prijs € 95.

AKU (later Enka) fuseerde met Koninklijke Zout Organon tot tot AKZO. Later fuseerde AKZO met Nobel tot AKZO-Nobel. Organon werd verkocht aan een Amerikaans bedrijf.

Apeldoornse Lawn Tennis Vereniging Quick,
goedgek. bij Kon. Besl. 29-1-1949, opgericht 1-3-1933; Obligatie f 250 in 6% lening f 10.000 (dus # = slechts 40 !), ter dekking van het financieringstekort, ontstaan door verbouwing en herinrichting van het clubhuis, Apeldoorn, 1 mei 1970, t.n.v. N.V. Koldewijn, Apeldoorn; 2 origin. handt. van voorz. en secr.; no. 6; afmetingen ca. 20 x 26 cm.; ongevouwen, VF: in linker rand duidelijk paperclip roestspoor: prijs 125 Euro.

Arbeidersbouwvereniging "De Gezonde Woning"
te Nijmegen, aandeel à f 25; klein formaat (21 bij 17 cm); zwarte sierrand; zwarte en rode teksten; alle met 2 archiefgaten in linker rand en kleine andere gebreken (vraag details); 2 origin. handt.;
---------- 1934, t.n.v. H.A. de Laat, 25 Euro
---------- 1949, t.n.v. W.H. van Eijsden, 25 Euro.
----------  1955, t.n.v. E. Maaswinkel, 25 Euro.

Autobus- en Tourincarbedrijf "W.E.B.O." te Wageningen, opger. 18-1-1937, Bewijs van aandeel f 1000, 1-3-1937, # waarschijnlijk slechts 40, groen-blouwe sierrand op groen veld, ongevouwen, op naam van Rijk van de Weerd te Bennekom en waarschijnlijk direct overgedragen aan de NV Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij te Zeist, UNC: f 550 = 250 Euro, UNC/EF: prijs 125 Euro.Berghuizer Papierfabriek BV.
gev. te Wapenveld, gemeente Heerde (Gld). Berghuizen, Wapenveld en Heerde liggen aan de Ijssel, vlak onder Zwolle. Nu onderdeel van het beursgenoteerde Zweeds-Finse papierconcern Stora-Enso. Bewijs van niet royeerbaar certificaat op naam, van een gewoon aandeel A goot f 100, uitgegeven door de Stichting tot Instandhouding van de Berghuizer Papierfabriek. Heerde, 1 juli 1982; druk: Jan de Bruyn Heerde BV.; oranje sierrand op oaranje veld; facsimile handtekeningen van voorz. H. Gunneman, secretaris A. Schellenbach en penningm. J.G. Jansen; EF+: alleen 1 zeer lichte middenvouw, prijs 75 Euro.
Lees hier de geschiedenis van deze fabriek, opgericht in 1839 en gesloten in 2008 !

Bouwwcommissie voor de kapel der Ned. Herv. Gem. Beekbergen te Ugchelen (Gld)
Rentelooze geldleening groot f 1500, verdeeld in 150 aandelen ad f 10, no 64; Ugchelen 15-10-1924; blauwe sierrand; F: op middenvouw links 7 cm en rechts 3 cm scheur (ingelijst minder goed zichtbaar); in het wit van de bovenrand 2 archiefgaten; 45 Euro.

Christelijke Coöperatieve Brood-Bakkerij en Verbruiksvereeniging "Ons beginsel"
gev. te Arnhem; opger. in 1920; Obligatie aan toonder f 250 in 5% leening groot f 25.000, verdeeld in 80 obligaties van f 250 en 50 Obligaties van f 100; dus # = 80;  3 origin. handt.v/h/ bestuur, o.a. voorz. Duringhof; zwarte sierrand en tekst; Electr.drukkerij G.W. van der Wiel & Co., Arnhem; ca. 22 bij 34 cm., 2 blauwe bel stempels; prijs:
----- EF: ongevouwen, 95 Euro;
----- VF: ongevouwen, maar 1 cm. scheur in rechter rand, 75 Euro.

D. en T. Koldewijn's Papierwarenfabrieken N. V., gevestigd te Apeldoorn,
Bewijs van aandeel f 1000 (blankette), Apeldoorn, z.j., blauwe sierrand op grijs patroon; met volledig aanhangend couponblad; druk: Kon. Drukkerijen Lankhout-Immig NV - Den Haag, conditie UNC = drukfris, prijs 15 Euro.

"De Veluwsche Auto-Dienst" (NV), opger. 10-1-1925 voor notaris B. Meesters te Nunspeet, gemeente Ermelo (G),
----- Kapitaal f 100.000, # = 100, aandeel van f 1000, zwarte sierrand, zwarte letters, Ermelo, januari 1925, groot watermerk met zeilschip, EF, ongevouwen, 5 0 Euro.
----- oprichtersbewijs aan toonder, # = slechts 30 !; zwarte sierrand en letters, groot watermerk met NL-leeuw en teksten Pro Patria" en "eendragt maakt macht"; 2 kleine stempels "vervallen", Ermelo, 1925, EF, ongevouwen, 95 Euro

Exploitatie van het "Neutraal Tempelierenhuis" - Apeldoorn, 5% obligatie f 100 in lening f 8000, # = 80, Apeldoorn 1918 (van 1918 met pen 1920 gemaakt), orig. handt. voorz. B.J. Egberts v. Deventer en secr. J. Schut; Typ; gebr. Beunk, Apeldoorn; Blauwe sierrand en letters op rose patroon; 2 blauwe bel. stempels, prijs 50 Euro.
Men spreekt wel van "drinken als een tempelier"; Maar het Engelse woord "temperance" betekent juist "matigheid"; In Engeland (en wellicht) Amerika was de Temperance Society tegen alcoholgebruik en ze streefden naar afschaffing van alcoholgebruik: in het Engels "the abolition of alcohol". In Amerika is dat in de vooroorlogse jaren geprobeerd, maar als neveneffect ontstond er een gigantische criminaliteit rond alcoholproductie, -distributie en -gebruik Vergelijkbaar met het hedendaagse drugsprobleem.

Geldersch-Westfaalsche Stoomtram Maatschappij
gev. te Lichtenvoorde; Aandeel groot f 100, no 1044, 1e serie, Lichtenvoorde 1907; ca. 26 bij 16 cm. + voll. aanhangend couponblad; zwarte sierrand op licht paars patroon met wapen (4 leeuwen); 3 originele handtekeningen, 2 blauwe belastingstempels; EF à UNC, ongevouwen en nieuw, prijs 125 Euro.
Aanleg en exploitatie van de stoomtramweg van Lichtenvoorde naar Zeddam en van Lichtenvoorde naar Bocholt.

Geldersch Overijsselse Stoomtram-Maatschappij, gev. te Lochem (G), opgericht 7-7-1884;
3 orig. handt.; zwarte sierrand, ingedrukt blanco belastingzegel, Lochem 15-7-1885; Bewijs van aandeel, f 250:
-----  afgegeven aan......blanco....;  kleine roestsporen, ongevouwen, los couponblad + bewijs van rechtsherstel; 45 Euro.
----- zonder roestsporen, zonder coupons, geen bew. rechtsherstel, ongevouwen; 45 Euro.
----- op naam van mevr. G. Postma te Deventer, met coupons, roestig, 45 Euro.

Gemeente Oldebroek, 1932, lening groot f 60.000, verdeeld in 60 stukken van f 1000, # = 60, nr. 21, groen met zwarte letters en oranje belstingzegel, sierrand, gatenontwaarding door de originale handtekening van de burgemeester, 2 maal overdwars gevouwen, kleine snee in rechter rand-wit, VF, f 140 = 64 Euro
Ontstaan na de zeevloed van 1170, waar de Hollanders, met de toestemming van de Graaf van Gelre, op de hoger gelegen venen, het Broek genaamd, een nederzetting stichtten. Zo ontstond Hollanderbroek, later Oldebroek (bron: Monen, veilingcatalogus april 2000).


Gerformeerde Kerk van Ede, 4 % obligatielening groot f 125.000, obligatie van f 500, (UNC), blankette, brown border on yellow field, Prijs € 12.

Gerformeerde Kerk te Oosterbeek, 3,5 % obligatielening, groot f 90.000, 1950, obligatie van f 100, (UNC), blankette, brown border on yellow field, 12 Euro.Internationale Kapok-Maatschappij, NV
opgericht 21-3-1916, Bewijs van aandeel groot f 500, Nijmegen, met stempel 20 mei 1920, druk: De Gelderlander, Nijmegen, fraaie blauwe sierrand op geel veld, los couponblad, EF, ongevouwen, maar wel dun plekje op rechterrand, volgens GET cat. sept'00 nog nooit geveild, 50 Euro.
Lees hier de uitgebreide achtergronddocumentatie !

Kunstzijdeweverij Gelderman Jr. NV, gev. te Apeldoorn
Opgericht in 1935; bewijs van preferent aandeel f 500, Apeldoorn 1949; blauw-rode sierrand op geel; 2 rode afstempelingen tot f 200 in 1953 en tot f 125 in 1954; druk: Adolfs en Pennink-Enschede; afm. 22 x 34 cm., aanh. couponblad.; conditie VF+.
---------- ten name van Conradus Jacobus Johannes Stam te Nijverdal, prijs 20 Euro.
---------- ten name van Adrien Frans Johan Beckers te Garderen (maar de naam is met typex bijna onleesbaar gemaakt), prijs € 10.


Lobitsche Scheepsbouwmaatschappij
en
Lobitsche Scheepsbouwmaatschappij voorheen Gebroeders Bodewes
Gev. te Lobith (Gld).
De uit het Groningse Martenshoek afkomstige H.H. Bodewes (geb.1859 en meestal Mans genoemd) en zijn broer Geert startten in 1889 de werf voor ijzeren schepen "Gebroeders Bodewes" op het terrein De Lobithsche Wei te Tolkamer (dat grenst aan Lobith).
In 1896 stapte Mans echter op wegens verschillede inzichten en begon hij voor zichzelf in het iets stroomafwaarts gelegen Millingen met de aankoop daar van een andere failliete werf.
Geert en zijn andere, jongere, broer Joost, gingen in Tolkamer verder als" Gebroeders Bodewes". De gebroeders Geert en Mans waren nu de gebroeders Geert en Joost.
In 1909 begonnen de gebroeders Geert en Joost een tweede werf in het verder stroomafwaarts gelegen Pannerden. Joost nam daar de leiding.
Enkele jaren later, op 16 september 1913, werd de firrma Gebroeders Bodewes ontbonden en de boedel verdeeld. Joost ging daarna alleen verder in Pannerden, terwijl zijn broer Geert met zijn beide zonen Jan en Geert onder de naam Lobithsche Scheepsbouw Maatschappij de werf in Tolkamer onder zijn hoede nam.
Op 16-9-1918 werd de werf "Gebroeders Bodewes" te Tolkamer door mede-oprichter Geert Bodewes en zijn zonen Joost en Geert voortgezet als " N.V. Lobitsche Scheepsbouwmaatschappij voorheen Gebroeders Bodewes", gev. te Lobith. Zonen Joost en Geert werden directeur, vader Geert werd adviseur. Een der commissarissen was mr. J.F.A.M. Wierdels, advocaat en procureur te Nijmegen. Nadien ging de werf ooit verder als Scheepswerf de Hoop van Eiso Wortelboer (bron: J.P. Wortelboer, persoonlijke communicatie 26-9-2016).
Onderstaande aandelen hebben de facsimile handtekeningen van de directeuren, de broers J. Bodewes Gzn., G.... Bodewes Gzn (?), (althans dat zou je verwachten, maar is moeilijk zo te lezen) en commissaris Wierdels.

In 1927 ging de werf failliet en werd deze verkocht aan scheepswerf De Hoop in Pannerden, iets stroomafwaarts voorbij Millingen.
Onder de naam De Hoop werd de werf (voor zeeschepen) voortgezet, met een 58-urige werkweek......
Lees de uitgebreide en geïllusteerde geschiedenis, waaraan bovenstaande tekst is ontleend op 26-5-2016.

Momenteel beschikbare stukken:
Lobitsche Scheepsbouwmaatschappij voorheen Gebroeders Bodewes
druk: De Gelderlander-Nijmegen; bruine druk op gele ondergrond; fraaie sierrand; afm. ca. 20,5 x 33 cm; los èn aanhangend couponblad
---------- Lobith, 1918: Bewijs van aandeel no. 0697 groot f 500 aan toonder; fraaie sierrand; afm. ca. 20,5 x 33 cm; los èn aanhangend couponblad, prijs € 50
---------- Lobith, 1920: Bewijs van Aandeel no. 2341 groot f 500 aan toonder; conditie VF: 1 cm scheur onder in de middenvouw, minieme gebreken in de bovenrand, prijs €50.

Lobitsche Scheepsbouwmaatschappij
---------- Lobith, 1919, RECEPIS voor 1 aandeel groot f 500 in het kapitaal van f 2 miljoen; zeer zeldzaam SPECIMEN uit de geruimde archieven van de beroemde Amsterdamsche drukkerij J.H. de Bussy, afm. met dividend-bewijs: ca. 26 x 23 cm; conditie EF: ongevouwen, linkerrand wat bruin verkleurd. Prijs € 50.


Maatschappij tot Beheer van Veilingen van Land- en Tuinbouwproducten in Nijmegen en Omstreken  bewijs van aandeel, 250,- , Nijmegen, 11-3-1918 , prijs: 12 Euro (vuil / dirty), 20 Euro (schoon / clean).

Maatschappij tot Beheer van Veilingen van Land- en Tuinbouwproducten in Nijmegen en Omstreken  bewijs van aandeel, 100,- , Nijmegen, 11-3-1918, # = 100, prijs: 43 Euro.

N.V. Maatschappijtot Exploitatie van Halfstof en Carton "De Veluwe"
Gev. te Vaassen (gld.), opgericht op 16-1-1917 met een Maatsch. Kapitaal van f 200.000, verdeeld in 100 aandelen A en honderd aandelen B, ieder groot f 1000.
Bewijs van aandeel no. 7A groot f 1000 aan toonder, Vaassen, october 1917, met originele handtekeningen van directeur B.J. Bartelds en Commissaris Van der Knaap, met origineel volledig couponblad. Met 2 belastingstempels en een groot stempel van 26 juni 1918: "Bij akte van 26 juni 1918 is de zetel der N.V overgebracht naar Zwolle, is het Maatschappelijk Kapitaal verhoogd naar f 500.000 en is bepaald dat de preferentie der aandelen B zal gelden tot 1 januari 1924". Afmeting ca. 22 x 34 cm., conditie VF: boven- en onderrand iets gekreukeld en het achterblad is aan de achterkant tropisch (kleine bruine vlekjes), Lees hier over de geschiedenis van "De Veluwe" !, prijs € 95.Maatschappij voor Landontginning
gev. te Apeldoorn; goedgekeurd bij Kon. Besl. in 1873; Obligatie van f 5 in een Premieleening groot f 300.000, de zgn. tweede jaarlijkse Loterij-Negotiatie krachtens Art. 7 der satuten; Apledoorn, 1 mei 1874; afm. 22 bij 17 cm.; 3 prachtige gravures met landbouwtaferelen (o.a. een stoomgedreven machine), boerderijen en een molen; 2 blauwe bel. stempels; de voorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde; conditie EF: practisch ongevouwen; prijs 150 €.Meubelfabriek Elveka N.V.
Gev. te Beesd (Gld.)
Bewijs van aandeel, serie B, groot f 1.000,- t.n.v. (gedrukt !) de Heer L. van Kesteren te Beesd, Beesd: 20 sept. 1962, met originele handtekening van directeur L. van Kesteren; druk: Kon. Drukk. Lamkhout-Immig N.V. Den Haag, A4-formaat, groene sierrand, Prijs € 15.

Middenstandsdrukkerij, Reclame-Adviesbureau en uitgave Velpsche-, Rhedensche-, Steeghse-, Ellecomse- en Dierensche Courant, gevestigd te Velp, gemeente Rheden (G). Opgericht 25-6-1919. Kapitaal f 50.000 verdeeld in 20 aandelen van f 500, 60aandelen van f 250, 80 aandelen van f 125 en 300 aandelen van f 50.
----- Bewijs van aandeel, f 50, bruine sierrand op geel, # = 300, 34 Euro
----- Bewijs van aandeel, f 125, groene sierrand op geel, # = 80, 60 Euro
----- Bewijas van aandeel, f 250, blauwe sierrand op geel, # = 60, 79 Euro

Möring en Steenaart, aandeel nr. 309 van f 1000, blankette, EF, Nijkerk (G), prijs f 50 = 23 Euro

Muziekvereniging "Euphonia", Ophermert (Gld.), opgericht 7-4-1954, originele handtekeningen, oranje belastingzegel, zwarte sierrand op geel patroon, klein formaat: 10,5 bij 15 cm, 45 Euro.

Nederlandsche Ijzergieterij "Vulcanus", NV.
Vaassen (Gld.), The Netherlands, opgericht in 1920; Bewijs van Aandeel f 250 aan toonder. Vaassen, 1930; met getypte text: "Ongeldig per 2-2-1982 omdat inschrijving in het register van aandeelhouders heeft plaatsgevonden onder nummer 63827 t/m 63831, Nederlandse Ijzergieterij Vulcanus B.V. ". Blauwe sierrand op grijs patroon; los blad met restantcoupons en bewijs van rechtsherstel; VF+: ontwaardingsgat door het nummer; prijs € 95.

Nederlandse Hervormde Vereniging voor Evangelisatie, gev. te Ede
---------- obligatie f 100, Ede dec. 1952, SPECIMEN van drukkerij De Bussy te A'dam, blauwe sierrand, prijs € 25
---------- obligatie f 50, Ede dec. 1952, SPECIMEN van drukkerij De Bussy te A'dam, bruine sierrand, prijs € 25

NOVA, Noord-Oost-Veluwshe-Autobusonderneming, NV, gev. te Epe,
opger. 15-10-1940, # = slechts ca. 43 ?, bewijs van aandeel f 1000, 1940, orig. handtek. van 3 directieleden, o.a. J. Brummelkamp, zwarte sierrand en letters op fel groen veld, in 1941 overgeschr tnv NV A.T.O. te Utrecht en op 4-11-1957 tnv. NV Veluwsche Autodienst te Ermelo, sommige 1 dag later weer tnv de NV Autobusdienstonderneming Salland te Deventer, Er zijn aandelen beschikbaar ten name van respectievelijk Joost Brummelkamp te Vaassen, Cornelis Brummelkamp te Vaassen en Gerrit van Dijk te Epe; conditie UNC / EF, vrijwel drukfris, prijs € 45.

Papierindustrie Nestelroij-Trompenburg, N.V.
Opgericht op 27-4-1921 te Amsterdam als voortzetting van de in 1893 te Ede door H.J. Nestelroij opgerichte papierfabrieken; Bewijs van gewoon aandeel aan toonder groot f 1000, Amsterdam, 1931; 1 hor. vouw en voll. aanh. couponblad; afm. ca. 26 x 39 cm.; druk: Orell Füssli, papiers-valeurs, Zürich; grote afbeelding van de fabriek (vroeger de fabrieken van Spyker auto's; lees hier meer over !), van de oprichter dhr. Nestelroij, graan oogstende boeren voor het dorp Ede, alsmede de wapens van de gemeenten Amsterdam en Ede; niet gelopen reservestuk (blankette), ZELDZAAM !; prijs € 995.
Zie ook briefhoofden met illustratie van deze fabrieken. Ze zijn te koop voor € 25 à € 50, afhankelijk van conditie.

English:
Paper Industry Nestelroij-Trompenburg, N.V.
Established on April 27th 1921 in Amsterdam as a continuation of the paper industry that was established in the small town of Ede in 1893 by mr. H.J. Nestelroy; Share certificate for 1000 Dutch Guilders, Amsterdam 1931; 1 horizontal fold, complete couipon sheet attached; printed by Orell Füssli, papiersvaleurs, Zürich; large picture of the factory (formerly the factory of Spyker cars ! read the story !), of the founder, mr. Nestelroij, harvesting farmers near the town of Ede and the coat of arms of Amsterdam and Ede. Non issued reserve piece (blankette), RARE !, price: 995,- Euro.
See also letter heads with illustrations of the premises ! They can be bought for € 25 à € 50, depending on quality.
Papierindustrie Nestelroij-Trompenburg

Provincie Gelderland
Obligatie f 1000 in 3% leening 1949, groot 2 miljoen; Arnhem 1949; 22 bij 31 cm, 3 bij 3 cm afbeelding van provincie wapen en  tevens 9 bij 5 cm afbeelding ervan in onderdruk; druk: G.W. van der Wiel en Co., Arnhem; gatenontwaarding door handtekening; EF: 1 lichte vouw, prijs 50 Euro.

R.K. Parochie van den H. Antonius van Padua BEKESCABA
Obligatie f 100 in 8% eerste hypothecaire goud-obligatieleening groot f 650.000, volledig gegarandeerd door den H. Stoel te Rome door het Apostolisch Vicariaat Debrecen; Nijmegen, 1929; ca. 25 bij 35 cm; rode sierrand, 4 bij 4 cm logo met lichtend kruis en tekst: "ordinariatus magno-varadinensis lat. ritus", aanhangend couponblad, niet ontwaard, ondertekend door dr. Johann Lindenberger (Apostolisch Vicariaat Debrecen) en namens het bestuur der parochie door Franz Bartoss (Pastoor en Titulair-Abt van Gyula-Monostor, Kerkelijk Voorzitter), en ondertekend voor gezien door de trustee: NV Geldersche Trustmaatschappij, gev. te Nijmegen. Oplage: # = 400, Prijs 50 Euro.

R.K. Parochiaal Armbestuur Nijmegen
Obligatie f 500, no. 289 B, Nijmegen 1943, in 3,5% obligatieleening, groot f 330.000; groene sierrand op grijs patroon, oranje gedr. bel. stempel met ontwaardingsster erin. Ook ontw. ster door de 2 originele handtekeningen; druk: Nederl. Grafische Kunstinrichting NV, A'dam; los couponblad aangeniet. In boven- en zijrand 2 kleine rode stempeltjes en rode aantekeningen m.b.t. losbaarheid in 1965 à f 500; in bovenrandhoeken 2 sporen van kleine stickertjes; prijs 45 Euro.

R.K. Par. Kerkbest. vd H H Petrus en Paulus te Nalbach, Kreis Saarlouis
R.K. Par. Kerkbest. vd H H Johannes te Piesbach-Bettstadt, Kreis Saarlouis
R.K. Par. Kerkbest. vd H Michael te Körprich-Saar
Obligatie f 500 aan toonder in 7% 15j-leening groot f 160.000; verdeeld in 100 obl. van f 1000, 100 obl. van f 500 en 100 obl. van f 100;, dus # = 100; Nijmegen 1927; 31 bij 21 cm; paars-zwarte tekst en zwarte sierrand; onderzijde kort geknipt (zie scan), conditie W: vele scheuren geplakt met ouderwets vet doorlatend sellotape, los couponblad; prijs 45 Euro.

Sociëteit ter vervaardiging van vernissen en verfwaren Molyn & Co., NV
gevestigd te Rotterdam, opgericht in 1923; Bewijs van een aandeel no. 499 groot f 1000, d.d. 17 juli 1923; volgestort t.n.v. N.V. de Veluwe te Nunspeet (Gld.); druk: Joh. Enschede en zonen te Haarlem; 28,5 bij 19 cm los couponblad; in de onderdruk een Japanner; randstempel: "Registratierecht voldaan"; bruine sierrand op groen; afm. ca. 29 bij 19 cm.; origin. handt. van directeur en commissaris; EF, ongevouwen, prijs 125 Euro.

"Stichting Aen Godes Sorghen Vertrout"
gev. te Arnhem (Gld),  houdt zich bezig met woonvormen voor geestelijk gehandicapten, 9,25 % lening 1977 per 1983/2002 groot f 13 miljoen, obligatie groot f 1000, uitlotingsgroep 18, Arnhem 15-4-1977, rode sierrand op grijs patroon, drukkerij Spin / van Mantgem, blanco gepreegd zegel van de trustmij., los couponblad, gatenontwaarding door de 4 handtekeningen,  onderrand iets gekreukeld, VF, prijs 50 Euro.

Stichting "Het Dorp", te Arnhem
Grondcertificaat ten behoeve van de Stichting "Het Dorp" te Arnhem, 1962, uitgegeven door de Boerenleenbank / Raiffeissenbank te ....; t.n.v. div. leden van de familie Geerdink, Weikamperweg te Hoenderlo en van dezelfde familie te Sneek en Delft.;  klein formaat: 19 bij 13 cm; blauwe sierrand met klein logo van de Stichting: een mens-sleutel figuur, EF / UNC, ongevouwen, 25 Euro.
Deze certificaten zijn meer een bewijs van een gift en geven geen eigendomsrecht. De gelden werden gebruikt voor aankoop van de gronden voor het later op te richten dorp waar gehandicapten zelfstandig zouden gaan wonen. Denk aan de toenmalige grote TV-actie  met Mies Bouman !

Stichting R.K. St. Canisius Ziekenhuis Nijmegen
Obligatie f 1000 in een 6% 30-jarige lening groot 3 miljoen gulden; Nijmegen, 1957; afm.: 21 bij 36 cm; blauwe sierrand op rose veld; gedrukt oranje bel. zegel; prijzen:
- EF: no. 894 (zoals getoond) gatenontwaarding, ongevouwen, 45 Euro (is verkocht).
- VF, klein 1 cm scheurtje in onderrand, gatenontwaarding, 25 Euro.
- VF: nietjessporen, bruine vlek in linkerr rand, gatenontwaarding, 15 Euro.


Stichting voor Zon en Vrijheid
Vierhouten (G), 1991; (de plaatsnaam staat niet op de obligatie, maar wel op correspondentie);
Obligatie van f 25 in een "lening" groot 250 stuks van f 25, uitgeggeven ter gelegenheid van de Financiële Actie 1991; in 1993 zijn volgens de voorwaarden 10% der obligaties uitgeloot tegen 2 maal de nominale waarde, dus ad f 50; De overige 90 % zal volgens de voorwaarden nooit worden ingewisseld. Het betreft dus een moderne loterij-obligatie.Prachtige zwarte sierand, afm. 20 bij 14 cm., conditie UNC (drukfris); prijs 95 €.
De Stichting voor Zon en Vrijheid is ooit opgericht door de Arbeiders Jeugd Centrale - AJC. Die was in 1918 opgericht door het Sociaal Democratisch Arbeiders Plan - SDAP en het Nederlands Verbond Vakverenigingen - NVV. In de jaren 1920 genoten de meeste kinderen geen opleiding en werkten daarom al op jonge leeftijd in de fabrieken (of andersom natuurlijk). De Stichting voor Zon en Vrijheid kocht kampeerterreinen op en organiseerden juist voor deze groep jongens- en meisjeskampen zodat ze toch op deze manier met de natuur en cultuur in aanraking konden komen. De AJC hield in 1959 op te bestaan, maar de Stichting voor Zon en Vrijheid, nadien overigens geheten de Paasheuvel Groep, bleef bestaan als zelfstandig kampeerbedrijf, om weer later in afgeslankte vorm verder te gaan als Stichting Vakantiekind.

Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk, Nijmegen, opgericht 23-10-1893, M. kapitaal f 75.000
-------- Bewijs van aandeel f 1000, 1893 t.n.v. Henny Christiaan mariamo (?), zeer fraaie zwarte sierrand, rode letters, originele handtekeningen, # = slechts 75 !,  I have only one piece available, EF, 250 Euro.
-------- 1-1-1894, Schuldbekentenis f 1000, no. 38, blauwe sierrand, originele handtekening,
# = slechts 50 !, handgeschreven tekst: De rente op deze schuldbekentenis is ingaande 10 januari 1893 teruggebracht op vier ten honderd. I have only one piece available, EF, 250 Euro.Verfstoffenfabriek "Holland"
gev. te Apeldoorn; opger. 6-7-1920; Maatsch. Kapitaal f 1 miljoen, verdeeld in 500 Pref. Aandelen vanf 1000 en 500 Gewone Aandelen van f 1000; er werden tevens een onbekend aantal Winstbewijzen uitgegeven.
---------- echt gelopen Winstbewijs no. 161; Apeldoorn, 1920; druk De Bussy; afm. 18,5 x 26 cm.; paarse sierrand en druk; getekend door 1 commissaris en 2 directeuren, Dr. Remmert en Frans Albert Meihuizen (1877-1940). Conditie VF: volledig aanhangend couponblad, ongevouwen, 2 archiefgaten en links wat vergeeld; zeldzaam: voor zover wij weten nog nooit geveild !; Prijs € 50.
---------- Winstbewijs (idem, maar zeldzaam SPECIMEN van drukkerij De Bussy, A'dam), Apeldoorn, 1920; afm. 18,5 x 26 cm.; paarse sierrand en druk; conditie UNC = drukfris; prijs € 50.
---------- Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000; (zeldzaam SPECIMEN van drukkerij De Bussy, A'dam), Apeldoorn, 1920; afm. 18,5 x 26 cm.; bruine sierrand en druk; conditie UNC = drukfris; prijs € 50.
---------- Bewijs van Gewoon Aandeel f 500; (zeldzaam SPECIMEN van drukkerij De Bussy, A'dam), Apeldoorn, 1943; afm. 18,5 x 26 cm.; bruine sierrand en druk; conditie UNC = drukfris; prijs € 50.

NV Waterleiding Maatschappij
Gevestigd te Rotterdam, opgericht in 1893:  ze deden o.a. de aanleg en exploitatie van de waterleidingen in de gemeenten Rotterdam, Roozendaal, Maastricht, Venlo en Zutphen. Onderstaand oprichtersbewijs heeft een talon en coupons van de NV Waterleiding Maatschappij gevestigd te Nijmegen, ook no. 224, waaruit ik opmaak dat de maatschappij in Rotterdam is opgegaan in die te Nijmegen
---------- Oprichtersbewijs no. 224; Rotterdam 1893; afm. ca. 23 bij 15 cm; bruine tekst en sierrand op beige ondergrond met patroontje; 2 origin. hamdt. van de directeur en van commissaris de Monchy; 3 uitbetalingsstempels, gepreegd blanco bel. stempel, aangeniet een bewijs voor rechtsherstel en rest van het couponblad, onderkant rafelig, 2 zeer lichte haast onzichtbare vouwen, prijs 125 Euro.
---------- Bewijs van Preferent aandeel, no. 339, groot f 1000; Rotterdam 1893; afm. ca. 23 bij 15 cm., blauwe sierrand en tekst op blauw patroontje; 4 uitbetalingsstempels; 2 blauwe bel. stempels, 2 origin. handt. van de directeur en van commissaris de Monchy; aangeniet bewijs van rechtsherstel; div. vouwen en bruine vlekjes; prijs 75 Euro.

NV Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland
Doetinchem (Gld), zonder jaartal (= van voor 1970), 1970 en latere jaren van uitgifte: Bewijs van aandeel groot f 100 t.n.v. Gemeente Eibergen.
Alle met 2 originele handtekeningen van President Commissaris en Directeur. Alleen de stukken uitgegeven tusen 1980 en 1983 hebben de getypte namen van die functionarissen, respectievelijk A.P.J van Bastelaar en Ir. H. Haverkate. De eerdere stukken waren door anderen getekend. Druk: Lankhout-Immig, Den Haag, blauwe sierrand, afm. A4, conditie van de meeste stukken: UNC = drukfris. Prijs € 25.

Woninginrichting Jac. Poel, N.V.
Ede, 1968, Bewijs van gewoon aandeel groot f 500 t.n.v. Elisabeth Maria Poel Dorpmans te Ede, in 1969 overgeschreven t.n.v. Jacob Evert Poel te Ede; bruine sierrand, druk: Roepers, Den Haag; formaat A4; ongevouwen, aanhangend volledig couponblad; prijs € 10.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by country - The Netherlands - Gelderland

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl