HUGO VAN DER MOLEN'S

Scripophily site
Shares / Bonds with serial number 13
Aandelen / Obligaties met serienummer 13
(update: 10-1-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 9 Euro

You are here: home - scripophily - search by illustration - number 13

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

The Netherlands
Algemeene Handelscompagnie
gev. te Groningen, opgericht in 1919; Bewijs van aandeel groot f 1000, serie A, no. 13, t.n.v. dhr. C. Meijer te Groningen; Groningen 15-9-1919; afm. 26 bij 35 cm; bruin-groenen sierrand; aanh. volledig couponblad, 2 maal gevouwen, geen gebreken, mij zijn slechts 2 exemplaren bekend; prijs 250 Euro

Bouw- en Exploitatiemaatschappij "Nicalbad V", NV
gev. te Amsterdam; opgericht 1930 met Maatsch. Kapitaal f 10.000; Bewijs van aandeel f 500 (blankette met no. 13), 1930, druk: H.J. Moersen, A'dam; UNC à EF; 35 Eur

Inlaagpolder onder Haarlemmerliede, obligatie uit 1880  

Den Inlaag-Polder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 1880

4% obligatie f 1000, no. 15  in leening f 19.000 (dus oplage slechts 19 stuks !),

vastgesteld in de vergadering van stemgerechtigde Ingelanden van den 14den October 1880 en goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 October 1880 No. 13. Af te lossen in 15 jaren bij jaarlijkse uitloting. Halfjaarlijkse rentetermijnen.

De aanhangende coupons zijn geknipt t/m mei 1887. Afm. ca. 16,8 x 24,2 cm. Gepreegd blank belastingzegel, fraaie sierrand in muzieknotenschrift.

----- no. 3, conditie EF, ongevouwen, stempel BETAALD, prijs € 125.

----- no. 2, conditie VF: bovenrand iets gekreukeld, ongevouwen, stempel BETAALD, prijs € 95.

----- no. 13, conditie VF: 1 middenvouw, 2 speldenprikken en 3 kleine ontwaardingsgaatjes in de handtekeningen, prijs € 85

----- no. 14, conditie VF, lichte vouwen, ontwaardingsgaatjes door het gepreegd belastongzegel en door elke handtekening, iets bruin in linker boven- en onderhoek, prijs € 75

Inlaagpolder
Politieverordening uit 2011, 11 blzn, in drukfrisse staat, prijs € 15
Zie het kaft, blz. 1 en de slotbepalingen.


Koffie- en Theehandel voorheen O. de Wiljes, N.V.
gev. te Winschoten, opgericht op 14-1-1919;
----- Bewijs van aandeel groot f 1000 t.n.v. Wed. J.P. Riedel; druk: E. Vewer & Co., Stoomdrukkerij te Winschoten. Afm.ca. 23 x 36 cm, blauw-grijze sierrand; getekend door directeur C. Rozenbeek en.... en door commissaris ... Riedel; aanhangend couponblad waarvan de 1e tien geknipt; 3 x overgeschreven op een andere eigenaar: in 1937 t.n.v. N.V Koffiebranderij en Goederenhandel v.h. Fa. F.J. Tempel te Stadskanaal; in 1943 t.n.v. dhr. J. Wesseling te Stadskanaal; in 1957 t.n.v. mevr. E.H. Rietema-van Ham, tandarts te Stadskanaal, involge verkoop door de curatoren in het faillissement van dhr. Wesseling voornoemd, enig aandeelhouder van opgemelde N.V., daartoe gemachtigd door de Heer Rechter Commissaris.Van deze stukken zijn hooguit 191 stuks uitgegeven omdat no. 192 al een reservestuk is (zie hier onder). Prijs € 25/st.
----- bewijs van aandeel no. 13: prijs € 25.
----- idem , maar dan niet gelopen reservestukken, no's 192-194, prijs € 15/st.
Lees de geschiedenis , die begint in 1428 !


aandeel in de Maatschappij tot Exploitatie van Baggermachines en Veenderijlanden, gev. te Oranjewoud, gemeente Schoterland  

Maatschappij tot exploitate van Baggermachines en Veenderijlanden, N.V.,Gev. te Oranjewoud, gemeente Schoterland (Fr); opgericht 30-9-1924;

 

Aandeel groot f 500 t.n.v. commissaris M. van Breemen, ondertekend door directeur W.W. de Boer; naar ik aanneem in 1924; Maatsch. Kap. f 50.000; # = slechts 100 stuks uitgegeven. afm. ca. 22 x 34 cm, zwarte sierrand, conditie EF: ongevouwen en heel gaaf; aandeel no. 13: prijs €35.


Gevel van Hotel Mercurius, Prins Hendrikkade 20 Amsterdam
Gevel van het gebouw "Mercurius", nu Rijksmonument, aan de Prins Hendrikkade no. 20. De zinken beelden in het fronton zijn gemaakt door F.L. de Fernelmont. Handelsgod Mercurius wordt geflankeerd door figuren die Amstel en IJ symboliseren. Klik voor een vergroting

hotel Mercurius, Prins Hendrikkade no. 20, Amsterdam in 1896klik voor vergroting

 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "MERCURIUS"
gev. te Amsterdam, opgericht door Heinrich Martens, op 19-3-1896.

Aandeel groot f 1000, met los couponblad, afm. ca. 20 x 17,5 cm., Aan de onderkant is een oud couponblad netjes afgeknipt. Met gepreegd blanco belastingstempel; bruine sierrand;
Typ.: J.L.E.I.Kleynenberg, Rokin 30, A'dam;

Op de achterzijde is gedrukt (?) aangegeven dat op 21 -1-1930 het aandeel is ingeschreven ten name van de N.V. Nederlandsche Hotel Maatschappij te Amsterdam, ondertekend door Heinrich's kleinzoon H.Ch.C.L.Martens (directeur van Mercurius). Zie hierna voor aandelen van die Nederl. Hotel Mij.

Prijs: € 25
(speciaal-verzamelaar krijgt no. 13)

Het onroerend goed betrof het gebouw Mercurius, aan de Prins Hendrikkade no. 20, in 1883 ontworpen door Yme Gerardus Bijvoets. Hij ontwierp een vier meter brede passage met twintig winkels, een hotel, café en bovenwoningen. Het Hotel du Passage ging vanaf 1895 aan de Amstel verder als hotel De l'Europe. Het gebouw werd verbouwd tot kantoorgebouw Mercurius. In 1895 ook kreeg de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "MERCURIUS" haar Koninklijke Bewilliging, zodat die op 19-3-1896 kon worden opgericht.

Heel veel later, in 1992,werd het gebouw in gebruik genomen als spiritueel centrum Oibibio van Ronald-Jan Heijn. Dat ging zeven jaar later failliet. Sinds 2001 zijn er allerlei verschillende bedrijven gevestigd, en sinds 2009 zit op de begane grond een supermarkt van Albert Heijn. De gevel toont nog steeds de naam MERCURIUS en heeft mooi beeldhouwwerk, gemaakt door F.L. de Fernelmont: handelsgod Mercurius wordt geflankeerd door figuren die Amstel en IJ symboliseren.

Bronnen:
- dhr. Heideman, persoonlijke communicatie, juni 2014.
- div. hier aanklikbaar gemaakte bronnen.

 


Mac Gregor-Comarain-Holland N.V.
Gev. te Amsterdam op 28 april 1951; Bewijs van gewoon aandeel groot f 100, no. 13, t.n.v. Mac Gregor-Comarain S.A.-Parijs, in een Maatsch. Kap. van f 30.000, verdeeld in 300 aandelen van f 100, geheel geplaatst en volgestort. Overgeschreven op 24-11-1952 t.n.v. B.M. Vlielander Hein (? ) te 's Gravenhage; druk: Roepers' drukkerij, Den Haag, afm. A4, bruine sierrand op geel veld; Conditie F: ongevouwen, maar beschadigingen in onder-rand en linker onderhoek, div. lichte kreukels en verkleuringen. Prijs € 25.
Het bedrijf was actief in de metaal-industrie, o.a. ten behoeve van de scheepsbouw.

NOVA, Noord-Oost-Veluwshe-Autobusonderneming, NV, gev. te Epe,
opger. 15-10-1940, # = slechts ca. 43 ?, bewijs van aandeel f 1000, 1940, (aandeel No 13 ziet er net zo uit als het afgebeelde aandeel, maar staat t.n.v. Cornelis Brummelkamp); orig. handtek. van 3 directieleden, o.a. J. Brummelkamp, zwarte sierrand en letters op fel groen veld, in 1941 overgeschr tnv NV A.T.O. te Utrecht en op 4-11-1957 tnv. NV Veluwsche Autodienst te Ermelo, sommige 1 dag later weer tnv de NV Autobusdienstonderneming Salland te Deventer, Er zijn aandelen beschikbaar ten name van respectievelijk Joost Brummelkamp te Vaassen, Cornelis Brummelkamp te Vaassen en Gerrit van Dijk te Epe; conditie UNC / EF, vrijwel drukfris, prijs € 45.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by illustration - number 13

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl