HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

 Fishing & fish trade / Visserij & vishandel
(update: February 5th 2009)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

VISA, Euro-Mastercard & American Express accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 7 Euro
You are here: home - scripophily - search by activity - Fishing & fish trade

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Belgium
Entreprises Maritimes Belges
Anvers, constitutué en 1909; 2 beautiful vignettes of a steam ship and a sail ship, red; decorative border in Jugendstil / Art Nouveau. They were ship owners and in the business of  fishing and insurance.
---------- 1920; Action de dividende; VF: 1 cm tear in lower border and 2 cm tear in left border; 75 Euro
---------- 1922; Action de dividende; EF: unfolded; 75 Euro.


Germany / Deutschland
Leerer Heringsfischerei Act. Ges., Leer (Ost Friesland), 1000 Mk., 1922, green / dark blue decorative border on yellow, see picture, printed by Ackermann & Wulff, Nachfig, Hamburg, EF-UNC with large 2 red stamp, indicating reduction to 250 and 100 Mk., 95 Euro.The Netherlands
Batjan-Exploitatie-Maatschppij,
gev. te Rotterdam, goedgek bij kon. besl 19-4-1892, druk: stoomdrukkerij Nijgh & van Ditmar,
---------- Bewijs van preferent aandeel (preferred share) f 500, nr. 125 t.n.v. J. de Kuyper en Zoon, Rotterdam 3 mei 1892, orig. handt. comm. en 2 directeuren, volledig aanh. couponblad, wit diepdruk belastingzegel, rode sierrand en letters op grijs patroon, EF/UNC, relatief zeldzaam, prijs 95 Euro
---------- Winstaandeel (profit share), Rotterdam, 1892, paarse druk, VF: ongevouwen maar aan de randen gebruikssporen, 2 origin. handtekeningen en 1 facs. handt., prijs € 50.
De bedrijfsomschrijving luidde: De exploitatie van gronden op de eilandengroep "Batjan" (in de Molukken) , het verzamelen, koopen en verkoopen van landbouw- en handelsproducten van allerlei aard, zoowel daar als elders; sagobosschen te exploiteeren, delfstoffen te verzamelen en in ruwen of bewerkten staat te verkoopen, naar paarlmoer en ander zeeproduct te visschen (het schijnt dat men ook deed aan parelvisserij) en daartoe de noodige fabrieken en gebouwen op te richten.
Batjan-Exploitatie-Maatschppij is op 19 april 1892 opgericht. De directeuren waren G.Th. Philippi, W.F.H. van Peski en H. Ph. Gerritsen. De commissarissen waren M.G. van den Arend, A.N.J.M Baron van Brienen van de Groote Lindt, Jhr. H.A. Clifford, C. Gebel, Mr. D. de Jongh van Polsbroek, G. Sauerbier en C.A.M. van Vliet. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting in 1892 f 700.000,- (verdeeld in  350 preferente aandelen van f 1.000,00, splitsbaar in f 500,00, f 100,00 en f 50,00 en 350 gewone aandelen van f 1.000,00). Daarnaast  zijn er 3000 winstaandelen uitgegeven. In 1898 is het maatschappelijk kapitaal gebracht op f 339.703,50, verdeeld in preferente aandelen van f 530,00 (splitsbaar in f 265,00, f 53,00 en f 26,50) en 350 gewone aandelen f 530,00. Op 28 januari 1911 is het besluit tot liquidatie genomen. (bron: Roo's Oude Effecten Site, 4-2-2009).
English: goal of this company was: exploitation of land on the island group of Batjan (Maluku, Dutch East Indies), agriculture and trade in agriculture products, amongst which Sago forests, mining, processing and selling mineral products, fishing for pearls and pearl shell, and making the necessary factories for these purposes.
There were only 350 preferred shares of DGL 1000, that could be split up in sub shares of DGL 500, 100 and 50, which makes the 500-piece relatively rare. Of the profit shares, 3,000 were issued. The company was established in 1892 and dissolved in 1911.

NV Nederlandsche Maatschappij voor Kunstmatige Oesterteelt voorheen de Firma C.L. De Meulemeester & Co. te Bergen op Zoom (N.Br.),
(Haar juridische navolger, het beursgenoteerde Meulenmeester Oesterteelt, trok aandeelhouders naar de jaarvergadering met een gratis maal oesters !; bron: Willem van den Boom, RABO-Bank Holten)
---------- Bewijs van winstaandeel, mei 1892, orig. handt., zwarte muzieknotenschrift rand op rose patroon, druk: Joh. Enschede en zonen, Haarlem, blauw belastingstempel noord Holland, 24 bij 17 cm, see picture,  prijs 95 Euro.
---------- Bewijs van Winstaandeel A, 1900, blauwe sierrand, typ. en druk: J.H. de Bussy, Amsterdam., origin. handt. van commissaris en facs. handt. van directeur, iets paperclip roest op bovenrand en kleine bruine vlek op rechterrand, 1 maal licht gevouwen, 18 bij 25 cm. see picture, prijs 75 Euro.

NV Stoomvisscherei Maatschappij "Rijnmond", gev. te Ijmuiden, gemeente Velsen (N.H.), opgericht 1930, maatsch. Kapitaal f 30.00, # = slechts 60, bewijs van aandeel f 500 aan toonder, Ijmuiden, april 1930, orig. handt. van Z. prins (?) en directie A.L.Waal (?). 22 bij 34 cm, Rode sierrand op grijs patroon, met volledig aanhangend couponblad., see picture, UNC, 145 Euro.

Zeevischhandel van v. Oterendorp & Co., opgericht 1908 te Ijmuiden, met stempel "v.Oterendorp &Co. Zeevischhandel, NV. Ijmuiden,24 bij 35 cm, geel met geel/groene sierrand, nr 36, # = 50, met oranje belastingstempel, op naam van T.A.H Bakker-Slis en met op de voorkant getypte tekst i.v.m. de overdracht aan H.J. Woudenberg en later aan A.E. van Rooyen, see picture, prijs 145 Euro.See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - Fishing & fish trade


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl