HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Gold
(update 8-3-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - search by activity - gold


Belgian Congo
Société des Mines d'Or de Kilo-Moto
,
siège social: Kilo (Belgian Congo), siège administratif: Brussel, na 1944, (beautiful vignette of goldmine, bush hut, river, canoe and big boiling pan on a fire),
Read more about the interesting history of these mines, dating back to 1903 and not yet finished as these shares are still traded on the Brussels stock market, despite the fact that the company was nationalised already years ago by the Zaire government. Apparantly some investors still hope to redeem money from any future Zaire government: "a classic gold digger's dream ?"
---------- Part Beneficiaire sans designation de valeur au porteur, siège social: Kilo (Belgisch Congo),  rood / red border, 11 Euro. See picture.
---------- 5 Parts Beneficiaires sans designation de valeur au porteur,  siège administratif: Brussel, na 1944,  brown border / bruin, 16 Euro (for picture see above).


Dutch East Indies
Goud Exploitatie Maatschappij Boné
gev. te Soerabaia; Bewijs van Deeelname voor een bedrag van Veertig Gulden Ned. Ind. Ct. aan toonder, no. 395 der tweede serie in de Tweede Obligatie-leening groot f 200.000, verdeeld in tien seriën ieder groot f 20.000; Soerabaia 1901; druk: H. van Ingen, Soerabaia; afm. 21 bij 28 cm.; rode sierrand; 2 origin. handt.; geen coupons; conditie EF: ongevouwen, wel 2 minieme tropische stipjes; prijs 135 €.

Mijnbouw Maatschappij "Paleleh"
gev. te Batavia; founded in 1905, printed by: Stoomdr. Albrecht & Co., Batavia; afm. 22 x 35 cm., zwarte sierrand (black decorative border)all items issued in 1905:
---------- Bewijs van preferent aandeel f 100 (preferred share); price: EF: unfolded, 45 Euro; price VF: 25 Euro;
---------- Bewijs van gewoon aandeel f 100 (ordinary share), condition F: many border irregularities and some stains, price € 15.
---------- Winstbewijs (Profit Certificate), condition VF+: 4 neat folds, clean and undamaged, price € 50.
The company was mining for gold in Boeal, probably near Tolitoli on Celebes (Sulawesi); see photo's.


French Guyana
Guyana Goud-Exploitatie Maatschappij
's Gravenhage 1890, bewijs van 1 aandeel, groen / zwart, met volledig couponblad, VVOF catalogue no. NL H 0166a, Original signature of director T.H.A.Tromp and commissaris F.J.T.N. Beukman van der Wijck, printer: Mouton & Co., Den Haag; size, inclusive coupon sheet: 21 by 30 cm., white embossed tax stamp, condition VF, almost EF: uncancelled, no folds except at the coupon sheet, very faint tropical stains, 50 Euro.
Translation into English: Guyana Gold Exploitation Company, The Hague, 1890, one share, green/black, uncancelled.
Purpose of the company: exploring and exploitation of gold fields in French Guyana, especially those that are known until now as Placer National, located in French Guyana, Quartier Kourou, along the rivers Kourou and Sinnamary, measuring 32.000 hectares. See for more details on this firm.The Netherlands /  Nederland


Aandelen in Zes  Zuid-Afrikaansche Goudmijnen
Certificaat groot 10 Zuid-Afrikaansche Ponden Sterling, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de acte op den 30sten November 1932 voor de Notaris E.Th. Koopman te Amsterdam verleden, uitgegeven door het Administratie-Kantoor van Aandelen in Vennootschappen en in Binnen- en Buitenlandsche Leeningen N.V., gev. te A'dam., Amsterdam 1956 (193. overschreven); druk: Drukkerij J.R. Vrolijk, A'dam; groene sierrand, 26 bij  19 cm.,  gedrukt oranje bel. szegel; conditie VF: 1 zeer lichte vouw, maar veel ontwaardingsgaten door de originele handtekeningen, prijs 50 €.


LUTINE

Het betreft div. bergingspogingen om nog schatten te bergen uit het Engelse marineschip dat in 1799 voor de kust van Terschelling verging met een lading goud en zilver ter waarde van destijds 1,25 miljoen £. De naam Lutine is Frans voor kwelduivel; het schip was oorspronkelijk een Frans marineschip. De beroemde scheepsbel werd in 1858 geborgen en hangt nu in de Underwriting Room van de verzekeringamaatschappij Lloyds in Londen

Bronnen / Sources;
- Post, D., Divers Expect to strike gold by raising the Lutine Wreck, Financieel Dagblad, March 4th, 2000. 

- Huiskes, B. en Weerdt, G. de (red.), De Lutine 1799-1999, de raadselachtige ondergang van een schip vol goud, uitg. Thoth, Bussum, ISBN 90 6868223 7 / NUGI 645. 135 blz. zeer fraai geillustreerd, waarvan veel in kleur: een pracht boek voor f 50 ! warm aanbevolen.


Wacht en visscherij op de Lutine, aandeel uit 1874  

Wacht en visscherij op de Lutine, Bodegraven, 8 Mei 1874

Aandeel groot honderd gulden, serie 1, no. 71 in de eerste serie der geldleening groot f 200.000 gesloten door den Heer W.H. ter Meulen te Bodegraven. Ondertelend door de Ondernemer, W.H. ter Meule en de commissarissen Beijerinck, directeur der Maatschappij de Atlas te Amsterdam en door Dudok de Wit, makelaar te Amsterdam.

Conditie VF: 1 verticale vouw, waarvan de bovenste 1,5 cm. ingescheurd (onzichtbaar indien ingelijst of plat liggend). Afm. ca. 17,5 x 25 cm., zwarte sierrand op licht groen velld met groene rand.

Op de achterzijde staat het Extract de Voorwaarden. Houder zou per f 1 miljoen gevonden schatten € 100 uitgekeerd krijgen. De totale schat werd geraamd op 12 miljoen gulden.

Prijs € 495.


Berging goud- en zilverlading Lutine, aandeel uit 1933

Berging Goud- en Zilverlading "Lutine", Amsterdam, 1933, bewijs van aandeel voor 1/20.000e deel; afm. ca. 18 bij 28 cm., bruine sierrand, rode en zwarte letters op beige veld, oranje belastingstempel, Afbeelding (4,5 bij 5,5 cm) van het schip de Lutine in de onderdruk; see picture, Dukkerij Mulder & Zn, Amsterdam.
---------- conditie EF, 1 verticale vouw en 4 minieme nietjesgaatjes, prijs 450 €.
---------- conditie EF, 1 verticale vouw, prijs 495 €.
Het betreft een van de vele bergingspogingen om nog meer schatten te bergen uit het Engelse marineschip dat in 1799 voor de kust van Terschelling verging met een lading goud en zilver ter waarde van destijds 1,25 miljoen £. De naam Lutine is Frans voor kwelduivel; het schip was oorspronkelijk een Frans marineschip. De beroemde scheepsbel werd in 1858 geborgen en hangt nu in de Underwriting Room van de verzekeringamaatschappij Lloyds in Londen. De huidige waarde van de ongeborgen schatten wordt geschat tussen de 66 miljoen $ (schatting Lloyds) en de 140 miljoen $ (schatting van de huidige bergers, voorjaar 2000). Het onderhavige aandeel stamt uit de mislukte bergingspoging van 1933-1935 door Frans Beckers, die uitgebreid wordt beschreven op p. 115-117 van het boek "De Lutine" van B. Huiskes en G. de Weerdt (red.), 1999. De aandeelhouders waren uiteindelijk echter wel definitief hun geld kwijt. Het schip bleek weer eens een echte kwelduivel. Zoals op het aandeel gedrukt staat werkte Beckers samen met de concessiehouders uit 1928, De Stoomboot Maatschappij "Texel" en de Scheepvaart Maatschappij G. Doeksen en Zonen te Terschelling.

English description:  Salvage of the Gold and Silver load of the warship "Lutine", Amsterdam 1933, share certificate for 1/20.000th part; see picture, picture of the ship (4,5 by 5,5 cm) in underprint; measures: ca. 18 by 28 cm., condition EF: 1 vertical fold and 4 tiny staple holes, price 450  €.  (price without staple traces: 495 €).
The Lutine, a 32-gun frigate captured as a price from the French navy in 1793, was carrying about £ 1,25 million in gold and silver bullion bound for Hamburg from Great Yarmouth when it grounded on a sand bar, capsized and sank near the Dutch isle of Terschelling in 1799. Only 1 sailor survived. The vessel's most famous artefact, was recovered in 1858 and is now in the Underwriting Room at Lloyd's in London. The bell is rung on ceremonial occasions at the well known insurers market. Lloyd's paid out £ 1,2 million for the loss of the Lutine in 1799, but the carco remains hidden in the sand are now estimated between $ 66 million (Lloyd's estimate) and $ 140 million (estimate of a Dutch salvage team in 2000). The shares certificates offered here stem from a salvage attempt from 1933- 1935, by Beckers, when a huge 20m high and 12 m diameter iron tower was buillt (twice: the first one collapsed almost immediately !) to give working space for the divers. Litle of value was found, however, and the share certificates became worthless for ever. Sources: "De Lutine" van B. Huiskes en G. de Weerdt (red.), 1999. and D. Post (2000)Coöperatieve Bergings-vereniging Renate leonhardt U.A., gev. te Wijde Wormer (N.H.), Zuiderweg 3; opgericht 12-6-1953.
Alle aandelen zijn uit 1954 en hebben volledig aanhangende coupons, een bruine sierrand op geel veld, oranje bel. stempel, zijn tevens bewijs van lidmaadschap.  Afm. ca. 22 bij 35 cm.
---------- Aandeel C, groot f 100, t.n.v. mevr. G.J.H. Lenning, te Eindhoven,  see picture, conditie VF: ongevouwen, maar onderin diverse kreukels; prijs 95 €.
---------- Aandeel D, groot f 50, t.n.v. van mevr. G.J.H. Lenning te Eindhoven. conditie VF: ongevouwen, maar wel diverse  kreukels, prijs 135 Euro.

Het Duitse schip Renate Leonhardt werd in 1917 op de hoogte van Bergen aan Zee getorpedeerd door een Engelse onderzeeër. Het schip vluchtte de haven van Ijmuiden in en vervolgde na de nodige reparaties haar weg noordwaarts. Ter hoogte van Den Helder werd het schip voor de 2e keer geraakt en zonk ter plaatse. De lading betrof 700 ton cacaoboter en 17.000 kilo goud. Het schip is tot op heden niet geborgen. Bij een succesvolleberging zou 1/3e van de waarde aan de aandeelhouders uitbetaald worden. Dit is ca. 40 maal de nominale waarde, dus voor het aandeel van f 100  ca. f 4000. (Bron: Monen april'99).

Deutsh: Goldschatz ! Das Deutsche Schiff "Renate Leonhardt" wurde 1917 von einem englishen U-boot torpediert und sank mit einer ladung von 17.000 kilo Gold an Bord in der Höhe von Den-Helder in der Norsee. Eine Erfolgreiche Bergung der Ladung würde zu einem Drittel den Aktionären zufliessen, d.h.40 mahl den Nennwert, also für diese Namens-Aktie von f 100  f 4000. see picture

English: The German ship Renate Leonhardt was torpedoed in 1917 by a British submarine. The ship fled into the Dutch harbour of Ijmuiden. It went on further north after the necessary repairs, but was hit a second time and sank near the Dutch city of Den Helder. It carried 700 tuns of cacao butter and 17.000 kilos of gold !. The ship has not been salvaged until now. In case of a succesful salvage 1/3 of the value would go to the share owners, amounting to about 40 times the nominal value, for the share with nominal value of f 100: ca. f 4.000. see picture


De Zilver-, Goud- en Diamant-Handel voorheen Hoeker & Zoon, N.V.
Established in Amsterdam; Winstbewijs voor 1/132e aandeel in de winst tot een maximum van f 600. (English: profit-sharing note for a 1/132th part of the profits, with a maximum of DGL 600 in total); Amsterdam, 1-5-1916; printed by M. Lindenbaum, Amsterdam, measuring ca. 17 x 25 cm., with orange printed tax seal; condition EF: 1 neat horizontal fold and a fold in the left lower corner; rare, price € 250.
Willem Christiaan Hoeker was the father (1862 - na 1906) and the son was Willem C. Hoeker.

Exploratie Syndicaat "Pagoeat", N.V.
Founded in Amsterdam in 1897; Bewijs van Winstaandeel (certificate of profit share), Amsterdam 1898; Typ. & Lith. J.H. de Bussy, A'dam; complete coupon sheet attached, blue border and texts,
---------- condition EF ~UNC = almost print fresh, price € 35.
---------- condition EF: 1 neat fold, no traces of wear, price € 20.
Doel: het aanvragen of overnemen van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen, het aanvragen of overnemen van concessies tot mijnontginning voor alle soorten delfstoffen en het exploiteren daarvan etc. De N.V. bezat twee concessies, genaamd Pagoeat en Ilota, gelegen in het district Pagoeat op Celebes. Er werd goud en kopererts gevonden, maar in te geringe mate en in 1915 (of al in 1909 ?) werd de N.V. geliquideerd. (bron: website Stadsarchief Amsterdam)
English: Goal of the company was to acquire, explore and exploit mining concessions in the Marissa River mining area at Pagoeat and Ilota in the district of Pagoeat in Northern-Celebes (Sulawezi). A limited amount of gold- and copper ore was found which was not enough. The Exploration phase was finished by mining geologist F. van Dijk jr. in 1903. The necessary equipment to start the exploitation of the concession was purchased in 1908-1909. The mining concession and equipment were subsequently sold to the 'Mount Pani Mining Company Limited in 1909. The company was liquidated in 1909 (source: website of the Amsterdam Stadsarchives).Guyana Goud-Exploitatie Maatschappij
's Gravenhage 1890, bewijs van 1 aandeel, groen / zwart, met volledig couponblad, VVOF catalogue no. NL H 0166a, Original signature of director T.H.A.Tromp and commissaris F.J.T.N. Beukman van der Wijck, printer: Mouton & Co., Den Haag; size, inclusive coupon sheet: 21 by 30 cm., white embossed tax stamp, condition VF+, : uncancelled, no folds except at the coupon sheet, very faint tropical stains, 50 Euro.
Translation into English: Guyana Gold Exploitation Company, The Hague, 1890, one share, green/black, uncancelled.
Purpose of the company: exploring and exploitation of gold fields in French Guyana, especially those that are known until now as Placer National, located in French Guyana, Quartier Kourou, along the rivers Kourou and Sinnamary, measuring 32.000 hectares. See for more details on this firm.

Guyna Goud Placer Maatschappij, gev. te 's Gravenhage:
(English: Gold mining and related activities in Dutch Guyana = Suriname)
Typ: Belinfante-Schinkel; opgericht op 21-5-1898; Doel was het exploiteren van de goudconcessie vroeger op naam staande van de Mineraal-Maatschappij Suriname en het doen van zaken op mijnbouwkundig gebied in Suriname, zo ook het daar te lande in cultuur brengen van gronden, aanleggen en exploiteren van telephoon- en tramlijnen, her exploiteren van stoombootdiensten en laboratoria en verder het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat.
Maatsch. Kap. in 1906 vergroot naar f 3.100.000 waarvan 1 mln. in gewone aandelen, in coupures van f 100 tot f 500; Het faillissement werd 2-9-1926 uitgesproken. Originele handtekening van directeur M.C. Verloop;
----------Bewijs van gewoon aandeel f 250; VVOF cat. no. 167 b , groene fraaie sierrand, zwarte, groene en rode letters, 's Gravenhage, aug. 1906;   aan de binenkant een stempel "D.J. Spaans, Kastanjelaan 1, Purmerend", 95 Euro.
---------- Bewijs van preferent aandeel f 1000, VVOF cat. no. NLH 0167 d; 's Gravenhage 1906,  fraaie bruine sierrand, zwarte, rode en gele teksten; VF-, maar geen wezenlijke beschadegingen. Div. bruine vouwen en vlekjes, gepreegd bel. stempel; 75 Euro.

Mijnbouw-Maatschappij "Highland"
VVOF-Catalogue no. NL H 0176; founded in 1910;
's Gravenhage, 1910, bewijs van aandeel f 250 (share of DGL 250) with original signatures of director A. Hulshoff Pol and board member (NL: commissaris) H.J. Hoogeveen; blue border, orange tax stamp; complete coupon sheet attached:
---------- Conditie VF: onbeschadigd maar wel div. malen gevouwen, prijs € 50.
---------- conditie VF-: bovenrand heeft diverse beschadigingen, € 10.
Goal of the company was acquiring and exploiting the gold fields in the county Siskiyou (California) known under the name "Highland Ninety nine group of gold quarts mining claims", and marketing and selling the produce of these fields. In 1918 the Company became insolvent and it gradually (?) disappeared later on (?).

Mijnbouw Maatschappij Ketahoen
This gold and silver mining company was founded in Batavia in 1902. The company Ketahoen was active in Lebong Soelit, Benkoelen, Sumatra. Bewijs van niet-preferent aandeel aan toonder f 100 (Non-preferred share to bearer of DGL 100); Batavia 1903; ca. 21 bij 34 cm.; green text and border; Typ.: G. Kolff & Co., Batavia; 50 different Series were issued, indicated by Roman numbers I - L:
Series XIV: no 129, VF: € 7; no. 248, VF but less clean: € 7.
Series XV: no. 294, VF, less clean, € 7.; no. 238, pritty clean: € 10
Series XVI: no. 97, VF-: less clean and repairs with tape: € 5.
Series XVII: no. 137, VF, € 10
Series XVIII: no. 188, VF+: € 15; no. 438, VF: € 10; no. 433, VF: € 10;
Series XIX: no. 48, VF: € 10; no. 162, VF-: € 5.
Series XXVIII, no. 187, VF++: € 25.

Mijnbouw Maatschappij "Odin"
Founded in Amsterdam in 1890; Bewijs van 1/20e aandeel groot f 60 (certificate of 1/20th share, in the amount of DGL 60), Amsterdam 1890; blue decorative border, 25 x 37 cm.; complete coupon sheet attached; 3 original signatures: from board members (commissarissen) P. Lycklema à Nyeholt en P.F. Baron van Heerdt en van director Mr. P.H. Scholten;
---------- condition VF: 3 horizontal folds and in right border a light stain, price € 75.
---------- condition VF: 3 horizontal folds and in right border 3 stains, price € 45.
VVOF Catalogue no. NL H 0209d; Goal of this gold mining co. was to take over the Odin ownership in the quarter Vensterkroon of the gold fields of Potchefstroom at the bank of the river Vaal in South Afrika, as well as exploitation and sale of the products and also the purchase of other mining rights.
Odin, or Wodan is the Nordic upper God, a fierce warrier frequently riding of into battles with his Walküre, beautiful woman worriers (his servants or daughters) on horses.

Mijnbouw Maatschappij "Soemalata", N.V.
This gold mining company was founded in Amsterdam in 1896 by director H. J. Bauermann. The original Capital of 1,5 million Guilders was raised several times later on. Bewijs van aandeel f 250 (Share certificate of DGL 250), Amsterdam 1901; 2 original signatures, one of board member (commissaris) C.J. van Schelle, the other of a director; 28 x 22 cm., brown decorative border and texts as well as green texts; separate complete coupon sheet; condition VF: 2 vertical folds, partly torn a bit at the edges; price € 50.
The Bauermann family were the first to apply for a gold mining concession in 1885 in Soemalata, in the region of Gorontalo on Northern Celebes, although already since 1865 some gold was dug here on a limited scale. This application became the start of a "gold rush". The Bauermanns received in 1890 an exploration license and only in 1894 an exploitation license. In 1896 this license was brought in into the N.V. Mijnbouw Maatschappij "Soemalata". H.J. Bauermann became director and his brother D.T. Bauermann became the agent in Gorontalo. However, already in 1898 a subagent of the NHM (Nederlandsche Handel Maatschappij) reported that North Celebes appeared to be far from the gold land one had figured. The company did not really flourish and dug up 1500 kilo's of gold since 1900. Apart from this company, the Bauermann brothers had stakes in another 5 mining companies. After 1906 the Gold Rush in Northern Celebes was over. Source: Het Indische Handelshuis Bauermann in de 19e eeuw.

Sumatra's Goudmijn (NV), Sumatra's Goldmine / Mine d'Or de Sumatra
gev. te 's Gravenhage, established in 7-8-1930, Capital f 1 mln., pink stamp: "placed f 200.000"; Bewijs van Onderaandeel f 20 aan toonder, 's Gravenhage 1931, measures: ca. 22 by 35 cm., original signature, ocre border on ocre pattern, uncancelled, on the back side a map of the 2 concessions Boelangsi, condition VF +: mid fold and some wrinkles in lower part, complete coupon sheet, price 75 €.

Vereenigde Goudplacers "Concessies Gros" (Mij. tot Expl. der), gev. te Amsterdam, opgericht 15-1-1900, bewijs van onderaandeel groot f 250, Amsterdam, Febr. 1900, orig. handt. druk: Johan Enschede & Zn, mooie zwarte sierrand op roze veld met deels muzieknotenschrift, wit ingedrukt belastingstempel met voll. aanh. coupons, VF/EF, 45 Euro = f 99
Eng transl.: Exploitation company "United Gold Placers "Concessies Gros", sub-share of f 250, Amsterdam 1900, print by Johan Enschede, the decorative border partly in "music note script", white imprinted dry tax stamp, VF/EF, 45 Euro.United Kingdom of Great Britain
nothing available right now


USA

Argonaut Mill & Mining Co.
Incorporated, june 18th 1879 in San Francisco;Capital stock 2 million $ (20.000 shares of 100$); certificate nr 129 (in blue figures) of x = 100 shares, dated January 7th 1880, in the name of John Sproston Jr., who endorsed the certificate on the back in order to have it registered in the companies book after handing over this certificate.Small size (10 by 24 cm) and on pink paper. Original signatures of secretary (Fields ?) and director (Davenput ?); Litography by Britton & Rey S.F.; Above the lower border it reads Eldorado Co., Cal.;
Price: 250 Euro.
See this certificate and it's Beautiful 6 by 4 cm vignette of the mythological ship the ARGO, the famous and heroic crew of which were called the ARGNAUTS. See the story of this famous journey led by Iason, who went out to get the Golden Fleece, and also have a look at a map of their journey.   Now, the videorelease can be hired of the beautiful 1999 film (172 minutes !) "Jason and the Argonauts".  It covers only half the journey described here, but is an adventure film worth seeing !
Adventurers who went to California in search of gold soon after its discovery there in 1848, were called Argonauts, so I take it that the Argonaut Mill and Mining Co. was a gold mining and processing company.
Argo, schip der Argonauten o.l.v. Jason

Gold Mines of Kalgoorlie Ltd.
Incorporated under the laws of Victoria, Australia; issued by the Bank of New York in 1991; American depositary receipt for 1 share of a par value of 0,05 $ Australian., blue border, no engraved vignette,  price 25 EuroSee page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - search by activity - gold

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl