HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site

a collection of historic bonds and shares

Textile & related:

cotton, flax, fur, linen, wool, ropes, tapestry, sewing machines etc.
(update 11-3-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - textile


See alphabetically below under the following headings / Zie onder op alphabet bij de volgende kopjes

* Capok / Kapok
* Cotton / Katoen

* Dye-works / Ververijen
* Draper's goods / Manufacturen

* Flax / Vlas
* Fur / Bont


* Interior Textile / Woningtextiel

* Linen / Linnen

* Ropes / Touw

* Sewing machines  / Naaimachines
* Silk / Zijde
* Spinning & Weaving mills / Spinnerijen & Weverijen

* Tapestry / Tapijt
* Textile / Textiel - algemeen
* Thread / Garen


* Wool / Wol


Capok / kapok: The Netherlands
Internationale Kapok-Maatschappij, NV
opgericht 21-3-1916, Bewijs van aandeel groot f 500, Nijmegen, met stempel 20 mei 1920, druk: De Geldrlander, Nijmegen, fraaie blauwe sierrand op geel veld, los couponblad, EF, ongevouwen, maar wel dun plekje op rechterrand, volgens GET cat. sept '00 nog nooit geveild, 50 Euro.

Lees hier de uitgebreide achtergronddocumentatie !


Cotton: The Netherlands
Continentale Katoen-Handel (NV), gev. te Amsterdam, opgericht 3-12-1923, Maatsch. kapitaal: 50 aandeelen van f 1000, # = 50, Bewijs van aandeel aan toonder, Amsterdam 1924, druk: De Bussy, grijze sierrand, 135 Euro.

M.E.O.G. (Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen NV), Enschede, opgericht in 1936.
Het onroerend goed betrof de Katoenweverij, Ververij en Drukkerij N.J. Menko. Momenteel prijkt die naam nog aan alle kanten op de oude fabriekswatertoren, die anno 2006 wordt ingericht als appartementencomplex. De fabrieken met de naam Menco stamden reeds uit 1881 e.v. en zijn in de 2e wereldoorlog zeer zwaar gebombardeerd. De firma werd in 1935 omgezet in een NV. (bron: T. Wiegman, 1981). Zoals op de aandelen staat is M.E.O.G. is opgericht in 1936.
----- bewijs van aandeel f 1000 t.n.v. dhr. J.Menko J Zn, Enschede, 16-7-1936; origin. handt. van J. M. Menko (commissaris) en Jac Meilink (directie); diagonaal geplaatst stempel "vervallen", aanh. couponblad, bruine sierrand, EF, 50 Euro.
----- bewijs van aandeel f 1000 t.n.v. de heer J.M. Menko, 16 juli 1936, blauwe sierrand op grijs, rode duplicaat-opdruk: het aandeel was verloren gegaan, waarschijnlijk bij de bombardementen in de 2e wereldoorlog; aanh. couponblad, ondertekend door Jac Meilink als directie, EF, 30 Euro.


P.F. van Vlissingen & Co's Katoenfabrieken - Vlisco
Gev. te Helmond (N.Br) aan de Binnen Parallelweg 27; In 1846 opgericht door Pieter Fentener van Vlissingen en zijn compagnon Jan Matthijsen. Vanaf 1917 is het een beursgenoteerde N.V. Vanaf 1970 werd de bekende naam Vlisco gehanteerd (ontleend aan Vlissingen & Co). In 1972 werd het bedrijf een onderdeel van Gamma Holding, de naam Vlisco bleef in gebruik. In 2010 heeft Gamma Holding de Vlisco Groep uit geldnood verkocht aan Actis , een Engelse private equity firma. Het bedrijf produceerde o.a. de bekende rood-bonte boeren-zakdoek, maar werd beroemd om zijn op Batik gebaseerde bedrukte stoffen, eerst voor de Nederlands-Indische markt en later, tot heden, voor de Afrikaanse markt. Lees de uitgebreide en boeiende geschiedenis van dit beroemde bedrijf dat Helmond op modegebied opstuwde tot "het Parijs voor Afrika".
Onderstaande stukken zijn alle zeer zeldzame SPECIMEN uit de archieven van drukkerij De Bussy te A'dam. Afmetingen: ca. 25 x 33 cm.

1937: Preferent Winstdelend Aandeel aan toonder, groot Fl 1000, met facsimile handtekening van commissaris S. (?) Fentener van Vlissingen, groene sierrand; 1 lichte horizontale vouw, bovenrand: iets bruin verkleurd en div. lichte kreukels; prijs € 50.

1941: Bewijs van Gewoon Aandeel aan toonder, groot Fl 500, met facsimile handtekening van commissaris Karel F. Overhoff; bruin-gele sierrand; 1 lichte horizontale vouw; prijs € 50.
z.j., maar na de statutenwijziging van 1949: Bewijs van Gewoon Aandeel groot Fl 500, met facsimile handtekening van directeur J. (=Jan) Fentener van Vlissingen, bruin-gele sierrand, 1 horizontale vouw; prijs € 50.

Vlisco logo op aandeel 1960:
---------- Bewijs van 5% Preferent Winstdelend Aandeel groot Fl 1000, met facsimile handtekening van commissaris J.M. Fentener van Vlissingen, groene sierrand en afbeelding van het fraaie bedrijfslogo; 1 lichte middenvouw; prijs € 75.
---------- Bewijs van Gewoon Aandeel groot Fl 500, met facsimile handtekening van commissaris J.M. Fentener van Vlissingen, rose-rode sierrand en afbeelding van het fraaie bedrijfslogo; 1 lichte middenvouw; prijs € 75.
vlisco logo op aandeel

Tilburgsche Katoenspinnerij,
Opgericht in 1920; aandeel van f 500, Tilburg 1952, bruine sierrand, see picture, prijs 10 Euro. 


Cotton: Belgium
Manufactures de Lin et de Coton de Kostroma (S.A. des), Etablissements Russes Gratry, Gérard et Mikine, Brussel, 1899, action ordinaire au porteur, (Eng: common share without indicated value), nice decorative red border and text in red; with coupons, EF, price 25 Euro.


Draper's goods / Manufacturen: The Netherlands

Manufacturenhandel Nederland voorheen De Duif
Gev. te Velsen; Bewijs van onderaandeel groot f 100 t.n.v. C. de Jong; Velsen, 4-6-1964; ondertekend door directeur en commissaris; op 2-6-1966 overgeschreven ten name van C.A.A. de Jong-Tissing; afm. 21 x 30 cm.; groene sierrand, voll. aanh. couponblad; druk: Kon. Drukkerij Lankhout-Imming, Den Haag; conditie UNC = drukfris; prijs € 20.

Manufacturenhandel v/h D. Dröge Zonen,
Lees meer over de lange geschiedenis van dit bedrijf, Dirk Dröge en zijn nazaten.
---------- bewijs van aandeel nr. 136, f 1000,- , t.n.v. Th. W. Dröge te Amsterdam, getekend door directeur G.J. Dröge, Winschoten, 27-4-1928, not for sale.
---------- bewijs van aandeel, blankette, 1000,- , Winschoten, 1928, prijs 25 Euro.

Manufacturenhandel Möller & Schroeder


gev. te Eindhoven; opger. 11-11-1919; Maatsch. Kap. f 500.000;

Bewijs van Aandeel no. 171 groot f 1000 t.n.v. Den Heer J.P. v. Hoof te 's Hertogenbosch, Eindhoven 11-11-1919; ondertekend door o.a. commissaris J.P. van Hoof; afm. ca. 20,5 x 33 cm., zeer fraaie sierrand met gestileerde bloemen, bruine druk op lichtgroen veld; los couponblad, waarvan 1 geknipt; conditie VF+: ongevouwen, op onderrand lichte gebruikssporen, waaronder iets papercliproest. prijs € 75.

Zie de luifel met letters MS van de winkel in de Rechtestraat in Eindhoven (bron: Eindhoven in beeld, d.d. 22-4-2013).

  Manufacturenhandel Möller & Schroeder, Eindhoven

Dye-works / Ververijen: France
Teinturerie de la Courneuve, S.A.
(NL: ververij, waarschijnliijk van textiel)
Siège Social à 22, Route de Flandre, La Courneuve (Seine), France; Capital: 300.000 Francs, divisée en 300 actions de Fr. 1000 au porteur; Action de 1000 Fr., no. 63; La Courneuve, 1923; Imprimerie: G.Leboeuf, Paris; 27cm. au 19 cm; + coupons, noir bordre sur beige; condition VF, prix 100 €.Flax / Vlas: The Netherlands
Nederlandsch-Canadeesche Vlasmaatschappij NV
(Engl: Netherlands-Canadian Flax company; only 200 issued)
Gev. te Amsterdam, Winstbewijs, rechtgevend op 1/200e deel van de overwinst, dus # = 200; blauwe sierrand; oranje bel. stempel; Stoomdrukkerij J.R. Vrolijk, A'dam; Amsterdam 1919; EF, ongevouwen: 25 Euro.


Fur / Bont: The Netherlands
Nederlandse Bontweverij N.V.
gev. te Enschede; Bewijs van gewoon aandel f 1000 aan toonder of op naam; Slagharen (O), 1960; druk: Lith. B. van Mantgem Hofl. Amst.; afmetingen: 21 x 32 cm.;
------ no. 708; div. kleine bruine vlekjes en nietjes sporen, niet op naam gesteld, prijs € 20.
------ no. 672, beschadigd in linker bovenhoek, in 1961 ten naam gesteld van mevr. C.A. Stoop-ter Kuile, Den Haag; prijs € 20.

Nederlandsche Pels-Industrie, NV
(English: Dutch furriery); gevestigd te Goirle (N.Br.); Opgericht in 1928; Maatsch.  Kapitaal f 100.000; Bewijs van aandeel f 500, no 53; # = 200 aandelen; Goirle, 1928; Druk: Henri Bergmans & Cie, Tilburg; 2 originele handtekeningen, bruine sierrand; 22 bij 34 cm.; VF: ongevouwen, div. kleine randgebreken; prijs 250 Euro.

Twentsche Bontweverij
Hengelo (O), opgericht in 1874; Bewijs van Preferent aandeel uit 1926; afm. 27x18 cm., zwarte sierrand op geel vlak; druk: M.J. v.d. Loeff, Enschede; facsimile ondertekening door B.J ter Kuile. Groot stempel uit 1928 vanwege verandering van een preferent tot een gewoon aandeel. Conditie: UNC: practisch drukfris, met aanhangend voll. couponblad; prijs € 45.Interior Textile / Woningtextiel: The Netherlands
N.V. Woningtextiel A.G.I.M.
Enschede; Bewijs van aandeel no. 27 groot f 500 t.n.v. L.J. Venekamp te Enschede, 1950; Druk: v.d. Loeff, Enschede, groene sierrand op geel, afm. 22 x 32 cm.; ongevouwen, voll. aanh. couponblad, miniem roestplekje in de rand; Voor zover wij weten nog nooit geveild, prijs € 95.


Sewing machines / Naaimachines: The Netherlands
Fridor Fabrieken, 's Gravenhage (ZH),
Nederlands enige en beroemde naaimachinefabriek:  lees de geschiedenis !
gewoon aandeel van f 1000, groen, 1-7-1955, met couponblad, waarvan 1 geknipt, Drukkerij Holland NV, Amsterdam,
---------- no. 848, conditie VF, enkele speldeprikken; randverkleuringen op de scan zie je nauwelijks op het origineel, prijs € 50.
---------- no 531, conditie VF, div. kleine scheurtjes in onderrand: prijs € 50.

Silk / Zijde: The Netherlands

Algemeene Kunstzijde Unie, aandeel uit 1929  

Algmeene Kunstzijde Unie N.V.
gev. te Arnhem (zie Wikipedia voor de geschiedenis)

Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000, Arnhem, 1929, met Frans belastingstempel,

Conditie VF, div. lichte gebruissporen, afm. ca. 29,5 x 21 cm., met 2 losse coupons.

prijs € 95.

AKU (later Enka) fuseerde met Koninklijke Zout Organon tot tot AKZO. Later fuseerde AKZO met Nobel tot AKZO-Nobel. Organon werd verkocht aan een Amerikaans bedrijf.


Kunstzijdeweverij Gelderman Jr. NV, gev. te Apeldoorn
Opgericht in 1935; bewijs van preferent aandeel f 500, Apeldoorn 1949; blauw-rode sierrand op geel; 2 rode afstempelingen tot f 200 in 1953 en tot f 125 in 1954; druk: Adolfs en Pennink-Enschede; afm. 22 x 34 cm., aanh. couponblad.; conditie VF+.
---------- ten name van Conradus Jacobus Johannes Stam te Nijverdal, prijs 20 Euro.
---------- ten name van Adrien Frans Johan Beckers te Garderen (maar de naam is met typex bijna onleesbaar gemaakt), prijs € 10.Spinning & Weaving mills / Spinnerijen & Weverijen: The Netherlands
Almelosche Stoomspinnerij, Weverij en Ververij, NV
Almelo, 1889, Bewijs van aandeel f 1000 in een Maatsch. Kapitaal van f 480.000 (dus oplage = 480 st), aan toonder, origineel ondertekend door directeur-oprichter Cornelis Cardinaal; aanhangend couponblad met coupon no's 2-20; fraaie sierrand; afm. 24x18 cm.; conditie VF+: wel 1 cm (nauwelijks zichtbaar) scheurtje midden boven, maar ongevouwen; prijs € 75.
Rond ca. 1855 stichtten de broers Pieter en Cornelis Cardinaal een stoom-weeffabriek en in 1870 ook een spinnerij, de Almelosche Stoomspinnerij, wat kennelijk in 1872 de NV werd, die in 1889 dit aandeel uitgaf. Anno 1889 had men drie vestigingen waar ca. 800 mensen werkten.

Eerste Nederlandsche Vezelbereiding-Maatschappij, gev. te Baarn
Opgericht 29-5-1918; Maatsch. Kap. f 500.000, Bewijs van aandeel aan toonder, f 1000, met voll. aanh. couponblad; ca. 24 bij 35 cm., Druk: Senefelder, A'dam; bruine sierrand op groen; VF-F: div. kleine randscheurtjes en 2 grotere van 1-2 cm, L en R op middenvouw; verder wel schoon; 33 Euro.

Kunstzijdeweverij Gelderman Jr. NV, gev. te Apeldoorn
Opgericht in 1935; bewijs van preferent aandeel f 500, Apeldoorn 1949; blauw-rode sierrand op geel; 2 rode afstempelingen tot f 200 in 1953 en tot f 125 in 1954; druk: Adolfs en Pennink-Enschede; afm. 22 x 34 cm., aanh. couponblad.; conditie VF+.
---------- ten name van Conradus Jacobus Johannes Stam te Nijverdal, prijs 20 Euro.
---------- ten name van Adrien Frans Johan Beckers te Garderen (maar de naam is met typex bijna onleesbaar gemaakt), prijs € 10.

Tilburgsche Katoenspinnerij,
Opgericht in 1920; aandeel van f 500, Tilburg 1952, bruine sierrand, see picture, prijs 10 Euro. 


Spinning & Weaving mills / Spinnerijen & Weverijen: Belgium
Filatures et Tissages Reunis à Gand, SA, Gand (Gent), Belgium, incorporated in 1910,
beautiful Art-Deco border and in underprint (very faint) a ship in harbour with cotton or wool bags being (un)loaded. Design by Coddron: see picture.
---------- blue border and lettering, Action de Capital, 1930, red stamp concerning statute change, EF, unfolded, 95 Euro
---------- brown border and lettering, Action de Dividende, VF, 65 Euro

Weverij De Toekomst NV / Tissage L'Avenir SA
gesticht in 1928; Maatsch. zetel Sweveghem; Maatsch. Kap. 1 miljoen: 2000 aandelen à 500 Fr.; Aandeel van 500 Fr aan toonder; 23 bij 33 cm; rode sierrand en text; druk: A. Breuer, Brussel; voll aanh. couponbl.; 2 bel. stempels; EF à UNC, prijs 25 Euro


Spinning & Weaving mills / Spinnerijen & Weverijen: Egypt

Societe des Usines CHOURBAGUI pour la Filature, le Tissage et le Tricot, aandelencertificaat, Cairo 1958  

Societe des Usines CHOURBAGUI pour la Filature, le Tissage et le Tricot, SA Egyptienne, established in 1947,


---------- 5 Actions de 10 Livre Egyptienne, Cairo, 1958, Very colourful border in red, green and yelllow pattern on yellow pattern, large illustration of factory, price: 23 Euro.
---------- 25 Actions, similar pattern, but with more black and less yellow, price: 23 EuroTapestry: The Netherlands
Veneta, Verenigde Nederlandse Tapijt Industrie, opgericht in 1933 te Hilversum
---------- 1954, bewijs van gewoon aandeel f 500, bruine sierrand op grijs. Lith.: B. van Mantgem, A'dam, 15 Euro
---------- 1954, bewijs van gewoon aandeel f 500, donkergrijze sierrand op grijs, klein bruin vlekje in bovenrand, geen coupons, 45 Euro.
---------- 1973, bewijs van gewoon aandeel van f 20, , blauwe sierrand op geel,  15 Euro.
---------- 1973, bewijs van 50 gewone aandelen , rode sierrand op geel, aanh. couponblad, 45 Euro.


Vereenigde Touwfabrieken, N.V. (United Rope Works Ltd.), later VERTO genoemd.
Opgericht op 20 december 1919; adres ‘s Gravenweg 264 te Rotterdam; fabrieken te Leiderdorp, Apeldoorn, Steenwijk, Maassluis en Hamme (België).
Is tot stand gekomen door een fusie in 1919 van o.a. Nico Hoos en Van der Lely’s Touwfabrieken. In 1993 is het bedrijf failliet gegaan.
Het leveringsprogramma omvat touwproducten, visserij-uitrusting (waarbij netten), staalkabels. Bekend was de Jabo vloerbedekking, die in 1953 op de markt is gebracht. JaBo is de afkorting van de directeur Jan Bosman . De interieurdivisie (tapijt) is in 1975 overgedragen aan de Gebr van Heugten.
De Amsterdamse effectenbeurs heeft Verto op 13 mei 1993 uit de officiele notering gehaald. Verto sloot op een koers van 16 gulden. De Britse fabrikant Bridon wilde ooit een bod van f 86 per aandeel uitbrengen.
Bron: www.oudefondsen.nl d.d.21-11-2012.

Literatuur:
Vereenigde Touwfabrieken (Verto), gev. te Rotterdam
In: Leids Fabrikaat 2, geschiedenis van Leidse bedrijven, p. 71 e.v.(red. E.J. Weterings), Leiden, 1999: Primavera Pers, ISBN 90-74310-44-3; niet hier te koop.

5 pages historic documentation (in English, German, French and Spanish) from around 1950, with 5 large photo's of the factories in Leiderdorp, Maassluis, Steenwijk and Emmerich and one with rope products: 5 pages of professional copies on 160 g. cream paper, price 10 Euro. Order here.

Zie ook onze web pagina met oude rekeningen van touwfabrieken

Klik op de afbeeldingen voor vergrotingen / Click on pictures for enlargements.

VERTO 1965 aandeel   ----- 1965, Bewijs van 4 aandelen, elk f 25 t.n.v. dhr. Jacob Bindert Kloosterman, Rotterdam, 1965; druk: Koninklijke Drukkerijen Lankhout-Imming N.V., Den Haag, groene sierrand en afbeelding vanhet VERTO-logo; afm. ca. 21 x 33 cm, aanhangend couponblad , waarvan no's 1-6 geknipt; conditie: EF: ongevouwen, minieme randgebreken onder; prijs € 50. VERTO logo

VERTO 1969 aandeel   ----- 1969, Certificaat aan toonder voor f 1000 aan aandelen, uitgegeven door het Administratiekantoor VERTO N.V. te A'dam; druk: Koninklijke Drukkerij Lankhout-Imming, Den Haag; blauwe sierrand en modern gedrukt belastingzegel; afm. ca. 21 x 33 cm.; conditie VF: div. lichte gebruikssporen; prijs € 50. VERTO blauw logo


VERTO, N.V.
Gevestigd te Rotterdam

VERTO certificaat 1974   ----- 1974, Certificaat aan toonder van 40 gewone aandelen, elk f 25, uitgegeven door het Administratiekantoor VERTO B.V. te A'dam, 1974; Druk: De Bussy Ellerman Harms, A'dam, blauwe sierrand, afm. ca. 21 x 33 cm., couponblad met coupons 17 en 18 is met moderne haast onzichtbare moderne selloptape aan het certificaat gehecht, conditie VF: 2 x heel licht gevouwen; prijs € 50.

VERTO certificaat 1975   ----- 1975, Certificaat aan toonder van een gewoon aandeel op naam groot f 25, uitgegeven door het Administratiekantoor VERTO B.V. te A'dam; Druk: De Bussy Ellerman Harms, A'dam, bruine sierrand, afm. ca. 21 x 33 cm, aanhangend couponblad met coupons 17 en 18, conditie UNC = drukfris en ongevouwen, prijs € 50.


Textile: Spain
Industrias Textiles Extremeñas SA (ITESA), Badajoz, 31-5-1960, blu eborder, grey and red text on yellow field, UNC with coupons, 15 Euro.

Textile (general): The Netherlands

E. ter Kuile en Zoon's Textielfabrieken,
gev. te Enschede, opger. 15-6-1925, kapitaal is 1000 aandelen van f 1000, Bewijs van Aandeel f 1000, donkergroene rand en letters op licht groen, Enschede, 5-9-1925, tnv o.a. fa. G.Jannink & Zonen, Enschede, mej. J.J. ter Kuile, Enschede en mevr. E. ter Kuile-Jannink, Enschede. Alle stukken zijn 31-12-1960 overgeschreven tnv Nederlandse Bontweverij NV, Enschede. Eerdere overschrijvingen tnv P.C. ter Kuile, Djakarta, 1955 en in 1955 tnv NV Textielfabrieken W. Kan, Oldenzaal, conditie: EF +, ongevouwen; prijs; prijs: 25 Euro.

2 pagina's met in het Engels geschreven historie over het bedrijf met grote foto van het in 1950 gebouwde kantoor, professionele 2-zijdig bedrukte kopie van blzn. 227-228 uit een deel van het Nederlandsch Economisch Cultureel Archief, op 160-grams beige papier, prijs € 6.

Het bedrijf stamt uit 1765. De familie ter Kuile is vele jaren betrokken geweest bij de textielindustrie in Enschede. De namen van Nico Herman ter Kuile (1836-1915) en zijn zoons Ben ter Kuile (1863-1945), Harry ter Kuile (1865-1944) en Herman ter Kuile (1866-1946) hadden een bekende klank. Tussen 1857 en 1894 waren zij geassocieerd met Benjamin Jannink, Herman Jurrian Stroink en Hendrik Jan Morsman. In 1894 werd de vennootschap met Morsman ontbonden. de zaak werd voortgezet doorNico ter Kuile met zijn zoons Ben, Harry en Herman onder de naam Firma Nico ter Kuile en Zonen. Het bedrijf was gevestigd aan de Parkweg en langs de spoorlijn Enschede-Gronau aan de Lage Borhofstraat, waar het vele uitbreidingen onderging. In 1828 werden Nico Herman en Nico Jan ter Kuile in de Firma opgenomen en in 1933 Benjamin Jan ter Kuile. In 1934 werd de firma omgezet in een N.V. Na de Tweede Wereldoorlog kwam, na veel geleden schade, het bedrijf weer goed op gang. In 1955 werd het bedrijf van de firma A.J. ten Hoopen te Neede in het concern van Nico ter Kuile en Zonen opgenomen. Op het fabrieksterrein aan de Lage Bothofstraat is thans het bedrijf van Polaroid gevestigd. Bron; Wiegman (1981), Enschede van toen op Briefpapier.


KNTU, Koninklijke Nederlandse Textiel-Unie N.V., gevestigd te Enschede (O),
druk: de Bussy, Amsterdam.
----------  Bewijs van 10 gewone aandelen,  elk f 100, Enschede, 1962, groen, met voll. aanh. couponblad, EF,  prijs 10 Euro.
---------- Certificaat aan toonder,  f 1000 aan gewone aandelen , Amsterdam, 1960-er en 1970-er, blauw, Administratiekantoor van de Twentsche Trustmaatschappij N.V. , EF,  met coupons, prijs  10 Euro.
---------- Certificaat aan toonder, voor f 100 aan gewonw aandelen , Amsterdam, 1970, Administratiekantoor van de Twentsche Trustmaatschappij N.V.1970, rood, EF, los couponblad,  prijs 45 Euro.

Koninklijke Textielfabrieken Batavier NV
gev. te Winterswijk (0); Bewijs van 10 gewone aandelen van f 100 = f 1000 t.n.v. Lind, Jarman & Westerouwen van Meeteren & Co., Winterswijk, 30-4-1974; no 884; blauwe sierrand op grijs patroon, drukkerij Spin/van Mantgem; in 1975 overgeschr. tnv Th.M.J.H.Hustinx en in 1977 tnv J.F.Koopmans; VF: los couponblad met Scotch tape bevstigd aan hoofdblad; iets kreukelig in boven- en onderrand, 2 minieme nietjesgaten, 75 Euro.
Lees meer over de geschiedenis der Batavieren / Read more on the history of the Bataves

Naamloze Vennootschap Maatschappij voor Textielgroothandel voorheen Goldenberg & Zoon, gev. te Deventer,
Opgericht 3-1-1927; # = 80 aandelen van f 1000; Bewijs van aandeel, no 30 aan toonder, Deventer, Januari 1927; originele handtekeningen; aanh. couponresten; fraaie zwarte sierrand; druk: De Bussy, Amsterdam; 30-6-1953 gesteld ten name van P.J. ter Haar; 75 Euro.

Tricotagefabrieken v/h Frans Beeren & Zonen NV, gevestigd te Weert (L), opgericht14-3-1929, Bewijs van gewoon aandeel f 1000 aan toonder, Weert, juli 1929, orig. handt. van Jack Beeren en een andere Beeren, druk: Joh. Enschede en zonen-Haarlem, blauwe sierrand op grijs patroon; 10 bij 7 cm vignette van een beer en de NL leeuw, see picture, VF a EF, 34 Euro.
In the section on historic invoices one may see a picture of the factory on an invoice.
English: hosiery factory, formerly Frans Beeren & Sons, incorp. in 1929; certificate of ordinary share of f 1000, Weert, province of Limburg.
After World War II, the company produced nylon stockings. But soon it went broke.  Willy-nilly this was to have a marked influence on Dutch pension fund laws: as the company's pension fund had invested an important part of its money in the company itself, it could subsequently not meet its obligations to the pensioners. As a direct consequence of this, a new Dutch law was created: the "Pensioen- en Spaarfondsenwet", which stipulates that pension funds may only invest 5% of their assets in their own company, the exception being that more is allowed if the pension fund has an ample reserve surplus cover. (Source: J. de Jonge, Doorn, NL).
Jack Beeren, one of the Sons mentioned on the certificate, and who signed the certificate as member of the board of directors, emigrated in 1950 to the USA, where he founded a textile company in South Carolina, called "Klernits". He died in 2000 at the age of 95. "Klernits" is now the company that makes Polo Shirts for Ralph Laueren. (Source: David Dunn, San Francisco, USA, descendant of Jack Beeren)


Textile (general) : United Kingdom
The Felted Fabric Depot Ltd.
share certificate for 5 shares of 5 Pounds each, 1874; first issue; in the name of Meijer Weiner; 3 original signatures of secretary and 2 directors; white embossed seal; size: 23,5 by 19 cm.; price: 50 Euro
Felted fabric is verrijkt textiel, zoals fluweel en corduroy.

Thread / Garens: The Netherlands

J.A. Carp's Garenfabrieken N.V.
te Helmond; Opgericht op 20-10-1917; Zeer zeldzame SPECIMEN uit de archieven van drukkerij De Bussy, A'dam; afm. ca. 24 x 33 cm, met couponblad; conditie: bijna drukfris, maar wel een lichte horizontale vouw.
---------- Bewijs van aandeel van 10 aandelen van f 100 aan toonder, groene rand, Helmond, 1959, SOLD.
---------- Bewijs van 100 aandelen, elk groot f 100, aan toonder, rode rand, Helmond, 1959; SOLD
Het bedrijf werd in 1860 gestart door Jacob Arnoud Carp (1809-1895). Later kwam zijn zoon Carel Fredrik Carp ook in het bedrijf en in 1905 ook kleinzoon Dr. Arnoud Carp. In 1917 werd het bedrijf een N.V. In 1938 ging het bedrijf op in de Schotse fa. J. & P. Coats te Glasgow. In 1969 werd de fabriek gesloten en bleef er slechts een kleine handelsfirma J.A.Carp's Garen B.V. over. Lees meer details van de bedrijfsgeschiedenis.


Wool: Belgium
Filatures de Dolhain, anciens etablissements Henri Cabay S.A., 1919/20,
---------- action de 500Fr au porteur, bleue, condition: F, price 7 Euro.
----------  part de fondateur, brun, price: 12 Euro.
Wool washing and wool  spinning mill and Producer of billiard cloth in the Belgian province of Limbourg.
Wool: The Netherlands
Koninklijke D. S van Schuppen, N.V.
Gev. te Veenendaal (U); Veendendaal's laatste grote textielfabriek;
De vennotschap werd opgericht op 13 maart 1907 als voortzetting van een vennootschap onder firma waarvan de voorgangers reeds in 1799 in het wolbedrijf werkzaam waren. Tot 16 augustus 1973 genaamd: Koninklijke Veenendaalsche Sajet- en Vijfschachtfabriek voorheen Weduwe D.S. van Schuppen en Zoon. Van Schuppen was bekend van de Scheepjeswol. Het gekroonde logo is dan ook een zeilschip met een S er door getekend. Op 18 december 1986 verkreeg men surseance van betaling en op 7 januari 1987 werd het bedrijf failliet verklaard, zoals blijkt uit een brief van curator A. van Hees aan de aandeelhouder van dit aandeel. Die brief kunt u kopen voor € 10. (bron o.a.: www.oudefondsen.nl, Ton Verkerk, 26-8-2010). Lees de geïllustreerde historie van Veenendaal en deze fabriek van "Scheepjeswol" !
Bewijs van een gewoon aandeel aan toonder, groot f 100; Veenendaal 1 nov. 1973; aanh. couponblad met nrs 9-18; paarse sierrand, Druk: Spin / van Mantgem b.v.; afm. ca. 21 x 33 cm.; conditie: UNC = drukfris (donkere linker deel op de foto is de doorschijn van het restant couponblad); prijs € 25.
Bewijs van 10 gewone aandelen elk groot f 10; Veenendaal, 1 nov.1973; groene sierrand; drukkerij Spin/ van Mantgem; conditie: UNC = drukfris, ongevouwen, met aanhangend restant couponblad, afm. ca. 21x33 cm., prijs € 35.

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - textile


.
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl