HUGO VAN DER MOLEN'S

Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Interesting names / Interessante namen
(update: 29-10-2023)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 10 Euro or more
Paypal accepted

You are here: home - scripophily -search by illustration - interesting names
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

The Netherlands
Arbeidersbouwvereniging "De Gezonde Woning"
te Nijmegen, aandeel à f 25; klein formaat (21 bij 17 cm); zwarte sierrand; zwarte en rode teksten; alle met 2 archiefgaten in linker rand en kleine andere gebreken (vraag details); 2 origin. handt.;
---------- 1934, t.n.v. H.A. de Laat, 25 Euro
---------- 1949, t.n.v. W.H. van Eijsden, 25 Euro.
----------  1955, t.n.v. E. Maaswinkel, 25 Euro.

Arbeiders-Woningbouwvereeeniging "'Ons Ideaal"
gev. te Roosendaal (N.Br.); goedgek. bij Kon. Besl. van 1919;
---------- Bewijs van aandeel f 10, volgnummer 27 in 1938 afgegeven aan N. Reijnaars en later opnieuw in 1943 afgegeven aan van Beek. In 1943 zijn ook 2 van de 4 origin. handt. doorgestreept en vervangen door die van andere bestuurders en commissarissen; rode sierrand, stempel "'afgedaan" in onderrand; op achterkant rood stempel "onbruikbaar" en getypte tekst "Ontvangen van de Gemeente Roosendaal en Nispen f 10 voor restitutievan vermeld aandeel"; klein formaat; VF-: 2 archiefgaten in L rand en div. bruine vlekken; 45 Euro.
---------- Bewijs van aandeel f 10, afgegeven in 1941 ?) aan Meuwesen, volgno. 20A, bruine sierrand op geel, op achterkant rood stempel "onbruikbaar" en getypte tekst "Ontvangen van de Gemeente Roosendaal en Nispen f 10 voor restitutievan vermeld aandeel; rood srtempel "afgedaan"; VF: 2 archiefgaten links, div. kleine vlekjes; 45 Euro.

B.L.G. Schoonheyt Distilleerderij "De Moriaan"
Opgericht in1930, voor bottelarei en handel in Franse wijnsoorten, gev. te Roosendaal, aandeel nr. 21 (oplage slechts 50), t.n.v. P.J.A. Bruijninckx, ondertekend door commissaris Schoonheyt en directeur P. Bruijninckx, 1930; later overgeschreven ten name van de Theodora Wilhelmina Termaat Stichting en daarna t.n.v. dhr. K. Kraak; conditie VF+: 2 lichte vouwen, alle coupons geknipt;  prijs 250 Euro.

Bouwvereeniging "'Het Weidedorp"
te Hengelo (O); opgericht 1917; Bewijs van aandeel groot f 500 (blankette) fraaie zwarte sierrand; druk: De Erven J.J. Tijl, Zwolle; UNC; 25 Euro.

Bouwvereeniging "Pak Aan"
gev. te Wijhe (O), goedgekeeurd bij Kon. Besl. van 1919; Aandeel op naam, Wijhe 1920; 2 originele handtekeningen van o.a.. A. H. Maas (penningm.), afm. ca. 21 bij 27 cm. Alle met 2 archiefgaten links: en enkele nietjessporen; op de achterkant het stempel "terugbetaald aan aandeelhouder". Op voorzijde ontwaard door 2 paarse strepen.
------- t.n.v. Baron de Vos van Steenwijk te Wijhe, ongevouwen, prijs  35 €.
------- t.n.v.  dhr. H.Ahrends (?), te Wijhe, 2 vouwen, prijs 25 €
------- t.n.v. dhr. E. van Beusekom, 1 vouw,  met 10 c. bel. zegel overtekend door A. van Beusekom-Verwer, prijs 25 €.
------- t.n.v. R. Buisman te Heerde (doorgestreept is: Mevr. Scholten te Wijhe), 2 vouwen, prijs 25 €.
------- t.n.v. dhr. H.. Goosen te Wijhe, 2 vouwen,  aantekeningen in groene inkt over uitbetaling hoofdsom + rente, prijs 25 €.
------- t.n.v.  dhr. G. W. van Merle Jzn. (?) te Wijhe, 2 vouwen, prijs 25 €.
------- t.n.v. dhr. W. van Merle Johzn. te Wijhe, 1 vouw, prijs 25 €.
------- t.n.v. dhr. J. van Merle Wzn. te Wijhe, 1 vouw, aantekeningen uit 1949 i.v.m. aflossing hoofdsom en rente, prijs 25 €.
------- t.n.v. dhr. A. Smits te Wijhe, aantekeningen i.v.m. aflossing hoofdsom en rente, 2 vouwen, prijs 25 €.

Centrale Handelmaatschappij van Onroerende Goederen "Vredesjaar"
gev. te 's Gravenhage,  opgericht 1919, M. Kapitaal f 300.000, verdeeld in 3 seriën van elk 300; # = 3 * 200 = 600;  Bewijs van aandeel, serie A, groot f 500 aan toonder; 's Gravenhage 1919; 2 origin. handt. ; 22,5 bij 31 cm.; grijs veld met witte rand en rood-zwarte sierrand daarbinnen; Op linkerrand is een mededeling geplakt dat in 1925 is afgewaardeerd tot 25%; Hieroverheen en over het aandeel 2 stempels: "Afgestempeld"; EF, 1 lichte middenvouw; 45 Euro.Bouw- en Exploitatie Maatschappij "Caesar l", aandeel, Amsterdam 1912  

Bouw- en Exploitatie Maatschappij "Julius Caesar I", N.V.,

Amsterdam, 1912,

Bewijs van aandeel groot f 500 aan toonder, nr. 3,

met fraaie bloemrijke Art Deco sierrand. Afm. ca. 28 x 22 cm. conditie EF, 1 nette middenvouw en rechts boven minieme sporen rood.

Prijs € 50.


Christelijke Coöperatieve Brood-Bakkerij en Verbruiksvereeniging "Ons beginsel"
gev. te Arnhem; opger. in 1920; Obligatie aan toonder f 250 in 5% leening groot f 25.000, verdeeld in 80 obligaties van f 250 en 50 Obligaties van f 100; dus # = 80;  3 origin. handt.v/h/ bestuur, o.a. voorz. Duringhof; zwarte sierrand en tekst; Electr.drukkerij G.W. van der Wiel & Co., Arnhem; ca. 22 bij 34 cm., 2 blauwe bel stempels; prijs:
----- EF: ongevouwen, 95 Euro;
----- VF: ongevouwen, maar 1 cm. scheur in rechter rand, 75 Euro.

Huizen-Maatschappij "Bestendiging", NV
gev. te Amsterdam; Bewijs van aandeel f 1000, gedrukt op naam van de Heer A.L. Yland, met gedrukte tekst: "ter vervanging van een aandeelbewijs, afgegeven d.d. 21 april1959 opgemaakt door notaris O.W. Broersma, voornoemd, een en ander overeenkomstig het bepaalde in art. 28 van de statuten, zoals deze thans luiden", Amsterdam 1959; 2 origin. handt. van o.a. directeur A.L.Yland; mooie blauwe sierrand op geel; druk: Impr. v. Mantgem-Hofl., A'dam; aanhangend couponblad, waarvan 3 geknipt; EF: ongevouwen; 25 Euro.

Machinale Brood-, Koek- en Banketfabriek "De Concurrent"
Hengelo (O); opgericht 30-7-1920; Bewijs van Aandeel groot f 100 t.n.v. J. ter Waarbeek, waarop direct gestort f 75 en later f 15 en f 10. Hengelo, 1927; ondertekend door de President, dhr. G.H. Grotenhuis en secr. H. Albertz; afm. 25 x 32 cm.; druk: H.L. Smit & Zn, Hengelo, electrische drukkerij; fraaie maar eenvoudige Art Deco rand; conditie VF-: de buitenste rand van 3 van de 4 zeer brede randen, zijn op div. plaatsen beschadigd, maar dat wordt onzichtbaar bij inlijsten. Prijs € 50.

Steenfabriek "De Ijsvogel", N.V.
Gev. te Zuilen bij Maarssen; opgericht 1-5-1903; Bewijs van aandeel f 1000, Zuilen, 1903; Zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van Typ. en Lith. J.H. de Bussy, Amsterdam; bruine druk, afm. 27 x 18,5 cm; voll. aanh. couponblad; conditie UNC (drukfris), wel 3 verticale perforaties ter ontwaarding; Prijs: € 50.

"Stichting Aen Godes Sorghen Vertrouwt"
gev. te Arnhem (Gld),  houdt zich bezig met woonvormen voor geestelijk gehandicapten, 9,25 % lening 1977 per 1983/2002 groot f 13 miljoen, obligatie groot f 1000, uitlotingsgroep 18, Arnhem 15-4-1977, rode sierrand op grijs patroon, drukkerij Spin / van Mantgem, blanco gepreegd zegel van de trustmij., los couponblad, gatenontwaarding door de 4 handtekeningen,  onderrand iets gekreukeld, VF, prijs 50 Euro.

"De Tijdgeest" N.V., Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Zaken, te Rotterdam
3% obligatie groot f 20, 20e serie eener premieleening, Rotterdam, 1913 (uitlotingsschema t/m 1988); met 5 stortingsbewijzen op een apart vel papier. Deze premielening is met het obligatienummer gerelateerd aan de opbrengst van het zelfde lot-nummer in de 404e Nederlandse staatsloterij; hiertoe diende de aangehechte Premiecoupon, op het blad onder de rentecoupons; zie de tekst;
afm. ca. 15 x 30 cm., incl. coupons; paarse druk; fraaie Art-Deco sierrand; ZELDZAAM: bij mijn weten nog nooit geveild; conditie VF: kleine randdefecten; prijs € 99.

Woningbouwvereeniging "Eigen Haard"
Amsterdam, goedgek. bij Kon. Besl. van 1910; Bewijs van aandeel groot f 25 van het lid no. 4595 J. Adriaanse, Amsterdam 1925; 2 origin. handt.; druk: Draaisma & Pordon, A'dam; in bovenrand stempel "bedankt", 2 geschreven getallen en een plakkertje met een getal; klein formaat (21 bij 14 cm); fraaie zwart-rode sierrand; kartonpapier, VF: ongevouwen maar 0,5 cm scheurtje in R rand; 95 Euro.


Nederlands Indië / Dutch East India
Apotheek de Vriendschap, NV
gev. te Soerabaia; opgericht in 1889; Bewijs van aandeel f 100 in Maatsch. kap. van f 100.000; Soerabaia, 1914;  afm. 22 bij 34 cm.; Typ.: E. Fuhri & Co., Soerabaia; zwarte sierrand en tekst; in 1937 afgestempeld tot f 40; gepreegd blanco bel. stempel; 2 originele handt. van Comm. en President; los couponblad, deels gebruikt; VF+: 1 lichte vouw, kleine gebr. sporen.; prijs 95 Euro.

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by illustration - interesting names

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl