Van der Molen Financial Services
Evaluation service for your old stocks or policies
Taxatieservice voor uw oude aandelen of polissen


Found or inherited some old stocks or life policies ? Or do you wish to have your colletion evaluated ?

I evaluate single items or entire collections on the basis of either:

Does the stock or insurance policy still have normal economic value ?
or
As collectibles:

1) insurance purposes: what will you have to pay if you wish to buy them back ? (= highest evaluatuion)
2) what would you probably net receive when auctioned by an auction house ? (= ca. 50 % lower evaluation)
3) what would you expect to receive net when you put it up your self on an internet auction ? (= still lower evaluation except for cheap items < 50 €)
4) what would dealers or semi-dealers pay you for it ? (= much, much, much lower evaluation)

Tariff: 2% of the total evaluation of the entire collection (including doubles) + 21 % Value Added Tax,
with a minimum of € 2,50 + VAT per distinct type of stock and a minimum total amount of € 50 + VAT.

In case you would sell the stocks to me evaluation fees would be waved.

We accept Paypal, Mastercard, VISA and American Express.

Disclaimer:
I carry out these (very time consuming) evaluations to the best of my knowledge after collecting actively world wide since 1992. However, no guarantees are given that you will actually realise the evaluation sum or that your possible insurance claim will be honoured by your insurance company (ask them in advance !).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NL-vlag
NL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oude aandelen of polissen gevonden of geërfd ? Of wilt u uw verzameling laten taxeren ?

Ik taxeer enkele stukken of hele collecties op basis van hetzij:

Waarde van het effect of de verzekeringspolis in het gewone economische verkeer,
of
Verzamelwaarde

1) verzekeringsdoeleinden: wat zou u moeten betalen als u ze terug wilt kopen ? (= hoogste taxatie)
2) wat zou u waarschijnlijk netto ontvangen als u ze laat veilen door een veilinghuis ? (= ca. 50 % lagere taxatie)
3) wat zou u waarschijnlijk netto ontvangen als u ze zelf op een internet verkoopsite zou verkopen ? (= nog lagere taxatie, behalve voor goedkope stukken onder de 50 €)
4) wat zouden handelaren of semi-handelaren u er voor betalen ? (= nog héél veel lagere taxatie)

Tarief: 2% van de totale taxatie van de gehele collectie (incl. dubbele) + 21 % BTW, met een minimum van:
€ 2,50 + BTW per specifiek type aandeel of obligatie en een minimum totaalbedrag van € 50 + BTW.

Voor taxaties bij u thuis is het minimum tarief € 100 binnen een straal van 50 km rond Groningen en € 200 daar buiten + in beide gevallen reiskosten (€ 0,60 / km v.v.). Als ik een bezoek aan uw huis kan combineren met familiebezoek in Den Haag of Arnhem dan geldt het lagere tarief van 50 km rond die steden.

Taxatiekosten worden niet doorberekend indien u besluit uw effecten aan mij te verkopen.

Disclaimer:
Ik voer deze (zeer tijdrovende) taxaties uit naar beste weten op grond van actief wereldwijd verzamelen sind 1992. Ik kan u echter geen garantie geven dat u het getaxeerde bedrag zult realiseren of dat uw verzekering het getaxeerde bedrag zal vergoeden (vraag ze van te voren !).


Van der Molen Financial Services
Dr. Hugo H. van der Molen
Wederikweg 114, 9753 AE Haren, The Netherlands
tel: +31 (0)50-5348795    fax: +31 (0)50-5340852
email: [email protected]
website: https://www.hugovandermolen.nl
Kamer van Koophandel te Groningen, no. 02046109
bankrelatie: MeesPierson, RotterdamGoogle
 
Web www.hugovandermolen.nl