HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares


 Mills / Molens
(update: August 22nd 2014 )

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
VISA, Euro-Mastercard & American Express accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 7 Euro
You are here: home - scripophily - search by activity - wind mills / molens

The Netherlands
Fabriek van houtbewerking "De Gennepermolen", bewijs van aandeel, f 1000,-, Gennep (L), februari 1937, niet uitgegeven reservestuk (oftewel  blankette), 19 bij 35 cm, met voll. couponblad, EF, ongevouwen,  prijs 16 Euro.

Tieleman & Dros
Opgericht in 1877; Doel was het fabriceren van al dan niet verduurzaamde voedings- en genotsmiddelen en de handel daarin (ook export). Anno 1954 exploiteerde de firma een groentenconservenfabriek, een jam- en vruchtenconservenfabriek, een vleeswaren en vleesconservenfabriek, en een visconservenfabriek, Eeen eigen blikemballagefabriek werd in 1952 gesloten; het fabriekscomplex besloeg destijds 1 hectare aan de Hooigracht, , Middelste Gracht en Uiterste Gracht te Leiden; De vennootschap bezat een verkoopkantoor in Rotterdam en een ontvangststation voor groenten en fruit te Beverwijk; (bron: Van Oss, 1954, p. 889); 
aandeel van f 1000, Leiden 1947,  afm. ca. 31 bij 22 cm; bruine vlek in bovenrand, In de onderdruk een molen aan het water; aanhangend couponblad, prijs 95 Euro.
Wij hebben ook oude rekeningen te koop van Tieleman & Dros: zie webpagina.

Maatschappij voor Landontginning
gev. te Apeldoorn; goedgekeurd bij Kon. Besl. in 1873; Obligatie van f 5 in een Premieleening groot f 300.000, de zgn. tweede jaarlijkse Loterij-Negotiatie krachtens Art. 7 der satuten; Apledoorn, 1 mei 1874; afm. 22 bij 17 cm.; 3 prachtige gravures met landbouwtaferelen (o.a. een stoomgedreven machine), boerderijen en een molen; 2 blauwe bel. stempels; de voorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde; conditie EF: practisch ongevouwen; prijs 150 €.

Molens voor Milieu BV
Gev. te Groningen; Niet overdraagbaar bewijs van inschrijving voor x converteerbare obligatie(s) (elk) groot vijfhonderd gulden, ten name van dhr. W. Muntinga. Genoemde obligatie(s) is / zijn d.d. 1 mei 1991 overeenkomstig het bepaalde in artikel II van de Trusteeovereenkomst in het register van op naam gestelde converteerbare obligaties Molens voor Milieu B.V. ingeschreven. Het betreft de 5% in niet royeerbare certificaten van gewone aandelen converteerbare obligatielening 1991 / 2006 groot nominaal f 5 miljoen. Rente en aflossing zijn gegarandeerd door N.V. Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe. Druk: Joh. Enschede en zonen, Haarlem, A4-formaat, groene sierrand en blauwe afbeelding van een windmolen. Niet te koop.

 

klik 1 of 2 x op afbeelding voor vergroting -------->

Molens voor Milieu

 


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - wind mills / molens

molen database Nederland-België
Database Nederlandse en Belgische Molens: nog werkende en verdwenen molens

Lees ook onze webpagina over klassieke windmolensGoogle
 
Web www.hugovandermolen.nl