HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Scrip
(update: March 8th 2013)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 7 Euro
You are here: home - scripophily -scrip


Examples of Scrips, from which the word SCRIPOPHILY was derived
(See for an elaborate treatise on the word "scrip" the Glossary of Scripophily terms)

The Netherlands
Crediet- en Handelsvereeniging "Banda",
Gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1886.
Lees de uitgebreide tekst over het doel en de bezittingen der maatschappij, de details der diverse emissies en wat er van terecht kwam. En (t.z.t.) ook over de historie van dit  vroeger voor de nootmuskaathandel zo belangrijke gebied.
De gewone en preferente aandelen zijn fraai geïllustreerd met een 6 bij 8 cm  gravure van het eiland Groot banda en  Neira, gelegen aan het Oost Gat en de Banda Zee. English: illustration: map of the isle of Banda in the Banda sea
---------- gewoon aandeel van Fl. 1000,- , Amsterdam 1886 (oplage 1000 st., waarvan in 1925 708 stuks zijn ingewisseld tegen preferente aandelen: zie hieronder.); Zwarte sierrand op geel, gravure (zie boven); gedrukt bij De Bussy in Amsterdam., conditie F: geplakte vouw- en andere scheurtjes en veel nietjessporen, prijs 95 Euro.
---------- 7% preferente winstdelende aandelen ("7%" en "preferent" staan niet op het stuk zelf te lezen),  Amsterdam, 1925; gedrukt bij De Bussy in Amsterdam, oplage : totaal 2000 st., waarvan  708 mèt oranje gedrukt belastingzegel en 1292 zonder. Die 708 stuks werden gratis verkregen tegen inwisseling van gewone aandelen. Zwarte sierrand op groen,
------------------------- met bel. zegel, conditie VF+ en VF-: div. gebruikssporen (vraag scan !),  prijs: VF+: 35 Euro; VF-:  25 Euro.
------------------------- zonder bel. zegel, conditie VF+ en VF-: div. gebruikssporen (vraag scan !), prijs: VF+: 35 Euro; VF-:  25 Euro.
------------------------- zonder bel. zegel, conditie VF+ à EF, prijs 95 Euro.
---------- SCRIP van Fl. 120, Amsterdam 1949, druk: De Bussy, A'dam; 21 bij 17 cm, blauwe sierrand en tekst, oranje gedr. bel.zegel; uitgegeven ter compensatie der rentehalvering tussen 1941 en 1946.
English: In 1949 a SCRIP was issued to the amount of 120 Dutch Guilders, to compensate for receiving only 2,5% interest in stead of 5% during the period 1941-1946 on the 5% bonds of 1000 Guilders from 1913. It was determined that share holders would receive no dividends until the script owners had been paid these 120 Guilders first.
-------------------------- EF: prijs 50 Euro.

Indonesia
Cultuur Maatschappij Pandjie en Tandjongsarie NV
gev. te Surabaia (Indonesië); SCRIP, nominaal groot Rp. 100; 5 scrips geven recht op 1 meervoudig gewoon aandeel van Rp 500, Surabaia, 1952; rode sierrand op geel patroon; druk: De Bussy, A'dam; achterop 2 stempels van de Escomptobank in Amsterdam i.v.m. 15 % dividenduitkering in 1952 en 1954; VF, 1 vouw, nietjesspoor in rechterrand, prijs 45 Euro.
Engl.: 5 scrips of 100 Rp's each give right to one share of 500 Roepiah's in this Indonesian Cultivation Company.

Landbouw Maatschappij Dajeuh Manggung
gev. te Djakarta; opgericht  in 1913; Eind 1952 was het geplaatst kapitaal I.C. f 1.870.000, voor f 1.850.000 bestaand uit gewone aandelen à I.C. f 500; In 1953 konden f 1000 I.C. worden omgezet in Rp. 500 gewone aandelen in de NV Cultuur Maatschappioj "Bodjong Datar".
SCRIP, rechtgevend op  1/25 deel v/e gewoon aandeel ad. nom. Ind. Crt. f 500,  omwisselbaar ....... in dier voege dat scrips recht gevende op 25/25 gewoon aandeel, recht geven op één gewoon aandeel groot nom. Ind. Crt. f 500; Djakarta, 15 mei 1951, controle nummer 108; druk: Joh. Enschede e Zonen - haarlem; 14 bij 21 cm., donkergroene tekst op groen patroon, 
sold out. / not for sale.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - scrip

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl