HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Mining / Mijnbouw
(update March 25th 2019)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - search by activity - mining

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Literature:

De Grote Atlas van Nederlands Oost-Indi�, 2e uitgebreide editie, geeft naast het indrukwekkend�aantal van 530 topografische kaarten tevens de namen en korte beschrijvingen van 2400 cultuurondernemingen, met van elk een korte beschrijving. Dit 8 kg. zware boek telt 480 pagina's, meet 33 bij 46 cm. en is 6 cm. dik. ISBN:�90 74861 24 5; prijs 265 � excl. verzend kosten. Uitgeverij Asia Maior / KNAG, 2004; email: www.asiamaior.nl en fax: 0111 417 281. Warm aanbevolen !!

English Translation: The large Atlas (Map) of Dutch East India, 2nd extended edition, gives, besides the impressive number of 530 topographic maps, also the names and short descriptions of 2400 cultivation companies, with a short description from each. This book weighs an impressive 8 kilo (ca. 18 pounds) and has 480 pages, measuring 33 by 46 cm (13 by 24 inches) and is 6 cm (2.4 inches) thick. This 2nd edition was sold out quickly in 2004 and can only be bought through antique book shops. It costed � 265 originally. Publisher: Asia Maior / KNAG, 2004; email: www.asiamaior.nl and fax: +31 (0)111 417 281.The Netherlands: general mining
Batjan-Exploitatie-Maatschppij,
gev. te Rotterdam, goedgek bij kon. besl 19-4-1892, druk: stoomdrukkerij Nijgh & van Ditmar,
---------- Bewijs van preferent aandeel (preferred share) f 500, nr. 125 t.n.v. J. de Kuyper en Zoon, Rotterdam 3 mei 1892, orig. handt. comm. en 2 directeuren, volledig aanh. couponblad, wit diepdruk belastingzegel, rode sierrand en letters op grijs patroon, EF/UNC, relatief zeldzaam, prijs 95 Euro
---------- Winstaandeel (profit share), Rotterdam, 1892, paarse druk, VF: ongevouwen maar aan de randen gebruikssporen, 2 origin. handtekeningen en 1 facs. handt., prijs € 50.
De bedrijfsomschrijving luidde: De exploitatie van gronden op de eilandengroep "Batjan" (in de Molukken) , het verzamelen, koopen en verkoopen van landbouw- en handelsproducten van allerlei aard, zoowel daar als elders; sagobosschen te exploiteeren, delfstoffen te verzamelen en in ruwen of bewerkten staat te verkoopen, naar paarlmoer en ander zeeproduct te visschen (het schijnt dat men ook deed aan parelvisserij) en daartoe de noodige fabrieken en gebouwen op te richten.
Batjan-Exploitatie-Maatschppij is op 19 april 1892 opgericht. De directeuren waren G.Th. Philippi, W.F.H. van Peski en H. Ph. Gerritsen. De commissarissen waren M.G. van den Arend, A.N.J.M Baron van Brienen van de Groote Lindt, Jhr. H.A. Clifford, C. Gebel, Mr. D. de Jongh van Polsbroek, G. Sauerbier en C.A.M. van Vliet. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting in 1892 f 700.000,- (verdeeld in  350 preferente aandelen van f 1.000,00, splitsbaar in f 500,00, f 100,00 en f 50,00 en 350 gewone aandelen van f 1.000,00). Daarnaast  zijn er 3000 winstaandelen uitgegeven. In 1898 is het maatschappelijk kapitaal gebracht op f 339.703,50, verdeeld in preferente aandelen van f 530,00 (splitsbaar in f 265,00, f 53,00 en f 26,50) en 350 gewone aandelen f 530,00. Op 28 januari 1911 is het besluit tot liquidatie genomen. (bron: Roo's Oude Effecten Site, 4-2-2009).
English: goal of this company was: exploitation of land on the island group of Batjan (Maluku, Dutch East Indies), agriculture and trade in agriculture products, amongst which Sago forests, mining, processing and selling mineral products, fishing for pearls and pearl shell, and making the necessary factories for these purposes.
There were only 350 preferred shares of DGL 1000, that could be split up in sub shares of DGL 500, 100 and 50, which makes the 500-piece relatively rare. Of the profit shares, 3,000 were issued. The company was established in 1892 and dissolved in 1911.

Borneo Exploratie- en Mijnbouw-Maatschappij "Pasangan", N.V.
Established in Amsterdam in 1898; Director was Jhr. W.C. de Geer; Commissaris (board member): C.W.R. van Renesse van Duivenbode.
---------- Oprichtersbewijs (founder share), Amsterdam 1898, blue decorative border, measures: 24,5 x 18 cm; originally undersigned by forenamed director and board member; condition VF: 1 vertical fold, border and fold somewhat brown colouring, complete coupon sheet attached; RARE ! Price € 95.
---------- Oprichtersbewijs (founder share), Amsterdam, March 1898, blue decorative border, measures: 24,5 x 18 cm., Rare SPECIMEN from the archives of the famous printer De Bussy in Amsterdam (probably less than 5 specimen pieces known);condition EF, price € 50.
---------- Bewijs van Preferent Aandeel van f 500 (Preferred Share of DGL 500); 26 x 38 cm., brown decorative border, complete coupon sheet attached, condition VF: folded 4 times, light brownish colouring on the edges and the mid fold. Rare, price € 60.
---------- Bewijs van Preferent Aandeel van f 500 (Preferred Share of DGL 500); 26 x 38 cm., brown decorative border, complete coupon sheet attached. Rare SPECIMEN from the archives of the famous printer De Bussy in Amsterdam (probably less than 5 specimen pieces known);condition EF: 3 horizontal folds and 4 horizontal perforation lines as canceling; price € 50.

Celebes Mijnbouw Maatschappij "Balotji", N.V.
Established in 1897 in Amsterdam, liquidated in 1902; Bewijs van aandeel f 200 (share certificate of DGL 200); Amsterdam Nov. 15th 1897; rare SPECIMEN from the famous printer De bussy, Amsterdam; 23 x 17 cm., black decorative border, price € 50.
Director was A. Chaplin; purpose of the company was the mining of precious metals in the sub-division Bergregentschappen of the department of Noorder-districten in the gouvernement Celebes and dependencies belonging to the Balotji regency.

Exploratie- en Mijnbouw-Maatschappij "Gorontalo", N.V.
Established in Amsterdam on Nov. 1st 1897; Bewijs van aandeel f 1000 (share certificate DGL 1000); rare SPECIMEN from the famous printer De Bussy, Amsterdam, 1897; brown decorative border and print; 23 x 17 cm.; condition EF; price € 50.
VVOF catalogus no. NI C 0049; purpose of the company was to search for precious metal grounds in the districts of Kotta, Bone, Kabila and Batoe Daä in the department of Gorontalo in the residence of Menado, Northern Celebes; The company was liquidated in 1904.

Exploratie- en Mijnbouw Maatschappij "Limba Kabila"
Founded in 1898 in Amsterdam, liquidated in 1904; Aandeel f 250 (share of DGL 250), Druk (printer): De Bussy-Amst.; green decorative border and texts; ca. 15 x 23 cm., original signature of board member (commissaris) C.R.T. Kraaijenhoff and facs. signature of director F.H. de Kock van Leeuwen; condition EF à UNC = almost print fresh, price € 20.
VVOF catalogue no. NIC 0068; H. van Son was the 2nd director; Goal was to acquire and utilise mining concessions in Dutch East Indies. Brought in were 2 licences from the resident of Menado from 1897, to operate in the districts of Telaga, Kota, Tapa, Kabila and Bone and a terrainin the district Pagoejama in the assistent residence of Gorontalo.

Exploratie Syndicaat "Pagoeat", N.V.
Founded in Amsterdam in 1897; Bewijs van Winstaandeel (certificate of profit share), Amsterdam 1898; Typ. & Lith. J.H. de Bussy, A'dam; complete coupon sheet attached, blue border and texts,
---------- condition EF ~UNC = almost print fresh, price € 35.
---------- condition EF: 1 neat fold, no traces of wear, price € 20.
Doel: het aanvragen of overnemen van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen, het aanvragen of overnemen van concessies tot mijnontginning voor alle soorten delfstoffen en het exploiteren daarvan etc. De N.V. bezat twee concessies, genaamd Pagoeat en Ilota, gelegen in het district Pagoeat op Celebes. Er werd goud en kopererts gevonden, maar in te geringe mate en in 1915 (of al in 1909 ?) werd de N.V. geliquideerd. (bron: website Stadsarchief Amsterdam)
English: Goal of the company was to acquire, explore and exploit mining concessions in the Marissa River mining area at Pagoeat and Ilota in the district of Pagoeat in Northern-Celebes (Sulawezi). A limited amount of gold- and copper ore was found which was not enough. The Exploration phase was finished by mining geologist F. van Dijk jr. in 1903. The necessary equipment to start the exploitation of the concession was purchased in 1908-1909. The mining concession and equipment were subsequently sold to the 'Mount Pani Mining Company Limited in 1909. The company was liquidated in 1909 (source: website of the Amsterdam Stadsarchives).

Mijnbouw Maatschappij "Barisan"
Founded in Amsterdam, January 25th 1929; Restantbewijs (Remainder certificate), Amsterdam 1935; measure: ca. 19 x 28 cm.; printed by De Bussy in Amsterdam;
---------- used piece, coupon sheet attached, 3 coupons of which were cut; condition EF: one light fold, price € 50.
---------- rare SPECIMEN from the archives of the famous printer (probably less than 5 pieces known); condition UNC = print fresh; price € 50.

Mijnbouw Maatschappij "Bendisberg", N.V.
Founded in Amsterdam in 1898; Oprichtersbewijs (Founder certificate); 2 original signatures from the board members A.J. Labouchère and Jhr. H. M. Huijdecoper; 25 x 17 cm.; Typ. and Lith. J.H. de Bussy, A'dam; black decorative border, condition VF-: burning stains on borders, but these are mainly visible on the back side; price € 50.
VVOF-catalogue no. NL H 0076b: Goal of the company was the exploitation of zinc, lead, and copper mines in Germany; they started with taking over the exploitation of the mines in Adenay and Mayen in the Eifel mountains, named Gute Hoffnung (Good Hope) Bernardi et Suzanne and also the consolidated mine Sanct Joster Ertsbergwerk Bendisberg. The company was liquidated in 1913.

Mijnbouwmaatschappij "Boeton", N.V.
This mine company, operating in former Dutch East India, was founded in 's Gravanhage (The Hague) in 1926. Bewijs van aandeel aan toonder f 100 (share certificate to bearer of DGL 100) Printed by Joh. Enschede en Zonen, Haarlem; 24 x 35 cm and orange decorative border:
condition VF, separate coupon sheet and Verklaring van Rechtsherstel; price € 20.

Mijnbouw Maatschappij "Bwool"
gev. te Amsterdam, opgericht 29-11-1897, Pref. aandeel f 500, Amsterdam 1898, firmazegel en bel. zegel in wit reliëf, fraaie blauwe sierrand, Read more about this company !
---------- no. 0920, voll. los couponblad, conditie EF: 3 lichte vouwen en minieme kreukeltjes aan de randen, price 75 Euro.
---------- no 0485, voll. aanhangend couponblad, conditie VF +: 3 horizontale en 1 verticale vouw, Price € 50.
---------- no. 0000, zeldzaam Specimen, voll. aanhangend couponblad, conditie EF: vers van de pers maar 3 maal gevouwen en 3 perforatiestrepen horizontaal, Price € 75.

Mijnbouw-Maatschappij Hawaun, N.V.
Founded in Amsterdam on October 20th 1897; Bewijs van aandeel aan toonder f 100 (share certificate to bearer DGL 100); Semarang, Dec. 1897; 2 original signatures, red decorative border, embossed seal (gepreegd stempel), brown paper; complete coupon sheet attached, 15 x 23 cm; condition EF: unfolded; rare, price € 125.

Mijnbouw Maatschappij Siloengkang, N.V.
Founded in Amsterdam in 1909; Aandeel f 100 (share of DGL 100); printed by Mouton & Co., Den Haag; green decorative border and texts; orange tax stamp; ca. 24 x 18 cm.;
---------- share from 1909, condition VF, attached or separate coupon sheet, price € 15.
---------- share from 1924, condition VF, no coupon sheet, price € 25.

Mijnbouw-Maatschappij Tambang Salida
Founded in Amsterdam on May 8th 1887; Bewijs van half aandeel f 500, waarop gestort is 20% t.n.v. Broekmans & Honders, Amsterdam Dec. 12th 1887 (certificate for half a share, DGL 500 in the name of...); original signature of board member R. van Rees (commisssaris) and director G.A.C. Fraser; complete coupon sheet attached; Stoomdrukkerij Holdert & Co., A'dam; 26 x 21 cm., black decorative border on green field; embossed tax stamp (gepreegd belastingstempel). condition VF: unfolded but one brown stain, price € 50.
VVOF catalogue no. NI C 0089; goal of the company was to acquire the, by Mining Co. Salida acquired, concession for exploitation of gold, silver, copper and lead containing mineral grounds in the assistant-residence Painan, Gouvernement Sumatra's Westkust and taking over all works, roads, buildings and inventory of the Salida Mining Company. The company was liquidated in 1892 and a 14,5% liquidation payment was made.

Nederlandsche Exploitatie- en Exploratiemaatschappij "Oost-Sumatra", gev. te 's Gravenhage,
opgericht 10-1-1898, Bewijs van aandeel f 100, 's Gravenhage 12-2-1898; blauwe sierrand, blauw bel. stempel; Typ. en Lith. J.H. de Bussy, Amsterdam, 23 Euro.

Noord-Celebes Mijnbouw Maatschappij, N.V.
Established in Amsterdam in 1897; Bewijs van aandeel f 1000 (Share certificate of DGL 1000); rare SPECIMEN from the archives of the famous printer De Bussy in Amsterdam (probably less than 5 pieces known); brown decorative border, 17 x 23 cm.; condition UNC = print fresh, Price € 50.
VVOF Catalogue no. NI C 0014; director was Jhr. P.H. Bicker. Goal of the company was to acquire mining rights for mining precious metals in Dutch East India, sale of the ore or metal and trade in these matters. The company was liquidated in 1909.

Société Minière (Mijnbouw-Maatschappij) "Hermina" S.A., 14-10-1902 opgericht te Amsterdam, gevestigd te Den Haag, Kapitaal 2 miljoen Fr, verdeeld in 80.000 aandelen van Fr 25, Titre de Huit Actions de Fr. 25 / 1£ / Fl 12,50; Den Haag 20-1-1903; groen, div. rode teksten, voll. aanh. couponblad, 3 vignetten van een "baggerboot", 2 blauwe belastingstempels Zuid Holland, ongevouwen, see picture, price 125 Euro.


The Netherlands: Coal mines
Domaniale Mijn Maatschappij, NV
gev. te Kerkrade;Opgericht in 1925; Bewijs van aandeel groot f 1000 in Kapitaal van 6 miljoen; In 1937 afgestempeld tot f 400 na een uitkering van f 600; afm. 27 bij 40 cm.; groene sierrand met 3 afb. van mijnbouwwerktuigen; conditie VF: 1 randscheurtje van 2 cm, 2 van 1 cm en 1 van 0,5 cm.; los couponblad en bewijs van rechtsherstel; voor zover wij weten nog nooit geveild en enig bekende exemplaar in verzamelaarshanden; prijs € 495.
De boeiende geschiedenis van deze mijn en haar juridische voorgangers, wordt - teruggaand tot ca. het jaar 1100 ! - prachtig beschreven in 14 blzn. met illustraties op de web site http://www.domanialemijn.nl/frame2.php.
De onderhavige NV werd in 1925 opgericht als een der weinige particuliere mijnen in Limburg, met een pachtcontract met de Staat der Nederlanden voor 75 jaren. Maar al in 1966 nam de Nederlandse Staat de aandelen over (waarbij dit aandeel no. 726 kennelijk niet is ingeleverd) en in 1969 werd de productie gestaakt. In 1996 diende de regering een faillissementsaanvraag in: er was toen al met al ca. 38 miljoen ton kolen gedorven.
Andere, zeer informatieve, websites over deze mijn en haar boeiende geschiedenis zijn:
http://www.domanialemijn.nl
http://www.domanialemijn.nl/frame2f.php
http://www.ta.tudelft.nl/coalpag
/main_pagenl.htm
http://www.ta.tudelft.nl/coalpage/Domaniale_Mine/Breezebrowserversie_nl/web/Domaniale_mijn_nl.htm

Tjenako Steenkolen-maatschappij, (Engl.: Tjenako Coal Company)
Amsterdam , established in 1898.
---------- oprichtersbewijs (Engl. founder share), 1898, VVOF catalogusnr. NIC 0010b, bruine sierrand (brown border), # = 1000 (number issued), druk: de Bussy; VF, maar wat bruine vage vlekken (several vague stains), price 50 Euro.
---------- bewijs van aandeel (share certificate), 1898, VVOF catalogusnr. NIC 0010a, # =750 geplaatst van de 1000 (750 out of 1000 have been placed), blauwe sierrand (blue border), druk (print): de Bussy; condition VF, maar in rand 2 perforatiegaten en middenvouw wat gekreukeld (2 archive holes and some wrinkles in the middle), prijs 50 Euro.
Goal of the company, located near the Tjenako river, on Sumatra, was the winning of coal and other minerals in Dutch East Indies, trade in the products won and the exploitation of concessions for wood cutting. There existed a rail road for coal transport to the coast for trans-shipment to Singapore.

links:
Mijnmuseum De Beukel in Meerssen (L), privé aan huis bij Roy Siemons
De Nederlandse Mijnspoorwegen, geïllustreerd rondschrijven (4 p.) over een gelijknamig boek in voorbereiding, door Gerard de Graaf, oktober 2012.


The Netherlands: Diamond Mines
Doornlaagte Diamant Maatschappij
gev. te Amsterdam; opgericht in 1907; Maatsch. kap. f 600.000; 600 aandelen van f 1000; Bewijs van aandel aan toonder f 1000; Amsterdam, 1907; ca. 22 bij 28 cm.; zwarte sierrand; druk: Holdert & Co., A'dam; volledig couponblad, gepreegd bel. zegel 2 Gulden; ongevouwen; onderrand scheurtjes amper zichtbaar indien ingelijst.
---------- 0,5 cm scheur in onderrand, prijs: 95 Euro.


The Netherlands: gold mines
Aandelen in Zes  Zuid-Afrikaansche Goudmijnen
Certificaat groot 10 Zuid-Afrikaansche Ponden Sterling, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de acte op den 30sten November 1932 voor de Notaris E.Th. Koopman te Amsterdam verleden, uitgegeven door het Administratie-Kantoor van Aandelen in Vennootschappen en in Binnen- en Buitenlandsche Leeningen N.V., gev. te A'dam., Amsterdam 1956 (193. overschreven); druk: Drukkerij J.R. Vrolijk, A'dam; groene sierrand, 26 bij  19 cm.,  gedrukt oranje bel. szegel; conditie VF: 1 zeer lichte vouw, maar veel ontwaardingsgaten door de originele handtekeningen, prijs 50 €.

Associated Gold Mines of Western Australia, Ltd, London, U.K.
Certificaat aan toonder, no. 137, gerechtigd tot een bedrag van Een Aandeel van Een Pond, onder meerdere ingeschreven ten name van het Nieuw Amsterdamsch Administratiekantoor, uitgegeven in Amsterdam, 1908; afm. 22x16 cm., blauwe sierranden en tekst, druk: J.H. De Bussy, Amst., conditie: VF, zeldzaam, Prijs € 50.
English: Bearer certificate for one share no. 137, giving right to one share of one Pound in the Associated Gold Mines of Western Australia, inscribed in the register of the New Amsterdam Administration Ofiice in Amsterdam, issued in 1908, measures: ca. 9x6 inch; blue border and text, rare piece, condition: Very Fine, Price € 50.

Guyana Goud-Exploitatie Maatschappij
's Gravenhage 1890, bewijs van 1 aandeel, groen / zwart, met volledig couponblad, VVOF catalogue no. NL H 0166a, Original signature of director T.H.A.Tromp and commissaris F.J.T.N. Beukman van der Wijck, printer: Mouton & Co., Den Haag; size, inclusive coupon sheet: 21 by 30 cm., white embossed tax stamp, condition VF, almost EF: uncancelled, no folds except at the coupon sheet, very faint tropical stains, 50 Euro.
Translation into English: Guyana Gold Exploitation Company, The Hague, 1890, one share, green/black, uncancelled.
Purpose of the company: exploring and exploitation of gold fields in French Guyana, especially those that are known until now as Placer National, located in French Guyana, Quartier Kourou, along the rivers Kourou and Sinnamary, measuring 32.000 hectares. See for more details on this firm.

Guyna Goud Placer Maatschappij, gev. te 's Gravenhage:
(English: Gold mining and related activities in Dutch Guyana = Suriname)
Typ: Belinfante-Schinkel; opgericht op 21-5-1898; Doel was het exploiteren van de goudconcessie vroeger op naam staande van de Mineraal-Maatschappij Suriname en het doen van zaken op mijnbouwkundig gebied in Suriname, zo ook het daar te lande in cultuur brengen van gronden, aanleggen en exploiteren van telephoon- en tramlijnen, her exploiteren van stoombootdiensten en laboratoria en verder het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat.
Maatsch. Kap. in 1906 vergroot naar f 3.100.000 waarvan 1 mln. in gewone aandelen, in coupures van f 100 tot f 500; Het faillissement werd 2-9-1926 uitgesproken. Originele handtekening van directeur M.C. Verloop;
----------Bewijs van gewoon aandeel f 250; VVOF cat. no. 167 b , groene fraaie sierrand, zwarte, groene en rode letters, 's Gravenhage, aug. 1906;   aan de binenkant een stempel "D.J. Spaans, Kastanjelaan 1, Purmerend", 95 Euro.
---------- Bewijs van preferent aandeel f 1000, VVOF cat. no. NLH 0167 d; 's Gravenhage 1906,  fraaie bruine sierrand, zwarte, rode en gele teksten; VF-, maar geen wezenlijke beschadegingen. Div. bruine vouwen en vlekjes, gepreegd bel. stempel; 75 Euro.

Mijnbouw-Maatschappij "Highland"
VVOF-Catalogue no. NL H 0176; founded in 1910;
's Gravenhage, 1910, bewijs van aandeel f 250 (share of DGL 250) with original signatures of director A. Hulshoff Pol and board member (NL: commissaris) H.J. Hoogeveen; blue border, orange tax stamp; complete coupon sheet attached:
---------- Conditie VF: onbeschadigd maar wel div. malen gevouwen, prijs € 50.
---------- conditie VF-: bovenrand heeft diverse beschadigingen, € 10.
Goal of the company was acquiring and exploiting the gold fields in the county Siskiyou (California) known under the name "Highland Ninety nine group of gold quarts mining claims", and marketing and selling the produce of these fields. In 1918 the Company became insolvent and it gradually (?) disappeared later on (?).

Mijnbouw Maatschappij "Odin"
Founded in Amsterdam in 1890; Bewijs van 1/20e aandeel groot f 60 (certificate of 1/20th share, in the amount of DGL 60), Amsterdam 1890; blue decorative border, 25 x 37 cm.; complete coupon sheet attached; 3 original signatures: from board members (commissarissen) P. Lycklema à Nyeholt en P.F. Baron van Heerdt en van director Mr. P.H. Scholten;
---------- condition VF: 3 horizontal folds and in right border a light stain, price € 75.
---------- condition VF: 3 horizontal folds and in right border 3 stains, price € 45.
VVOF Catalogue no. NL H 0209d; Goal of this gold mining co. was to take over the Odin ownership in the quarter Vensterkroon of the gold fields of Potchefstroom at the bank of the river Vaal in South Afrika, as well as exploitation and sale of the products and also the purchase of other mining rights.
Odin, or Wodan is the Nordic upper God, a fierce warrier frequently riding of into battles with his Walküre, beautiful woman worriers (his servants or daughters) on horses.

Mijnbouw Maatschappij "Soemalata", N.V.
This gold mining company was founded in Amsterdam in 1896 by director H. J. Bauermann. The original Capital of 1,5 million Guilders was raised several times later on. Bewijs van aandeel f 250 (Share certificate of DGL 250), Amsterdam 1901; 2 original signatures, one of board member (commissaris) C.J. van Schelle, the other of a director; 28 x 22 cm., brown decorative border and texts as well as green texts; separate complete coupon sheet; condition VF: 2 vertical folds, partly torn a bit at the edges; price € 50.
The Bauermann family were the first to apply for a gold mining concession in 1885 in Soemalata, in the region of Gorontalo on Northern Celebes, although already since 1865 some gold was dug here on a limited scale. This application became the start of a "gold rush". The Bauermanns received in 1890 an exploration license and only in 1894 an exploitation license. In 1896 this license was brought in into the N.V. Mijnbouw Maatschappij "Soemalata". H.J. Bauermann became director and his brother D.T. Bauermann became the agent in Gorontalo. However, already in 1898 a subagent of the NHM (Nederlandsche Handel Maatschappij) reported that North Celebes appeared to be far from the gold land one had figured. The company did not really flourish and dug up 1500 kilo's of gold since 1900. Apart from this company, the Bauermann brothers had stakes in another 5 mining companies. After 1906 the Gold Rush in Northern Celebes was over. Source: Het Indische Handelshuis Bauermann in de 19e eeuw.

Mijnbouw Maatschappij "Suriname"
This gold mining company was founded in 's Gravenhage (The Hague) in 1903; Bewijs van aandeel f 100 (share certificate for DGL 100); 's Gravenhage, 1904; very decorative piece with beautiful red border, complete coupon sheet attached, embossed tax seal (gepreegd belastingstempel), condition EF: 3 neat folds and further printer fresh without any defects; price € 135.

Sumatra's Goudmijn (NV), Sumatra's Goldmine / Mine d'Or de Sumatra
gev. te 's Gravenhage, established in 7-8-1930, Capital f 1 mln., pink stamp: "placed f 200.000"; Bewijs van Onderaandeel f 20 aan toonder, 's Gravenhage 1931, measures: ca. 22 by 35 cm., original signature, ocre border on ocre pattern, uncancelled, on the back side a map of the 2 concessions Boelangsi, condition VF +: mid fold and some wrinkles in lower part, complete coupon sheet, price 75 €.

Vereenigde Goudplacers "Concessies Gros" (Mij. tot Expl. der), gev. te Amsterdam, opgericht 15-1-1900, wewijs van onderaandeel groot f 250, Amsterdam, Febr. 1900, orig. handt. druk: Johan Enschede & Zn, mooie zwarte sierrand op roze veld met deels muzieknotenschrift, wit ingedrukt belastingstempel met voll. aanh. coupons, VF/EF, price 45 Euro.
Eng transl.: Exploitation company "United Gold Placers "Concessies Gros", sub-share of f 250, Amsterdam 1900, print by Johan Enschede, the decorative border partly in "music note script", white imprinted dry tax stamp, VF/EF, 45 Euro.


The Netherlands: Mangan Erts mining
Mangan Erts Maatschappij "Nassau"
gev. te 's Gravenhage; opgericht in 1910; Maatsch. Kap. f 1.200.000 verdeeld in 20.000 aandelen van f 60; Bewijs van 10 aandelen van f 60 = f 600, aan toonder, 's Gravenhage 1911; 2 originele handt.; 20 bij 29 cm; bruine sierrand op groen, coupons aanhangend, oranje gedr. bel. zegel.,
----- iets tropisch, 1 lichte vouw: prijs 95 Euro.


The Netherlands: Oil (see also our web page Oil- Gas & Pipelines, The Netherlands)
Fransch-Javaansche Exploitatie Maatschappij, N.V./ Société de Culture Franco-Javanaise S.A.
Founded in 1912 in The Hague (The Netherlands) and administrative seat in Paris / Siège social à La Haye et Siège Administratif à Paris. 16 x 24 cm., coupon sheet attached; they were in the oil business:
---------- 1/10e aandeel aan toonder van f 100 / 1/10e Action au porteur (1/10th share of DGL 100 to bearer); Blue border on green, red French printed tax stamp, condition VF: unfolded but many tiny needle holes, price € 50.
--------- 1/100e Oprichtersaandeel / 1/100e Part de Fondateur (1/100th Founder Share); brown border on beige; condition VF: many tiny needle holes and various traces of usage; price € 35

Petroleum-Maatschappij "Zuid Perlak", N.V.
Founded in 1905 in Amsterdam; Preferent aandeel f 1000 (Preferred Share of DGL 1,000), Amsterdam 1905; printed by C.A. Spin & Zoon, Amsterdam, afm. 21 x 33 cm.; embossed tax seal (gepreegd belastingstempel); large blue company logo and 2 stamps indicating repaiment of DGL 200 and 800 respectively; separate coupon sheet; condition VF-: many traces of use, amongst which a large rust trace of a paperclip, rare piece, price € 50.


The Netherlands: silver mines
Maatschappij tot exploitatie van zilvermijnen (exploitation of silver mines), Amsterdam, 1877, couponsheet still attached, one coupon used, grey with beaautiful decorative border, EF, 50 price Euro.Dutch East Indies / Nederlandsch Indie: general mining
Exploratie- en Exploitatie.Maatschappij Bagelen-Kedoe, N.V.
Founded in 1904 in Magelang by a notary public in Poerworedjo; Bewijs van aandeel f 500 aan toonder (share certificate for DGL 500 to bearer); 15 x 23 cm.; coupon sheet attached; condition EF: unfolded, very minor traces of use, price € 95.

Exploratie- en Exploitatie.Maatschappij Banjoemas Preanger
Founded in Djokjakarta in 1903; Bewijs van aandeel f 500 aan toonder(share certificate to bearer of DGL 500); red decorative border with plants, 21 x 17 cm.; embossed tax seal (gepreegd belastingstempel); original signatures of director Roos and a board member (commissaris); condition EF: unfolded and clean; price € 95.

"Mijnbouw-Maatschappij Barma-Sawah", N.V.
Established in Batavia on May 18th 1898; Bewijs van aandeel aan toonder f 100 (share certificate to bearer DGL 100); Batavia, July 1st 1898; 2 original signatures; green decorative border and text, Typography: G. Kolff & Co., 21 x 34 cm.;
---------- condition VF: unfolded with complete coupon sheet, but tropical: many small brown stains; price: € 25.
---------- condition VF: unfolded with complete coupon sheet, only minor stains, price € 50.

Mijnbouw Maatschappij Ketahoen
gev. te Batavia; opger. 1902; Bewijs van niet-preferent aandeel aan toonder f 100; Batavia 1903; ca. 21 bij 34 cm.; green text and border; Typ.: G. Kolff & Co., Batavia; condition VF, but heavy traces of use, price 15 Euro.

Mijnbouw-Maatschappij "Siak"
gev. te Batavia; opgericht in 1901; Bewijs van aandeel f 100 , 21 bij 34 cm; orange decorative border; print: H.M. van Dorp & Co., Batavia; without coupons, condition EF: unfolded, price 50 Euro.

Mijnbouwmaatschappij SIMAU,
Opgericht in 1901,  Batavia 1907, aandeel van Ind. fl. 100, ca. 29 bij 22 cm; blue border, VF, midfold is not so bad as it looks on the scan !, price 9 Euro.

Mijnbouw-Maatschappij "Sintoeroe"
gev. te Batavia; opger. in 1906; Bewijs van aandeel Serie A, f 100, Batavia 1906; 2 original signatures; 21 by 35 cm.; coupons attached; condition EF: one mid fold; rare !; price 150 Euro.

Mijnbouwmaatschappij "Zuid Bantam"  (Engl: Mining Co. South Bantam)
te Batavia, opgericht in 1934; 24 by 35 cm.; brown-green decorative border; some with coupons and  '"bewijs van rechtsherstel", waardedruk Kolff;
---------- 1936, Maatsch. Kapitaal f 1.500.000; Bewijs van aandeel f 100, serie C, (share of 100 Guilders, series C),
condition EF: price 20 Euro; VF+: 10 Euro
---------- 1938, Maatsch. Kapitaal f 3.000.000; Bewijs van aandeel f 100, serie C, same picture as above.VF+:, price:  45 Euro.

Literatuur:
De Nederlandse Mijnspoorwegen, geïllustreerd rondschrijven (4 p.) over een gelijknamig boek in voorbereiding, door Gerard de Graaf, oktober 2012.


Dutch East Indies / Nederlandsch Indie: gold mining
Goud Exploitatie Maatschappij Boné
gev. te Soerabaia; Bewijs van Deeelname voor een bedrag van Veertig Gulden Ned. Ind. Ct. aan toonder, no. 395 der tweede serie in de Tweede Obligatie-leening groot f 200.000, verdeeld in tien seriën ieder groot f 20.000; Soerabaia 1901; druk: H. van Ingen, Soerabaia; afm. 21 bij 28 cm.; rode sierrand; 2 origin. handt.; geen coupons; conditie EF: ongevouwen, wel 2 minieme tropische stipjes; prijs 135 €.

Mijnbouw Maatschappij Ketahoen
This gold and silver mining company was founded in Batavia in 1902. The company Ketahoen was active in Lebong Soelit, Benkoelen, Sumatra. Bewijs van niet-preferent aandeel aan toonder f 100 (Non-preferred share to bearer of DGL 100); Batavia 1903; ca. 21 bij 34 cm.; green text and border; Typ.: G. Kolff & Co., Batavia; 50 different Series were issued, indicated by Roman numbers I - L:
Series XIV: no 129, VF: € 7; no. 248, VF but less clean: € 7.
Series XV: no. 294, VF, less clean, € 7.; no. 238, pritty clean: € 10
Series XVI: no. 97, VF-: less clean and repairs with tape: € 5.
Series XVII: no. 137, VF, € 10
Series XVIII: no. 188, VF+: € 15; no. 438, VF: € 10; no. 433, VF: € 10;
Series XIX: no. 48, VF: € 10; no. 162, VF-: € 5.
Series XXVIII, no. 187, VF++: € 25.

Mijnbouw Maatschappij "Paleleh"
gev. te Batavia; founded in 1905, printed by: Stoomdr. Albrecht & Co., Batavia; afm. 22 x 35 cm., zwarte sierrand (black decorative border)all items issued in 1905:
---------- Bewijs van preferent aandeel f 100 (preferred share); price: EF: unfolded, 45 Euro; price VF: 25 Euro;
---------- Bewijs van gewoon aandeel f 100 (ordinary share), condition F: many border irregularities and some stains, price € 15.
---------- Winstbewijs (Profit Certificate), condition VF+: 4 neat folds, clean and undamaged, price € 50.
The company was mining for gold in Boeal, probably near Tolitoli on Celebes (Sulawesi); see photo's.

Mijnbouw-Maatschappij Totok
gev. te Batavia; opger. 1897; Bewijs van aandeel f 100 aan toonder; Batavia 1907; 2 original signatures; blue and red text, brown border; According to Monen a gold mine; VF à EF: price 25 Euro.Australia
Associated Gold Mines of Western Australia, Ltd, London, U.K.
Certificaat aan toonder, no. 137, gerechtigd tot een bedrag van Een Aandeel van Een Pond, onder meerdere ingeschreven ten name van het Nieuw Amsterdamsch Administratiekantoor, uitgegeven in Amsterdam, 1908; afm. 22x16 cm., blauwe sierranden en tekst, druk: J.H. De Bussy, Amst., conditie: VF, zeldzaam, Prijs € 50.
English: Bearer certificate for one share no. 137, giving right to one share of one Pound in the Associated Gold Mines of Western Australia, inscribed in the register of the New Amsterdam Administration Ofiice in Amsterdam, issued in 1908, measures: ca. 9x6 inch; blue border and text, rare piece, condition: Very Fine, Price € 50.


Belgium / Belgique / Belgie
Belgoléa S.A., Pétrolifière et Minière, Part de fondateur, brown border on green field, oil towers in underprint, print: Etabl. O. de Rijker SA, Brussel 1927, price: 12 Euro.

Charbonnages, Mines & Usines de Gossoudarieff-Baïrak SA, established july 8th 1899; Part de Fondateur, Brussels, December 9th 1899; brown decorative border on rose pattern, 2 red + 1 black wet stamp; print: Imp. Vanbuggenhoudt, Rue Isabelle 42, Bruxelles, 2 orig. signatures; VF, but 2 cm tear left on midfold and 2 cm tear in upper border (only in the white); 122 Euro = f 26.

Nouvelles Carrières & Fours à Chaux d'Anton-sur-Meuse S.A., Luik / Liège,  Belgium, 1919, # 500, 25 Euro.
Engl: New stone-pits & lime-kilns of Anton-sur-Mer, Luik / Liège,  Belgium.


Belgian Congo

Société des Mines d'Or de Kilo-Moto,
siège social: Kilo (Belgian Congo), siège administratif: Brussel, na 1944, (beautiful vignette of goldmine, bush hut, river, canoe and big boiling pan on a fire),
Read more about the interesting history of these mines, dating back to 1903 and not yet finished as these shares are still traded on the Brussels stock market, despite the fact that the company was nationalised already years ago by the Zaire government. Apparantly some investors still hope to redeem money from any future Zaire government: "a classic gold digger's dream ?"
---------- Part Beneficiaire sans designation de valeur au porteur, siège social: Kilo (Belgisch Congo),  rood / red, price f 25 = 11 Euro. See picture.
---------- 5 Parts Beneficiaires sans designation de valeur au porteur,  siège administratif: Brussel, na 1944, (beautiful vignette of goldmine, bush hut, river, canoe and big boiling pan on a fire), brown / bruin, price f 25 = 16 Euro (for picture see above).


Canada

The Diamond Jubilee Mineral Development Company of Ontario, Canada Ltd.
Share warrant to bearer of 5 shares of 1 $ each, no. 5290; Toronto, febr. 1898, printed by Alexander & Co., Ltd., Toronto; text in black and white, both in English and French, with large gold seal and 2 small pictures of beavers; a beauty to frame ! measuring ca. 21 x 35 cm (9 x 14 inch); couponsheet attached as originally issued, one coupon cut for dividend; condition EF = extremely fine, unfolded, almost as new; price € 95.

This share warrant is depicted on the cover of the German share collector's magazine "der Aktiensammler" no 6, 2008. Page 10 and 11 are an article "Fascination Diamanten: Edelsteine im Spiegel Historischer Wertpapiere" (Engl.: Diamond fascination: gems mirrorred by historic stocks). However, a diamond share collector pointed out to me that this company is probably an ordinary mining company, not involved in diamonds. We can see a correct definition in WIKIPEDIA : A Diamond Jubilee is a celebration held to mark a 60th anniversary in the case of a person (e.g. wedding anniversary, length of time a monarch has reigned as King or Queen, etc.) or a 75th anniversary in the case of an event (e.g. the founding of a university), such as in the case of the University of Nottingham'sJubilee Campus

In this context , the  term of mineral is used frequently  for rocks, earths  and metallic ores and very rarely  for a gemmy material.

 

 
Diamond Jubilee Mineral Development Co.
click 1 x or 2 x to enlarge


France
Compagnie Francaise de Matériel de Mines et de Traveaux Publics, S.A.
Fondeé le 10 Juin 1916 au capitale de 100.000 Francs, # = 1000; Action de 100 Francs au porteur, bordre brun, sur Textes verts; Paris, 10 Juin 1916; avec coupons, prix 25 Euro.

Compagnie Minière du Haut-Mekong
Siège social à Paris, établi en 1923; Action ordinaire de cent Francs, 1928; grey border on cream; beautiful stock with in each corner and in the middle pictures of three elephants ubder an umbrella,  size 32 by 24 cm + coupons; price 50 Euro.

Rumania / Roemenië


Creditul Minier


Zece actijni nominative representano suma de lei 5000, in the name of René Marcovici, Bucaresti, 1923; very decorative mining share certificate (ca. 20 x 35 cm + coupons attached) showing 2 work men and 4 engravings of industrial processes such as mining towers and an oil well spouting out oil into the air.

Price € 75.

  creditul Minier share certificate, Bucarest 1923


South Africa
Aandelen in Zes  Zuid-Afrikaansche Goudmijnen
Certificaat groot 10 Zuid-Afrikaansche Ponden Sterling, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de acte op den 30sten November 1932 voor de Notaris E.Th. Koopman te Amsterdam verleden, uitgegeven door het Administratie-Kantoor van Aandelen in Vennootschappen en in Binnen- en Buitenlandsche Leeningen N.V., gev. te A'dam., Amsterdam 1956 (193. overschreven); druk: Drukkerij J.R. Vrolijk, A'dam; groene sierrand, 26 bij  19 cm.,  gedrukt oranje bel. szegel; conditie VF: 1 zeer lichte vouw, maar veel ontwaardingsgaten door de originele handtekeningen, prijs 50 €.


SPAIN: general mining
Compañia Española de Minas del Rif S.A., Madrid, share of 50 Psts, 1928, (vignette: nice armour; and golden David star in relief print), beautiful quality with separate coupon sheet, price: f 95 = 43 Euro; lesser quality but still very good, no coupon sheet: price f 50 = 23 Euro. See picture.

Turkey
Mines de Balia-Karaidin

Société Anonyme Turque de Mines de Balia-Karaidin,
Large illustration by Henri Brauer of a woman with an oil lamp, railroad, equipment and a view on Constantinople.
Action de 100 Fr, Constantinople 1926, brun sur vert, text in Roman and Arabic, price 50 Euro

 United Kingdom of Great Britain: gold mining
Associated Gold Mines of Western Australia, Ltd, London, U.K.
Certificaat aan toonder, no. 137, gerechtigd tot een bedrag van Een Aandeel van Een Pond, onder meerdere ingeschreven ten name van het Nieuw Amsterdamsch Administratiekantoor, uitgegeven in Amsterdam, 1908; afm. 22x16 cm., blauwe sierranden en tekst, druk: J.H. De Bussy, Amst., conditie: VF, zeldzaam, Prijs € 50.
English: Bearer certificate for one share no. 137, giving right to one share of one Pound in the Associated Gold Mines of Western Australia, inscribed in the register of the New Amsterdam Administration Ofiice in Amsterdam, issued in 1908, measures: ca. 9x6 inch; blue border and text, rare piece, condition: Very Fine, Price € 50.USA: coal and iron mining
The Virginia Coal and Iron Company
Incorporated in 1882 in the state of Virginia, head quarter in Big Stone Gap; having land holdings in Lee and Wise counties, Virginia and in Harlan county, Kentucky. Certificate no. 2051 of X shares of 100 $ each, in a capital of 5 million $, 1924; orange border and white imprinted company seal; print: Security Banknote Co., Phila.; on the back: 2 red stock transfer stamps of 20 cents, and 1 of 4 cents, all with overprint  "'State Printery"', and 2 documentary stamps , of 4 and of 40 cents (red); price 50 Euro.
vignette: 5 by 5 cm. engraving of  the allegorical figure Virtus (Virtue) in harness, holding a sword and a spear in her hands and treading down  the allegorical Tyranny, his crown fallen from his head; a broken chain and sword lying next to him. Text: "SIC SEMPER TYRANNIS" (Engl.: Thus Always to Tyrants; NL.: Zo gaat het tirannen altijd), according to Bob Kerstein (www.Bob.com) the motto of the state of Virginia, wheras this allegorical figure of Virtue is representing the spirit of the British Commonwealth, illustrting struggle that has ended in complete victory. Hall, (1993, p. 78) mentions that in Gothic sculpture a particular Virtue (there were quite a number) often treads down the vice belonging to it. I invite those who know more, to send me further comments on the correct interpretation of this engraving. And, is there any reason why the company would choose this vignette for it's stock ?

USA: copper mining

Anaconda Copper Mining Company
Incorporated under Montana law; print: ABNC; 12 by 6 cm vignetteof mining plant;
---------- green border, 100 shares, 1955, 40 Euro
---------- brown border, 10 shares, 1940, 45 Euro
---------- brown border, 10 shares, 1954, 40 Euro

USA: general mining
Galveston-Houston Company,
Incorporated  in 1936 under Delaware law, as a reorganisation of the former Galveston-Houston Electric Company (see further under that heading for their stocks !). Originally the company ran electric streetcars in Houston and Galveston and an interurban railway between these cities (see for history and photos of these streetcars the beautiful web site: http://members.iglou.com/baron). The company still exists A.D. 2002, but is now in a completely different business: manifacturing equipment for the mining and oil drilling industry (source: Steven M. Baron, Lexington, USA).
---------- 1930's, Common Stock Scrip, light blue border on blue,  28,5 by 20 cm, 100 Euro.
---------- 1930's, x shares, dark green border on green, 28 by 19,5 cm, ABNC, 25 Euro.
---------- 1940's, x shares of 5 $ each, orange border on orange, 28 by 20 cm, ABNC, 25 Euro.
---------- 1952, x shares, green border on green, 20,5 by 31 cm, corporate seal 1936, 25 Euro.
---------- 1950's, x shares, orange border on yellow field, corporate seal 1936,28 by 21 cm, 25 Euro.
---------- 1960's, x shares, green border on green, corporate seal 1936, 31 by 20,5 cm,  25 Euro.

Homestake Mining Company
Incorporated in 1877 under Californian law; print: ABNC; 13 by 6 cm. vignette of 2 indians, a train and river; < 100 shares, red border, 1931; some staple rust traces; 35 Euro.

USA: gold mines

Argonaut Mill & Mining Co.
Incorporated, june 18th 1879 in San Francisco;Capital stock 2 million $ (20.000 shares of 100$); certificate nr 129 (in blue figures) of x = 100 shares, dated January 7th 1880, in the name of John Sproston Jr., who endorsed the certificate on the back in order to have it registered in the companies book after handing over this certificate.Small size (10 by 24 cm) and on pink paper. Original signatures of secretary (Fields ?) and director (Davenput ?); Litography by Britton & Rey S.F.; Above the lower border it reads Eldorado Co., Cal.;
Price: 250 Euro.
See this certificate and it's Beautiful 6 by 4 cm vignette of the mythological ship the ARGO, the famous and heroic crew of which were called the ARGNAUTS. See the story of this famous journey led by Iason, who went out to get the Golden Fleece, and also have a look at a map of their journey.   Now, the videorelease can be hired of the beautiful 1999 film (172 minutes !) "Jason and the Argonauts".  It covers only half the journey described here, but is an adventure film worth seeing !
Adventurers who went to California in search of gold soon after its discovery there in 1848, were called Argonauts, so I take it that the Argonaut Mill and Mining Co. was a gold mining and processing company.

Gold Mines of Kalgoorlie Ltd.
Incorporated under the laws of Victoria, Australia; issued by the Bank of New York in 1991; American depositary receipt for 1 share of a par value of 0,05 $ Australian., blue border, no engraved vignette,  price 25 Euro

USA: mining equipment manifacturing
Galveston-Houston Company,
Incorporated  in 1936 under Delaware law, as a reorganisation of the former Galveston-Houston Electric Company (see further under that heading for their stocks !). Originally the company ran electric streetcars in Houston and Galveston and an interurban railway between these cities (see for history and photos of these streetcars the beautiful web site: http://members.iglou.com/baron). The company still exists A.D. 2002, but is now in a completely different business: manifacturing equipment for the mining and oil drilling industry (source: Steven M. Baron, Lexington, USA).
---------- 1930's, Common Stock Scrip, light blue border on blue,  28,5 by 20 cm, only one piece available !, price 100 Euro.
---------- 1930's, x shares, dark green border on green, 28 by 19,5 cm, ABNC, 25 Euro.
---------- 1940's, x shares of 5 $ each, orange border on orange, 28 by 20 cm, ABNC, 25 Euro.
---------- 1952, x shares, green border on green, 20,5 by 31 cm, corporate seal 1936, 25 Euro.
---------- 1950's, x shares, orange border on yellow field, corporate seal 1936,28 by 21 cm, 25 Euro.
---------- 1960's, x shares, green border on green, corporate seal 1936, 31 by 20,5 cm,  25 Euro.ZAMBIA: general mining
Zambian Anglo American ltd., established in Great Britain, December 8th 1928.
------ certificat de 5 actions de 1 kwacha du capital, 1968, inscrite dans le registre des actionnaires au nom de SOGES, SA, Bruxelles, issued by Banque lambert, blue decorative border, couponsheet partly attached, EF, 12 Euro
------ idem, certificat de 25 actions, red decorative border, 12 Euro.

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - search by activity - mining

en Facebook of Linkedin


For thousands of mining related links, with over 950 company pages, see
     http://www.goldsheetlinks.com

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl