HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Lotteries
(update June 20th 2010)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - lotteries / loterijen


France
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industrielles Paris 1925, Bon a Lot de 50 Fr, Paris 1923, The lotery ticket gave right to 20 entrance tickets and gave right to a host of extras, reductions for train, plane and theatres and also participated in 56 lotery drawings in 1923 and 1924; blue rose-decorated border, VF-, not damaged but brown folds nd some stains; 23 Euro.

Loterie pour un Groupement, d'Ouvres de Bienfaisance & d'Encouragement aux Arts,
---------- Billet de 20 Fr., Paris 1909,red decorative border, imprimerie Chaise, Paris; F (stains and rust), price 25 Euro.
----------- Billet de 20 Fr., Paris, 1911, small blue decorative border with fruit and oak leaves on green/blue pattern, 35 Euro.Hungary
Praemien-Anleihe (= premium Bond), Budapest, 1886
Lot of  5 Gulden, with pink wet stamp "Stempel Amt Triest", for the expansion of the Budapest Leopoldstaedter Basilika and upkeeping of Church memorial buildings; with 4 engravings of churches in Budavar, Kassa, Budapest and Bartaa + 5 coats of arms; very decorative piece,VF+, one tiny tear in lower border; 95 Euro.


The Netherlands
Maatschappij voor Landontginning
gev. te Apeldoorn; goedgekeurd bij Kon. Besl. in 1873; Obligatie van f 5 in een Premieleening groot f 300.000, de zgn. tweede jaarlijkse Loterij-Negotiatie krachtens Art. 7 der satuten; Apledoorn, 1 mei 1874; afm. 22 bij 17 cm.; 3 prachtige gravures met landbouwtaferelen (o.a. een stoomgedreven machine), boerderijen en een molen; 2 blauwe bel. stempels; de voorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde; conditie EF: practisch ongevouwen; prijs 150 €.

Stichting voor Zon en Vrijheid
Vierhouten (G), 1991; (de plaatsnaam staat niet op de obligatie, maar wel op correspondentie);
Obligatie van f 25 in een "lening" groot 250 stuks van f 25, uitgeggeven ter gelegenheid van de Financiële Actie 1991; in 1993 zijn volgens de voorwaarden 10% der obligaties uitgeloot tegen 2 maal de nominale waarde, dus ad f 50; De overige 90 % zal volgens de voorwaarden nooit worden ingewisseld. Het betreft dus een moderne loterij-obligatie.Prachtige zwarte sierand, afm. 20 bij 14 cm., conditie UNC (drukfris); prijs 95 €.
De Stichting voor Zon en Vrijheid is ooit opgericht door de Arbeiders Jeugd Centrale - AJC. Die was in 1918 opgericht door het Sociaal Democratisch Arbeiders Plan - SDAP en het Nederlands Verbond Vakverenigingen - NVV. In de jaren 1920 genoten de meeste kinderen geen opleiding en werkten daarom al op jonge leeftijd in de fabrieken (of andersom natuurlijk). De Stichting voor Zon en Vrijheid kocht kampeerterreinen op en organiseerden juist voor deze groep jongens- en meisjeskampen zodat ze toch op deze manier met de natuur en cultuur in aanraking konden komen. De AJC hield in 1959 op te bestaan, maar de Stichting voor Zon en Vrijheid, nadien overigens geheten de Paasheuvel Groep, bleef bestaan als zelfstandig kampeerbedrijf, om weer later in afgeslankte vorm verder te gaan als Stichting Vakantiekind.

"De Tijdgeest" N.V., Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Zaken, te Rotterdam
3% obligatie groot f 20, 20e serie eener premieleening, Rotterdam, 1913 (uitlotingsschema t/m 1988); met 5 stortingsbewijzen op een apart vel papier. Deze premielening is met het obligatienummer gerelateerd aan de opbrengst van het zelfde lot-nummer in de 404e Nederlandse staatsloterij; hiertoe diende de aangehechte Premiecoupon, op het blad onder de rentecoupons; zie de tekst;
afm. ca. 15 x 30 cm., incl. coupons; paarse druk; fraaie Art-Deco sierrand; ZELDZAAM: bij mijn weten nog nooit geveild; conditie VF: kleine randdefecten; prijs € 99.

Voormalig waarborgfonds van de premielening der Vereeniging: Rotterdamsche Schouwburg, NV, Rotterdam, 1-12-1894, obligatie aan toonder van f 1,50; druk: Wed. S. Benedictus, Rotterdam; 2 fraaie vignetten: 1e: 2 leeuwen + schild, 2e: masker, bijenkorf; donker groene rand op lichtgroen, zwarte tekst en vignet, wit gedrukt belastingstempel, Zwitsers loterij-belasting-controlestempel, EF+, ongevouwen, prijs 95 Euro.Yugoslavia
Serbian Red Cross Society / Societe Serbe de la Croix Rouge / Serbischer Verein vom Roten Kreuze
Lottery Bond / Obligation a Lots / Praemien Schuldverschreibung
Belgrade, 1907; 38 by 25 cm., see picture, 30 Euro


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - lotteries / loterijen


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl