HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares
Agriculture & Horticulture / Land- en tuinbouw

(update: 14-9-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - agriculture / landbouw

en Facebook of Linkedin

Belgium
Naamloze Tuinbouwmaatschappij van Linthout, opger. April 1898, Kapitaal 400.000 Franken, verdeeld in 400 aandelen van 100 fr., orig. handt. Bern. Cools en ...., paarse letters en sierrand op groen, zwart + rood belastingstempel, 3 paarse stempels i.v.m. Remboursements, uit 1940 (400 Fr), 1951 en 1956 (500 Fr), geen coupons, ongevouwen, conditie EF,  25 Euro
Ingebracht waren o.a bouwgrond in Etterbeek, huizen en bouwgrond in Sint-Lambrechts Woluwe en een Kasteel in deze plaats.


Mayumbe, societe agricole, part sociale de 1927  

Société Agricole du Mayumbe, S.A.

Siège Social à Bruxelles, Mayumbe lies in former Belgian Congo.

Part Sociale sans désignation de valeur, Bruxelles, 1927;

Imp. Côte Libre, Bruxelles; 37,5 x 23,5 cm., blue print; engraving of an african worrior, not a Masai, but probably a brother tribe that lived in Congo at the time (pers. comm. W. Nieboer, nov. 2015); in underprint: a farmer ploughing with oxen and a court scene with the Justice Lady.

condition VF, coupon sheet attached by a staple in upper border, price € 25.


Tuinbouw Flora NV, in vereffening, established in 1922 in Antwerp, maatsch zetel in Mortsel, 1950, red border and texts, print: Van der A, Brussels, see pictture, EF, unfolded, 9 Euro.

Belgian Congo
Compagnie du Kasai,
Société Congolaise à resp. limité, Siège social: Dima (Banningville - Congo-Belge) / siège admin. Bruxelles; action de capital, 1955, orange border, with stamp: "AGRIDUS, entreprises agricoles, industrielles et commerciales A.G.E. du 16.12.1970 - Ann. M.B. 1971/77-9, siège social: Bruxelles", 8 by 6 cm vignette of palm plantation and factory, EF, unfolded, 23 Euro

Bulgaria, 1948,
beautiful decorative share (30 by 42 cm), with in the border ears of corn, blue corn flowers and red corn poppies,  and 2 birds; brown paper stamp, 1 cm tear both in fold of upper border and of left border;  one tiny hole in the centre of the 2 folds., price 145 Euro.
Who can give me a translation or tell me the name of the company ?

Canada
The North Saskatchewan Land Company, Montreal, Dominion of Canada, 10 shares, 1911, blue border no. C 1160, print: Burrup Mathieson & Sprague, Ltd. London, vignette: sitting before grain field and forest with train: 3 Greek Gods: Hermes (of the trade), Demeter (of agriculture) and Euterpe, one of the 9 Muses, playing the flute.Unfolded, VF +, 120 Euro.

France
Compagnie Francaise du Haut & du Bas Congo, S.A. Agricole Industrielle Commerciale de l'Afrique Equatoriale, Siege social a Paris; Action ordinaire de 5000 Fr au porteur; Morax Impr., Paris, coupon sheet attached, , blue, red company wet stamp; beautifully decorated: 2 elephant heads, 4 views of agricultural scenes, a factory, a ship and 2 views of palm trees; see picture, 43 Euro.

Crédit Foncier Argentin, S.A.
Paris, 1920; action de 500 Fr au porteur; 33 by 26 cm.; brown decorative border and 22 by 4 cm. engraving of catle grazing and the harvesting of grain; coupon rests attached, EF+, unfolded, price 15 Euro


EtablissementsVerminck

Etablissements Verminck
Established in 1899; Action de cent Francs au porteur (bearer share of 100 Francs), Marseille, June 12th 1912; beautiful decorative piece in blue and green, designed by Louis Poyet (see below), printed by Imprimerie et Usine Centrale des Etablissements Moullot Fils Aine, Avenue du Prado, Marseille; depicted are: 1) a ploughing farmer with handplough pulled by 2 horses; 2) bee hive with bees; 3) elegant woman sitting next to a press for Olive oil, decorative border with olive branches and olives; original signature, 5 wet stamps, not affecting the illustrations, coupons attached, unfolded, but minor defects in upper left corner; unfolded, but for the coupon sheet at the back, price 165 Euro.
Louis Poyet (1846-1913) was a engravor and illustrator of - mostly technical - magazines and owner of his own helio gravure firm in Paris (source: Petr Stembera, dept. of graphics, Museum of Decor. Arts, Prague, peronal communication Febr. 13th 2014).

Indonesia
Landbouw Maatschappij Dajeuh Manggung
gev. te Djakarta; opgericht  in 1913; Eind 1952 was het geplaatst kapitaal I.C. f 1.870.000, voor f 1.850.000 bestaand uit gewone aandelen à I.C. f 500; In 1953 konden f 1000 I.C. worden omgezet in Rp. 500 gewone aandelen in de NV Cultuur Maatschappioj "Bodjong Datar".
SCRIP, rechtgevend op  1/25 deel v/e gewoon aandeel ad. nom. Ind. Crt. f 500,  omwisselbaar ....... in dier voege dat scrips recht gevende op 25/25 gewoon aandeel, recht geven op één gewoon aandeel groot nom. Ind. Crt. f 500; Djakarta, 15 mei 1951, controle nummer 108; druk: Joh. Enschede e Zonen - haarlem; 14 bij 21 cm., donkergroene tekst op groen patroon,  EF, ongevouwen, prijs 50 Euro.

Ivory Coast / Côte d'Ivoire
Compagnie Agricole Commerciale & Industrielle de BADIKAHA, Côte d'Ivoire, blue/brown, action de 100 Fr, 1927, beautiful and large vignette as underprint (10,5 by 22 cm) with 3 bare breasted native women, carrying fruit, see picture, red round company stamp inprinted and nice decorative border. Size of stock 15 by 27 cm., price 125 euro.

Madagascar
Société des Plantes à Parfums de Madagascar SA
established in 1927 in Madagascar (Africa), Action de cent Francs au porteur, Madagascar 1927, imprimerie: E. Defasses-Paris; 31 by 20 cm; nice border and texts in red and green, voupons attached, price 50 Euro.The Netherlands
Batjan-Exploitatie-Maatschppij,
gev. te Rotterdam, goedgek bij kon. besl 19-4-1892, druk: stoomdrukkerij Nijgh & van Ditmar,
---------- Bewijs van preferent aandeel (preferred share) f 500, nr. 125 t.n.v. J. de Kuyper en Zoon, Rotterdam 3 mei 1892, orig. handt. comm. en 2 directeuren, volledig aanh. couponblad, wit diepdruk belastingzegel, rode sierrand en letters op grijs patroon, EF/UNC, relatief zeldzaam, prijs 95 Euro
---------- Winstaandeel (profit share), Rotterdam, 1892, paarse druk, VF: ongevouwen maar aan de randen gebruikssporen, 2 origin. handtekeningen en 1 facs. handt., prijs € 50.
De bedrijfsomschrijving luidde: De exploitatie van gronden op de eilandengroep "Batjan" (in de Molukken) , het verzamelen, koopen en verkoopen van landbouw- en handelsproducten van allerlei aard, zoowel daar als elders; sagobosschen te exploiteeren, delfstoffen te verzamelen en in ruwen of bewerkten staat te verkoopen, naar paarlmoer en ander zeeproduct te visschen (het schijnt dat men ook deed aan parelvisserij) en daartoe de noodige fabrieken en gebouwen op te richten.
Batjan-Exploitatie-Maatschppij is op 19 april 1892 opgericht. De directeuren waren G.Th. Philippi, W.F.H. van Peski en H. Ph. Gerritsen. De commissarissen waren M.G. van den Arend, A.N.J.M Baron van Brienen van de Groote Lindt, Jhr. H.A. Clifford, C. Gebel, Mr. D. de Jongh van Polsbroek, G. Sauerbier en C.A.M. van Vliet. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting in 1892 f 700.000,- (verdeeld in  350 preferente aandelen van f 1.000,00, splitsbaar in f 500,00, f 100,00 en f 50,00 en 350 gewone aandelen van f 1.000,00). Daarnaast  zijn er 3000 winstaandelen uitgegeven. In 1898 is het maatschappelijk kapitaal gebracht op f 339.703,50, verdeeld in preferente aandelen van f 530,00 (splitsbaar in f 265,00, f 53,00 en f 26,50) en 350 gewone aandelen f 530,00. Op 28 januari 1911 is het besluit tot liquidatie genomen. (bron: Roo's Oude Effecten Site, 4-2-2009).
English: goal of this company was: exploitation of land on the island group of Batjan (Maluku, Dutch East Indies), agriculture and trade in agriculture products, amongst which Sago forests, mining, processing and selling mineral products, fishing for pearls and pearl shell, and making the necessary factories for these purposes.
There were only 350 preferred shares of DGL 1000, that could be split up in sub shares of DGL 500, 100 and 50, which makes the 500-piece relatively rare. Of the profit shares, 3,000 were issued. The company was established in 1892 and dissolved in 1911.Drogerij Zuidwolde NV
gev. te Zuidwolde (Gn), opgericht in 1951, Maatsch. Kapitaal f 150.000; verdeeld in 150 aandelen van f 1000;
----------  Oprichtersbewijs uit 195?; zeer zeldzaam SPECIMEN (rode opdruk ) uit de archieven van drukkerij De Bussy,  niet te koop.
---------- Bewijs van aandeel f 1000, zeer zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy, waaruit slechts 2 ex. voor verzamelaars beschikbaar kwamen, afbeelding als boven , maar met blauwe sierrand, UNC met 2 rijen letterperforaties "'dB", 195 Euro.


Hoornsche Crediet- en Effectenbank

Hoornsche Crediet- en Effectenbank
gev. te Hoorn, opgericht in 1903; Lith. Lankhout, Den Haag; bruine sierrand, tekst en afbeeldingen (17 bij 6 cm) van een oud stadsgezicht en van landbouwmachines; originele handtekeningen. 19 bij 33 cm.
English: Credit and Stock Bank of the city of Hoorn (North Holland), one of the famous sea ports that formed one "Chamber" of the famous Dutch East Indies Company - VOC, in the 17th century. Decorated with beautiful picture of the old city of Hoorn and of agricultural equipment, size19 by 33 cm.
---------- 1920, Maatsch. Kapitaal f 600.000; Bewijs van aandeel aantoonder groot f 1000, met stempelopdruk f 600; 3e serie no. 552; links boven 2 kleine roestsporen, prijs 75 Euro.
Share to bearer, 1920, 1000 Guilders in capital of 600.000 Guilders. VF, some rusttraces, but a beauty to frame: price  75 Euro.
---------- 1944, Maatsch. kapitaal 1 miljoen (doorgestreept), nieuwdruk: f 1.200.000; Bewijs van aandeel aan toonder groot Duizend gulden (doorgestreept), nieuwdruk: f 600; 4e serie no. 784, Hoorn, 1944; , VF: div. nietjessporen en beschadigde rechter bovenhoek, prijs 75 Euro.
Share to bearer, 1944, 1000 Guilders,  VF, some minor staple and rust traces, but a beauty to frame, original signatures, price 75 Euro.


Hommo ten Have's Zaadteelt en Zaadhandel
gev. te Scheemda (Gr.); Opgericht 27-6-1919 met een Maarsch. Kap. van f 3 miljoen, verdeeld in 600 aandelen van f 5.000;
Bewijs van aandeel no. 2, groot f 5.000, volgestort en aan toonder, Scheemda1-7-1919; ondertekend door comm. Hommo ten Have en directeur ......; los couponblad met coupons no. 17 - 40. Met stempel van 31-10-1929 dat het aandelen-kapitaal is verlaagd tot f 150.000 en de aandelen teruggebracht tot f 1.250.; groen-beige sierrand, afm. ca. 18 x 18 cm..; met bewijs van rechtsherstel; conditie EF = ongevouwen, niet te koop.

Het bedrijf bestond nog in 1944, maar ging later verder onder de naam Zwaan en de Wiljes. Daarna werd het overgenomen door het Franse bedrijf Limagrain. Later kwam het bedrijf daar weer los van te staan en ging het verder als Vandijke Semo, dat in 2014 haar 100-jarige bestaan vierde (opgericht in 1914 als Zwaan en de Wiljes), maar al gauw daarna VanDinter Semo ging heten (Bron: van Crusten, persoonlijke communicatie nov. 2013 en de met links aangegeven websites).

  Hommo ten Have's Zaadteelt en Zaadhandel, aandeel uit 1919

Landbouwbureau M. Wiersum (NV),
gev. te Groningen, opgericht in 1953; Bewijs van volgestort aandeel A, f 1000, no. A.... (blankette); rode sierrand op grijs patroon, volledig couponblad, VF, niet te koop / not for sale.

Het Landbouwkantoor Noordholland, N.V.
voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, Alkmaar: Schermerweg 27 (van Nierop en Baak, 1932, p. 49); Alkmaar, 1917: Bewijs van aandeel groot f 275 in het maatsch. kapitaal van f 100.000, t.n.v. dhr. H. Melchers, in 1917 overgeschreven aan Toonder, in 1919 aan de N.V. Kunstmesthandel voorheen Hulshof & Co. te Utrecht, in 1927 wederom aan Toonder; druk: drukkerij voorheen P. Kluitman Otto de Waal - Alkmaar; afm. 23,5 x 33,5 cm., met Jugendstil sierrand in bruine druk en belettering, Er zijn 262 aandelen geplaatst, meest in coupures van f 275 en f 550 en één van f 450; conditie: VF, met 1 nette verticale vouw; voorzover mij bekend nooit eerder geveild of te koop aangeboden; prijs € 50.
Op internet vond ik weinig, maar wel het volgende: Het betrof vooral een kunstmesthandel, filiaal van de fa. Hulshof en Co te Groenlo, later kennelijk te Utrecht; Een der mede-directeuren was de bekende Nederlander G.W. Melchers (van 1905-1908); blijkens een vergunning hiervoor sinds 1909 had men een opslag- en verwerkingsplaats voor kunstmest in Enkhuizen.

Landbouw-Maatschappij "Sirah Kentjong"
Opgericht in 1904 te Amsterdam; 1925: Bewijs van aandeel f 500 aan toonder, in Maattsch. Kapitaal van f 180.000; Typ.: M.J. Portielje, A'dam; 17 bij 25 cm.; zwarte sierrand, gedrukt oranje belastingzegel 3 Gl.; met certificat de bonne provenance de titres Neerlandais detenus en Belgique; In 1954 afgestempeld tot f 50; EF+: ongevouwen, prijs 35 Euro.


Maatschappij ter bevordering van Landbouw en Landontginning in Nederland,
gev. te Amsterdam; opgericht door dr. S. Sarphati. De maatschappij haalde mest en huisvuil op in Amsterdam en gebruikte die vervolgens als bemesting in de landbouw. Er zijn 300 stukken geplaats (# = 300). Lees meer over deze interessante onderneming !
Aandeel f 1000, no. 95, Amsterdam 20-4-1849, origineel ondertekend door de beroemde, zeer ondernemende huisarts Dr. Sarphati, door commissaris Mr. W.J.C. van Hasselt en G. Vriese; afstempeling uit 1968 tot f 600; blauw stempeltje  "1e uitdeling f 25"; zwarte sierrand en letters op wit veld; droog belastingstempel ingedrukt; volledig los couponblad; conditie VF en mooi, maar wel div. bruine roestplekjes, meest in de randen, prijs 150 Euro.

Literatuur:
Maatschappij ter bevordering van Landbouw en Landontginning in Nederland, te A'dam,
(voorloper van de nu 125 jaar bestaande stadsreiniging van Amsterdam)
----- VVOF cat. no. NL H 219, december 2001; bekijk aandeel (bron: collectie Stadsarchief Amsterdam).
----- VVOF Mededelingenblad september 1989, p. 8-11, met 2 afb., door J.E. Wusterhoff
----- VVOF Mededelingenblad juni 2003, p. 4-5., door Dr. Hugo van der Molen; Lees de tekst op mijn website en ook iets over de oprichter Dr. S. Sarphati.


Maatschappij tot Beheer van Veilingen van Land- en Tuinbouwproducten in Nijmegen en Omstreken  bewijs van aandeel, 250,- , Nijmegen, 11-3-1918 , prijs: f 25 (vuil / dirty), f 45 (schoon / clean).

Maatschappij tot Beheer van Veilingen van Land- en Tuinbouwproducten in Nijmegen en Omstreken  bewijs van aandeel, 100,- , Nijmegen, 11-3-1918, # = 100, prijs: f 95,-

NV Maatschappij tot exploitatie van Onroerende goederen "PRATO", gev. te Riethoven (N. Br.), opgericht 5-12-1922, kapitaal f 5000, verdeeld in 50 aandelen van f 100 aan toonder, eenvoudige zwarte sierrand, see picture, EF, ongevouwen, met aangeniet bewijs v. rechtsherstel (NL) en Belgisch certificaat van aangifte, origin. handt. van 2 commissarissen, frater Klinski (Pools geestelijke en van 1922-1927 abt van de St. Benedictus Abdij "De Achelse Kluis"), van J.P. Ladraque (een leek), en van de directie, H. Bus (Pater Antonius Bus, op wiens naam de gronden voorheen stonden) en H. te Deijckstal (?). Het ging hierbij om de exploitatie van het Benedictijner klooster "De Achelse Kluis", op de grens van Belgie en Nederland, tussen Achel en Valkenswaard. EF, ongevouwen, prijs 45 Euro.

Maatschappij voor Landontginning

Maatschappij voor Landontginning
gev. te Apeldoorn; goedgekeurd bij Kon. Besl. in 1873; Obligatie van f 5 in een Premieleening groot f 300.000, de zgn. tweede jaarlijkse Loterij-Negotiatie krachtens Art. 7 der satuten; Apledoorn, 1 mei 1874; afm. 22 bij 17 cm.; 3 prachtige gravures met landbouwtaferelen (o.a. een stoomgedreven machine), boerderijen en een molen; 2 blauwe bel. stempels; de voorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde; conditie EF: practisch ongevouwen; prijs 150 €.

Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie", N.V., gev. te Groningen; Bewijs van gewoon aandeel aan toonder, Groningen, 1 dec. 1965; rode sierrand op groen patroon, druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, not for sale / niet te koop.


Nederlandsche Fabriek van Werktuigen voor Landbouw en Vervening
gev. te Nieuw-Weerdinge (Dr).
---------- 1920: bewijs van aandeel f 1000, met Jugendstil sierrand in groen en rood, afm. 21,5 x 35 cm., druk W. ten Kate, Emmen, teksten donker blauw. Het Maatsch. Kapitaal was oorspronkelijk f 300.000, verdeeld over 300 aandelen van f 1000, De aandelen zijn div. keren afgestempeld: in 1922 naar f 750, in 1926 naar f 100. Deze wijzingingen staan zowel op de voor- als achterkant beschreven. Voor met pen en achterop getypt. Alle aandelen van deze emissie zijn uiteindelijk overgeschreven t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam.
----- no. 1, t.n.v. A. Smook Azn. te Nieuw-Weerdinge ,later overgeschreven t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam,conditie F: linkerrand nogal aangetast, verder in redelijke conditie,met los couponblad, prijs € 20.
----- no. 7, t.n.v. A. Smook Azn, te Nieuw-Weerdinge,op 24 juli 1940 overgeschreven t.n.v. J.G. Lodder te Emmen en later t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam, conditie VF+: slechts 1 lichte middenvouw,met los couponblad, prijs € 35.
----- no. 98, t.n.v. J.H.H. Lubberman te Ter Apel, d.d. 1936 (van 1920 is met pen 1936 gemaakt), in 1939 overgeschreven t.n.v. H. Sikken Jzn. te Emmen en later t.n.v. Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam, conditie VF, geen couponblad, prijs € 25.

Nederlandsche Fabriek van Werktuigen voor Landbouw en Vervening "Machinefabriek Werkland" N.V.
gev. te Nieuw-Weerdinge (Dr).
Bewijs van Aandeel groot f 100. Nieuw-Weerdinge 1936, Maatschappelijk Kapitaal f 40.000, verdeeld in 400 aandelen van f 100. druk W. ten Kate, Emmen, blauwe sierrand, afm. ca. 21 x 27 cm, conditie VF +, uitgiftne in 1936 en 1958: prijs € 15 / st.
----------1936, t.n.v. H. Oostingh te Nieuw-Weerdinge, later overgeschreven t.n.v. mej. L.H. Meijering te Emmen en nog later t.n.v. Constructiewerkplaats en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam.
----------1936, t.n.v. J.G. Lodder te Nieuw-Weerdinge, later te Emmen, later overgeschreven t.n.v. Constructiewerkplaats en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam.
----------1958, t.n.v. Constructiewerkplaats en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam, met aangeniet couponblad.

---------- 1963, Bewijs van Aandeel groot f 100 , Maatschappelijk Kapitaal f 95.000, verdeeld in 950 aandelen van f 100, druk W. ten Kate, Emmen, groene sierrand, afm. ca. 21 x 27 cm, conditie VF +, prijs € 10 / st.

"N.V. Machinefabriek Werkland"
gev. te Nieuw-Weerdinge (Dr.)
1964, Bewijs van aandeel groot f 100 in het Maatsch. Kapitaal van f 250.000, verdeeld in 2500 aandelen van f 100. Blauwe sierrand, afm. ca. 21 x 27 cm, niet gelopen reservestuk, conditie UNC = drukfris, met aanh. couponblad, prijs € 5.

Braat N.V. te Rotterdam:
Dit bedrijf nam uiteindelijk alle bovengenoemde aandelen over van de "N.V. Machinefabriek Werkland", die weer een voortzetting was van Nederlandsche Fabriek van Werktuigen voor Landbouw en Vervening "Machinefabriek Werkland" N.V. , gev. te Nieuw-Weerdinge (Dr.)
Wij hebben 2 geïllustreerde artikelen te koop van dit bedrijf, beide in zowel het Nederlands als Engels. Deze zijn "gesneden" uit exemplaren van volumineuze delen van het in de 50-er jaren uitgegeven Nederlandsch Economisch Cultureel Archief
----- ca. 1955: 6 pagina's met 6 foto's van o.a. het fabriekscomplex in vogelvlucht, aanbouw van het Fijenoord-stadion, gashouder-tanks, en een draaibrug voor een spoorweg, prijs € 12.
----- ca. 1955, maar later dan het eerste artikel, 4 pagina's met 8 foto's van o.a. het fabriekscomplex in vogelvlucht (je kunt zien dat er inmiddels een loods is bijgebouwd), een ronde gashouder, lasser aan het werk, een ketel voor de Hoogovens en een terrein met gashouders of olietanks. prijs € 10.


Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij
te Amsterdam, opgericht in 1884, Bewijzen van deelgerechtigdheid gedurende Zes en Dertig jaren, aanvangende 1885, in de 20% winst boven 5%,  sierrand in muzieknotenschrift, zwarte letters op roze veld met in de onderdruk de letters N,I,L,M., druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem,
---------- conditie VF -: rechter rand onregelmatig met div. kleine scheurtjes i.v.m. coupon knippen, , no's 5148 en 6047, prijs 40 Euro.
---------- conditie VF -: rechter rand gaaf, maar in bovenrand op middenvouw een 2 cm. scheur (weinig zichtbaar indien plat gelegd), no. 5558, prijs 40€.

Volgens een artikel in het VVOF mededelingenblad sept'01, p 6-7 was de maatschappij een volledige dochter van de NIHB, de Nedrlandsch Indische Handelbank. Ze exploiteerde landbouwprojecten, voornamelijk cultuurondernemingen als suiker- en koffieplantages.

Noord-Nederl. Landbouwcrediet
gev. te Veendam (Gn), goedgek. bij Kon. Besl. van 30 juli 1913; maatsch. kap. f 25.000, verdeeld in 1000 aandelen van f 250; Bewijs van 1 aandeel f 250 aan toonder, maar direct  op achterzijde gesteld op naam van W. Kolk te Nieuw Buinen; Veendam, 1 maart 1918; A-4 formaat; aanh. coupons; 3 originele handt. van de commissarissen  Hommes en J.K. Tepper en van directeur  Oosterwijk (?); bruine sierrand en teksten; boven- en onderkant kort geknipt; veel scheurtjes geplakt met moderne tape; niet te koop / not for sale.

Plantarts (NV),
gev te Groningen; opgericht 29-8-1950; kapitaal f 50.000, verdeeld in # = 50 aandelen van f 1000 op naam; Aandeel f 1000 op naam van de N.V. G.J. Krol & Co's Kunstmesthandel, Zwolle, Groningen, 29-8-1950; druk: Roeper's Drukkerij, Den Haag; groene sierrand, EF, ongevouwen, slechts 3 stuks in de handel bekend !, prijs 125 Euro.

Roemeling Evers & Co., N.V.
(Handel in landbouwwerktuigen)
Aandeel A van f 1000, nr. 16, Winschoten 1949, met aanh. couponblad, t.n.v. de N.V. Cruoninga te Groningen, op 26-9-1949 overgeschreven t.n.v. H.J. Timmer, Kerklaan te Haren, conditie VF, prijs € 50.

Stoomdorschmachine Schildwolde-Hellum
Bewijs van aandeel groot f 100 op naam, uitgegeven in 1899; met 2 blauwe belastingstempels en origineel ondertekend door S. Boer en L. Adriani; afm. ca. 17 x 25 cm. Uit de diverse aandelen kan worden opgemaakt dat de machine in elk geval in 1941 nog dienst deed. Vraag vrijblijvend scans van stukken die U interesseren !
---------- no. 4, t.n.v. J.H. Takens, in 1913 overgeschreven t.n.v. J.H. Takens jr., prijs € 40.
---------- no. 5, t.n.v. J.E. van Tiddens. Die was in 1937 secretaris; prijs € 40.
---------- no. 6, t.n.v. H. Clevering, in 1931 overgeschreven t.n.v. E. Clevering, prijs € 50.
---------- no. 8, t.n.v. K.J. Holtkamp, in 1915 overgeschreven t.n.v. O. Oltkamp, prijs € 50.
---------- no. 9, t.n.v. K.J. Holtkamp, in 1908 overgeschreven t.n.v. O. Oltkamp en in 1939 t.n.v. K.J. Holtkamp te Schildwolde; prijs € 50.
---------- no. 14, t.n.v.F.C. Foeken, in 1910 overgeschreven t.n.v. B. de Boer te Schildwolde; achterkant: met belastingzegel en getekend voor overdracht door 3 bestuursleden, voorzitter .........., G.H. Nap (directeur) en J. Doornbos. Er werd afgerekend voor f 200; prijs € 75.
---------- no. 22, t.n.v.J. Doornbos (de voorzitter) , in 1937 overgeschreven t.n.v. P. Zwaneveld (?) lap (?) te Schildwolde, voor overdracht ondertekend door voorzitter S.L. Boer en secretaris Joh. E. van Tiddens; Zie ook de achterzijde; prijs € 35.
---------- no. 24, t.n.v. L. Adriani, in 1915 overgeschreven t.n.v. H. de Haan; prijs € 50.
---------- no. 25 t.n.v. L. Louters, in 1919 overgeschreven t.n.v. Gebr. Louters te Schildwolde, waarvoor getekend door B. de Boer Azn (voorz.) en G.H. Nap (directeur); in 1923 overgeschreven t.n.v. Eerke (?) Louters, waarvoor getekend door J. Doornbos (voorz.) en G.H. Nap (dir.), prijs € 35
---------- no. 27, t.n.v. G. (?) Folkersma, in 1941 overgeschreven t.n.v. K.G. Folkersma, waarvoor getekend door voorzitter..... en Joh. E. van Tiddens, secretaris, prijs € 40.
---------- no. 29, t.n.v. J. Rademaker Jzn., prijs € 50.
---------- Duplicaat aandeelbewijs uit 1939 t.n.v. T. Zomerman, ondertekend over een belastingzegel heen door voorzitter .... Haan (?) en secretaris Joh. E. van Tiddens, prijs € 25.Nederlandsch Indië / Dutch east India
Spain
Agricultura y Ganadería S.A.
Vilanova de la Muga, Gerona, Spain; share of 50 Pesetas, 1929, Yellow paper with brown print; measures without coupons: ca. 20 cm high and 34 cm wide; with 6 rows of dividend coupons (only 3 of which are shown here): ca. 37 cm. high; The share is unfolded, but the coupon sheet is; Price: 495 Euro.
This company was established on February 6th 1929 in Figueras before notary public D. Salvador Dalí y Cusí, father of the famous surrealistic painter Salvador Dali, who spent his youth in Figueras and went to school there with the Maristen brothers.

Yugoslavia
Homoljska Privredna Banka (Homolje Investment Bank)
Homole is a region in Serbia; the share certificates are beautifully decorated, also in gold print.
------ catalogue no. 341: 10 shares of 100 dinars in silver; catalogue indicative price: 75-100 Euro; our price: 75 Euro.
------ catalogue no. 340: 100 dinars in silver, catalogue indicative price: 75-100 Euro; our price: 75 Euro.

Stara Pazova Bank - Staropazoska Banka
Stara Pazova, 1920, Serbia / Servië; share of 120 Krowns (Austria-Hungarian) = 40 Dinar, 3rd emission, print: Unie Praha; size: 36 by 24 cm.; 3 pictures in very decorative (Balkan Style) border: a town, a grain field and symbols of economy; yellow, Serbian catalogue no. 736, EF: unfolded, price 25 Euro.


USA
Heizer Corporation
Incorporated under Delaware law in 1968; x shares, 1980ies, blue borders; 7 by 6 cm vignette of an elegant woman sowing seeds in a field in front of a city skyline, symbolic for this (first public traded) venture capital firm. Read it's history, about mr. Edgar F. Heizer jr. (his facsimile signature as chairman is on the certificates) and about the Heizer Award. EF, unfolded, 15 Euro.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - agriculture / landbouw

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl