HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Noord Holland (North Holland)
(update: 5-9-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

Paypal accepted

You are here: home - scripophily - search by country - The Netherlands - Noord Holland

en Facebook of Linkedin

voor Amsterdam: klik hier / for Amsterdam: click here

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Albert Heijn nv
gev. te Zaandam; Bewijzen van X aandelen groot f 20 aan toonder; zeldzame SPECIMEN van de beroemde Koninklijke Drukkerijen Lankhout-Immig te Den Haag; afm. 18 bij 16 cm., incl. dividendblad; geel AH logo en 4 logo's in de randkleuren; conditie EF: drukfris, maar met 2 archiefgaten; prijs per aandeel 50 €.
Zaandam, 1968, met facsimile handtekening van lid van de raad van bestuur Albert Heijn.
----- Bewijs van 1 aandeel, blauw-bruin patroon
----- Bewijs van 5 aandelen, bruin patroon
----- Bewijs van 50 aandelen, groen-bruin patroon

Lees meer over de geschiedenis van Ahold op de website van de Stichting Albert Heijn Erfgoed.


Autobedrijf v/h W. Prins (NV)
gev. te Den Helder, opger. 17-5-1933, M. kapitaal f 15.000, Bewijs van aandeel f 500 aan toonder, 17-5-1933, # = slechts 30 uitgegeven !!, afm. ca. 34 x 22 cm; orig. handt. M.W.Prins (commissaris) en van de directie, Druk: de Waal Malefijt, Amsterdam-W., fraaie zwarte sierrand met tulpjes, EF, ongevouwen, met couponblad, waarvan no 1 geknipt. Prijs 250 €.


Maarse en Kroon autobusdienst onderneming, aandeel , 1922  

Autobusonderneming Maarse & Kroon,

te Aalsmeer, opgericht 3-5-1922;

Bewijs van aandeel groot honderd gulden t.n.v. N.V. Autobusonderneming Maarse en Kroon, met volledig aanhangend couponblad, afm. ca. 18,5 x 26 cm., blauwe sierrand, originele handtekeningen van o.a. J. Maarse (en ?) F. Maarse; conditie UNC = drukfris zonder gebreken.

oplage in theorie 1250 st, maar waarschijnlijk < 256 st. omdat dat nummer een blankette is. Ze namen in 1939 de busmaatschappij M. van Poelgeest over en gingen later op in het huidige Connexion.

----- gelopen stukken (kunnen andere nummers zijn dan afgebeeld), prijs € 25.
----- niet uitgegeven blankette, conditie ook UNC, prijs € 10.

 

 

 

 

 

 

 


Bottelmaatschappij "Noord-Holland", NV
gev. te Hillegom; opgericht in 1949; Maatsch. Kap. f 900.000, verdeeld in aandelen van f 1000;
Bewijs van aandeel, serieA, f 1000 t.n.v. (gedrukt) Jan Leendert Melchers; 2 originele handtekeningen van commissaris en van directeur Melchers; groene sierrand; 21 bij 30 cm.; EF à UNC: ongevouwen met aanhangende coupon, prijs 25 Euro.

Cacao- en Chocoladefabriek voorheen J Pette Hz, te Wormerveer
---------- 6% obligatie groot f 1000, Wormerveer 1914, oplage 300st; afm. ca. 19,5 x 31 cm.: fraaie sierrand in zwart en rood: Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij; met los couponblad no's 47-60; conditie VF: 1 heel lichte verticale vouw, op voor- en achterkant stempels van voormalug eigenaar Spaans, L-onderkant is niet donker zoals op de foto; prijs € 50.
---------- 6% obligatie groot f 1000, Wormerveer 1925, oplage 200 st; afm. ca. 20 x 29 cm.; paarse druk: Zaanlandsche stoomdrukkerij v/h E.N. Smit, Koog aan de Zaan; aanh. couponblad met no's 24-41; conditie VF: 1 verticale en 2 hor. vouwen; L onderkant is niet donker zoals op de foto; met stempel op voor- en achterkant van voormalig eigenaar Spaans; prijs € 50.
Literatuur en links:
----- Cacao- en Chocoladefabriek v/h Pette Hzn. (N.V.), 1903-1937, VVOF Mededelingenblad maart 2007 (fout gedrukt als 2006), p. 5-7, met 1 afb., door Jaap-Jan Ursem.
----- Pette museum: https://www.pette.nl/index.html
----- Pette museum (in English): https://www.pette.nl/english.htm


Camere der Oost-Indische Compagnie tot Hoorn, 1606
(het "1e aandel" ter wereld)

VOC-aandeel 1606
klik op de foto voor een vergroting
 

COPIE op bruin dik papier. van een "aandeel" f 600 (ingevuld met pen), Het origineel hing altijd op de Amsterdamse Effectenbeurs en schijnt voor een miljoen gulden verzekerd te zijn geweest. Het document, ooit gedrukt en uitgegeven door de Ver. van Effectenhandelaren, bestaat uit 4 pagina's A4, waarvan alleen het voor- en 1e binnenblad zijn bedrukt met tekst.

Het hier boven getoonde voorblad betreft de inschrijving in het register van de laatste fl 50 van totaal Fl. 600 in aandelen VOC. Het 1e binnenblad beschrijft (zie ook de getypte tekst) 5 dividend-uitkeringen, tussen 1611 en 1620, waarvan de eerste bestond uit zakken peper. VOC-aandelhouders werden dan ook wel "Peperzakken" genoemd. Het stuk wordt dikwijls beschreven als het oudste aandeel ter wereld. In feite is het een een bewijs van inschrijving in het aandelenregister van de Hoornse Kamer der VOC met vermelding van dividenduitkeringen op dat aandeel. Prijs € 95.

De VOC organiseerde scheepsexpedities naar Azië, "de Oost". Lange tijd was deze voorloper van de moderne naamloze vennootschap v de grootste onderneming van de wereld. Zij droeg er in belangrijke mate toe bij dat Amsterdam in de 17e eeuw uitgroeide tot het centrum van de wereldhandel en dat Nederland zijn Gouden Eeuw beleefde. Alle rangen en standen mochet inschrijven op het kapitaal van de VOC. De "beursgang" was een succes. In augustus 1602 werd in totaal voor bijna 6,5 miljoen gulden ingetekend. Na afronding van de geldstortingen heeft de VOC ontvangstbewijzen afgegeven, die te boek staan als de oudste gedrukte aandelenbewijzen ter wereld. De beurs van Amsterdam is de trotse bezitter van één van de weinige bewaard gebleven exemplaren van zo'n document.

English translation: Dutch East Indies Company (VOC), Chamber of the city of Hoorn, 1606, "share" of 600 Guilders (inscribed with pen). This is a jubilee-COPY on thick brown paper of the original that hangs in the Amsterdam Stock Exchange. COPY only. The front page describes the forementioned inscription, the 1st inner page decribes the payment of 4 dividensd between 1611 an 1620, the first of which was in the form of sacks of pepper. VOC shareholders were therefore called "pepper-sacks". These documents are sometimes called the world's first share certificates. In fact they are inscriptions into the shareholder register of the company. Nevertheless, the VOC was the famous forerunner of the modern Limited Company. Shareholderss paid in 1602 about 6,5 million Dutch Guilders. For a long period of time the VOC was the largest (public) company world wide. The front page and 1st inner page have been typed out here. Price € 95.


Chipshol Forward N.V.
Gev. te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer); Bewijs van gewoon aandeel aan toonder, groot f 1; Hoofddorp 9-9-1991; zeer zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van drukkerij De Bussy Ellerman Harms B.V., Amsterdam; conditie: fris van de drukker zonder enig gebrek, met aanhangend couponblad; blauw-groen bedrijfslogo; 6 facsimile handtekeningen, waaronder die van oprichter-directeur J. Poot sr. (Jan). prijs € 95.
Er zijn ook Bewijzen van f 10 en f 50 uitgegeven met respectievelijk de letters B en C.
Lees de geschiedenis van dit projectontwikkelingsbedrijf rond luchthaven Schiphol en hoe de droom van de succesvolle projectontwikkelaar Jan Poot, over de toekomst van Schiphol en omgeving, gedurende decennia van Machiavelliaanse intriges, grotendeels is opgegaan in een rook van processen, claims, rechterlijke dwalingen en uiteindelijk de opening van een justitiële beerput, die on-Nederlands lijkt, en die je, gelardeerd met pedosexuele affaires, doden en doodsbedreigingen jegens vele betrokkenen, eerder zou verwachten in een boek van Ludlum of Forsyth, dan in de Nederlandse praktijk. Maar helaas.....Coöperatieve Bergings-vereniging Renate leonhardt U.A., gev. te Wijde Wormer (N.H.), Zuiderweg 3; opgericht 12-6-1953.
Alle aandelen zijn uit 1954 en hebben volledig aanhangende coupons, een bruine sierrand op geel veld, oranje bel. stempel, zijn tevens bewijs van lidmaadschap.  Afm. ca. 22 bij 35 cm.
---------- Aandeel C, groot f 100, t.n.v. mevr. G.J.H. Lenning, te Eindhoven,  see picture, conditie VF: ongevouwen, maar onderin diverse kreukels; prijs 95 €.
---------- Aandeel D, groot f 50, t.n.v. van mevr. G.J.H. Lenning te Eindhoven. conditie VF: ongevouwen, maar wel diverse  kreukels, prijs 135 Euro.

Het Duitse schip Renate Leonhardt werd in 1917 op de hoogte van Bergen aan Zee getorpedeerd door een Engelse onderzeeër. Het schip vluchtte de haven van Ijmuiden in en vervolgde na de nodige reparaties haar weg noordwaarts. Ter hoogte van Den Helder werd het schip voor de 2e keer geraakt en zonk ter plaatse. De lading betrof 700 ton cacaoboter en 17.000 kilo goud. Het schip is tot op heden niet geborgen. Bij een succesvolleberging zou 1/3e van de waarde aan de aandeelhouders uitbetaald worden. Dit is ca. 40 maal de nominale waarde, dus voor het aandeel van f 100  ca. f 4000. (Bron: Monen april'99).

Deutsh: Goldschatz ! Das Deutsche Schiff "Renate Leonhardt" wurde 1917 von einem englishen U-boot torpediert und sank mit einer ladung von 17.000 kilo Gold an Bord in der Höhe von Den-Helder in der Norsee. Eine Erfolgreiche Bergung der Ladung würde zu einem Drittel den Aktionären zufliessen, d.h.40 mahl den Nennwert, also für diese Namens-Aktie von f 100  f 4000. see picture

English: The German ship Renate Leonhardt was torpedoed in 1917 by a British submarine. The ship fled into the Dutch harbour of Ijmuiden. It went on further north after the necessary repairs, but was hit a second time and sank near the Dutch city of Den Helder. It carried 700 tuns of cacao butter and 17.000 kilos of gold !. The ship has not been salvaged until now. In case of a succesful salvage 1/3 of the value would go to the share owners, amounting to about 40 times the nominal value, for the share with nominal value of f 100: ca. f 4.000. see picture


Crown van Gelder:
N.V. Gemeenschappelijk Bezit Crown van Gelder
Gev. te Velsen (N.H.); Royeerbare certificaten van gewone aandelen van f 25; Velsen, 1-9-1997; zeldzame SPECIMEN van de beroemde Amsterdamse drukkerij Debussy, Ellerman, Harms; conditie UNC: drukfris zonder gebreken; afm. ca.18,5 x 17 cm.;
- certificaat van 1/5e gewoon aandeel, grijs, prijs € 50.
- certificaat van 1 gewoon aandeel, blauw, prijs € 50.
- certificaat van 100 gewone aandelen, rood, prijs € 50.
- certificaat van 100o gewone aandelen, paars, prijs € 50.

N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij Dante Alighieri, te Castricum (N.H.),
opgericht 15-7-1921, Maatsch. kapitaal f 100.000, bewijs van aandeel groot f 200, t.n.v. de directeur, Louis G. Winkeler te Castricum, d.d. 1-7-1921, paarse sierrand, De woorden Dante Alighieri en f 200 in rode druk, orig. handt. van comm. en dir.; er zijn slechts 150 van deze aandelen geplaatst van de mogelijkheid er 500 te plaatsen., alsmede 25 oprichtersbewijzen.; Het faillissement der maatschappij is in 1926 uitgesproken en beeindigd in 1929 door verbindend worden der eenige uitdelingslijst. afm. 21 bij 35 cm.; 21 by 35 cm. aanh. couponblad, afbeelding: kop van Dante in gele druk: 12 bij 13 cm, VVOF- catalogus nr. NL H 0271a; Prijs 250 Euro.
Commissarissen waren P.J.J. Hazevoet, Mr. J.B. Bontmans, G. buiten en G. van Lingen. Doel van de maatschappij was het drukken en uitgeven van boekwerken en geschriften, waarvan de inhoud niet in strijd is met de R.K. geloofs- en zedenleer, bij voorkeur van apologetische strekking, het exploiteren van een drukkerij en het verrichten van alles wat tot het grafische vak behoort.
Dante Alighieri (1265-1321) werd als schrijver en dichter uit Florence vooral beroemd door zijn meesterwerk, de Divina Comedia (Goddelijke Comedie), een beschrijving van zijn reis door de onderwereld (hel en vagevuur) en de hemelsche sferen (ENSIE, II, p. 144-145).
English translation: Printing and Publishing Co. Dante Alighieri, Castricum, The Netherlands, established in 1921; share no. 176;  # issued probably 500 ?; pink decorative border, picture: head of Dante in yellow: 12 by 13 cm., see picture, EF and unfolded, price 250 Euro.
Dante Alighieri (1265-1321) from Florence, Italy, has become especially famous by his masterpiece, the Divina Comedia (Divine Comedy), describing his voyage through heaven and hell.

Eerste Nederlandsche Electrische Tram Maatschappij, Haarlem,
- aandeel f 1000 uit maatsch. lapitaal van 1 miljoen, dus # < 1000, temeer daar er ook onderaandelen waren. blauwe sierrand en letters op beige, Haarlem 12-7-1898, orig. handt., met couponblad, druk: Mouton & Co, Den Haag, 95 Euro.
- onderaandelen f 500, type A en type B (zien er gelijk uit, afgezien vann de letter), bruin op beige, kapitaal 1 miljoen, , UNC, blankettes, druk: Mouton & Co, Den Haag,
----- type A: f 275 = 125 Euro;
----- type B: f 275 = 125 Euro.
- obligatie van f 1000 in lening groot f 700.000, dus # = 700., Haarlem, 1-1-1899, zwarte sierrand op groen patroon, wit in relief gedrukt bel.stempel, druk: Joh. Enschede, Haarlem, 90 Euro.
- obligatie van f 1000 in lening groot f 300.000, Haarlem, 1902, zwarte sierrand op groen patroon, wit in relief gedrukt bel.stempel, druk: Joh. Enschede, Haarlem, conditie VF-: veel beschadigingen in rechter rand (na inlijsten haast onzichtbaar) en ontwaarding der handtekeningen met div. ster-gaten, prijs € 25

Eerste 's Gravelandsche Motor-Omnibusdienst te Hilversum, opger. 13-5-1929, # = slechts 50 aandelen van f 1000, mooie bruine sierrand + bruine teksten op beige, 1-1-1931, met vast, deels geknipt couponblad, 95 Euro

Eierenhandel en Pluimveebedrijf  Luctor, Landsmeer, gev. te Landsmeer (N.H.)
opgericht 22-11-1960; kapitaal: 200 aandelen van f 1000; Bewijs van gewoon aandeel t.n.v. de NV Beleggingsmaatschappij van Schaik, gev. te Landsmeer (vroeger genaamd: NV Eierenhandel en Pluimveebedrijf voorheen K. van Schaik & Zonen).EF: bruine sierrand op geel, voll. aanh. couponblad; 35 Euro.

Festival Historisch Vervoer
Oudkarspel, 1985; geel-zwarte EMAILLE PLAAT (9 bij 9 cm) op koper met afb. van oude auto, vliegtuig, motorfiets en tractor; op achterkant dezelfde afbeeldingen op koper en logo van "De Vergulde Krakeling", prijs 25 Euro.

Forward Business Parks 2000 N.V.
Bewijs van één aandeel aan toonder groot één Euro; Schiphol-Rijk, 1-8-2002, met aanhangend coupons no's 5 e.v. ; formaat A4; conditie drukfris, geen gebreken, rood bedrijfslogo met klein vliegtuigje; prijs: n.o.t.k. Ik zoek deze stukken: mail me uw aanbod !Gemeente Haarlem (N.H.) / Municipal of Haarlem
3% lening 1947 groot f 2.100.000; Schuldbrief f 1000; Haarlem, maart 1949; bruine sierrand op groen veld; oranje bel. stempel; 9 bij 6 cm gravure van het stadhuis (engraving of the Town Hall); 3 bij 3 cm wapen met spreuk: "Vicit Vim Virtus"; druk Joh. Enschede en XZonen- Haarlem; ontwaarding door zeer fijne perforaties; 125 Euro.

Gemeente Hilversum (N.H.), obligaties;
Vignette van het beroemde stadhuis, in 1931 gebouwd en ontworpen door de beroemde architect W.M. Dudok (1884-1974), stadsbouwmeester van Hilversum. See picture. Andere gebouwen die door Dudok werden ontworpen zijn naast vele in Hilversum o.a. de "oude Bijenkorf" in Rotterdam, het Hoogoven hoofdkantoor in Velsen en het Pavillon Néerlandais in de Cité Universitaire te Parijs.
English: Vignette of the townhall designed by the famous Dutch architect W.M. Dudok (1884-1974).See picture. He was the city architect of Hilversum. This townhall is considered to be his magnum opus: he designed all aspects of the building, including the garden, furniture, carpeting, light works, clocks and even the major's chairman's hammer. (Source: Financieel Dagblad May 11th 1996, p 13)
---------- 2,5% conv. obligatie f 1000, 1938, in conv. leening f 2.686.000, blauw-groene sierrand, oranje belastingstempel, ontwaarding door slechts 1 gat door de handtekening van de burgemeester, EF, 65 Euro
---------- 2,5% obligatie, f 1000, 1938, in leening groot f 3.279.000, blauwe sierrand, oranje bel. stempel,
----- met gatenontwaarding, waarvan 2 gaten door 't vignet, 23 Euro
----- met gatenontwaarding, maar niet door vignet, 45 Euro.
---------- 3,25% obligatie, f 1000, 1938, oranje sierrand, oranje bel. stempel, conditie F: veel roestsporen en zware gatenontwaarding, ook door vignet, 16 Euro.

Gemeente Krommenie,
----- 4,5% geldleening groot f 60.000; schuldbekentenis aan toonder f 500, no. 65, Krommenie, 1-9-1913, # = slechts 120, blauwe sierrand, oranje belastingstempel, druk: Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerijen v/h Ellerman, Harms & Co.; VF/F:  3 cm. scheur in linkerrand (nauwelijks zichtbaar na inramen), gatenontwaarding, 37 Euro.
----- 5% geldleening groot f 11.000; schuldbekentenis aan toonder f100 no 99; 11-8-1915, # = maximaal 110 st; origin. handt. voorz. en secr., VF/F: 2,5 cm scheur i R rand op middenvouw, L rand iets afgesneden in het wit, bruin vlekje in bovenrand; bruine sierrand en belettering, oranje belastingstempel; druk: Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerijen v/h Ellerman, Harms & Co.; 37 Euro.


General Bulb Company  

General Bulb Company, N.V.
(Algemeene Maatschappij voor Bloembollen)

Reeds in 1885 opgericht in Vogelenzang (NH) door A.J.E. baron van Ittersum (1845-1922) als de Maatschappij voor Bloembollencultuur, die in het buitenland bekend stond als The General Bulb Company, werd het in 1902 een N.V.
Aandeel no. 351, groot f 500, Vogelenzang, 1903; volledig los couponblad, Druk: Holdert & Co., Amst.; afm. ca. 21 x 34 cm., conditie EF: ongevouwen, prijs € 75.


In English: Established in Vogelenzang already in1855 by Baron van Ittersum, it became a Ltd. company in 1902.
Share no. 351 of DGL 500, Vogelenzang (North Holland), 1903; condition EF: unfolded, price € 75.

The General Bulb Company was exporting bulbs in large numbers. The Toronto Daily Mail reported on November 17th 1884 that the company had made a grand display of 200.000 bulbs at the World’s Exhibition in New Orleans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerformeerde Kerk van Badhoevedorp, 3,5 % geldleening groot f 45.000, 1942, obligatie van f 100, brown border, blankette, (UNC), € 12.

Gerformeerde Kerk van Bloemendaal (N.H.), 6% obligatie, 1958, groot f 210.000, obligatie van f 500, orange border, (UNC), blankette, 12 Euro

Gerformeerde Kerk van Halfweg (N.H.), 4 % geldlening groot f 90.000, 1937, obligatie van f 100, green border, (UNC), blankette, 23 Euro.

Gerformeerde Kerk van Heemstede, 4 1/4 % obligatielening 1956, groot f 250.000, obligatie van f 500, yellow border, (UNC), blankette, 12 Euro.

Gerformeerde Kerk van Heemstede, 4 1/4 % obligatielening 1956, groot f 250.000, obligatie van f 1000, rose border,(UNC), blankette, 12 Euro.

Gerformeerde Kerk van Ijmuiden-Oost, 4 % obligatielening 1951, groot 150.000, obligatie van f 500, (UNC), blankette, 25 Euro.

Gerformeerde Kerk van Koog-Zaandijk, geldleening groot f 49.000, 1942, obligatie van f 100, green border, (UNC), blankette, 12 Euro.

Gerformeerde Kerk van Nieuwer-Amstel-Noord, obligatie groot f 500, 4 3/4 % obligatielening groot f 800.000, 1962, green border, (UNC), blankette, 12 Euro.

Gerformeerde Kerk van Nieuwer-Amstel-Noord, obligatie groot f 1000, 4 3/4 % obligatielening groot f 800.000, 1962, blue border, (UNC), blankette, 12 Euro.

Gerformeerde Kerk van Nieuwer-Amstel-Noord, obligatie groot f 100, 4 % obligatielening groot f 62.000, 1937, brown border, (UNC), blankette, 12 Euro.

Gereformeerde Kerk van Weesp (N.H.), 3,5 % geldleening groot f 60.000, 1942, obligatie van f 100, blue border, (UNC), blankette, 12 Euro.
Gooische Stoomtram, Watergraafsmeer (N.H.), opgericht in 1881.
------- Oprichtersaandeel, met couponblad en bewijs van rechtsherstel, zwarte sierrand op beige, wit ingedrukt belastingzegel, afgebeeld op de Financieel Dagblad kalender 2000, Typografie: C.A. Spin & Zoon, # = 300, VF/EF, 1 verticale, bruine vouw, verder onberispelijk: f 275 = 125 Euro; F: 50 Euro.

------- aandeel f 1000 uit 1881; zwarte sierrand op groene tekening op beige veld.
Van dit type zijn van de series met de letters A t/m E elk 100 aandelen uitgegeven;
------- serieA, F/VF, met coupons, gatenontwaarding, 115 Euro
------- serie B, VF en vrij goed, dwz geen kleine scheurtjes, noch plakselresten: 125 Euro
------- serie B, VF en in redelijke conditie (beter dan F), 60 Euro
------- serie C, VF maar heel mooi, f 350 = 158 Euro; VF en zonder scheurtjes: 68 Euro; VF en met klein scheurtje bovenin middenvouw: 43 Euro.
------- serie E, conditie F: 34 Euro

------- aandeel f 1000 uit 1906 t/ m 1908, zwarte jugendstil rand, groen veld, zwarte letters, wit diepdruk bel. stempel, Typogr.: M. Lindebaum & Co., Amsterdam
Van dit type zijn van de series met de letters F t/m I elk 100 aandelen uitgegeven;
------- serie F, 1906, gatenontwaarding en blauw belastingstempel, van 8 juni 1941, couponbladen aangeniet, ongevouwen, VF/EF: 50 Euro.
------- serie G, 1906, blauw belastingstempel, met losse coupons, VF-, roestvlekjes, sterke vouwen, prijs 57 Euro
------- serie H, 1908, EF, maar als UNC, met los couponbladrestant, 57 Euro
------- serie I, 1908, 75 Euro.

literatuur:
----- De Gooische Stoomtram (moordenaar), VVOF Mededelingenblad, dec. 1980, p. 10-15, 2 afb, 1 tabel, door J. Kruizinga.
----- Gooische Stoomtram, Historische Kring Diemen, jaargang 8, nummer 1-1998, p. 1-32, met 8 artikelen van div. auteurs, met 61 afb.


Hollandsche Autobus Onderneming (H.A.B.O.) te Noordscharwoude (N.H.), aandeel f 1000, 1932, zwart op beige, sierrand van dennetakken en denneappels, orig. handt. van voorz. raad v. comm...... en best.voorz. W.Keetman. Div. tenaamstellingen: Arien Kooy te Oudkarspel, Willem Keetman Jr. te Winkel (zoon v/d voorzitter ?), en John Friedrich Wilken te Alkmaar; alle stukken werden in 1941 overgeschr. tnv G.Boon en 31-12-1941 tnv NV A.T.O. te Utrecht, EF, 75 Euro = f 165.

De Hollandsche Voorschotbank, NV
Gevestigd te Haarlem (NH); druk Johan Enschede en Zonen, Haarlem.
----- Aandeel van f 500, oplage 500, 1928, met verklaring rechtsherstel, fraai gecalligrafeerd op naam van Mej. J.M. Fentener van Vlissingen te 's Gravenhage; In 1931 overgeschreven t.n.v. Mr. Augustus Fentener van Vlissingen te 's Gravenhage, in 1952 t.n.v. mej. Louise Maria Antonia Fentener van Vlissingen te Bussum en in 1953 t.n.v. Ebel Berend Everts, notaris te A'dam; . prijs 95 €.
----- 6% schuldbrief groot f 100, serie C, 1922; fraaie zwarte sierrand met muzieknotenschrift in groen, oranje bel. stempel; VF: 2 archiefgaten, 3 gaten als ontwaarding door drie originele handtekeningen, afm. ca. 25 x 18 cm.; 2 grote stempels: de coupon is in 1937 verlaagd naar 4%; met verklaring rechtsherstel, prijs 75 €.
----- 5% schuldbrief, serie A, 1928, fraaie zwarte sierrand met muzieknotenschrift in oranje, oranje bel. stempel; afm. ca. 25 x 18 cm.; EF: 1 lichte vouw; 2 grote stempels: de coupon is in 1937 verlaagd naar 4%; geen coupons, noch verkl. rechtsherstel; prijs 95 €.

Hoornsche Crediet- en Effectenbank
gev. te Hoorn, opgericht in 1903; Lith. Lankhout, Den Haag; bruine sierrand, tekst en afbeeldingen (17 bij 6 cm) van een oud stadsgezicht en van landbouwmachines; originele handtekeningen. 19 bij 33 cm.
English: Credit and Stock Bank of the city of Hoorn (North Holland), one of the famous sea ports that formed one "Chamber" of the famous Dutch East Indies Company - VOC, in the 17th century. Decorated with beautiful picture of the old city of Hoorn and of agricultural equipment, size19 by 33 cm.
---------- 1920, Maatsch. Kapitaal f 600.000; Bewijs van aandeel aantoonder groot f 1000, met stempelopdruk f 600; 3e serie no. 552; links boven 2 kleine roestsporen, prijs 75 Euro.
Share to bearer, 1920, 1000 Guilders in capital of 600.000 Guilders. VF, some rusttraces, but a beauty to frame: price  75 Euro.
---------- 1944, Maatsch. kapitaal 1 miljoen (doorgestreept), nieuwdruk: f 1.200.000; Bewijs van aandeel aan toonder groot Duizend gulden (doorgestreept), nieuwdruk: f 600; 4e serie no. 784, Hoorn, 1944; , VF: div. nietjessporen en beschadigde rechter bovenhoek, prijs 75 Euro.
Share to bearer, 1944, 1000 Guilders,  VF, some minor staple and rust traces, but a beauty to frame, original signatures, price 75 Euro.Industriele- en Handels-Onderneming Gevestigd te Ouder-Amstel, aandeel nr. 073, # = 200, Ouder Amstel 1895, conditie: EF, prijs f 50


Inlaagpolder onder Haarlemmerliede, obligatie uit 1880  

Den Inlaag-Polder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 1880

4% obligatie f 1000, no. 15  in leening f 19.000 (dus oplage slechts 19 stuks !),

vastgesteld in de vergadering van stemgerechtigde Ingelanden van den 14den October 1880 en goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 October 1880 No. 13. Af te lossen in 15 jaren bij jaarlijkse uitloting. Halfjaarlijkse rentetermijnen.

De aanhangende coupons zijn geknipt t/m mei 1887. Afm. ca. 16,8 x 24,2 cm. Gepreegd blank belastingzegel, fraaie sierrand in muzieknotenschrift.

----- no. 3, conditie EF, ongevouwen, stempel BETAALD, prijs € 125.

----- no. 2, conditie VF: bovenrand iets gekreukeld, ongevouwen, stempel BETAALD, prijs € 95.

----- no. 13, conditie VF: 1 middenvouw, 2 speldenprikken en 3 kleine ontwaardingsgaatjes in de handtekeningen, prijs € 85

----- no. 14, conditie VF, lichte vouwen, ontwaardingsgaatjes door het gepreegd belastongzegel en door elke handtekening, iets bruin in linker boven- en onderhoek, prijs € 75

Inlaagpolder
Politieverordening uit 2011, 11 blzn, in drukfrisse staat, prijs € 15
Zie het kaft, blz. 1 en de slotbepalingen.


Kaashandel, voorheen J.J. Houtkoper & zoon
Opgericht in 1912 te Alkmaar; Druk: Amst. Boek- en Steendrukkerij v/h Ellerman, Harms & Co.; conditie UNC (drukfris), met voll. aanh. couponblad, afm. 17,5 x 25 cm.
---------- bewijs van aandeel no. 3, groot f 500, z.j. (waarschijnlijk 1912), genummerde blankette, prijs 50 Euro.
---------- idem maar ongenummerd, prijs € 25.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. - KLM, warrant 1985 - 1992, Amstelveen 1985, violet border and KLM logo, small stamp of the Twentsche Trust Mij., UNC, price 50 Euro.

Koninklijke Scholten-Honig N.V., gev. te Amsterdam, 7¼% achtergesteld converteerbare obligatie, 1000,- , Koog aan de Zaan, 14-9-1973, prijs € 7.

Het Landbouwkantoor Noordholland, N.V.
voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, Alkmaar: Schermerweg 27 (van Nierop en Baak, 1932, p. 49); Alkmaar, 1917: Bewijs van aandeel groot f 275 in het maatsch. kapitaal van f 100.000, t.n.v. dhr. H. Melchers, in 1917 overgeschreven aan Toonder, in 1919 aan de N.V. Kunstmesthandel voorheen Hulshof & Co. te Utrecht, in 1927 wederom aan Toonder; druk: drukkerij voorheen P. Kluitman Otto de Waal - Alkmaar; afm. 23,5 x 33,5 cm., met Jugendstil sierrand in bruine druk en belettering, Er zijn 262 aandelen geplaatst, meest in coupures van f 275 en f 550 en één van f 450; conditie: VF, met 1 nette verticale vouw; voorzover mij bekend nooit eerder geveild of te koop aangeboden; prijs € 50.
Op internet vond ik weinig, maar wel het volgende: Het betrof vooral een kunstmesthandel, filiaal van de fa. Hulshof en Co te Groenlo, later kennelijk te Utrecht; Een der mede-directeuren was de bekende Nederlander G.W. Melchers (van 1905-1908); blijkens een vergunning hiervoor sinds 1909 had men een opslag- en verwerkingsplaats voor kunstmest in Enkhuizen.

LMI Technology NV
gev. te Heerhugowaard (N.H.), Royeerbaar certificaat aan toonder van 1000 gewone aandelen op naam, elk groot 5 cent, no. 132, Heerhugowaard, 27-10-1987, Stichting Adm. Kant. LMI Techn., volledig aanhangend couponblad, druk: DeBussy Ellerman Harms BV, A'dam, paarse rand, wit gedrukt contolestempel; Logo: LMI Technology NV, High Tech Process Instruments, volgens GET cat. sept'00 nog nooit geveild, EF, 70 Euro.

Maatschappij "Tettina" N.V. te Monnikkendam (N.H.), bewijs van aandeel van f  500, nr. 045, Amsterdam, 18-4-1940, condition almost UNC, but  the coupon sheet was torn loose taking with it a little part of the left border. With couponsheet, prijs 34 Euro.

Manufacturenhandel Nederland voorheen De Duif
Gev. te Velsen; Bewijs van onderaandeel groot f 100 t.n.v. C. de Jong; Velsen, 4-6-1964; ondertekend door directeur en commissaris; op 2-6-1966 overgeschreven ten name van C.A.A. de Jong-Tissing; afm. 21 x 30 cm.; groene sierrand, voll. aanh. couponblad; druk: Kon. Drukkerij Lankhout-Imming, Den Haag; conditie UNC = drukfris; prijs € 20.


Meijer Wormerveer, NV
gev. te Wormerveer (N.H.), drukkerij van vooral boeken, waaronder de beroemde Winkler Prins Encyclopedie; Lith.: B. van Mantgem, hofl. Amst. Alle aandelen hebben de afmeting van ca. 21,5 x 33 cm. Ze hebben t / m 1970 ook alle een stempel uit 1972 vanwege de aandelensplitsing 25 nieuwe à f 20 voor 1 oude. Ze hebben alle dezelfde sierrand, maar in verschillende kleuren. De meeste aandelen zijn door de familie vernietigd. Onderstaande stukken hebben dat proces toevallig overleefd.
1966:
- Bewijs van 1 aandeel A groot f 500, t.n.v. drs. P.L. Justman Jacob te Aerenhout; met couponblad; blauwe sierrand op grijs patroon; conditie VF+: ongevouwen, 4 minieme nietjes-gaatjes recht bovenin; prijs € 45.
- Bewijs van 10 aandelen A, elk groot f 500 t.n.v. D. Boon Czn te Wormerveer; olijfkleurige sierrand; conditie VF+: ongevouwen; 1 klein knipje in rechterrand, geen couponblad; prijs € 45.
1970:
- Bewijs van 10 aandelen A elk groot f 500 t.n.v. D. Boon Czn te Wormerveer; olijfkleurige sierrand; conditie VF à EF, heel mooi en ongevouwen, geen couponblad; prijs € 20.
- Bewijs van 1 aandeel A groot f 500 t.n.v. D. Boon Czn te Wormerveer; blauwe sierrand, geen couponblad; conditie EF: ongevouwen en heel mooi; prijs € 25.
1971:
- Bewijs van 1 aandeel groot f 20 t.n.v. D. Boon Czn te Wormerveer; paarse sierrand; conditie EF: ongevouwen en heel mooi, zonder couponblad. Prijs € 35.Naarden International (vroeger Chemische Fabrieken Naarden, opgericht in 1905)
Warrant A, aan toonder, geldig tot 30-6-1978, rechtgevend om 10 gewone aandelen van nominaal fl. 10 te kopen à fl. 40 / st. Naarden (NH), 1977; bruine sierrand en logo (vesting) en goot grijs logo in de onderdruk; bruine sierrand; druk: Lankhout-Immig, Den Haag; afm. ca. 27x21 cm; prijs 15 Euro.

Noordhollandsche Conservenfabrieken "Peter Verburg"
gev. te Noordscharwoude (NH), opgericht op 10-12-1948 met een Maatsch. Kap. van f 1 miljoen, verdeeld in 20 preferente aandelen van f 1000 en 980 gewonen aandelen van f 1000; Lees de geschiedenis !
----- Bewijs van gewoon aandeel no. 867, groot f 1000, op naam van S. den Ouden, Noordscharwoude, 7-1-1949; bruine sierrand, voll. aanh. couponblad, afm. ca. 21 x 30 cm (A4); conditie EF: ongevouwen, nauwelijks gebruikssporen, prijs € 35.
----- Bewijs van gewoon aandeel no. 856, groot f 1000, op naam van J. Molenaar, Noordscharwoude, 7-1-1949; bruine sierrand, voll. aanh. couponblad, afm. ca. 21 x 30 cm (A4); conditie EF: ongevouwen, lichte gebruikssporen rechts boven, prijs € 30.
---- Bewijs van gewoon aandeel no. 884, groot f 1000, op naam van E. Molenaar, Noordscharwoude, 7-1-1949; bruine sierrand, voll. aanh. couponblad, afm. ca. 21 x 30 cm (A4); conditie VF: Binnenvouw heeft lichte schimmelsporen en mist onderin een heel klein stukje, prijs € 25.

Oliefabrieken T. Duyvis Jz., N.V.
Gev. te Koog aan de Zaan, opgericht op 13-10-1921; Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000 t.n.v. T. Duyvis E.Gz. te Koog aan de Zaan; uitgeschreven op 12-12-1952; vervolgens op 30-12 1953 overgeschreven t.n.v. mevr. M.J.C. Duyvis-Boekenogen te Koog aan de Zaan en op 29-5-1954 ingetrokken wegens stautenwijziging op 18 dec. 1953. Afm. ca. 24 x 33 cm, Druk De Bussy, A'dam; bruin-groene sierrand, conditie UNC (drukfris) zonder vouwen of gebrejken, prijs € 25.
Lees hier meer over de geschiedenis van het bedrijf , gepresenteerd door de historische verenigingkoogzaandijk.nl

M. van Poelgeest, Amstelveen, opger. 29-4-1932 als de Amstelveensche Autobusonderneming M. van Poelgeest, M. Kapitaal f 100.000, # = slechts 100 aandelen a f 1000, bewijs van aandeel no. 3, t.n.v. Maarten van Poelgeest, Amstelveen, 29 april 1932, orig. getekend door directie M. van Poelgeest, getypt: "afgelost 24 december 1942", overgeschr. tnv NV Mij t. Expl. v. Autotractie en Centrale Inkoop in Nederland, overgeschr. tnv Maarten van Poelgeest te Amstelveen en overgeschr. tnv Autobusonderneming te Aalsmeer, UNC,  250 Euro (only 1 piece available).
Opgericht als de Amstelveensche Autobusonderneming M. van Poelgeest. De maatschappij onderhield busdiensten van Amstelveen naar Amsterdam - Ouderkerk - Schiphol. Ze deed daarbij de spoorwegstations Amsterdam Amstel en Amsterdam Centraal aan. In 1939 overgenomen door Autobusdienst Maarse en Kroon te Aalsmeer, die uiteindelijk opging in het huidige Connexion.

De Plaatwellerij NV,
gev. te Velsen: Prospectus (Geen aandeel; no stock !), sept'1944,  4 blzn.,  A4 formaat, 1 maal  gevouwen en die vouw is rechts 1,5 cm. ingescheurd, prijs 25 Euro.

R.K. Fanfare Gezelschap "St. Pancratius"
te Blokker (N.H.), Onderafdeling vande R.K Patronaats-Commissie
Renteloos voorschot groot Tien Gulden, no. 001; ondertekend door de directeur der Patronaats-Commissie G. Kuit en de voorzitter der Fanfare, dhr. E. v.d. Laan ; op de achterkant staat met pen geschreven de naam Nicolaas Bakker; afm. 13 bij 19 cm.; bruine tekst op licht groen patrron; conditie VF: 1 verticale vouw en een kleine hoekvouw; licht tropisch (kleine bruine plekjes); zonder jaartal, maar ik vermoed van voor 1940. Het Fanfare Gezelschap bestaat nog steeds. Prijs 250 € (zeldzaam !).

R.K. Kerkbestuur van de Parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, te Heemstede (bij Haarlem);
--------------- 5 pC Suppletoire Obligatieleening, 1928, groot f 70.000
----- obligatie f 1000, blauw, blankette met coupons, sterke stergatenontwaarding, 45 Euro = f 99
----- obligatie f 500, groen, blankette met coupons, sterke stergatenontwaarding, 45 Euro = f 99.
--------------- 3,5% Obligatieleening, groot f 323.000
----- obligatie f 1000 aan toonder, blankette, genummerd 225, zeer fraaie zwarte art-deco sierrand op rose-geel veld, 45 Euro.

R.K. Parochiekerk van den H. Joannes den Dooper te Grootebroek (N.H.), Bewijs van aandeel in de geldleening groot Veertien Duizend Gulden, goedgekeurd bij Bisschoppelijk besluit van 13-11-1906; paarse sierrand op geel patroon; gatenontwaarding door handt.; links 2 archiefgaten,
----- f 100, 15-1-1907, # = slechts 40, ongevouwen, los couponbld, 79 euro .
----- f 250, 15-1-1907, # = slechts 40, gatenontwaarding, die doorloopt in R rand, div. kleine roestvlekjes, 79 Euro

Societeit "Tot Onderling Genoegen", gev. te Zaandijk (N.H.), opgericht 31-1-1922, kapitaal f 1.720, aandeel no. 70, groot f 5 t,n,v, W.A.J. Hoving, zwarte sierrand, orig. handt. van voorz. en secr., F/VF, vier vouwscheuren zijn geplakt, 95 Euro.

Soerabayasche Machinehandel voorheen Becker & Co. te Soerabaya NV
gev. te Hilversum; Maatsch. Kapitaal f 600.000; Bewijs van aandeel groot f 1000; afm. 21 bij 34 cm.; druk: C.F. van Steijn, Amsterdam; donkerblauwe sierrand; origin. handt. van directeur Becker; conditie F: div. randscheuren en 2 stukjes uit de rechter rand; geen coupons; prijs 35 €.

"Stichting Kennemerduin", Tehuis voor Bejaarden in de Classis Haarlem der Gereformeerde Kerken, gevestigd te Haarlem, 6% lening groot f 300.000, 1964:
------- obligatie f 500, bruine sierrand op geel veld, EF, bovenin iets verkleurd, blankette, 23 Euro
------- obligatie f 1000, blauwe sierrand, EF, bovenrand wat verkleurd, blankette, 23 Euro.

Stichting Uiver Memorial
certificaat van donateurschap, z.j., maar ca. 1983; Doel van de stichting was de KLM DC2-2 Uiver vlucht van de London-Melbourne Race uit 1934, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum, te herhalen, wat ook is gebeurd; afbeelding van de Uiver en van een routekaart, met vermelding van 23 stopplaatsen; blauwe rand met KLM-logo's; 45 Euro.

NV Stoomvisscherei Maatschappij "Rijnmond", gev. te Ijmuiden, gemeente Velsen (N.H.), opgericht 1930, maatsch. Kapitaal f 30.00, # = slechts 60, bewijs van aandeel f 500 aan toonder, Ijmuiden, april 1930, orig. handt. van Z. prins (?) en directie A.L.Waal (?). 22 bij 34 cm, Rode sierrand op grijs patroon, met volledig aanhangend couponblad., see picture, UNC, 145 Euro 

Tweede Onderlinge Noord-Hollandsche Brandwaarborg-Maatschappij,
Bewijs van aandeel, 1901, Oudkarspel, betreffende een gespecificeerde inboedel t.w.v. f 1300, prijs 45 Euro

Veneta, Verenigde Nederlandse Tapijt Industrie, opgericht in 1933 te Hilversum
---------- 1954, bewijs van gewoon aandeel f 500, bruine sierrand op grijs. Lith.: B. van Mantgem, A'dam, 15 Euro
---------- 1954, bewijs van gewoon aandeel f 500, donkergrijze sierrand op grijs, klein bruin vlekje in bovenrand, geen coupons, 45 Euro.
---------- 1973, bewijs van gewoon aandeel van f 20, , blauwe sierrand op geel,  15 Euro.
---------- 1973, bewijs van 50 gewone aandelen , rode sierrand op geel, aanh. couponblad, 45 Euro.

Vereeniging tot exploitatie eener Proefzuivelboerderij
gev. te Hoorn (N.H.); goedgekeurd bij Kon. Besl. van 22-4-1899;  Obligatie van f 100, no. 41, in een 3% leening groot f 1500 (dus oplage # = 150), t.n.v. Jhr. P.J.J. Lepelaar te Dubbeldam; 17 bij 24 cm; blauwe sierrand en veld-patroon; Hoorn, 1 januari 1900; 3 origin. handt.; in 1900 overgeschreven t.n.v. Toonder en in 1912 t.n.v. de erven Jhr. P.J.J. Repelaar te Dubbeldam; in linker bovenrand nietjes roestsporen en midden boven licht paperclip roestspoor, verder heel gaaf en schoon exemplaar, prijs 100 Euro.

Vereniging "Bijzondere Protestantsche Kleuterschool" te Heemstede, 4% obligatieleening 1954, groot f 130.000, blankette, blouwe sierrand, UNC, 12 Euro.

Verffabriek Heyme Vis & Zonen, N.V.
Opgericht 19-5-1919 te Zaandam;
---------- Preferent aandeel, Zaandam, 9-9-1919; zeldzaam SPECIMEN van drukkerij De Bussy, A'dam; paarse sierrand en bruine druk, aanh. couponblad, conditie: VF: 2 horiz. vouwen, kreukel en miniem scheurtje in rechter bovenhoek, prijs € 50.
---------- Bewijs van Aandeel f 1000, Zaandam, 19-9-1919; zeldzaam SPECIMEN van drukkerij De Bussy, A'dam; paarse sierrand en druk op geel patroon, conditie VF+: 1 nette horizontale en verticale vouw; aanh. voll. couponblad; prijs € 50.

Zeevischhandel van v. Oterendorp & Co., opgericht 1908 te Ijmuiden, met stempel "v.Oterendorp &Co. Zeevischhandel, NV. Ijmuiden,24 bij 35 cm, geel met geel/groene sierrand, nr 36, # = 50, met oranje belastingstempel, op naam van T.A.H Bakker-Slis en met op de voorkant getypte tekst i.v.m. de overdracht aan H.J. Woudenberg en later aan A.E. van Rooyen, see picture, 145 Euro.

See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by country - The Netherlands - Noord Holland

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl