HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Manufacturenhandel v/h D. Dröge Zonen
(update February 10th 2011)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; Fax: +31 (0)50 534 0852; email: hugo@hugovandermolen.nl


You are here: home - scripophily - textile - draper's goods - Dröge

Manufacturenhandel v/h D. Dröge Zonen

In 1868 werd in Winschoten de firma D. Dröge Zonen opgericht door de zonen van Dirk Dröge,
Gerhard en Nicolaas. In 1870 werden zoons Theodor en Hermann als compagnon opgenomen.
We hebben o.a. een nota van D. Dröge Zonen gevonden uit 1898, alsmede een bijzonder fraaie nota uit 1901 met afbeelding van hun fabriek, een magazijn en een woonhuis, onder vermelding van: D. Dröge Zonen, Stoomzuivering-Fabriek van Veeren en Kapok. Magazijnen van Manufacturen, Bedden, Tijken, enz.
In 1896 richt Nicolaas de firma Nicolaas Dröge op, waarvan we een schitterende bedrijfsnota uit 1914 hebben gevonden: Fabrieken tot bereiding van Bedveeren, Dons en kapok, desinfectie-Inrichting. Stoommeubel en Matrassenfabriek, Compleete Meubilering: met afbeeldingen van een groot fabriekscomplex en hun winkelpand in de Langestraat. De fabrieken stonden aan De Garst.
Op 16-4-1910 vormden de drie zoons van Theodor, Reinhard Wilhelm Dröge, Theodor Wilhelm Dröge en Gerhard Johannes Dröge op 16-4-1910 een Vennootschap onder de firma "D. Dröge Zonen", ten doel hebbende het drijven van handel in manufacturen en alle daarmee verband staande artikelen. In 1914 trok hun vader zich uit de zaak terug.
Op 25-4-1928 volgde omzetting naar de NV Manufacturenhandel v/h D. Dröge Zonen. We beschikken over archieffoto's van deze drie heren, Th.W., R.W. en G.J. De bewijzen van aandeel uit 1928 bestaan op naam van elk der 3 directeuren. R.W. tekende zelf als directeur op zijn eigen aandelen no. 378 en 380; G.J tekende voor TH.W. op no. 19 en 136; en Th.W. tekende voor G.J. op no. 355 en 363. Hiermee hebben we 4 uit 9 mogelijke combinaties gevonden. Graag zouden we de overige combinaties ook bemachtigen, desnoods in copievorm, als ze al bestaan !. Dus kijkt u even voor ons in uw verzameling ?

Hugo van der Molen en Eltjo SchipperAandelen en briefhoofden:

Manufacturenhandel v/h D. Dröge Zonen,
---------- bewijs van aandeel nr. 136, f 1000,- , t.n.v. Th. W. Dröge te Amsterdam, getekend door directeur G.J. Dröge, Winschoten, 27-4-1928, niet te koop / not for sale.
---------- bewijs van aandeel nr. 355, f 1000, tnv  G.J. Dröge, getekend door directeur Th.W. Dröge, Winschoten, 27-4-1928, niet te koop / not for sale.
---------- bewijs van aandeel, blankette, 1000,- ,Winschoten, 1928, prijs 25 Euro.
Ik zoek geïllustreerde rekeningen van deze firma en andere zaken van de familie Dröge in Winschoten e.o.. Mail me uw aanbod !You are here: home - scripophily - textile - draper's goods - Dröge

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl