HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

 Dutch trains & tramways / Nederlandse treinen & trams
(update: August 6th 2020)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.
Paypal accepted
postage and packing: Netherlands 5-7 Euro; Abroad: 7 Euro
You are here: home - scripophily - Dutch trains and tramways

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Eerste Nederlandsche Electrische Tram Maatschappij, Haarlem,
- aandeel f 1000 uit maatsch. lapitaal van 1 miljoen, dus # < 1000, temeer daar er ook onderaandelen waren. blauwe sierrand en letters op beige, Haarlem 12-7-1898, orig. handt., met couponblad, druk: Mouton & Co, Den Haag, 95 Euro.
- onderaandelen f 500, type A en type B (zien er gelijk uit, afgezien vann de letter), bruin op beige, kapitaal 1 miljoen, , UNC, blankettes, druk: Mouton & Co, Den Haag,
----- type A: f 275 = 125 Euro;
----- type B: f 275 = 125 Euro.
- obligatie van f 1000 in lening groot f 700.000, dus # = 700., Haarlem, 1-1-1899, zwarte sierrand op groen patroon, wit in relief gedrukt bel.stempel, druk: Joh. Enschede, Haarlem, 90 Euro.
- obligatie van f 1000 in lening groot f 300.000, Haarlem, 1902, zwarte sierrand op groen patroon, wit in relief gedrukt bel.stempel, druk: Joh. Enschede, Haarlem, conditie VF-: veel beschadigingen in rechter rand (na inlijsten haast onzichtbaar) en ontwaarding der handtekeningen met div. ster-gaten, prijs € 25

Electrische Spoorweg Maatschappij (NV), gev. te Amsterdam
opgericht 22-12-1902, druk: C.A. Spin en Zoon, A'dam, afm. ca. 22 x 23 cm., fraaie zwarte sierrand;
---------- Bewijs van aandeel f 250 aan toonder in een Maatsch. kapitaal van f 3 miljoen; A'dam 1904, met vol. couponblad waarvan 2 coupons geknipt; volgens een stempel op de achterkant in 1925 overgeschreven t.n.v. de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Haarlem, conditie bijna UNC (drukfris), prijs 75 €.
---------- Bewijs van aandeel, f 250 aan toonder in een Maatsch. kapitaal van 3,75 miljoen gulden, dus na een uitbreiding met een 2e uitgifte ad 750.000 gulden; A'dam 1913, met volledig en vast couponblad, per sept. 2004 bij mijn weten nog nooit geveild; conditie UNC (drukfris), prijs 250 Euro.
De zetel en de naam veranderden in 1943 in "Electrische Spoorweg Maatschappij N.V." te Haarlem. In 1946 veranderde de naam nogmaals in "Noord-Zuid Hollandsche Vervoer Maatschappij N.V.". De aktiviteiten concentreerden zich rond Haarlem (overname van de "Eerste Nederlandsche Electrische Tram Maatschappij) en verde exploiteerde men een lijn Haarlem-Amsterdam, een stadslijn in Amsterdam, een paar lijnen ten noorden van Amsterdam en rond Den Haag en Leiden. Op 9 november 1961 is het bedrijf opgeheven. (bron: CollectWeb, nov. 2001).

Geldersch Overijsselse Stoomtram-Maatschappij, gev. te Lochem (G), opgericht 7-7-1884;
3 orig. handt.; zwarte sierrand, ingedrukt blanco belastingzegel, Lochem 15-7-1885; Bewijs van aandeel, f 250:
-----  afgegeven aan......blanco....;  kleine roestsporen, ongevouwen, los couponblad + bewijs van rechtsherstel; 45 Euro = f 99.
----- zonder roestsporen, zonder coupons, geen bew. rechtsherstel; 45 Euro.
----- op naam van mevr. G. Postma te Deventer, met coupons, roestig, 45 Euro.

Geldersch-Westfaalsche Stoomtram Maatschappij
gev. te Lichtenvoorde; Aandeel groot f 100, no 1044, 1e serie, Lichtenvoorde 1907; ca. 26 bij 16 cm. + voll. aanhangend couponblad; zwarte sierrand op licht paars patroon met wapen (4 leeuwen); 3 originele handtekeningen, 2 blauwe belastingstempels; EF à UNC, ongevouwen en nieuw, prijs 125 Euro.
Aanleg en exploitatie van de stoomtramweg van Lichtenvoorde naar Zeddam en van Lichtenvoorde naar Bocholt.


Gooische Stoomtram, Watergraafsmeer (N.H.), opgericht in 1881.
------- Oprichtersaandeel, met couponblad en bewijs van rechtsherstel, zwarte sierrand op beige, wit ingedrukt belastingzegel, afgebeeld op de Financieel Dagblad kalender 2000, Typografie: C.A. Spin & Zoon, # = 300,
--- conditie VF/EF, 1 verticale, bruine vouw, verder onberispelijk: 125 Euro
--- conditie F: 50 Euro.

------- aandeel f 1000 uit 1881; zwarte sierrand op groene tekening op beige veld.
Van dit type zijn van de series met de letters A t/m E elk 100 aandelen uitgegeven;
------- serieA, F/VF, met coupons, gatenontwaarding,115 Euro
------- serie B, VF en vrij goed, dwz geen kleine scheurtjes, noch plakselresten:  125 Euro
------- serie B, VF en in redelijke conditie (beter dan F), 60 Euro
------- serie C, VF maar heel mooi, 158 Euro; VF en zonder scheurtjes: 68 Euro; VF en met klein scheurtje bovenin middenvouw: 43 Euro.
------- serie E, conditie F: 34 Euro

------- aandeel f 1000 uit 1906 t/ m 1908, zwarte jugendstil rand, groen veld, zwarte letters, wit diepdruk bel. stempel, Typogr.: M. Lindebaum & Co., Amsterdam
Van dit type zijn van de series met de letters F t/m I elk 100 aandelen uitgegeven;
------- serie F, 1906, gatenontwaarding en blauw belastingstempel, van 8 juni 1941, couponbladen aangeniet, ongevouwen, VF/EF:  50 Euro.
------- serie G, 1906, blauw belastingstempel, met losse coupons, VF-, roestvlekjes, sterke vouwen, 57 Euro
------- serie H, 1908, EF, maar als UNC, met los couponbladrestant, 57 Euro
------- serie I, 1908, 75 Euro.

literatuur:
----- De Gooische Stoomtram (moordenaar), VVOF Mededelingenblad, dec. 1980, p. 10-15, 2 afb, 1 tabel, door J. Kruizinga.
----- Gooische Stoomtram, Historische Kring Diemen, jaargang 8, nummer 1-1998, p. 1-32, met 8 artikelen van div. auteurs, met 61 afb.


Gooische Tramweg Maatschappij te Amsterdam, opger. 17-12-1880, 5% obligatie aan toonder f 1000, 10-4-1931, # hooguit 1000, , blauwe sierrand op lichtblauw veld, oranje bel. zegel, zwarte letters, druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, facs. handt. van directeur Augustijn, UNC, onontwaard, geen coupons, 60 Euro.

Groningsch-Drentsche Spoorweg-Maatschappij (Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens) N.V.
gevestigd te Zwolle,
---------- aandeel groot f 250, 1916, kapitaal f 800.000, groen, fraaie Jugendstilrand in zwart en groen, gedrukt oranje firma stempel en dito belastingstempel, met prachtig en volledig couponblad met 13 oranje spoorwegstempels, see picture, druk: Erven J.J. Tijl, Zwolle, VF+, 2 x gevouwen, 2 minieme nietjesgaatjes in bovenrand, prijs € 95.
---------- bewijs van 4 aandelen van f 250 = f 1000, 1921, kapitaal f 1.600.000, Jugendstilrand in zwart en oker, met prachtig en volledig couponblad met 13 oranje spoorwgstempels, druk: Erven J.J. Tijl, Zwolle, UNC, niet te koop / not for sale.

Guyna Goud Placer Maatschappij, gev. te 's Gravenhage:
(English: Gold mining and related activities in Dutch Guyana = Suriname)
Typ: Belinfante-Schinkel; opgericht op 21-5-1898; Doel was het exploiteren van de goudconcessie vroeger op naam staande van de Mineraal-Maatschappij Suriname en het doen van zaken op mijnbouwkundig gebied in Suriname, zo ook het daar te lande in cultuur brengen van gronden, aanleggen en exploiteren van telephoon- en tramlijnen, her exploiteren van stoombootdiensten en laboratoria en verder het verrichten van alles wat met een en ander in verband staat.
Maatsch. Kap. in 1906 vergroot naar f 3.100.000 waarvan 1 mln. in gewone aandelen, in coupures van f 100 tot f 500; Het faillissement werd 2-9-1926 uitgesproken. Originele handtekening van directeur M.C. Verloop;
----------Bewijs van gewoon aandeel f 250; VVOF cat. no. 167 b , groene fraaie sierrand, zwarte, groene en rode letters, 's Gravenhage, aug. 1906;   aan de binenkant een stempel "D.J. Spaans, Kastanjelaan 1, Purmerend", 95 Euro.
---------- Bewijs van preferent aandeel f 1000, VVOF cat. no. NLH 0167 d; 's Gravenhage 1906,  fraaie bruine sierrand, zwarte, rode en gele teksten; VF-, maar geen wezenlijke beschadegingen. Div. bruine vouwen en vlekjes, gepreegd bel. stempel;  75 Euro.


Kediri-Stoomtrammaatschappij, aandeel uit 1895  

Kediri Stoomtrammaatschappij

Gev. te Amsterdam,

Aandeel groot f 1000, A'dam 1895;

Ik vraag deze aandelen te koop. Mail me uw aanbod !


Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen, gev. te 's Gravenhage, opger. 27-11-1891,
----- bewijs van aandeel aan toonder, 1891, groot f 500, met een groot stempel van 25-11-1911 "teruggebracht tot f 150" en met stempel "15-6-1925 overgeschreven tnv de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij", prachtige zwarte sierrand op geel patroon, typ.: de Brakke Grond, Amsterdam.VF/EF, kleine gebreken in linkerrand, ongevouwen, 125 Euro.
----- 4,5% obligatie, f 1000, aan toonder, 1901, in leening f 1 miljoen, # = 1000, groene sierrand op geel patroon, Typ. en Lit. J.H. de Bussy, Amsterdam,
- VF, kleine gebreken, 45 Euro.
- VF, maar oude tape in linker bovenrand, 25 Euro.
----- bewijs van aandeel aan toonder, serie A, f 500, d.d. 9-12-1911, prachtige zwarte sierrand op groen veld, oranje belastingstempel, paars stempel "Haarlem, 15-6-1925 overgeschreven tnv Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Mij", origin. handt. directeur + comm., druk: J.H. de Bussy, Amsterdam, 30 Euro.
----- idem, zonder overschrijvingsstempel uit 1925, VF-: scheurtje geplakt, 45 Euro.


Modjokerto Stoomtram Maatschapij, 's Gravenhage,  4% Cum. Preferent aandeel, 1906, EF, prijs f 25 Euro = f 55


Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij, Utrecht
------ Utrecht, 1900, aandeel f 1000 in kapitaal f 500.000, # = 500, sierrand in bruin en zwart op geel, stempel uit 1937 voor afstempeling tot f 500, typografie: J. van Boekhoven, Utrecht, met couponblad, EF: f 250 = 113 Euro; VF +: f 175 = 80 Euro; VF-: f 125 = 57 Euro.
-----  Utrecht, 1907, 4% geldleening 1907-1972, f 1.000.000, # = 1000, zwarte sierrand, los couponblad, Boek- en Kunstdrukkerij v/h Roelofzen-Hüsner en van Santen, Amsterdam, f 110 = 50 Euro.
----- Utrecht, 1917, 5% obligatie f 1000, leening f 632.000, waarvan 600 obligaties van f 1000, blauwe sierrand en letters, 2 bel. stempels, orig. handt. Bestuurder en Raad van Toezicht, typografie: J. van Boekhoven, Utrecht, f 110 = 50 Euro
----- Utrecht, 1917, 5% obligatie f 200, leening f 632.000, waarvan slechts 160 obligaties van f 200, genummerd 1 t/m 32 a t/m e., VF met div. kleine randgebreken, f 110 = 50 Euro.
------- 1927, winstbewijs, zwarte dunne sierrand, NL leeuw in watermerk, 2 blauwe belastingstempels, f 75 = 34 Euro.
-----, Zeist, 1937, Bewijs van aandel f 500, # = 1000, blauwe sierrand op geel, klein gevleugeld wiel in onderdruk, typografie: J. van Boekhoven, Utrecht, UNC met volledig los couponblad, f 135 = 60 Euro.
-----, Zeist, 1937, Amortisatiebewijs voor f 500, blauwe sierrand op geel veld, ontwaarding door blauwe streep, 2 belastingstempels, typografie: J. van Boekhoven, Utrecht, UNC, met los couponblad en bewijs rechtsherstel, f 120 = 55 Euro.

Nederlandsche Spoorwegen
obligaties met Vignet van een Elok 1200 met passagierswagens. See picture.
Alle met restant couponblad, soms aangeniet.

NS Elok 1200 op obligatie 1955

----- 3,5% obligatie f 1000, in bruine druk, Utrecht 1955, met facsimile handtekening van toenmalig directeur Ir. F.Q den Hollander, conditie VF à EF: ontwaarding met grote gaten door de facsimile handtekeningen, prijs € 25
----- 4 3/4 % obligatie, f 1000,- , in blauwe druk, Utrecht, 1957, met facsimile handtekening van toenmalig directeur Ir. F.Q den Hollander, conditie VF, lichte verticale vouw, prijs: € 25.


Noordbrabantsche Stoomtramweg-Maatschappij
gev. te Tilburg; opgericht in 1880; Maatsch. Kap. f 500.000; Aandeel f 1000 aan toonder, no. 411; Tilburg 1881; 2 originele handtekeningen van comm. en dir.; ca. 24 bij 17 cm., zwarte sierrand op rose patroon; los couponblad; in 1889 afgestempeld tot f 600; ongevouwen; 1 klein roestplekje; prijs 125 Euro.


Nederlandsche Tramweg Maatschappij, aandeel uit 1880

Nederlandsche Tramwegmaatschappij, afwisselend te Utrecht en Heerenveen,
----- 1880, Utrecht, bewijs van aandeel f 250 (blankette) in maatsch. kapitaal van f 300.000, rood, geel, groenen sierrand, in de onderdruk een 12 bij 5 cm. afbeelding van een door 1 paard getrokken tram, volledig couponblad, UNC, see picture, 100 Euro.
----- 1880, Utrecht, bewijs van aandeel f 1000 (blankette), in maatsch. kapitaal van f 300.000, rood/beige/blauwe sierrand,12 bij 5 cm. afbeelding van een door 1 paard getrokken tram, volledig couponblad, UNC, see picture, slechts 1 ex. beschikbaar: € 500.
----- 1881, Utrecht, bewijs van aandeel f 250 (blankette) in maatsch. kapitaal van f 1.500.000, rood/geel/groene sierrand, afbeelding van een door 1 paard getrokken tram, volledig couponblad, UNC, see picture, 68 Euro.
----- 1881, Utrecht, bewijs van aandeel f 250 (no. 952c, wel gelopen) in maatsch. kapitaal van f 1.500.000, rood/geel/groene sierrand, afbeelding van een door 1 paard getrokken tram, los couponblad, VF, maar 2 cm scheur midden boven, ontwaarding door 2 kolommen gaatjes,  see picture, 250 Euro.
----- 1881, Utrecht, bewijs van aandeel f 1000 (no. 820, wel gelopen) in maatsch. kapitaal van f 1.500.000, rood/beuge/blauwe sierrand, afbeelding van een door 1 paard getrokken tram, los couponblad, conditie VF-: met 2 cm scheur midden boven en onderen klein gat op de vouwen in het midden, ontwaarding door 2 kolommen gaatjes,  see picture, 150 Euro.

----- 3,5% obligatie f 1000 in leening f 2 miljoen, Utrecht 1896, zwarte sierrand op wit, orig. handt. dir. en 2 comm., aanhangend couponblad, stempel "betaald" en blauw belastingstempel, druk: Holdert & Co., Amsterdam, VF, met kleine randbeschadigingen. Zie afbeelding.
------------------- ontwaarding met 2 - 6 kleine kruisjes door handtekeningen, 50 Euro.
------------------- ontwaarding door 2 veticale rijen grote of kleine gaten, 35 Euro.

----- 4% obligatie f 1000 in leening f 1 miljoen, Utrecht 1900, zwarte sierrand op groen patroon, druk: Holdert & Co., Amsterdam, met los of aanhangend couponblad, see picture,
--------------- alleen beperkte gatenontwaarding door handtekeningen: 50 Euro.
--------------- ca. 15 gaten links en rechts, dus in 2 kolommen, maar zonder de teksten te raken: 35 Euro

----- 3,5% Obligatie f 500 in een lening van f 1.876.500, Heerenveen, 1907, groene sierrand, EF: 60 Euro
----- idem, met grote rode opgedrukte tekst van de vereeniging ter behartiging van klagers van houders ..... etc , VF, 15 Euro.

----- Winstaandeel, 1912, originele handtekening van directeur C. Hamelink, blouwe sierrand, oranje gedrukt belastingstempel,
----------------------------- EF, ontwaarding met 2 wyber-vormige gaten, VF, 10 Euro
----------------------------- UNC, ongevouwen, 23 Euro

----- Bewijs van Vijf Winstaandelen, 1912, originele handtekening van directeur C. Hamelink, blouwe sierrand, oranje gedrukt belastingstempel, rood rechthoekig stempel "ongeldig", bewijs voor rechtsherstel aangeniet, 16 Euro


----- Bewijs van Zes Winstaandelen, september 1912, met aangehechte couponresten, donkerrode sierrand, oranje gedrukt belastingzegel, originele handtekening van directeur C. Hamelink,
----------------------------- EF, volledig couponblad, geen gatenontwaarding, stempeltje "ongeldig", 16 Euro
----------------------------- VF, gatenontwaarding, aanhangende coupons, f 22 = 10 Euro

------- Bewijs van Een Onderaandeel van Twaalf Gulden Vijftig Cents, 1907, blouwe sierrand, facsimile handtekening van directeur Hamelink, Naast de aandeelnummers staat in rood 1 van de letters A t/m H.
----------------------------- rood stempel "ongeldig", rond blouw belastingstempel Noord Holland, recht blouw stempel "winstbewijs afgegeven", met couponblad.  Diverse letters: 15 Euro.
----------------------------- UNC, geen stempels, 15 Euro
----------------------------- UNC, geen stempel, set van 8 verschillende letters A t/m H van 1 nummer, 75 Euro.

----- Bewijs van Acht Onderaandelen, 1907, bruine sierrand, rode en zwarte letters, facsimile handtekening van directeur Hamelink, zwarte en rode letters, rood stempel "ongeldig", rond blouw belastingstempel Noord Holland, recht groen stempel "winstbewijs afgegeven", met couponblad, VF, 15 Euro.

----- Bewijs van aandeel groot f 100, 18-3-1907, rode sierrand, zwarte en rode letters, blanco ge drukt belastingstempel Noord Holland,
--------------------------- EF, ongevouwen, met vast couponblad, recht blauw stempel "winstbewijs afgegeven" + rood stempel "ongeldig", 1 coupon geknipt. 15 Euro
--------------------------- UNC, ongevouwen, niet ontwaard, volledig couponblad, 15 Euro.

----- Bewijs van Tien Aandelen, elk groot f 100 of te zamen Duizend Gulden, 1907, paarse sierrand, zwarte en rode letters, blanco gedrukt belastingstempel Noord Holland,
--------------------------- EF/UNC, ongevouwen, met nog vast couponblad, 43 Euro.
--------------------------- EF, los couponblad, blaauw stempel " winstaandeel afgegeven", 15 Euro.

----- Bewijs van aandeel f 1000, Heerenveen, 1943, t.n.v. de Staat der Nederlanden, gatenontwaarding, volledig los couponblad, groot formaat, bruin-rode sierrand op gele ondergrond, met in de onderdruk NTM logo, oranje belastingstempel, EF++, # = slechts 300, 65 Euro.Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij (Dutch Indies Railroad Company).
aandeel van f 1000, 's Gravenhage / share of DGL 1000, The Hague.
Zie afbeelding van een enorme locomotief met tenderwagen./ see picture of large loc with tender wagon
Zie tekst over deze maatschappij / see text about this company
We have 4 types available in some quantity, all in condition VF or a little better, mostly with one fold which is more or less visible.

--- 1920, without imprinted orange tax seal, with coupons and attached by a staple is a declaration of "Besluit Herstel rechtsverkeer", price: € 50.

---- 1920, with imprinted orange tax seal, with coupons and attached by a staple is a declaration of "Besluit Herstel rechtsverkeer", price: € 50

---- 1922 without imprinted orange tax seal, with coupons and attached by a staple is a declaration of "Besluit Herstel rechtsverkeer", price € 50 for the best condition, € 25 for one with a more pronounced mid fold and several tiny staple holes.

---- 20-7-1953; Typed in red characters on top of the share: "Dit aandeel strekt ter vervanging van het gelijk genummerde oorspronkelijke aandeel, 's Gravenhage, 20 Juli 1953, N.V. Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij", "duplicate" stamps on share and coupons, attached by staple is the declaration of Besluit Herstel Rechtsverkeer., orange tax seal imprinted. The typed date 9-maart 1920 (not printed as on the other shares !) has been cancelled and replaced underneath by 20 Juli 1953, price € 50.


Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Maatschappij
opgericht in Rotterdam in 1869, maar kantoor houdend te Gennep (L); gewijzigde statuten goedgekeurd in 1875; Aandeel aan toonder f 250, uit 1875, no 2716, zwarte sierrand op groen; ca. 28 bij 20 cm. + voll. couponblad; wit gepreegd bel. stempel en gepreegd stempel met locomotief-afbeelding; prijs 75 Euro.
Literatuur: VVOF Mededelingenblad maart 1982, p. 12-14

Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij, te Amsterdam, opgericht 30-4-1888
----- bewijs van oprichtersaandeel aan toonder, rechtgevend op 1/100e v/d overwinst, # = 100, Amsterdam 1-7-1888, zwarte sierrand van muzieknotenschrift op groen patroon, blauw bel. stempel Noor Holland, EF, 125 Euro = f 275
----- bewijs van aandeel aan toonder f 1000, 1e serie, Amsterdam, 1-7-1888, zwarte sierrand van muzieknotenschrift op groen patroon, wit belastingstempel, met aangeniet couponblad, orig. handt. van directeur L.J. Schüller en comm. T.Sanders, 125 Euro = f 275


Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij, Amsterdam
--------1909, 4,5% obligatie f 1000, zwarte sierrand, met coupons, VF, 34 Euro; EF, 43 Euro

-------- 1909, aandeel f 500, groen, met zwarte sierrand van muzieknotenschrift,
--------------------- , blankette, UNC, 12 Euro.
--------------------- , semi-blankette, ondertekend door K.Kanebeek en J. van Doorn, datum "09" geschreven ipv gedrukt (not for sale)
--------------------- , gedrukte "09" in 1909 en stempel uit 1925 "overgeschreven tnv maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Haarlem 15 juni 1925, EF, 34 Euro

-------- 1909, bewijs van 10 aandelen van f 500 = f 5000, grijs, zwarte sierrand van muzieknotenschrift, met couponblad, stempel "15-6-1925 overgeschreven tnv Hollandsche Ijzeren Spoorweg maatschappij, EF, 79 Euro.Oost-Java Stoomtram-maatschappij, gev. te 's Gravenhage, opgericht 7-6-1888;
----- bevoorrecht aandeel, 24-12-1949 (datum van homologatie van het Surceance accooord), origin. handt. van directeur G.P.J. Casper en 2 commissarissen, blauwe sierrand op grijs patroon; groot grijs rond bedrijfslogo, volledig couponblad, oranje belastingstempel, druk: Joh. Enschede en Zn- Haarlem, VF, maar randen wat verkreukeld en iets vies; 23 Euro.
----- gewoon aandeel, verder gelijk, maar geen oranje bel. stempel; groene sierrand, EF, met bew. v. rechtsherst., 15 Euro.

Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (NV),
Rotterdam, opgericht 12-11-1878. Expoiteerde paardentramlijnen, in 1898 werd er met de stoomtramdiensten begonnen op de zuidhollandse en zeeuwse eilanden.
--------- 1879, aandeel f 1000 in kapitaal van f 500.000, dus # = < 500, omdat er ook aandelen van f 250 bestaan. Zwarte muzieknotenschrift sierrand op groen, stempel van 15-12-1967 "op naam gesteld van de NV Nederlandse Spoorwegen te Utrecht", VF met sterke gebruikssporen, 45 Euro.
--------- 1880, aandeel f 1000 aan toonder, in kapitaal f 1 miljoen, roze, 2e serie, groot f 500.000, dus # = 500, zwarte muzieknotenschrift rand, blauw stempel "15-12-'67 op naam van: NV Nederl. Spoorwegen", wit belastingstempel, per dec. 2001 bij mijn weten nog nooit geveild, enige bij mij beschikbare exemplaar, 500 Euro.
--------- 1900, 3,5% obligatie f 1000 in leening f 2 miljoen, tot 1947, # = 2000, groene sierrand en letters, rood stempel "afstempeling tot f 600 in 1942 (surceance accoord)", Typ. Wed. S. Benedictus, Rotterdam, orig. handt. dir. en comm., conditie F, gat links boven in rand en div. scheuren, 50 Euro.
--------- 1915, 5% obligatie f 1000 in leening groot f 500.000, # = 500, originele handtekeningen van directie en commissaris, blouwe sierrand op lichtblouw veld, oranje bel. stempel, groot rood stempel uit 1942 met veel tekst; per april 2008 bij mijn weten nog nooit geveild, enige bij mij beschikbare exemplaar, prijs 250 Euro.
--------- 1960, 5% 32-j obligatielening, f 800.000, obligatie f 400, oranje gedr. bel. zegel.,
-- prijs 10 Euro; VF+ met aangeniet couponblad
-- prijs 15 Euro; EF, zonder couponblad
-- prijs 25 Euro: EF, met volledig origineel aangehecht couponblad

Lees de geschiedenis !Semarang Cheribon Stoomtram-Maatschappij
te 's Gravenhage, bewijs van aandeel aan toonder van f 1000, 1923, met volledig couponblad en verklaring van rechtsherstel. Zwarte muzieknotenrand (black music note border), prijs 34 Euro.

Serajoedal Stoomtram-Maatschappij, aandeel 1894  

Serajoedal Stoomtram-Maatschappij

's Gravenhage 1894, aandeel van f 1000, afm. ca. 21 x 33,5; met los couponblad.

druk: Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij v/h gebroeders Binger, Amsterdam

prijs 23 Euro.

Stichting Stoomtreinmaatschappij Tilburg-Turnhout, 8% obligatie, 25,- , Tilburg, 1-7-1974, EF/UNC met aanhangend couponblad, prijs 25 Euro

St. Louis-San Francisco Raiway Co.
certificate of $ 1000 ordinary shares (= 10 ordinary shares of $ 100), issued in Amsterdam in 1929 by the Amsterdamsch Administratiekantoor van Amerikaanse Waarden (Amsterdam Administration Office of American Values), print: J.H. de Bussy, Amsterdam, size: 25 by 17 cm., blue decorative border, large printed orange tax seal, price 50 Euro


Stoomtram Maatschappij "Oostelijk Groningen" te Winschoten. Bewijs van uitgestelde schuld (renteloos voorschot) groot f 250, behorende bij obligatie nr. 493a van de 4,5% Geldleening van 1913., Winschoten 1-10-1934, zwarte sierrand, oranje belastingstempel, 2 stempels m.b.t. liquidatie-uitkeringen van 1953/54 en een paars zegelwetstempel uit 1953. VF, maar op diverse plaatsen met professionele tape gerepareerd, niet te koop / not for sale.
Voor zover mij bekend exploiteerden ze een lijn van Winschoten naar Delfzijl, de Ôle  Grait genoemd, en de lijn Winschoten Pekela's, Ôle Pait genoemd. (bron Siemon Jeltsema).


Stoomtramweg-Maatschappij Bussum-Huizen, opgericht 16-2-1883, aandeel f 1000, Amsterdam, mei 1883, kapitaal f 200.000, dus # max. 200 stuks.
Aanleg en exploitatie van stoomtramwegen in het Gooiland. Typogr. C.A. Spin & Zoon, zwarte sierrand op bruin patroontje, wit gedrukt bel zegel.
--------- zonder rode opdruk (is zeer zeldzaam), per dec. 2001 bij mijn weten nog nooit geveild, enige bij mij beschikbare exemplaar,  no 36: 500 Euro.
------- met rode opdruk, "Krachtens overeenkomst dato 29 Februari 1892 wordt wordt aan de Stoomtramweg Maatschappij Bussum-Huizen door de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij jaarlijks  een huur betaald, overeenkomende met 2,5 Pct. over de uitstaande f 150.000 Aandelen (Zie Artt. 5 en 7). De Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij, De Raad van Administratie"., gatenontwaarding en terugsluitbare coupon-hechtingspunten, verder heel mooi, see picture, 75 Euro.


Stoomtramwegmaatschappij "Oldambt"   Stoomtramwegmaatschappij "Oldambt", voorloper van de Stoomtramweg-Maatschappij "Oldambt-Pekela"

Finsterwolde, December 1881, aandeel nr. 117 aan toonder groot f 1000, in 1900 afgestempeld tot f 500.

Afm. 203 mm x 254 mm, couponblad met de nrs. 18-20 resterend.
Druk: Gebroeders Hoitsema te Groningen.

Condiie VF, niet te koop / not for sale.

Door allerlei problemen, onder meer verzakking van het spoor, verliepen de eerste exploitatiejaren moeizaam en kon er gedurende langere perioden niet worden gereden. Uiteindelijk leidde dit tot de liquidatie van de maatschappij "Oldambt" en de oprichting op 5 december 1884 van de Stoomtramweg Maatschappij "Oldambt – Pekela", met een steviger financiële basis.

De maatschappij had - volgens de encyclopedie van K. ter Laan uit 1955 - de volgende lijnen:
1e Winschoten-Pekela-Stadskanaal
2e Winschoten-Beerta-Finsterwolde
3e Winschoten-Scheemda-Nw. Scheemda-Nieuwolde-Wagenborgen-Weiwerd-Delfzijl
4e Zuidbroek-Noordbroek-Nw. Scheemda-Delfzijl

Hier is een voorbeeld van een op achterzijde ingevulde Bestel- en goederenvervoerkaart.

Later werd met bussen gereden. De diensten werden uiteindelijk overgenomen door de G.A.D.O.- Groninger Autobus Dienst Onderneming.

Literatuur: J.S. Giezen: De geschiedenis van de N.V. Stoomtramwegmaatschappij "Oldambt-Pekela". Actief, Scheemda, 1982.

Zie hier voor vele afbeeldingen van de trams etc.


Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk, Nijmegen, opgericht 23-10-1893, M. kapitaal f 75.000
-------- Bewijs van aandeel f 1000, 1893 t.n.v. Henny Christiaan Mariamo (?), zeer fraaie zwarte sierrand, rode letters, originele handtekeningen, # = slechts 75 !,  I have only one piece available, EF, 250 Euro.

-------- 1-1-1894, Schuldbekentenis f 1000, no. 38, blauwe sierrand, originele handtekening, # = slechts 50 !, handgeschreven tekst: De rente op deze schuldbekentenis is ingaande 10 januari 1893 teruggebracht op vier ten honderd. I have only one piece available, EF, 250 Euro.


Stoomtram Walcheren, NV, gev. te Koudekerke, opgericht 15 Mei 1903, Bewijs van aandeel, f 100, met coupons 37 t/m 40, paarse sierrand, groot formaat, Koudekerke, 19 oktober 1948, druk: Firma G.W. Den Boer-Middelburg, originele handtekeningen, per dec.2001 bij mijn weten nog noit geveild, enige bij mij beschikbare exemplaar, EF, 500 Euro.

(NV) Tram en Bargedienst "Vereeniging", voor 1893 genaamd Stoomtram en Bargedienst "Vereeniging", gev. te Jutfaas (U), bewijs van aandeel f 300, Jutfaas, juni 1897, rode sierrand en letters op beige veld. Druk: Stefanus Mostert & Zonen-Rotterdam, wit ingedrukt belastingstempel, orig. handt. directeur L. de Ruijter en 3 commissarissen, J...Mijnlief, ....., ..Boogaerdt, 14 november 1972 overgeschreven tnv de NV Nederlandse Spoorwegen, Utrecht, lage nummers, alle onder no.104, # = ?,
VF, maar heel mooi, 75 Euro.
VF, heel aardig, 45 Euro.


Tramweg-Maatschappij Groningen-Paterswolde-Eelde,
opgericht te Groningen, 12 maart 1896 t.o.v. notaris C.W. Rengers Hora Siccama. In 1938 en 1939 zijn alle stukken overgeschreven t.n.v. de eerste Drentsche Stoomtramweg maatschappij NV.
Lees meer over de geschiedenis van deze paardetram !
Het kapitaal van f 100.000 bestond uit 400 aandelen van f 250, zwarte sierrand, see picture.
----- t.n.v. nietszeggende naam: zonder gebreken, VF, 90 Euro
----- aandeel t.n.v. Mr. N.C.A Alberda van Ekenstein, met roestafdruk van paperclip in linkerbovenkant / -rand, VF, geen verdere gebreken,  75 Euro.

Tweede Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij,
4,5% Obligatieleening, 1893, groot f 500.000, Bewijs van uitgestelde schuld (blankette), Amsterdam, 1 december 1932, zwarte sierrand op beige patroon, UNC, Prijs: 125 Euro.
Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, aandeel uit 1942  

Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, gev. te 's Gravenhage,
opgericht 30-7-1881, voor de aanleg van Stoomtramlijnen in het Westland,


( u krijgt niet de afgebeelde stukken, maar een ander nummer in gelijke conditie )
--------- Bewijs van aandeel f 100 aan toonder, october 1942, blauwe sierrand en letters op beige veld, oranje bel. stempel, conditie VF, ongevouwen, maar div. kleine randgebreken, prijs € 20.
--------- Bewijs van 10 aandelen van f 100 (blankette), zwarte sierrand plus letters op beige, 1942, UNC (ongevowen en drukkerij-fris) met soms een miniem roestspoor in de buitenrand, volledig aanhangend couponblad, prijs 10 Euro.


Links en literatuur:
De Nederlandse Mijnspoorwegen, geïllustreerd rondschrijven (4 p.) over een gelijknamig boek in voorbereiding, door Gerard de Graaf, oktober 2012.
Nederlandse Spoor- en Tramwegmaatschappijen (30 stuks), VVOF- catalogus nummers NL ST, door Peter Baas, niet opgenomen in de gedrukte VVOF-catalogus, maar beschikbaar als pdf-file.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - Dutch trains and tramways

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl