HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

The Netherlands: province of Friesland
(update 8 juni 2020)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

en Facebook of Linkedin


Google
Web www.hugovandermolen.nl
Burgerlijk Armbestuur, gemeente Kollummerland en Nieuwkruisland,
5% obligatie f 300, no. 4 in geldleening f 8.700, dus # < 30 !; Kollum, 23-1-1919 (gedrukte 31 dec. 1918 doorgeschrapt), heel aparte sierrand in blauw en rood, tekst in rood en zwart, 2 blauwe bel. stempels; 4 handtekeningen ontwaard door in totaal 2 ovale gaten, VF, 2 cm scheurtje in bovenrand + paperclipspoor; 2 maal gevouwen, prijs 95 Euro.

Gemeente Tietjerksteradeel
3,5% obligatie f 1000 in leening groot f 51.000, dus # = 51, Bergum, 31 dec. 1937; grijze rand op geel/rose veld; 3 blauwe belastingstempels; gatenontwaarding door orig. handtekeningen; conditie VF, paperclipspoor in bovenrand en in onderrand 2 cm scheurtje (onzichtbaar indien ingelijst), aanhangend restant-couponblad; 50 Euro.


Houthandel D.P. Oberman
gev. te Dokkum; opgericht in 1937; 4% obligatie, serie A, no. 64, groot f 500, in een leening groot f 22.500 (dus oplage maximaal 45 stuks !), Dokkum, 10-6-1937; afm. 21,5 x 28 cm., groen papier en groene druk en sierrand; volledig aanhangend couponblad; niet gebruikt, maar wel genummerd "reservestuk" (blankette); conditie EF: 1 zeer lichte middenvouw, geen gebreken. Prijs € 50.Kombinos-fabrieken te Oosterwolde (Fr.)
Bewijs ter verkrijging van 1 aandeel, groot f 1000, no. 240, gele sierrand, zonder jaartal, origin. handt. commissaris en directie: J. Loeff, 43 Euro. Leeuwarder Autobus Onderneming "L.A.B.O.", te Leeuwarden, opgericht 4-6-1955, Bewijs van aandeel f1000, (lager dan 300 genummerde blankette), bruine sierrand op geel patroon, 1955, UNC, 23 Euro.
Kingma;s Bank te Leeuwarden, Aandeel uit 1919   Kingma's Bank, N.V.
gev. te Leeuwarden.

Kingma begon in 1764, echter niet als bank, maar als oliemolen te Makkum. De contacten met de boeren leidden tot een zgn. kassiersfunctie en onder de naam Gebr. Kingma werd sinds 1869 dit als bedrijf uitgeoefend. Daarnaast bleven de olie- en meelhandel en andere activiteiten de hoofdrol spelen. Later wordt Bolsward de belangrijkste vestiging. Na 1919 Leeuwarden, maar dan zijn bankzaken al hoofdactiviteiten geworden. (De molen wordt pas in 1934 gesloten en afgebroken!) In 1913 wordt de eerste Waterschapslening uitgegeven, waarna de uitgifte van dit soort leningen tot een specialiteit van dit huis zal uitgroeien. In 1971 zoekt Kingma een grotere broer en komt bij Bank Mees & Hope (bron).

Alle hier onder genoemde aandelen zijn groot Duizend Gulden en volgestort. Ze zijn alle ondertekend door directeur Kingma en sommige ook door commissaris J.H. Kingma.
----- Leeuwarden 1919, Aandeel no. 446, ten name van den Heer Wigle H. Groeneboom. In 1971 overgeschreven t.n.v. Bank Mees en Hope. Met restant-couponblad no. 456 ipv 446, prijs € 95.
----- Leeuwarden 1919, Aandeel no. 458, ten name van den Heer J. M. Kingma. In februari 1945 overgeschreven t.n.v. den heer Cornelis Wind, Landbouwer, wonenmde te Achlum; in februari 1971 overgeschreven t.n.v. de heer Lieuwe Wind te Achlum; in april 1971 overgeschreven t.n.v. de heer Frans Jozef Anna Hazemans en op 8 april 1971 t.n.v. Bank Mees en Hope. Met restant couponblad; prijs € 95..
----- Leeuwarden 1951 (het gedrukte jaartal 1919 is doorgestreept en getypt veranderd in 31-5-1951), Aandeel no. 572 t.n.v. de Heer Enne Bruins. Op 8 januari 1957 overgeschreven t.n.v. de Heer Harm Brekhoff en in juli 1971 t.n.v. Bank Mees en Hope., met restant-couponblad, prijs € 95.


"Lijempf" NV, Leeuwarder Ijs- en Melkproductenfabrieken
gev. te Leeuwarden

----- Zeldzame SPECIMEN, afkomstig uit de archieven van drukkerij de Bussy te Amsterdam, alle met een ronde afbeelding (8 cm. in doorsnee) in de onderdruk, van een vrouw in klederdracht. afm. A4 = ca. 21 x 30 cm.; gekleurde sierranden.

Lyempf logo op aandelen uit 1948 e.v.

---------- 1948, Obligatie f 1000, rood, prijs € 50
---------- 1948, Bewijs van aandeel f 1000, blauw, prijs € 50
---------- 1951, Bewijs van aandeel f 1000, blauw, prijs €50
---------- 1953, Obligatie f 1000, bruin, prijs €50

----- Zeldzame SPECIMEN afkomstig uit de archieven van drukkerij de Bussy te Amsterdam, alle met een ronde afbeelding (2,5 cm. in doorsnee), van een vrouw in klederdracht. afm. A4 = ca. 21 x 30 cm.; gekleurde sierranden en afbeelding.

aandelen Leeuwarder ijs- en melkproductenfabrieken-logo

---------- 1966, Bewijs van aandeel groot f 25, groen, prijs €75
---------- 1966, Bewijs van 4 aandelen, elk groot f 25, rood, prijs €75
---------- 1966, Bewijs van aandeel van f 1000, blauw, prijs €75

Lijempf rekening met gravure dewr fabrieken

N.V. "Lijempf", Leeuwarder Ijs- en Melk Producten Fabrieken
rekeningen met 20 bij 5 cm. afbeelding van de fabrieken in Leeuwarden (Fr.), Tolbert (Gn.) en Briltil (Gn.); Afm. 29 bij 22 cm. Lithografie: ARPS & Zoon, R'dam;
---------- 1936, nota (deels afgebeeld), conditieVF: 2 vouwen en nietjesbeschadiging in linker bovenhoek; prijs € 35.


Maartenswouden (Stichting)
gevestigd te Drachten (Fr.), 9% 30-jarige obligatielening, 1970, 1000, # = 5000, Drachten, 4-5-1970, prijs 11 Euro.


aandeel in de Maatschappij tot Exploitatie van Baggermachines en Veenderijlanden, gev. te Oranjewoud, gemeente Schoterland  

Maatschappij tot exploitate van Baggermachines en Veenderijlanden, N.V.,

Gev. te Oranjewoud, gemeente Schoterland (Fr); opgericht 30-9-1924;

Aandeel groot f 500 t.n.v. commissaris M. van Breemen, ondertekend door directeur W.W. de Boer; naar ik aanneem in 1924; Maatsch. Kap. f 50.000; # = slechts 100 stuks uitgegeven. afm. ca. 22 x 34 cm, zwarte sierrand, conditie EF: ongevouwen en heel gaaf; prijs € 25.

Aandelen nrs. 7, 13 en 49: prijs € 35 / stuk.Nederlandsche Tramweg Maatschappij, aandeel uit 1880

Nederlandsche Tramwegmaatschappij, afwisselend te Utrecht en Heerenveen,
----- 1880, Utrecht, bewijs van aandeel f 250 (blankette) in maatsch. kapitaal van f 300.000, rood, geel, groenen sierrand, in de onderdruk een 12 bij 5 cm. afbeelding van een door 1 paard getrokken tram, volledig couponblad, UNC, see picture, 100 Euro.
----- 1880, Utrecht, bewijs van aandeel f 1000 (blankette), in maatsch. kapitaal van f 300.000, rood/beige/blauwe sierrand,12 bij 5 cm. afbeelding van een door 1 paard getrokken tram, volledig couponblad, UNC, see picture, slechts 1 ex. beschikbaar: € 500.
----- 1881, Utrecht, bewijs van aandeel f 250 (blankette) in maatsch. kapitaal van f 1.500.000, rood/geel/groene sierrand, afbeelding van een door 1 paard getrokken tram, volledig couponblad, UNC, see picture, 68 Euro.
----- 1881, Utrecht, bewijs van aandeel f 250 (no. 952c, wel gelopen) in maatsch. kapitaal van f 1.500.000, rood/geel/groene sierrand, afbeelding van een door 1 paard getrokken tram, los couponblad, VF, maar 2 cm scheur midden boven, ontwaarding door 2 kolommen gaatjes,  see picture, 250 Euro.
----- 1881, Utrecht, bewijs van aandeel f 1000 (no. 820, wel gelopen) in maatsch. kapitaal van f 1.500.000, rood/beuge/blauwe sierrand, afbeelding van een door 1 paard getrokken tram, los couponblad, conditie VF-: met 2 cm scheur midden boven en onderen klein gat op de vouwen in het midden, ontwaarding door 2 kolommen gaatjes,  see picture, 150 Euro.

----- 3,5% obligatie f 1000 in leening f 2 miljoen, Utrecht 1896, zwarte sierrand op wit, orig. handt. dir. en 2 comm., aanhangend couponblad, stempel "betaald" en blauw belastingstempel, druk: Holdert & Co., Amsterdam, VF, met kleine randbeschadigingen. Zie afbeelding.
------------------- ontwaarding met 2 - 6 kleine kruisjes door handtekeningen, 50 Euro.
------------------- ontwaarding door 2 veticale rijen grote of kleine gaten, 35 Euro.

----- 4% obligatie f 1000 in leening f 1 miljoen, Utrecht 1900, zwarte sierrand op groen patroon, druk: Holdert & Co., Amsterdam, met los of aanhangend couponblad, see picture,
--------------- alleen beperkte gatenontwaarding door handtekeningen: 50 Euro.
--------------- ca. 15 gaten links en rechts, dus in 2 kolommen, maar zonder de teksten te raken: 35 Euro

----- 3,5% Obligatie f 500 in een lening van f 1.876.500, Heerenveen, 1907, groene sierrand, EF: 60 Euro
----- idem, met grote rode opgedrukte tekst van de vereeniging ter behartiging van klagers van houders ..... etc, VF, 15 Euro.

----- Winstaandeel, 1912, originele handtekening van directeur C. Hamelink, blouwe sierrand, oranje gedrukt belastingstempel,
----------------------------- EF, ontwaarding met 2 wyber-vormige gaten, VF, 10 Euro
----------------------------- UNC, ongevouwen, 23 Euro

----- Bewijs van Vijf Winstaandelen, 1912, originele handtekening van directeur C. Hamelink, blouwe sierrand, oranje gedrukt belastingstempel, rood rechthoekig stempel "ongeldig", bewijs voor rechtsherstel aangeniet, 16 Euro


----- Bewijs van Zes Winstaandelen, september 1912, met aangehechte couponresten, donkerrode sierrand, oranje gedrukt belastingzegel, originele handtekening van directeur C. Hamelink,
----------------------------- EF, volledig couponblad, geen gatenontwaarding, stempeltje "ongeldig", 16 Euro
----------------------------- VF, gatenontwaarding, aanhangende coupons, 10 Euro

------- Bewijs van Een Onderaandeel van Twaalf Gulden Vijftig Cents, 1907, blouwe sierrand, facsimile handtekening van directeur Hamelink, Naast de aandeelnummers staat in rood 1 van de letters A t/m H.
----------------------------- rood stempel "ongeldig", rond blouw belastingstempel Noord Holland, recht blouw stempel "winstbewijs afgegeven", met couponblad.  Diverse letters: 15 Euro.
----------------------------- UNC, geen stempels, 15 Euro
----------------------------- UNC, geen stempel, set van 8 verschillende letters A t/m H van 1 nummer, 75 Euro.

----- Bewijs van Acht Onderaandelen, 1907, bruine sierrand, rode en zwarte letters, facsimile handtekening van directeur Hamelink, zwarte en rode letters, rood stempel "ongeldig", rond blouw belastingstempel Noord Holland, recht groen stempel "winstbewijs afgegeven", met couponblad, VF, 15 Euro.

----- Bewijs van aandeel groot f 100, 18-3-1907, rode sierrand, zwarte en rode letters, blanco ge drukt belastingstempel Noord Holland,
--------------------------- EF, ongevouwen, met vast couponblad, recht blauw stempel "winstbewijs afgegeven" + rood stempel "ongeldig", 1 coupon geknipt. 15 Euro
--------------------------- UNC, ongevouwen, niet ontwaard, volledig couponblad, 15 Euro.

----- Bewijs van Tien Aandelen, elk groot f 100 of te zamen Duizend Gulden, 1907, paarse sierrand, zwarte en rode letters, blanco gedrukt belastingstempel Noord Holland,
--------------------------- EF/UNC, ongevouwen, met nog vast couponblad, 43 Euro.
--------------------------- EF, los couponblad, blaauw stempel " winstaandeel afgegeven", 15 Euro.

----- Bewijs van aandeel f 1000, Heerenveen, 1943, t.n.v. de Staat der Nederlanden, gatenontwaarding, volledig los couponblad, groot formaat, bruin-rode sierrand op gele ondergrond, met in de onderdruk NTM logo, oranje belastingstempel, EF++, # = slechts 300, 65 Euro.Naamlooze Vennootschap "Ons Noorden", Dagblad voor de drie Noordelijke Provinciën te Groningen.
Opger. in 1913 als uitgave van De Noorderpers. "Ons Noorden" was destijds het enige Rooms Katholieke gewestelijke dagblad, een voortzetting van het Friese "Ons Noorden" dat in 1880 in Bolsward was opgericht door Pater Stevens OFM. (bron: ter Laan, 1955).
Bewijs van aandeel f 100, Groningen, 1914. 21 bij 14 cm.. met aanhangend volledig couponblad, Hoewel het hoogst bekende nummer 1579 is, zijn slechts 10 exemplaren bekend bij verzamelaars !, prijs 95 €.
verschillende tenaamstellingen: R.J. Bos, B.J. Otté, G. Vogt, alle te Groningen. Deze aandelen zijn later (z.j.) overgeschreven t.n.v. de N.V. Douwe Egberts te Joure.

Phoenix Rijwielenfabriek Alb. Schootstra, N.V.
gev. te Leeuwarden; Bewijs van aandeel, serie B, groot f 500 aan toonder; Leeuwarden, z.j., ongebruikt reservestuk (Blankette); Lith. B. van Mantgem, Hofl. Amst.; afm. ca. 21 x 32 cm.; olijfkleurige sierrand, voll. aanh. couponblad; conditie UNC (drukfris); prijs € 50.

Stadsherstel Leeuwarden, NV.
gev. te Leeuwarden, opgericht 28-12-1973; bewijs van aandeel f 100 aan toonder; drukkerij Eisma bv, Leeuwarden; donkergroene sierrand op lichtgroen.

Stichting Maartenswouden, gevestigd te Drachten (Fr.), 9% 30-jarige obligatielening, 1970, 1000, # = 5000, Drachten, 4-5-1970, prijs 11 Euro.

Stichting Sint Bonifatius Hospitaal
gev. te Leeuwarden, obligatie f 1000 in 7,25% leening 1968, groot 6 miljoen, Leeuwarden 3 dec. 1968; druk: c.a.Spin & Zoon, A'dam; vierkant oranje bel.zegel; wit gepreegd zegel; los couponblad, donker groene sierrand op groen, 13 ontwaardingsgaten, ongevouwen; prijs 25 Euro.
Op school leerden we dat Bonifatius in 754 te dokkum (Fr.) is vermoord: lees de geschiedenis.


Swart Zuivelfabrieken, Leeuwarden, aandeeluit 1905

Swart's Zuivelfabrieken, NV
Gev. te Leeuwarden, opgericht in 1905.
Zeer zeldzame Specimen uit de archieven van drukkerij de Bussy, Amsterdam; met foto van de voorkant der fabriek en een foto van de zijkant, genomen van achter een weiland met koeien; prachtige sierrand; afm. ca. 20 bij 34 cm. Er bestaan slechts enkele exemplaren van deze Specimen aandelen, wellicht nog geen 5 stuks per type. Gelopen stukken (maximaal 100 uitgegeven) zijn niet bekend bij verzamelaars;
English: Very decorative Specimen share of Swart's Dairy works in Leeuwarden, capital of Friesland, The Netherlands; very rare.
---------- Aandeel, Serie B, groot f 1000, blauwe sierrand; Leeuwarden, 1909, conditie UNC = drukfris, prijs € 450.
---------- Gewoon Aandeel groot f 1000, bruine sierrand; Leeuwarden 1905, conditie VF -, eigenlijk UNC, maar met in de rechter rand een 3,5 cm. scheur, die, eenmaal ingelijst, niet erg stoort, prijs € 295.Tichelaar & de Vries' Kleiwarenfabrieken
gev. te Makkum (Fr), Bewijs van Aandeel groot f 1000, Makkum, 1920; zeldzaam SPECIMEN van de beroemde drukkerij De Bussy in Amsterdam, bruin-groene sierrand en bruine tekst; conditie VF-: div. vouwen en verticaal een ontwaardingsperforatie die voor 50% is los gegaan. Bovenin is met potlood een naam en nummer geschreven; Volledig los couponblad; Zeer zeldzaam aandeel van het bedrijf dat beroemd werd door zijn Makkum's sieraardewerk! prijs € 250.
Tichelaar, tegenwoordig Koninklijke Tichelaar Makkum, is het oudste bedrijf in Nederland. Op een Spaanse kaart uit 1572 is op de plek van de huidige fabriek al een "bricaria", oftewel steenfabriek te vinden. Sind 1640 is het bedrijf (althans deels) in handen van de familie Tichelaar. De huidige directeur Jan Tichelaar is de dertiende generatie aan het roer van het bedrijf, dat zich tegenwoordig vooral toelegt op de produktie van sieraardewerk en modern keramiek. Bron: Entrepeneur, juni 2009, p. 23-25.

Vereeniging Bad- en Zweminrichting voor Oosterwolde, Donkerbroek en Makkinga "De Tjonger",
gev. te Oosterwolde (Fr.), opgericht op 4-5-1933, renteloze obligatie, f 10, 1933, bruin met zwarte sierrand op beige, oranje belastingstempel, electr. drukkerij 0osterwolde (Fr.), blanquette, nummers < 100, oplage ?, EF-UNC, see picture, 43 Euro.
English translation: "Swimming pool" "De Tjonger", bond without interest of f 10, Oosterwolde (Friesland), 1933, blank piece, numbers lower than 100, numbers issued ?,

Vereeniging voor Volkshuisvesting,
gev. te Leeuwarden.
Later opgegaan in Nieuw Wonen Friesland te Leeuwarden.
goedgek. bij koninkl. besl. van 26-4-1917; Bewijs van aandeel groot f 100, origin. handt. van penningm. en voorz.; zwarte sierrand en belettering op wit; druk: Coop. Handelsdrukkerij te Leeuwarden; 2 blauwe belastingzegels; talon en resterende divid. bewijzen van 1990-2005;
---------- no 21 t.n.v. H. Landstra en in 1940 overgeschr. t.n.v. H.L. Landstra; VF, minieme randgebreken, linker hoek iets afgesneden (zie afbeelding); Voorlopig niet te koop.
---------- no 22 t.n.v. H. Landstra en in 1940 overgeschr. t.n.v. H.L. Landstra; VF, maar paperclip roestsporen in boven- en onderrand en 1 cm scheurtje in R. rand; Voorlopig niet te koop.

Waterschap " Eernewoude " c.a., in de Gemeente Tietjerksteradeel en Smallingerland (Friesland)
--------------------- Eernewoude, 1930; 4% obligatie no 109 in Leening groot f 765.000, ca. 21 bij 34 cm., blauwe sierrand, oranje gedr. bel. zegel., druk: Holdert & Co., A'dam; los couponblad;  VF: 2 vouwen, enkele kreukels, ontwaarding door 6,5 bij 3 cm gat op plaats v/d handtekeningen, prijs 45 Euro.


back to scripophily home page

en Facebook of Linkedin

Google
Web www.hugovandermolen.nl