HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

South Afrika / Zuid-Afrika
(update: 1-3-2022)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 10 Euro
You are here: home - scripophily - search by country - South Africa

Aandelen in Zes  Zuid-Afrikaansche Goudmijnen
Certificaat groot 10 Zuid-Afrikaansche Ponden Sterling, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de acte op den 30sten November 1932 voor de Notaris E.Th. Koopman te Amsterdam verleden, uitgegeven door het Administratie-Kantoor van Aandelen in Vennootschappen en in Binnen- en Buitenlandsche Leeningen N.V., gev. te A'dam., Amsterdam 1956 (193. overschreven); druk: Drukkerij J.R. Vrolijk, A'dam; groene sierrand, 26 bij  19 cm.,  gedrukt oranje bel. szegel; conditie VF: 1 zeer lichte vouw, maar veel ontwaardingsgaten door de originele handtekeningen, prijs 50 €.

Financieele Maatschappij voor Zuid-Afrika, gev. te Amsterdam, opger. 26-3-1896. Bewijs van Winst-Aandeel no 113, gerechtigd op ontvangst van 1/ 160e van het in de statuten genoemde bedrg, dus # = 160; Amsterdam 1-4-1896; orig. handt.; aanhangend couponblad, bruine sierrand en belettering; blanco gedrukt belastingstempel Typ en Lith: J.H. de bussy, Amsterdam; 65 Euro.

Mijnbouw Maatschappij "Odin"
Founded in Amsterdam in 1890; Bewijs van 1/20e aandeel groot f 60 (certificate of 1/20th share, in the amount of DGL 60), Amsterdam 1890; blue decorative border, 25 x 37 cm.; complete coupon sheet attached; 3 original signatures: from board members (commissarissen) P. Lycklema à Nyeholt en P.F. Baron van Heerdt en van director Mr. P.H. Scholten;
---------- condition VF: 3 horizontal folds and in right border a light stain, price € 75.
---------- condition VF: 3 horizontal folds and in right border 3 stains, price € 45.
VVOF Catalogue no. NL H 0209d; Goal of this gold mining co. was to take over the Odin ownership in the quarter Vensterkroon of the gold fields of Potchefstroom at the bank of the river Vaal in South Afrika, as well as exploitation and sale of the products and also the purchase of other mining rights.
Odin, or Wodan is the Nordic upper God, a fierce warrier frequently riding of into battles with his Walküre, beautiful woman worriers (his servants or daughters) on horses.

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Diamant-Maatschappij
gev. te Amsterdam; Bewijs van 20 aandelen van f 12 (1 Pond) elk, aan toonder, Amsterdam 1894; Typ. de Brakke Grond, A'dam; afm. 25 bij 18 cm.; zwarte sierrand op groen, blauw bel. stempel; VF+: ongevouwen, enkele minieme nietjesgaatjes, prijs 95 €.

Nederlandse Margarinefabriek te Weenen, NV
gev. te Amsterdam; (Weenen ligt in Natal, Zuid-Afrika) opgericht in 1900; Maatsch Kap. 1 miljoen, verdeeld in aandelen à f 500, splitsbaar in onderaandelen à f 100; Aandeel f 500, no 0168, Amsterdam 1903; 2 origin. handt. vd Raad van Beheer; Typ. & Lith. J.H. de Bussy, A'dam; ca. 20 bij 32 cm., zwarte sierrand, Uebersetzung in Deutsche Sprache auf  Innenseite; VF+: volledig aanh. couponblad, niet ontwaard, prijs 165 Euro.

Zuid-Afrikaanse Handelmaatschappij
gev. te Amsterdam; opgericht 1881; Aandeel f 500, 2e serie, Amsterdam 1881; Typ.: C.A.Spin & Zoon; zwarte sierrand op groen; 3 originele handtekeningen; grootte: 24,5 bij 17 cm.; 1 bijna onzichtbare middenvouw; 1 licht paperclip roestspoor in bovenrand; 4 uitkeringsstempels en wit gepreegd belastingstempel; 75 Euro.

Zuid-Afrikaans Handelshuis, NV
gev. te Amsterdam; opgericht 1903; Restantbewijs, Amsterdam, 1923; voll. aanh. couponbl.; druk: de Bussy, oranje bel. stempel.; bruine sierrand en tekst op beige; afmetingen: 33 bij 21 cm.; EF: ongevouwen, maar aan de binnenkant paperclip roestsporen (van voorkant niet zichtbaar); Op de A4-scan zijn de boven- en onderrand weggevallen. Prijs: € 50.See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by country - South Africa

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl