HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site

a collection of historic bonds and shares


 Amsterdam
(update: 6-5-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home>> scripophily>> country search >> The Netherlands: Amsterdam

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


3

3 pCts. Buitenlandsche Schuld van Portugal, 1853 - 1884,
Certificaat nr. 5787 voor £ 3 voor onbetaalde interest op halfjaarlijkse coupon, vervallen 1 Juli 1893. Uitgegeven door de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam, originele handtekeningen van de Voorzitter (P. .......Ogtrop) en de Secretaris ..........., Amsterdam, Juli 1893,
Blouwe belettering, blouw belastingstempel Noord Holland, VF,  23 Euro.

3 Percent Nationale Schuld, blankette, na 1844, certificaat van f 200, Amsterdam, 18.., en Delft, 18..., ingeschreven tnv Bartholomeus van de Boogaard en Cornelis Overgaauw pennis, om onder directie van Mr. P.W. vanden Boogaart, Mr. H. van berkel en A. Overgaauw pennis..........,
VF. ongevouwen, miniem 0,25 cm scheurtje in bovenrand, recheterrand 0,25 cm gebruind/vergeeld,  43 Euro.

4pCt. Binnenlandsche Leening van Rusland, 1901
Certificaat no. 643 voor 550 Roebel, uitgegeven door het administratiekantoor onder directie van Hope & Co., Ketwich en Voombergh en Wed.W. Borski, Amsterdam, 20-6-1901. Afm. 24 x 17 cm., met blauwe sierrand en belastingstempel. De coupons t.m juni 1917 zijn geknipt en geIncasseerd, coupon no. 67 d.d. december 1917 is wel geknipt, maar later weer met een speld gehecht aan het couponvel: vanwege de oktoberrevolutie van 1917 werd er op de coupons niet meer uitgekeerd. conditie VF+: rechter rand kort afgeknipt, 1 horizontale vouw. Prijs € 45.
English: 4 percent Interior Loan from Russia, certificate no. 643 for 500 Roebel issued in Amsterdam in june 1901 by the Administration Office directed by Hope & Co., Ketwich en Voombergh en Wed.W. Borski, measuring 24 x 17 cm., blue decorative border. Interest coupons were cut of the coupon heet and cashed until june 1917. Coupon no. 67 for december 1917 has been cut of, but later on re-attached with a pin: due to the october revolution of 1917 no more coupons were payed out ever since. Condition VF+: right border cut of short, one horizontal fold, price € 45.

A
Aandelen in Zes  Zuid-Afrikaansche Goudmijnen
Certificaat groot 10 Zuid-Afrikaansche Ponden Sterling, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de acte op den 30sten November 1932 voor de Notaris E.Th. Koopman te Amsterdam verleden, uitgegeven door het Administratie-Kantoor van Aandelen in Vennootschappen en in Binnen- en Buitenlandsche Leeningen N.V., gev. te A'dam., Amsterdam 1956 (193. overschreven); druk: Drukkerij J.R. Vrolijk, A'dam; groene sierrand, 26 bij  19 cm.,  gedrukt oranje bel. szegel; conditie VF: 1 zeer lichte vouw, maar veel ontwaardingsgaten door de originele handtekeningen, prijs 50 €.

ABN logo
ABN

De Algemene Bank Nederland N.V (ABN) ontstond door een fusie van de in 1824 opgerichte Nederlandse Handel-Maatschappij (NHM) en de in 1861 opgerichte Twentsche Bank. Het beeldmerk (logo) van de ABN was een combinatie van het anker van het logo van de NHM en het steigerende paard in het logo van de Twentsche Bank.

Algemene Bank Nederland N.V.
gev. te Amsterdam;
- ABN 7,5% 3-jarige kasobligatie groot f 100 aan toonder (met strook voor de administratie) en ABN logo. Amsterdam, z.j., afm. ca. 18,5 x 25 cm., zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy Ellerman Harms, prijs € 50.

- kasbiljet aan toonder, groot f 100, Amsterdam, 1972-1975, afm. ca. 13 x 19 cm, bruine sierrand en ABN-logo, zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy Ellerman Harms, prijs € 50.

- 8,5 % kapitaalobligatie, per 1979 / 1998; Amsterdam, 1978, afm. ca. 13 x 19 cm, paars-rode sierrand, zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy Ellerman Harms, prijs € 50.

- 12% kapitaalobligatie 1981 per 1982-2001, groot f 1000, Amsterdam 1981, afm. ca. 13 x 19 cm, rood-bruine sierrand, zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy Ellerman Harms, prijs € 50.

- idem, groot 50 x f 1.000, paarse sierrand, prijs € 50.

Literatuur:
de Vries, J., Vroom, W en Graaf, T. de, Wereldwijd bankieren: ABN ANRO 1824 - 1999; uitg. ABN AMRO, A'dam 1999; gedenkboek, 608 blzn., met veel illustraties en foto's, warm aanbevolen !


ABNAMRO-logo
ABNAMRO

De ABN AMRO Bank is in 1991 ontstaan door een fusie van de Algemene Bank Nederland (ABN, in 1964 ontstaan door een fusie) en de Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO Bank, ook in 1964 ontstaan door een fusie).

ABN AMRO Bank
gev. te Amsterdam; Euro 5.000 Reverse Exchangeable Securities due April 2002, exchangeable for ordinary shares........;
Rare SPECIMEN from the archives of the famous Dutch printer De Bussy Ellerman Harms (in Amsterdam), measuring 21 by 30 cm; condition UNC (print fresh),  all issued in Amsterdam, year 2000;
---------- exchangeable for ordinary shares of Cisco Systems, green border, price 50 €.
---------- exchangeable for or ordinary shares of Royal Dutch Petroleum Company, price 50 €.
---------- exchangeable for ordinary shares of Koninklijke Ahold N.V., price 50 €.

ABN AMRO Global Property Securities Fund N.V.
Bewijs van 100 gewone aandelen; Amsterdam, 1996; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs €25.

ABN AMRO Holding N.V.
Royeerbaar Certificaat aan toonder van 100.000 Preferente Aandelen Serie 1 op naam elk groot Vijf Gulden;
Amsterdam, 1990; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs € 50.

ABN AMRO Liquiditeiten Groeifonds N.V.
Bewijs van 10.000 gewone aandelen aan toonder elk groot Fl. 10; Amsterdam, 1991; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs € 50.

ABNAMRO Property Securities Fund Far East N.V.
Amsterdam, 1997; bewijs van tienduizend gewone aandelen aan toonder, elk groot f 1; afm. ca. 13 x 19 cm, paars-rode sierrand, zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy Ellerman Harms, prijs € 50.

Literatuur:
de Vries, J., Vroom, W en Graaf, T. de, Wereldwijd bankieren: ABN ANRO 1824 - 1999; uitg. ABN AMRO, A'dam 1999; gedenkboek, 608 blzn., met veel illustraties en foto's, warm aanbevolen !


ACF Holding N.V.
Bewijs van 4 gewone aandelen van FL. 25; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs € 25.
In 1969 werden de groothandelsactiviteiten van ACF Farmaceutische Groothandel NV en Brocades Stheeman NV gebundeld onder de naam Brocacef B.V. Beide moederbedrijven hadden zich ontwikkeld tot chemisch-farmaceutische concerns, die daarnaast op de Nederlandse markt een geneesmiddelengroothandel hadden. Deze joint-venture heeft tot 1989 bestaan. Brocacef groeide in deze twintig jaar uit tot een belangrijke toeleverancier voor de gezondheidszorg in Nederland. In 1989 vond een ingrijpende reorganisatie plaats. ACF Holding verwierf alle aandelen van de inmiddels ontstane Brocacef-groep en stootte daarna in korte tijd vrijwel al haar andere activiteiten af. Tot slot werd de naam ACF Holding veranderd in Brocacef Holding, waarvan Brocacef B.V. - Intramuraal onderdeel is. De holding heeft zich aangesloten bij de internationale organisatie van Phoenix Pharmahandel Aktiengeselschaft & Co KG . In 2000 besloot Phoenix het belang van 51% in Brocacef Holding uit te breiden tot 100%. (bron).

Administratie- en Exploitatie Maatschappij "Kunsthoek" (NV), gev. te Amsterdam, opger. 15-12-1909, Kapitaal f 25.000, # = 25 aandelen van f 1000 aan toond; mij alleen blankettes bekend, mooie blauwe sierrand, EF/UNC, 250 euro = f 550.

Algemeene Belgisch-Javasche Cultuurmaatschappij (Societe Generale Belge-Javanaise de Cultures), te Amsterdam, 1905, oprichtersaandeel (part de fondateur), prijs 7 Euro.
Established in 1905, the company had 8 concessions in The Preanger on Java, divided in 2 enterprises: Kiara Pajoeng (rubber and tea) and Tjiboeni (tea). In 1925 and in 1938 also some concessions near Palembang on Sumatra with the rubber enterprise Melania. They grew also coffee and other products.

Algemeene Papier Maatschappij Gerhard Loeber - G.H. Bührmann
gev. te Amsterdam, opger. 31-10-1918, Cumulatief Pref. Aandeel f 1000, Amsterdam 1-11-1919, originele handt., los couponblad; druk: Geuze, Dordrecht, zwart-bruine sierrand, prijs 95 Euro.
Prijs is inclusief een copie van een artikel over Bührman van Frans Gunnink in het Financieel Dagblad van 3-9-1999.
Dit stuk is ook afgebeeld op FD kalender 2000 en beschreven door F. Gunnink in het FD van 4-9-1999.

Algemeene Verzekering Maatschappij "Europa", established in 1918 in Amsterdam, Bewijs van aandeel f 5000, July 22nd 1918, in the name of  Dr. Ir. G.L. Frederik Philips (1858-1942, who established in 1891 with his father Gerard the now famous Multinational electronics firm Philips), printed by J.H. De Bussy, Amsterdam, brown border, # = 200, EF, unfolded and in beautiful condition, prijs 134 Euro.
Vignette: 10 by 10 cm, in underprint the god Zeus, disguised as a white bull, abducting the goddess Europa to Crete. See picture.

Algemene Garage en Automobiel Maatschappij A.G.A.M. te Amsterdam, Mercedes dealer, blankette (UNC), van aandeel nr. 425 van f 1000, kapitaal 1 miljoen, geplaatst en volgestort: f 400.000, # geplaatst 400 ?, # blankettes = 600 ?, prijs € 20.

D. Y. Alta's Uitgevers- en Courantenbedrijf, te A'dam, opgericht 4-12-1924, M. Kap. f 30.000 verdeeld in 60 aand. van f 500; paarse druk met fraaie sierrand, afm. ca. 20 x 28 cm.; bewijs van aandeel groot f 500, t.n.v. R. Bloembergen Santee (tevens commissaris) of t.n.v. D.Y Hein (?); conditie VF + of EF, prijs € 35.

American Natural Gas Corporation (Delaware), certificaat voor 10 volgestorte gewone aandelen, Amsterdam,1928 ; prijs: € 7.


AMSTEL

Amstel Brouwerij N.V.
Amstel Brewery was established in 1890 as Beiersch-Bierbrouwerij "De Amstel" (see below for its history). Still a worl wide famous brand, it is a subsidiary of the Heineken Company since1968.

The old shares offered here, with a red-white company logo with text "Amstel Bier", are printed by the famous Dutch paper money printer Joh. Enschede- Haarlem,

------ Bewijs van gewoon aandeel, f 100 aan toonder (bearer share of DGL 100), Amsterdam 3-1-1966 ; blue border and the famous red/white Amstel Logo,  condition EF/UNC (unfolded with complete coupon sheet attached), afm. ca. 23 x 34 cm; price: 10 €.

------ Verzamelbewijs van Tien gewone aandelen van f 100 = f 1000, aan toonder (certificate of 10 shares, brown border on blue field), company logo as above, UNC, unissued reserve piece, ca. 23 x 34 cm, price 35 €.

click for enlargement ---->

 

A beauty to frame and to give as a present !

 

aandeel Amstel bier


Amstel Brouwerij N.V.

Bewijs van aandeel f 1000 (blankette = reservestuk)
(Certificate of DGL 1000, unissued reserve piece)

No company logo, but 14 by 7 cm vignette in underprint of the brewery, blue border on blue field, ca. 25 x 34 cm, 19.., Lith: B. van Mantgem Hofl. Amsterdam, condition: EF: unfolded and with loose coupon sheet;
price 50 €.

click on the picture for the entire share ------->
  Amstel bierfabriek afgebeeld op een oud aandeel


Beiersch-Bierbrouwerij "De Amstel"
gev. te Amsterdam; opgericht in 1890;

Bewijs van aandeel f 1000 (niet gebruikt reservestuk = zg. blankette); 26 bij 18 cm., blauwe sierrand op fraai patroon; Handelsdrukkerij "De Brakke Grond", Amsterdam; volledig aanhangend couponblad, UNC,

price 75 €

 

click on the picture for an enlargement ------------------->

  aandeel Beiersch-Bierbrouwerij "De Amstel"

Geschiedenis:
De Beiersche Bierbrouwerij de Amstel, werd in 1870 opgezet door de firma De Pesters, Kooy en Co. (directeur Johan Hendrik van Marwijk Kooy). Amstel werd voor het eerst gebrouwen in 1871 aan de Mauritskade te Amsterdam. In eerste instantie werd het bier voornamelijk in Amsterdam gedronken. Later werd het bier over heel Nederland verkocht en in 1883 werd er voor het eerst Amstel bier naar het Verenigd Koninkrijk en naar Nederlands-Indië geëxporteerd. In 1892 werd het bedrijf omgezet in een N.V.. In 1915 was de productie van Amstel vertwintigvoudigd en in 1926 nam Amstel een derde van de totale Nederlandse bierexport voor zijn rekening. In 1941 nam Amstel, samen met Heineken, het kapitaal van de Amsterdamse brouwerij Van Vollenhovens Bierbrouwerij De Gekroonde Valk aan de Hoogte Kadijk over. Deze brouwerij werd 1961 gesloten. Op 27 augustus 1968 werd bekend gemaakt dat de raden van bestuur van Amstel Brouwerij en Heineken’s Bierbrouwerij Maatschappij volledig overeenstemming hadden bereikt over een nauwe samenwerking. Op 11 september 1968 werd besloten tot een fusie. In feite werd Amstel overgenomen door Heineken.


aandeel Amstel Hotel, Amsterdam, 1900  

 

De Amstel-Hotel-Maatschappij

Gev. te Amsterdam, opgericht op 26-4-1866

Bewijs van aandeel groot fl. fl 500 in een kapitaal van fl 1 miljoen, waarvan volgestort fl. 750.000.
Amsterdam, 1900,

zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van drukkerij de Bussy te Amsterdam.
Afm. ca. 17 x 25 cm., met volledig aanhangend couponblad, 2 verticale ontwaardingen, conditie UNC = drukkrtij-fris.

Prijs: € 95.


 


Heineken
In 1864 koopt de 22-jarige Gerard Adriaan Heineken brouwerij De Hooiberg in Amsterdam. Negen jaar later, op 11 januari 1873, wordt Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij Opgericht.In 1886 ontwikkelt Dr. H. Elion, leerling van Louis Pasteur, het Heineken A-gist, dat nog steeds de basis vormt voor het Heineken bier. In 1931 start Heineken in Singapore een joint venture die nu bekend staat als Asia Pacific Breweri9es (APB).In 1933 is Heineken het eerste import bier dat na de drooglegging (ingesteld in 1920) in de Verenigde Staten Arriveert. In 1968 wordt concurrent Amstel-bier overgenomen, het begin van een opmars via acquisities in Europa. In 2008 wordt Scottisch & Newcastle overgenomen, de brouwers van Foster's Lager en Kingfisher. In 2010 Femsa (Mexico), brouwer van Sol en Dos Equis. In 2012 wordt APB ingelijfd. In 2012 bepaalt het merk Heineken niet meer dan 15% van het totale volume. Van de totale omzet (€ 18,5 miljard) komt bijna tweederde uit de opkomende economieën.Heineken is nu de meest internationale brouwer ter wereld (bron: Job Woudt, FD, 3-1-2013, p. 11).

Zie onder de H voor Heineken stukken.


Amsterdam Option Traders (AOT) N.V.
Amsterdam, 1985, Bewijs van 5.000 gewone aandelen aan toonder elk groot Fl. 1; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs € 50.

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V
Amsterdam, 1980; 9,75% obligatie per 1986 / 2000 groot Fl 1.000; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs € 50.
De Amsterdam-Rotterdam Bank, afgekort ABN AMRO, ontstond in 1964 door een fusie van de Amsterdamse Bank (opgericht in 1871) en de Rotterdamse Bank (opgericht in 1863).

De Amsterdamsche Briquetten-Fabriek
gev, te Amsterdam; Obligatie groot f 1000 in een 5% Hypothecaire Geldleening groot f 100.000; oplage slechts 100 !; met aanhangend couponblad, diverse kwaliteiten:
----- no 1; conditie F à VF: sheur in R rand en div. kleine scheurtje in bovenrandprijs 95 €
----- conditie EF en ongevouwen, prijs 75 €
----- conditie VF+, prijs 50 €
----- conditie VF, prijs 35 €
----- conditie F à VF-, prijs 20 €

Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij NV
gevestigd te Amsterdam; reservestukken = blankettes; druk De Bussy, A'dam; 21 bij 33 cm., zonder jaartal; aanhangende coupons; 2 bij 3 cm. afbeelding van schip in dok;
---------- Bewijs van preferent aandeel groot f 1000; oranje sierrand: ongevouwen, maar lichte vlekjes onderin, prijs 50 Euro.

---------- Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000; paarse sierrand; ongevouwen, maar lichte vlekjes onderin, prijs 50 Euro.

Amsterdamsch kantoor voor Indische zaken
opgericht in 1915; restantbewijs, Amsterdam 1925, oplage = 750 st., Druk: De Bussy; fraaie zwarte sierrand op groen; los couponblad; conditie VF-; 2 cm. scheur in bovenrand; kleine scheurtjes in onderrand en vuile middenvouw, prijs 50 Euro.

Amsterdamsche Thee Cultuur Maatschappij,
opger. 1911; winstbewijs aan toonder, rechtgevend op 1/700e deel van 10% der winst; Amsterdam 1911, # =700, bruine sierrand, gepreegd bel. stempel; druk: J.H. de Bussy, A'dam, prijs 50 Euro.

Amsterdam-Tapanoeli Rubber Cultuur Mij.;winstaandeel (profit share),
1910, see text in English ; measure smaller than A4; decorative border;
----- condition UNC, with coupons still attached as printed and with declaration of the Raad voor het Rechtsherstel., price 25 Euro
----- condition EF, with separated coupon sheet. and declaration, 15 Euro.
----- condition VF: small red cross with pencil in corner, coupon sheet stapled to the certificate and with declaration of the Raad voor het Rechtsherstel: price 10 Euro.

Assam Thee-Onderneming "Bodjang Terang",
Gevestigd te Amsterdam; opgericht in 1905;
---------- Maatschappelijk Kapitaal f 225.000; Bewijs van aandeel f 500,  no 362, Amsterdam, 1905, Typ. Holdert & Co., A'dam; aanhangend couponblad, 28 bij 22 cm.; VF: 1 lichte vouw, bruine vlek in linker bovenhoek, prijs: 50 Euro
---------- Maatschappelijk Kapitaal f 600.000; Bewijs van aandeel f 500, Amsterdam 1911; 30 bij 23 cm.; blauwe sierrand, gedrukt oranje bel. zegel; Electr. Drukkerij Holdert & Co., A'dam; aanhangend couponblad, VF-F: veel kleine randscheuren en vuile middenvouw, prijs 50 Euro.

Assam Thee-onderneming Dinewatie
gev. te Amsterdam; opgericht in 1909; Maatsch. Kapitaal f 350.000, verdeeld in 700 aandelen van f 500, waarvan (in 1933) geplaatst en volgestort 350 aandelen.
---------- Restantbewijs no 233, rechtgevend op 1/350e gedeelte van 10% van de overwinst; Amsterdam, 1933; 21 bij 34 cm.; rose sierrand, geen coupons; linkerrand iets onregelmatig en op achterkant sellotapesporen, iets zichtbaar op de voorkant; toch wel een mooi stuk; 2 originele handtekeningen, met bewijs van rechtsherstel en los couponblad; prijs 50 Euro.
---------- Bewijs van aandeel f 500; Amsterdam, 1950; 21 bij 30 cm.; groene sierrand op geel veld; UNC: ongevouwen, geen coupons, prijs 25 Euro.

Assam-Thee-Onderneming "Landen aan de Zuid"
Gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1904; ontbonden in 1922; Maatsch. Kapitaal f 1.000.000, waarvan f 500.000 is geplaatst in aandelen van f 500; Bewijs van Aandeel f 500 aan toonder, no. 146; Amsterdam, 1905; (VVOF cat. no. NI C 0060), 18 bij 26 cm., fraaie zwarte sierrand op lichtgroen veld; geen coupons; VF: 1 lichte vouw, op achterkant 3 bruine vlekken, die niet doorschijnen, prijs 95 Euro.

Assam-Thee-Onderneming-"Tjilanga I en II"
gev. te Amsterdam; Maatsch. Kap. f 500.000; Bewijs van aandeel f 500 aan toonder; A'dam 13-5-1907; fraaie zwarte sierrand op geel patroon; druk: C.A.Spin & Zoon, A'dam; afgestempeld tot f 200 in 1912/1913; blauw bel. stempel, VF-EF, 1 verticale vouw, 25 Euro.

Associated Gas and Electric Company, certificate for Ten Class A Stock, without nominal value, with coupon sheet, issued in Amsterdam, 1928, green / beige with orange imprinted seal,Euro 11,25
Established in 1906; failed in 1940; restart in 1946 as General Public Utilities Corp.(Source: van Oss, 1954)B

Banda, bewijs van preferent aandeel, 1000, Amsterdam, 1925 (zie Crediet.....)

Banjoewangi Thee- en Rubber-Cultuur Maatschappij,
Gevestigd te Amsterdam; restantbewijs nr. 099 aan toonder, Amsterdam, 1952, met coupons,  prijs 50 Euro.

certificate of the Bank of America, 1845  

Bank der Vereenigde staten van Amerika = Bank of the United States of America:
Established in Philadelphia in 1816

Certificate in Dutch language, issued in the years 1841 - 1852 (items available here are from 1842, 1844 and 1845) in Amsterdam against original shares of 100$ each. The issuing bank was the very famous banking-group of Hope & Comp., Ketwich and Voombergh and the widow of Willem Borsky. Hope & Co. represented the Dutch or European shareholders in the US Bank when it ran into difficulties around 1841. Just like about 50% of all the USA banks did after the Panic of 1837, related , among other factors, to a sharp decline in cotton prices after a bubble in the prices of land, slaves and cotton in the years before.

The certificates are in condition EF, without folds, very clean and have an ornate border of the so called "music note" type (a type of security print). It measures: ca. 21 x 26 cm, with separate complete coupon sheet, Price 45 Euro. 

Literature (In Dutch):
- Bank der Vereenigde Staten = 6% Bank der Vereenigde Staten (Rothschild Loan), VVOF Mededelingenblad, december 1980, p. 16-17, 1 afb., 1 tabel, door ?
- Bank der Vereenigde Staten van Amerika, VVOF Mededelingenblad september 1980, p. 4-6, met 1 afb., door ?


Renversaal, Amsterdam, 1839; 17,5 by 25 cm.; black decorative border, on the front 3 payment stamps; on the back 3 Dutch tax wet stamps; condition EF: unfolded; price 135 €.

Beiersch-Bierbrouwerij "De Amstel"
gev. te Amsterdam; opgericht in 1890; Bewijs van aandeel f 1000 (niet gebruikt reservestuk = zg. blankette); 26 bij 18 cm., blauwe sierrand op fraai patroon; Handelsdrukkerij "De Brakke Grond", Amsterdam; volledig aanhangend couponblad, UNC, prijs 75 Euro.

Beleggingsfonds Hartogensis,
---------- Amsterdam, 1974, Bewijs van inschrijving van (ingevuld: 15) participaties, bruine sierrand op geel patroon, zwart logo van 3 x 3 cm., origin. handtekeningen; conditie VF: 4 ordnergaten links , prijs 50 €.
---------- Amsterdam, 1974, Bewijs van inschrijving van 1 participatie, paarse sierrand op paars patroon, zwart logo: 3 bij 3 cm; ; originele handtekeningen; conditie VF+, prijs 50 Euro.
---------- Brief uit Amsterdam, 1977 i.v.m. het gratis verstrekken van opties aan participanten; 4 bij 4 cm logo met gearceerde h in zwart veld met bedrijfsnaam er omheen; 5 Euro.

Benckiser N.V.
Amsterdam, 1997, rare specimen from the printing firm de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, measuring. ca. 17 x 19 cm; price € 50 each
---------- Bewijs van 100 gewone aandelen aan toonder (certificate of 100 bearer shares), brown border.
---------- Bewijs van 100.000 gewone aandelen aan toonder (certificate of 100.000 ordinary bearer shares), red border.
Johann A. Benckiser founded a business in Germany in 1823. Its main products were industrial chemicals. Benckiser went public on the Amsterdam Stock Exchange in 1997. But already in 1999 the company merged with Britain's Reckitt & Colman to form Reckitt Benckiser Plc, listed on the London Stock Exchange and one of the FTSE 100 largest companies with ca. 25.000 employees world wide. They carry famous brands in chemistry, household and cleaning products, pharmacy and body care, such as Airwick, Durex condoms, Vanish, Calgon, Dettol, Lysol, Cillit Bang, Air Wick, Strepsils, Clearasil, Glassex.


Berging Goud- en Zilverlading "Lutine", Amsterdam, 1933, bewijs van aandeel voor 1/20.000e deel; afm. ca. 18 bij 28 cm., bruine sierrand, rode en zwarte letters op beige veld, oranje belastingstempel, Afbeelding (4,5 bij 5,5 cm) van het schip de Lutine in de onderdruk; see picture, Dukkerij Mulder & Zn, Amsterdam.
---------- conditie EF, 1 verticale vouw en 4 minieme nietjesgaatjes, prijs 450 €.
---------- conditie EF, 1 verticale vouw, prijs 495 €.
Het betreft een van de vele bergingspogingen om nog meer schatten te bergen uit het Engelse marineschip dat in 1799 voor de kust van Terschelling verging met een lading goud en zilver ter waarde van destijds 1,25 miljoen £. De naam Lutine is Frans voor kwelduivel; het schip was oorspronkelijk een Frans marineschip. De beroemde scheepsbel werd in 1858 geborgen en hangt nu in de Underwriting Room van de verzekeringamaatschappij Lloyds in Londen. De huidige waarde van de ongeborgen schatten wordt geschat tussen de 66 miljoen $ (schatting Lloyds) en de 140 miljoen $ (schatting van de huidige bergers, voorjaar 2000). Het onderhavige aandeel stamt uit de mislukte bergingspoging van 1933-1935 door Frans Beckers, die uitgebreid wordt beschreven op p. 115-117 van het boek "De Lutine" van B. Huiskes en G. de Weerdt (red.), 1999. De aandeelhouders waren uiteindelijk echter wel definitief hun geld kwijt. Het schip bleek weer eens een echte kwelduivel. Zoals op het aandeel gedrukt staat werkte Beckers samen met de concessiehouders uit 1928, De Stoomboot Maatschappij "Texel" en de Scheepvaart Maatschappij G. Doeksen en Zonen te Terschelling.

English description:  Salvage of the Gold and Silver load of the warship "Lutine", Amsterdam 1933, share certificate for 1/20.000th part; see picture, picture of the ship (4,5 by 5,5 cm) in underprint; measures: ca. 18 by 28 cm., condition EF: 1 vertical fold and 4 tiny staple holes, price 450  €.  (price without staple traces: 495 5).
The Lutine, a 32-gun frigate captured as a price from the French navy in 1793, was carrying about £ 1,25 million in gold and silver bullion bound for Hamburg from Great Yarmouth when it grounded on a sand bar, capsized and sank near the Dutch isle of Terschelling in 1799. Only 1 sailor survived. The vessel's most famous artefact, was recovered in 1858 and is now in the Underwriting Room at Lloyd's in London. The bell is rung on ceremonial occasions at the well known insurers market. Lloyd's paid out £ 1,2 million for the loss of the Lutine in 1799, but the carco remains hidden in the sand are now estimated between $ 66 million (Lloyd's estimate) and $ 140 million (estimate of a Dutch salvage team in 2000). The shares certificates offered here stem from a salvage attempt from 1933- 1935, by Beckers, when a huge 20m high and 12 m diameter iron tower was buillt (twice: the first one collapsed almost immediately !) to give working space for the divers. Litle of value was found, however, and the share certificates became worthless for ever. Sources: "De Lutine" van B. Huiskes en G. de Weerdt (red.), 1999. and D. Post (2000)
Bestevaer, zie Nederlandsche Stoomvaartmij........

Beurs-Express, NV.
gev. te Amsterdam, sierrand en logo met tekst: Waardevastheid, Groeikracht, Rentabiliteit, Continuiteit; druk: De Bussy Ellerman Harms BV, A'dam:
---------- Bewijs van gewoon aandeel f 100, 1-7-1973, paarse sierrand en logo, aanh. couponblad,
-------------------------- conditie EF: ongevouwen of 1 héél lichte vouw, 15 Euro.
-------------------------- conditie VF +: 2 maal of vaker heel netjes gevouwen, 10 €.
---------- Obligatie f 1000 in 10% in aandelen converteerb. obl. lening 1973, per 1979/1988; blauwe sierrand en logo, los couponblad, niet ontwaard, iets groter dan A4-formaat, EF, ongevouwen, 2 kleine nietjes-gaatjes in bovenrand, prijs 50 Euro.
---------- Obligatie f 100 in 10% converteerbare obligatielening 1973, per 1979-88; groene sierrand, iets groeter dan A4-formaat, conditie EF, ongevouwen, prijs € 50.

Boekhandel en Uitgeverij De Moderne Boekhandel (NV),
gev. te Amsterdam, bewijs van aandeel no. 104, serie C, f 500, t.n.v. H.Brans (?), Amsterdam 25-1-1950, orig. handtekeningen, blauwe sierrand, druk: Vürtheim, Rotterdam, aanh. couponblad, volgens GET cat. nooit eerder geveild, enige ex. dat ik ken. EF/UNC, 250 Eu.


M. Z. Booleman's Postzegelhandel
Gev. te Amsterdam; opgericht op 24-9-1918; Bewijs van Aandeel groot f 1000, serie I, no. 190, aan toonder; Amsterdam 10-1-1919; afm. ca. 24,5 x 35 cm.; olijfkleurige sierrand op geel veld; conditie VF-: 1 nette horizontale vouw, in rechterrand een 1 cm. scheurtje en in de onderrand een scheur van 2 cm. en een van 0,5 cm, waar - eenmaal ingelijst - weinig van te zien zal zijn, vrij zeldzaam ! En de enige Nederlandse Postzegelhandelaar die aandelen heeft uitgegeven. prijs € 145.

English:
M. Z. Booleman's Stamp Trade; The only Dutch stamp trader who issued shares ! Share certificate of DGL 1000 from 1919; measuring ca. ca. 24,5 x 35 cm.; 3 small border tears, not visible once framed, one neat horizontal fold; Price € 145

click on share for enlargement / klik op het aandeelvoor vergroting ----->

 
M.Z. Booleman's Postzegelhandel: aandeel

Borneo Exploratie- en Mijnbouw-Maatschappij "Pasangan", N.V.
Established in Amsterdam in 1898; Director was Jhr. W.C. de Geer; Commissaris (board member): C.W.R. van Renesse van Duivenbode.
---------- Oprichtersbewijs (founder share), Amsterdam 1898, blue decorative border, measures: 24,5 x 18 cm; originally undersigned by forenamed director and board member; condition VF: 1 vertical fold, border and fold somewhat brown colouring, complete coupon sheet attached; RARE ! Price € 95.
---------- Oprichtersbewijs (founder share), Amsterdam, March 1898, blue decorative border, measures: 24,5 x 18 cm., Rare SPECIMEN from the archives of the famous printer De Bussy in Amsterdam (probably less than 5 specimen pieces known);condition EF, price € 50.
---------- Bewijs van Preferent Aandeel van f 500 (Preferred Share of DGL 500); 26 x 38 cm., brown decorative border, complete coupon sheet attached, condition VF: folded 4 times, light brownish colouring on the edges and the mid fold. Rare, price € 60.
---------- Bewijs van Preferent Aandeel van f 500 (Preferred Share of DGL 500); 26 x 38 cm., brown decorative border, complete coupon sheet attached. Rare SPECIMEN from the archives of the famous printer De Bussy in Amsterdam (probably less than 5 specimen pieces known);condition EF: 3 horizontal folds and 4 horizontal perforation lines as canceling; price € 50.

Bouw- en Exploitatiemaatschappij "Nicalbad V", NV
gev. te Amsterdam; opgericht 1930 met Maatsch. Kapitaal f 10.000; Bewijs van aandeel f 500 (genummerde blankette), 1930, druk: H.J. Moersen, A'dam; UNC à EF; 35 Euro.

Bouw, en handelmaatschappij "WABO", te Eindhoven, recepis, Amsterdam, 15-10-1946.;# = 500; prijs: 11 Euro.

Bouwkas Amstel, aandeel van 500, Amsterdam 1947, # = 200 ; prijs 23 Euro

Bouwmaarschappij Reynold XXV, Amsterdam, 1931, aandeel van F 500, oplage # = slechts 20 !; prijs: 27 €.

BOZ N.V. (Bank Onroerende Zaken)
gev. te Amsterdam; Verzamelbewijs van 10 obligaties à f 100 in 8,25 % obligatielening 1971 per 1982/86 groot f 9 miljoen; druk: Joh. Enschede- Haarlem; blauwe sierrand, aanh. voll. couponblad; 2 ontwaardingsgaten door facs. handtekenimgen; conditie EF: ongevouwen; afm. 20 bij 31 cm; prijs 50 €.

Bührmann-Tetterode N.V.
Bewijs van aandeel ad f 1000 aan toonder, Amsterdam, 12-7-1963, ontwaarding door 2 gaten, grijs met groene rand met BT logo, met couponblad met coupon nrs 19-34, met stempel van Bank Mees en Hope, Prijs 50 Euro
Prijs is inclusief een copie van een artikel over Bührman van Frans Gunnink in het Financieel Dagblad van 3-9-1999.
Lees hier ook de geschiedenis !

Café-Restaurant "Parkzicht" (Maatschappij tot exploitatie van het), gev. te Amsterdam, opgericht 1895; M. Kapitaal f 500.000; Bewijs van aandeel aan toonder van f 500; rode sierrand op grijs patroon; stempel "NV Parkhotel en -Restaurant"; Boek- Kunst- en Handelsdrukkerij v/h Gebr. Binger, Amsterdam;
------ geen coupons, blauw belastingzegel, 45 Euro = f 99
------ couponrest + verkl. rechtsherstel, unfolded, 60 Euro = f 132.

Caranero Spoorweg- en Stoomvaart-Maatschappij, N.V., aandeel van f 60, Amsterdam 1896, Spoorweg en stoombootdienst in Venezuela, prijs f 50,-

CEFIMA, gev. te Amsterdam, (= een filmmaatschappij), opgericht 29-12-1947, kapitaal f 50.000, verdeeld in 50 aandelen van f 500, dus # = slechts 50  !, blauwe sierrand op lichtgroen veld, formaat 18 * 26 cm., druk: C.A. Spin & Zoon, A'dam, originele handtekeningen, van directeur en commissarissen. see picture of this film company stock.
--------- t.n.v. Algem. Adv. Bureau A. de la Mar Azn. te Amsterdam en overgeschreven in 1950 tnv Algemene Publiciteits Unie A'dam en erna in 1950 tnv Algemene Publiciteits Unie A'dam. Vervolgens 2 maal overgeschreven in 1956 en 1968 als (zie onder).
--------- t.n.v. NV Algemene Publiciteits unie A'dam (NV A. de la mar Azn.). In 1956 overgeschr. tnv W.A. Grollenbergh te A'dam en in 1968 tnv A.P.M. Verheugt te A'dam.
Verheugt was in 1948 tot commissaris benoemd.Andere commissarissen waren: S.W. Numan, Mr. Dr. E. Schwegler en Kilghberg.
Prijzen: EF, ongevouwen met coupons:  43 Euro; zonder coupons 34 Euro.

Celebes Mijnbouw Maatschappij "Balotji", N.V.
Established in 1897 in Amsterdam, liquidated in 1902; Bewijs van aandeel f 200 (share certificate of DGL 200); Amsterdam Nov. 15th 1897; rare SPECIMEN from the famous printer De bussy, Amsterdam; 23 x 17 cm., black decorative border, price € 50.
Director was A. Chaplin; purpose of the company was the mining of precious metals in the sub-division Bergregentschappen of the department of Noorder-districten in the gouvernement Celebes and dependencies belonging to the Balotji regency.

Centrale Werkgevers Risico-Bank te Amsterdam
Overeenkomst van Risico-Overdracht, tussen
a) bovengenoeme bank,
b) de Houtrakpolder, en
c) de Onderlinge risico-vereeniging van waterschappen, polders, veenschappen en veenpolders, m.b.t. het ongevalsrisico (geregeld in de ongevallenwet van 1901) i.v.m. de werknemers van de Houtrakpolder, Amsterdam, 31-12-1909; zwarte sierrand, oranje belastingstempel, EF, ongevouwen, 50 Euro.

Central Public Service Corporation, certificate, 25 by 18 cm, + attached coupon sheet, of ten shares class A stock, without nominal value, orange / green decorative border, with orange printed seal, issued in Amsterdam, 1929, 50 Euro.
This company is a daughter of the Central Public Utility Corporation

Central Public Utility Corporation, certificate for 10 shares class A stock, without nominal value,25 by 18 cm, + coupon sheet, issued in Amsterdam, 1925 -1933, green decorative border, orange printed tax seal, 15 Euro
Established in 1932 under Delaware law as a result of the reorganization of her daughter company, the Central Public Service Corp. She gained control over this central Public Service Corp. and over the Consolidated Electric & Gas Company.

Central States Electric Corporation, Richmond, Virginia, certificate with loose coupon sheet, for ten ordinary shares (common stock), without nominal value, violet / beige, with orange imprinted seal, issued in Amsterdam, 1931, f 35 = Euro 15,75
Established in 1912, failed in 1942. These certificates were issued since 1929. (only 1500 pieces). In 1933 they were stamped down to certificates of ten ordinary shares of 1 $ (source: van Oss, 1954)

Chicago, Milwaakee, St. Paul and Pacific Railroad Comp., certificaat van $1000 preferred stock (blouw), Amsterdam 1939, EF, prijs f 50,-

Chicago, Milwaakee, St. Paul and Pacific Railroad Comp., certificaat van 10 gewone aandelen (bruin), Amsterdam 1928, EF, prijs f 50,-

Cokes Oven Maatschappij systeem Louis Bansart
Société de Fours à Coke système Louis Bansart
Coke Oven Company system Louis Bansart
Amsterdam-Brussel, gev. te Amsterdam
Bewijs van aandeel f 500, VVOF cat. no. NL H 0124a, maart 1909.
Doel was de exploitatie in Europe van 2 Belgische "brevetten" (patenten) ten name van dhr. Louis Bansart op het gebied van cokes ovens, o.a. het afgeven van licenties voor de bouw van cokes ovens volgens deze patenten. Uitgebreide doelstelling is genoemd in de statuten, afgedrukt op de achterzijde van het aandeel.
Francais: But etait d'exploiter dans l'Europe entiere les deux brevets Belges de monsieur Louis Bansart, concernant la construction des fours a coke; aussi l'exploitation des licenses pour la construction des installations de fours a coke. Le buts de la firme sont completement specifice au verso de l'action.
English: Aim was the exploitation all over Europe of 2 Belgian patents in the name of Mr. Louis Bansart, concerning the production of coke ovens; also the exploitation of licences for building coke ovens according to this system Louis Bansart. On the reverse side of the certificate the aims of the company are described fully in Dutch and French.
Blue decorative border, coupons unused, so the company never paid dividends:
according to GET catalogue sept'00 never auctioned before.
----- VF,  2 vouwen, see picture, 45 Euro
----- EF, unfolded, coupons attached, very beautiful piece, 95 EuroConseil de la Dette Publique Répartie de lÁncienEmpire Ottoman
---------- Amsterdam, 1933, Recu au porteur, d'un montant nominal de Francs francais 73; Émis par le Conseil de la Dette Publique etc. etc....... contre un capital nominal égal en Obligations de la Dette Turque 7,5%, 1933, de la 2e tranche; signé par le président du Conseil et pour Handel-Maatschappij H. Albert de bary & Co. NV;  imprimerie spéciale de Banque-Paris;  bordre bleu, 19 * 14 cm.; prix: 23 Euro.

Continentale Katoen-Handel (NV), gev. te Amsterdam, opgericht 3-12-1923, Maatsch. kapitaal: 50 aandeelen van f 1000, # = 50, Bewijs van aandeel aan toonder, Amsterdam 1924, druk: De Bussy, grijze sierrand, 135 Eu .

Crediet- en Handelsvereeniging "Banda",
Gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1886.
Lees de uitgebreide tekst over het doel en de bezittingen der maatschappij, de details der diverse emissies en wat er van terecht kwam. En (t.z.t.) ook over de historie van dit  vroeger voor de nootmuskaathandel zo belangrijke gebied.
De gewone en preferente aandelen zijn fraai geïllustreerd met een 6 bij 8 cm  gravure van het eiland Groot banda en  Neira, gelegen aan het Oost Gat en de Banda Zee. English: illustration: map of the isle of Banda in the Banda sea
---------- gewoon aandeel van Fl. 1000,- , Amsterdam 1886 (oplage 1000 st., waarvan in 1925 708 stuks zijn ingewisseld tegen preferente aandelen: zie hieronder.); Zwarte sierrand op geel, gravure (zie boven); gedrukt bij De Bussy in Amsterdam., conditie F: geplakte vouw- en andere scheurtjes en veel nietjessporen, prijs 95 Euro.
---------- 7% preferente winstdelende aandelen ("7%" en "preferent" staan niet op het stuk zelf te lezen),  Amsterdam, 1925; gedrukt bij De Bussy in Amsterdam, oplage : totaal 2000 st., waarvan  708 mèt oranje gedrukt belastingzegel en 1292 zonder. Die 708 stuks werden gratis verkregen tegen inwisseling van gewone aandelen. Zwarte sierrand op groen,
------------------------- met bel. zegel, conditie VF+ en VF-: div. gebruikssporen (vraag scan !),  prijs: VF+: 35 Euro; VF-:  25 Euro.
------------------------- zonder bel. zegel, conditie VF+ en VF-: div. gebruikssporen (vraag scan !), prijs: VF+: 35 Euro; VF-:  25 Euro.
------------------------- zonder bel. zegel, conditie VF+ à EF, prijs 95 Euro.
---------- SCRIP van Fl. 120, Amsterdam 1949, druk: De Bussy, A'dam; 21 bij 17 cm, blauwe sierrand en tekst, oranje gedr. bel.zegel; uitgegeven ter compensatie der rentehalvering tussen 1941 en 1946.
-------------------------- EF: prijs 50 Euro.
-------------------------- VF: kreukels in linker-onderhoek, kleine nietjessporen, prijs 25 Euro.


Croton Water Main Stock, city of New York.
Croton Water Main Stock, New York Klik op de foto's voor vergrotingen Croton waterreservoirs in New York, waar nu Central Park is.
A painting by Augustus Fay of the Croton Water Reservoir in New York from 1850, in what would soon become Central Park.

Certificaat No. 48voor een Kapitaal van $ 400, rentende 7%, uitgegeven in Amsterdam, 27 juli 1871 door Hope & Co., Ketwich en Voombergh en Weduwe Willem Borski, losbaar in 1900. De sierrand heeft als beveiliging het zgn. muzieknotenschrift, ontwikkeld door drukkerij Johan Enschede & Zonen. Conditie: UNC, geen gebreken / drukfris, prijs € 99.

Translation:
Certificate  no. 48 for a Capital of $ 400, bearing 7% interest, issued in Amsterdam on July 27th 1871 by Hope & Co., Ketwich and Voombergh and the Widow Willem Bosrski, redeemable in 1900.
The certificate is in mint condition (UNC), border with so called "music note" border, a type of security print by the famous Joh. Enschede and Sons in the Dutch city of Haarlem.
Original signatures of the Widow W. Borski, Ketwich and Voombergh and Hope, the famous ancient Dutch broker-house;  See picture;   price 99 Euro.
Lees meer over dit gigantische waternetwerk en bekijk de foto's van aquaducten, kanalen, dammen en reservoirs.

Some history:
We take water for granted today. But before the 1830s, citizens relied on cisterns to collect rainwater or a series of city wells drilled down to bubbling, underground springs. But these sources were spreading disease and were clearly inadequate for a city whose international profile was raising thanks to the Erie Canal. One of the great challenges faced by a growing, 19th-century New York City was the need for a viable, clean water supply. The solution lay miles north of the city in the Croton River. New York engineers embarked on one of the most ambitious projects in the city’s history — to tame the Croton, funnelling millions of gallons of waters through an aqueduct down to Manhattan, where it would be collected and stored in grand, Egyptian-style reservoirs to serve the city’s needs. The water company was located on the site where Manhatten has been built and in what would soon become Central Park. Read more and see pictures of these complex waterworks.


Cultuurmaatschappij "Danau Alai"
gev. te Amsterdam; opgericht in 1918; Bewijs van aandeel f 1000 aan toonder; ca. 17 bij 25 cm.; bruine sierrand en tekst; 2 origin. handt. o.a. van  de beaufort; druk: H. de Bussy; aanhangend voll. UNC, prijs 50 Euro.

NV Cultuur Maatschappij "Soeban Ajam"
gev. te Amsterdam; opgericht in 1915; afm. ca. 20 x 28 cm. Ze verbouwden en verhandelden o.a. Kina-bast, Koffie, Thee en Rubber.
---------- Kap.: 750 aandelen van f 1000; = f 750.000; druk: Blikman en Sartorius te A'dam;
--------------- Bewijs van Aandeel  f1000, no. 378; met los talon en couponblad; olijf-groene sierrand, oranje bel. stempel; datum gedrukt: 23 januari 1916; conditie VF, prijs 25 Euro.
--------------- Bewijs van aandeel f 1000, no. 583; met los talon en couponblad, olijf-groene sierrand, geen oranje belastingstempel, datum geschreven: 30 december 1919; conitie VF (iets minder mooi als bovenstaand stuk), prijs € 15.
---------- Kap. op 28 juli 1924 verhoogd tot f 2.500.000, Bewijs van aandeel f 1000, no. 1659, d.d. April 1927 (gedrukt); druk de Bussy; met los talon en couponblad, olijf-groene sierrand, geen oranje belastingstempel, conditie VF, prijs € 25.

Cultuur Maatschappij "Tjokro Toeloong"
certificaat van f 1000, no. 75; uitgegeven door Administratiekantoor "Mataram", Amsterdam 1926, 2 origin. handt.; druk: M.J. Portielje, A'dam; gedrukt oranje belastingstempel;  met couponblad, conditie VF+: 1 horizontale vouw onderin; met copie van 3 blzn. met de statuten, uit een extra bijlage van de Javasche Courant uit 1887; prijs 50 Euro.

D

Dagblad De Telegraaf, N.V.
Amsterdam, opgericht 29-11-1902; Bewijs van Aandeel no. IV ..., groot Zestig Duizend Gulden, A'dam 193., Zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de Amsterdamse drukkerij de Bussy; bruine sierrand op licht groen veld, afm. ca. 24,5 x 35 cm.; voll. couponblad, conditie VF: div. lichte vouwen en 1 verticale perforatielijn; prijs € 125.

De Bary Netto Rentefonds N.V.
gev. te Amsterdam; zeldzame SPECIMEN uit het archief van drukkery De Bussy Ellerman Harms te Amsterdam (er zijn hooguit 5 ex. van elk type voor verzamelaars beschikbaar gekomen); afm. 21 bij 30 cm en 12 bij 4 cm afbeelding van het kantoor van De Bary aan de Herengracht in Amsterdam, waar nu de Deutsche Bank zetelt.
---------- Bewijs van 1 gewoon aandeel aan toonder groot 1 gulden geel-groene sierrand, UNC; prijs 50 Euro (zonder SPECIMEN opdrukken: € 95).
---------- Bewijs van 10 gewone aandelen aan toonder, elk groot 1 gulden, donker groene sierrand, UNC; prijs 50 Euro (zonder SPECIMEN opdrukken: € 95).
---------- Bewijs van 100 gewone aandelen aan toonder, elk groot 1 gulden, blauwe sierrand; UNC, prijs 50 Euro.
---------- Bewijs van 1000 gewone aandelen aan toonder, elk groot 1 gulden, paarse sierrand; UNC, prijs 50 Euro (zonder SPECIMEN opdrukken: € 95).
set van alle 4 typen (met SPECIMEN opdrukken): € 175.
set van 3 typen zonder SPECIMEN opdrukken: € 250.

De Internationale Kunstvereeniging, N.V.
gev. te Amsterdam op 2-8-1885; Oprichtersaandeel no. 10, rechtgevend op 1/100e aandeel in 15% van de overwinst, Amsterdam 1-9-1885, ondertekend door directeur L.B. Werttheim en commissarisStichter en de administrateur E. Rittner-Bos (?); druk: C.A. Spin en Zoon, Handelsdrukkerij, Amsterdam; afm. ca. 17 x 25 cm., voll. aanh. couponblad (waarin een scheurtje); fraaie sierrand, conditie VF+: 1 nette verticale vouw en 2 lichte kreukels, oplage = 100 st, zeldzaam !, prijs € 195.
Lid waren o.a. de beroemde architect P.J.H. Cuijpers en dichter-schrijver en hoogleraar esthetica en kunstgeschiedenis J.A. Alberdingk Thijm.


NV Deposito- en Fondsenbank Amsterdam - DEFA, Amsterdam, opgericht 1921. Tekst in Nederlands en Duits (Tekst auch in Deutsch)
Lees meer over de merkwaardige gebeurtenissen ten tijde van het faillissement van deze bank.
----- 6% Obligatie, extra serie, f 1000, 23 mei 1966 tot 1978, , blauw, see picture, UNC, ongevouwen, 45 Euro.
----- 5% kassa-obligatie, f 5000, 15-6-1966, met aanhangende coupons, bruine sierrand op geel veld, see picture, EF, 1 middenvouw, 55 Euro.
----- 5,5% kassa-obligatie f 10.000, 15-4-1966, met aanhangende coupons, bruine sierrand op geel veld, picture as above, EF 1 vouw in het midden, 59 Euro.
----- 5,5% kassa-obligatie f 50.000, met aanhangende coupons, 1966, bruine sierrand op geel veld, picture as above, EF 1 vouw in het midden, 68 Euro.
----- 6,5% kassa-obligatie f 100.000, 1966, bruine sierrand op geel veld, picture as above, F: 2 maal doorgescheurd en weer met sellotape geplakt, 90 Euro.

"De vier Landen", maatschappij tot exploitatie en administratie van roerende en onroerende goederen, Amsterdam, 1920, aandeel van f 1000,- nr. 43,  Euro 23

De Waarheid, Volksdagblad voor Nederland, Amsterdam
Rechtspersoonlijkheid: Stichting tot Bevordering van de Pers van de Nederlandse Arneidersklasse ("BEPENAK") opgericht bij akte d.d. 28-10-1933. Met facsimilehandtekening van Paul de Groot, de voorman van de CPN. In de onderdruk een agent die achter een bulletin-plakker aanzit. Oranje belastingzegel. Met volledig aanhangend couponblad; Afm. 34 x 24 cm; zou nooit rente uitgekeerd zijn ? Wie kan me dat vertellen ?
4% obligatielening 1946, groot f 500.000 nominaal;
---------- Obligatie aan toonder f 10, Amsterdam 1-11-1946, bruine rand op geel, 2 horizontale vouwen, prijs € 50.
4% Obligatielening 1947, groot f 500.000 nominaal;
---------- Obligatie aan toonder f 5, Amsterdam1-11-1947, bruine sierrand op groen, 1cm scheurtje in op vouw in linker rand, prijs 50 Euro.
---------- obligatie aan toonder f 10, Amsterdam 1-11-1947, paarse sierrand op groen, diverse malen gevouwen, prijs € 50.
De Waarheid, 5 mei 1945, bevrijdingsnummer (2 blzn, 25 x 37 cm.) van de West-Friese editie, dubbelzijdig bedrukt, prijs € 50.

De Zilver-, Goud- en Diamant-Handel voorheen Hoeker & Zoon, N.V.
Established in Amsterdam; Winstbewijs voor 1/132e aandeel in de winst tot een maximum van f 600. (English: profit-sharing note for a 1/132th part of the profits, with a maximum of DGL 600 in total); Amsterdam, 1-5-1916; printed by M. Lindenbaum, Amsterdam, measuring ca. 17 x 25 cm., with orange printed tax seal; condition EF: 1 neat horizontal fold and a fold in the left lower corner; rare, price € 250.
Willem Christiaan Hoeker was the father (1862 - na 1906) and the son was Willem C. Hoeker.

Diamanthandel v/h Schijveschuurder & van Straten
te Amsterdam, aandeel van f 1000, getekend door de directie, o.a. A Schijveschuurder jr. en Sr., fraaie bruine sierrand, geplaatst # = 150, slechts 150 van de 300 aandelen zijn geplaatst. See picture.
---------- t.n.v. Isaac van Straten, prijs 95 Euro.
---------- t.n.v. Asfer Schijveschuurder, prijs 95 Euro.
---------- t.n.v. Abraham Schijveschuurder, prijs 95 €.
De (joodse) familie zat al in de tijd van Napoleon in de diamanthandel en heeft bij de naamsbepaling in 1773 een familienaam aangenomen uit het diamantvak: Schijvenschuurder. (bron: Monen veilingcatalogus). De naam slaat op de schijf waarmee de diamant wordt geslepen en die regelmatig moet worden schoongeschuurd. Later verdween de meervouds-n uit de naam. Veel, maar niet alle, leden van de familie kwamen om tijdens het nazi-regime.
English: The Jewish family worked in the diamond trade as early as the Napoleontic times. In those days people had to choose a name and the family choose a name from the diamond industry: Schijveschuurder, which means "schijf cleaner" or "scaife cleaner". The name schijf or scaife refers to the rotating disc with which the diamond is cut (source: Jack Santcross, pers. comm. July 16th 2012) .
Many, but not all family members were killed during the nazi-regime.

Diamant-Maatschappij H.E. Slijper , NV
Opgericht in 1939; Bewijs van 4% Cumulatief Preferent niet winstdelend aandeel groot f 500 aan toonder, Amsterdam, 1949; origineel ondertekend door directeur H.E. Slijper; druk joh. Enschede en Zonen-Haarlem; paarse sierrand op blauw veld; ca. 23,5x31,5 cm., volledig aanhangend couponblad, UNC; prijs € 50.
De gelijknamige BV bestaat nog steeds als groothandel in juweliersartikelen en uurwerken en diamantairs, gev. te Sint Oedenrode (N.Br).
English: Diamond Company H.E. Slijper (slijper = Dutch for Cutter)
Established in Amsterdam in 1939; Certificate of 4% Cumulative Preferred not profit sharing share of DGL 500 to bearer, Amsterdam 1949; originally signed by director H.E. Slijper; print: Joh. Enschede, Haarlem; purple border on blue field, ca. 23x31 cm. Complete dividend-coupon sheet attached; condition: UNC = print fresh; price € 50.
The company still exists in Sint Oedenrode (The Netherlands) as diamont trader and wholesale trader in juwelry and watches.

Doornlaagte Diamant Maatschappij
gev. te Amsterdam; opgericht in 1907; Maatsch. kap. f 600.000; 600 aandelen van f 1000; Bewijs van aandel aan toonder f 1000; Amsterdam, 1907; ca. 22 bij 28 cm.; zwarte sierrand; druk: Holdert & Co., A'dam; volledig couponblad, gepreegd bel. zegel 2 Gulden; ongevouwen; onderrand scheurtjes amper zichtbaar indien ingelijst.
---------- 0,5 cm scheur in onderrand, prijs: 95 Euro.

certificaat Dordtsche Petroleum Maatschappij uit 1931, groot f 100  

Dordtsche Petroleum-Industrie Maatschappij N.V.

Certificaat no. 5555 van gewone aandelen groot f 100

Amsterdam, 7 aug. 1931, uitgegeven door de NV Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor,

afm. ca. 25 x 18,5 cm., met coupons no. 40-48, rode druk met fraaie sierrand; oranje gedrukt belastingzegel en trustkantoor zegel;

conditie VF-: enkele lichte vouwen, 3,5 cm. scheur in R rand (ingelijst nauwelijks zichtbaar),

prijs € 95.


Draka , zie Hollandsche Draad...............

Drie percents Fransche Fondsen a 1000 Francs in het Grootboek der publieke schuld van Frankrijk ten name van het Administratiekantoor Hope & Co., Ketwich en Voombergh en Wed. W. Borski, Originele handtekeningen van Hope, Ketwich Voombergh, en de Wed. W. Borski. Amsterdam  13-3-1888, rand van "muzieknoten schrift", zwart, coupons aanwezig vanaf 1893-1989, prijs f 75.
In  het begin van de 19e eeuw werden er door de Franse Staaat leningen aangegaan met als onderpand goudmijnenn in Spanje, ter financiering van de Frans - Engelse oorlog. De leningen van 1962 - 1988 zijn mogelijk uitgegeven voor de financiering van de Frans-Duitse oorlog van 1870. (Bron: Monen, maart 1998).

Droogdok-maatschappij "Soerabaja" te Amsterdam, bewijs van aandeel, 1000,- , Amsterdam, blankette, 1946 , prijs 9 Euro.

Drukkerij Plantijn, NV
Opgericht in 1904; gev. te Amsterdam; Maatsch. kapitaal f 50.000, verdeeld in aandelen van f 100, welke verdeeld kunnen worden in onderaandelen van f 10; Onderaandeel letter C groot f 10 behorende tot het aandeel no. 223; Amsterdam, 1904; 28 bij 18 cm; bruine sierrand; blauw bel. stempel 5 G.; geen coupons, EF: ongevouwen, 3 hoeken 1 mm. afgestompt; prijs 125 Euro.

(maatschappij tot exploitatie van de) Drukkerij "Plantijn"
Leiden, opgericht 1918,
English: exploitation of  Plantijn Printers in Leiden; the company  (formerly called G.F. Théonville) was named after the very famous and ancient printing house Plantijn, originated in Antwerp and considered to be the follow up of  the early Gutenberg printers; (In Antwerp one can visit the Plantijn Museum); this is an extraordinary decorative piece in blue, gold and red, one of the nicest Duch stocks !  all pieces are signed by the director B.P.F.M. Geijer.
Bewijs van aandeel groot f 250; (certificate of one share of 250 Guilders).
-----------  reservestuk (zgn. blankette) van een bewijs van aandeel (unused piece), schitterende uitvoering in Blauw, Rood en Goud , EF, 50 Euro.
---------- gelopen stukken (used pieces), t.n.v. J.H.M. Spruijt, Den Haag,
---- conditie VF: middenvouw bruin geworden (midfold is brownish), alle coupons aanhangend, prijs 75 Euro.
---- condition EF: only one clean mid fold, with coupon sheet attached: price 125 €.

E

Electrische Spoorweg Maatschappij (NV), gev. te Amsterdam
opgericht 22-12-1902, druk: C.A. Spin en Zoon, A'dam, afm. ca. 22 x 23 cm., fraaie zwarte sierrand;
---------- Bewijs van aandeel f 250 aan toonder in een Maatsch. kapitaal van f 3 miljoen; A'dam 1904, met vol. couponblad waarvan 2 coupons geknipt; volgens een stempel op de achterkant in 1925 overgeschreven t.n.v. de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Haarlem, conditie bijna UNC (drukfris), prijs 75 €.
---------- Bewijs van aandeel, f 250 aan toonder in een Maatsch. kapitaal van 3,75 miljoen gulden, dus na een uitbreiding met een 2e uitgifte ad 750.000 gulden; A'dam 1913, met volledig en vast couponblad, per sept. 2004 bij mijn weten nog nooit geveild; conditie UNC (drukfris), prijs 250 Euro.
De zetel en de naam veranderden in 1943 in "Electrische Spoorweg Maatschappij N.V." te Haarlem. In 1946 veranderde de naam nogmaals in "Noord-Zuid Hollandsche Vervoer Maatschappij N.V.". De aktiviteiten concentreerden zich rond Haarlem (overname van de "Eerste Nederlandsche Electrische Tram Maatschappij) en verde exploiteerde men een lijn Haarlem-Amsterdam, een stadslijn in Amsterdam, een paar lijnen ten noorden van Amsterdam en rond Den Haag en Leiden. Op 9 november 1961 is het bedrijf opgeheven. (bron: CollectWeb, nov. 2001).

Exploratie- en Mijnbouw Maatschappij "Limba Kabila"
Founded in 1898 in Amsterdam, liquidated in 1904; Aandeel f 250 (share of DGL 250), Druk (printer): De Bussy-Amst.; green decorative border and texts; ca. 15 x 23 cm., original signature of board member (commissaris) C.R.T. Kraaijenhoff and facs. signature of director F.H. de Kock van Leeuwen; condition EF à UNC = almost print fresh, price € 20.
VVOF catalogue no. NIC 0068; H. van Son was the 2nd director; Goal was to acquire and utilise mining concessions in Dutch East Indies. Brought in were 2 licences from the resident of Menado from 1897, to operate in the districts of Telaga, Kota, Tapa, Kabila and Bone and a terrainin the district Pagoejama in the assistent residence of Gorontalo.

Exploitatie-Maatschappij Amstelhuis N.V.
Amsterdam, Bewijs van aandeel van f 1000, reserve-exemplaar (blankette), prijs 25 Euro.

Exploratie- en Mijnbouw-Maatschappij "Gorontalo", N.V.
Established in Amsterdam on Nov. 1st 1897; Bewijs van aandeel f 1000 (share certificate DGL 1000); rare SPECIMEN from the famous printer De Bussy, Amsterdam, 1897; brown decorative border and print; 23 x 17 cm.; condition EF; price € 50.
VVOF catalogus no. NI C 0049; purpose of the company was to search for precious metal grounds in the districts of Kotta, Bone, Kabila and Batoe Daä in the department of Gorontalo in the residence of Menado; The company was liquidated in 1904.

Exploratie Syndicaat "Pagoeat", N.V.
Founded in Amsterdam in 1897; Bewijs van Winstaandeel (certificate of profit share), Amsterdam 1898; Typ. & Lith. J.H. de Bussy, A'dam; complete coupon sheet attached, blue border and texts,
---------- condition EF ~UNC = almost print fresh, price € 35.
---------- condition EF: 1 neat fold, no traces of wear, price € 20.
Doel: het aanvragen of overnemen van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen, het aanvragen of overnemen van concessies tot mijnontginning voor alle soorten delfstoffen en het exploiteren daarvan etc. De N.V. bezat twee concessies, genaamd Pagoeat en Ilota, gelegen in het district Pagoeat op Celebes. Er werd goud en kopererts gevonden, maar in te geringe mate en in 1915 (of al in 1909 ?) werd de N.V. geliquideerd. (bron: website Stadsarchief Amsterdam)
English: Goal of the company was to acquire, explore and exploit mining concessions in the Marissa River mining area at Pagoeat and Ilota in the district of Pagoeat in Northern-Celebes (Sulawezi). A limited amount of gold- and copper ore was found which was not enough. The Exploration phase was finished by mining geologist F. van Dijk jr. in 1903. The necessary equipment to start the exploitation of the concession was purchased in 1908-1909. The mining concession and equipment were subsequently sold to the 'Mount Pani Mining Company Limited in 1909. The company was liquidated in 1909 (source: website of the Amsterdam Stadsarchives).

Export-Maatschappij voorheen B. van Leeuwen & Co.
Gev. te Amsterdam; Bewijs van aandeel groot 1000 gulden aan toonder; druk De Bussy; groen-grijze sierrand op geel patroon; afm. 18 x 27 cm.
---------- 1903, no.0558; conditie VF+; los couoponbladrest; prijs 50 €.
---------- 1919, no. 884; aanhangende couponbladresten, conditie F: gat op midden van 2 vouwen, bruine lijmresten; prijs 25 €.
---------- 1920, no. 1274; aangeniet couponblad; conditie VF: 1 cm scheur midden onder op vouw; 50 €.

F

Financieele Koerier N.V. (De),
opgericht te Amsterdam, 1948,
----- Bewijs van gewoon aandeel  van f 100, bruine rand op geel, UNC (blankette), prijs 7 Euro
----- Bewijs van aandeel A van f 100, grijze rand op geel, UNC (blankette), prijs 5 Euro

Financieele Maatschappij voor Zuid-Afrika, gev. te Amsterdam, opger. 26-3-1896. Bewijs van Winst-Aandeel no 113, gerechtigd op ontvangst van 1/ 160e van het in de statuten genoemde bedrg, dus # = 160; Amsterdam 1-4-1896; orig. handt.; aanhangend couponblad, bruine sierrand en belettering; blanco gedrukt belastingstempel Typ en Lith: J.H. de bussy, Amsterdam; 65 Euro.

Fisk Rubber Company (The)
Established in 1898, but in 1931 put under "receivers". In 1933 the most exploitable part went up in The Fisk Rubber Corporation, the less exploitable part in the Fisk Realty Corporation. The Fisk rubber Corporation owned tire factories in Chicopee Falls (Mass.) and a canvas factory in New Bedford (Mass.) and tire depots in 31 towns in the USA. Its products were car and bicycle tyres and other rubber products. They started a production plant in Sweden in 1939. The Fisk Rubber Corp. was taken over in 1939 by the US Rubber Company. (Source: van Oss, 1954, p 67).
All certificates measure 26 bij 18,5 cm. and have a large printed orange tax seal  from Amsterdam, 3 original signatures, are printed by the famous Dutch printer Johan Enschedé in Haarlem; They have been issued in Amsterdam by the (NV)  Maatschappij tot beheer van het Administratiekantoor van Amerikaanse Fondsen, opgerigt door Broes en Gosman, ten Have en van Essen en Jarman en Zonen. (a famous Amsterdam  stock administration office).
----------- Certificaat van Tien Gewone Aandelen (Certificate of 10 ordinary shares), green border, conditiom VF: 2 light folds, price 25 €.
---------- Certificaat van $ 1000 7% cumulatief Eerste Preferente Aandelen (certificate of $ 1000 7% cumulative first preferred shares), condition VF, 2 light folds, price 25 €.

Fransch-Hollandsche Caoutchouc Maatschappij van de Boven Amazone Rivier / Compagnie Caoutchoutiere Franco-Hollandaise de la Haute Amazonie; Amsterdam, 1910, bewijs van aandeel van f 250 aan toonder nr. 138, nice decorative border, EF (1 neat fold), Euro 23

Frascati (Verkooplokaal),
---------- bewijs van 1 aandeel à 100,- , Amsterdam, 25-9-1950 , prijs 9 €.
---------- bewijs van 10 aandelen à 100 = 1000,- , Amsterdam, 6-9-1950 , prijs 9 €.

G

Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Amsterdam, de nooit gebouwde schouwburg.
---------- 1921, premie-obligatie van f 10, colour green, , prijs  23 Euro see picture
Zeer fraaie illustratie van de plattegrond van de schouwburg en het gebouw zelf / beautiful illustration of the building and a plan of the theathre, no coupons cut off
---------- 1921, premie-obligatie van f 10, colour green, , prijs  11 Euro
Zeer fraaie illustratie van het gebouw en plattegrond ervan / beautiful illustration of the building and it's plan, 2 coupons cut off. Same picture as above.
---------- 1921, premie-obligatie van f 5, geen illustratie, rood, prijs 18 €
Zeer fraaie illustratie van de plattegrond van de schouwburg en het gebouw zelf / beautiful illustration of the building and a plan of the theathre, no coupons cut off, see picture above, but now in red.
---------- 1923, premie-obligatie van f 5, colour red, no illustration, but beautiful Jugendstil border, price 50 Euro
---------- 1923, aandeel nr 56 van f 1000, # = 1250, zwart, conditie: EF, 75 Euro.

Gebr. Pijnappel & Betth N.V., Amsterdam, 1951, aandeel van f 500, groene tekst en directeurshandtekening, bruine sierrand, see picture,
a) op naam en door directie getekend, 1 coupon geknipt, (VF), 7 Euro.
b) blankette, maar wel groene directeurshandtekening, (UNC) 2,50 Euro.

Gebrs. Prins'Optische Magazijnen (optic store)
Amsterdam, 1958; Bewijs van aandeel f 1000; 21 bij 30 cm; bruine sierrand op geel; druk: Roepers'Drukkerij, Den Haag; volledig couponblad, UNC;
----- t.n.v. G.M. Prins te Amsterdam (gedrukte naam), prijs 75 Euro.
----- t.n.v. J. Smits te Amstelveen (gedrukte naam), prijs 45 Euro.
----- t.n.v. F Barendse te Amsterdam (gedrukte naam); prijs 45 Euro.
Het bedrijf is nu (we schrijven 2012) onderdeel van de optiekketen EyeWish.


Gemeenschappelijk Eigendom in Amerikaansche Fondsen, Amsterdam-1804  

Gemeenschappelijk Eigendom in Amerikaansche Fondsen
Amsterdam, 1804

Ontvangstbewijs van Duzend Gulden no. 4480 voor een aandeel van $ 400.

Blankette: d.w.z. dat de originele drie handtekeningen zijn doorgestreept en dat de naam van de stortende persoon niet is ingevuld.

Conditie UNC = drukkerij-fris; afm. ca. 30 x 18,5 cm.

Prijs € 75.

 

<----- klik op het aandeel voor een vergroting


Gemeente Amsterdam, Zevende 3,5% Geldleening 1937, groot f 44.640.000, obligatie f 1000, druk: stadsdrukkerij, beautiful dark red Art Deco border on beige pattren, 1 orange tax stamp  and 1 round orange city coat of arms in Art-Deco style, hole cancellation through signatures, lower border cut irregularly for coupons, VF, price: 55 Euro.

Gemeente Amsterdam, Achste 3,5% Geldleening 1937, groot f 36.720.000, obligatie f 1000, druk: stadsdrukkerij, beautiful Art-Deco border on beig pattern, 1 orange tax stamp  and 1 round orange city coat of arms in Art-Deco style, hole cancellation through signatures, EF, price: 65 Euro.

Gerformeerde Kerk van Amsterdam-Slotervaart / Osdorp,
Druk: B. van Mantgem, Amsterdam.
---------- 5 3/4 % obligatielening, 1964, groot f 1.000.000, brown border on yellow field, blankette, (UNC), 7 Euro.
---------- 5,75 % obligatie, groot  f 500 in leening groot 1 miljoen, 1964, purple border on grey field, UNC, upper border somewaht yellowish, 23 Euro

Gerformeerde Kerk van Amsterdam-West,
---------- 3,5 % geldleening groot f 139.000, obligatie van f 100, 1942, green border, blankete, (UNC), € 7.
---------- 3,5 % geldleening groot f 139.000, obligatoe van f 1000, 1942, blue border, blankette, (UNC), € 12.
---------- 3,5 % geldleening groot f 139.000, obligatoe van f 500, 1942, brown border, blankette, (UNC), € 12.
---------- 4,5 % 25 jarige obligatielening groot f 300.000, obligatie van f 500, 1952, blue border, blankette, (UNC), € 12.
---------- 4,5 % 25 jarige obligatielening groot f 300.000, obligatie van f 100, 1952, green border, blankette, (UNC), € 7.

Gerformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid (Overtoom),
3 3/4 % obligatielening 1954, groot f 600.000,
---------- obligatie van f 500, green border, (UNC), blankette, € 7.
---------- obligatie van f 1000, blue border, (UNC), blankette, € 7.

G.A. Goldschmeding's piano- en orgelhandel, A'dam 1916, aandeel van 1000, alle op naam van een lid der familie, ondertekend door de directie: G, W en A.C. Goldschmeding.
De laatste eigenaar van deze bekende pianohandel in de Amsterdamse raadhuisstraat werd laaghartig vermoord (bron: Rietveld in beleggers Belangen 13-4-'98)
# = 450 st., 150 in elke serie A, B en C., bruine sierrand.
----- serie C, # = 150, prijs 50 Euro
-----  serie B, # = 150, prijs 43 Euro

Gooische Tramweg Maatschappij te Amsterdam, opger. 17-12-1880, 5% obligatie aan toonder f 1000, 10-4-1931, # hooguit 1000, , blauwe sierrand op lichtblauw veld, oranje bel. zegel, zwarte letters, druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, facs. handt. van directeur Augustijn, UNC, onontwaard, geen coupons, 60 Euro.

The Greyhound Corporation
Wilmington, Delaware, USA; certificaat voor 10 gewone aandelen à $ 1,50, uitgegeven door  de NV Administratiekantoor opgericht door Heldring & Pierson en Broekmans Effectenkantoor, Amsterdam 1964; druk: Joh. Enschede en zonen, Haarlem;
English: Certificate for 10 ordinary shares of $ 1,50; issued in Amsterdam (The Netherlands) by  the administration office of Heldring & Pierson and Broekmans Stock Office; blue border on yellow, size: 30 by 20 cm; 6,5 cm by 2 cm drawing of a running Greyhound,  unfolded, but several clear wrinkles, see picture, price 45 Euro.

Groninger Industriële Credietbank, Certificaat groot f 100 van 1/10e aandeel, uitgegeven door de NV Administratiekantoor voor Handel en Nijverheid, Amsterdam, 1963, paars-groene sierrand met als tekst:............; not for sale / niet te koop.

Grootboek der publieke schuld van Frankrijk, zie Drie percents Fransche FondsenH

Haar (B. ter) & Zoon, N.V., bewijs van aandeel B nr. 088 van f 1000, t.n.v. Joannes ter Haar Jr., Amsterdam 1932, , prijs f 50 = 23 Euro
ondertekend door commissaris Jan ter Haar, in 1946 overgeschreven naar J.C. ter Haar-Romeny en in 1953 overgeschreven op G. van Wees & Weiss te Zeist, met verpandingsstempel aan Mr. B. ter Haar

Handel- en exploitatie maatschappij "Keerdijk", Amsterdam, 1931, aandeel nr. 99 van f 250, # = 180, prijs 50 Euro.

Handelmaatschappij BENICO, gev. te Amsterdam, opgericht 22-7-1931 voor notaris Mr. L.A.Micheels te Amsterdam verleden, waarvan ministerieele verklaring van geen bezwaar is verkregen by missieve van 20 Mei 1931, Aandeel f 100, Amsterdam, 22-7-1931, oplage # = slechts 20, orig. handt. directeur, blauwe sierrand op geel patroon, zonder coupons, tekst geheel getypt, markeerstreep van drukker op brede rechterrand, see picture, VF-EF, 34 Euro (no.1: 68 Euro).

Handelmaatschappij Europa-Azië (EURAZ), gev. te Amsterdam.
Bewijs van aandeel B (blankette) groot f 1000; brown decorative border on blue field; map (15 by 8 cm) of Europe and Asia; print: Joh. Enschede & Zn-Haarlem; coupons attached; company logo in brown and blue; blankette: EF, 1 light middle fold, 95 Euro

Handel-Maatschappij "VEGA", aandeel 1000,- , nr. 30, Amsterdam, 1921, blankette, # = 100, prjs f 100,-

Handelsbureau La Mola, aandeel nr. 190 van f 1000, Amsterdam 1930, EF, # = 200, prijs 45 Euro.

Handelskantoor "Calvados"
Gev. te Amsterdam, opgericht 10-3-2010; Bewijs van aandeel groot f 100 aan toonder; Zeer zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de Amsterdamse drukkerij De Bussy; oranje; afm. 19 x 27 cm.; conditie: Drukfris, met aanh. couponblad; niet te koop / not for sale.

Handelsonderneming "Papier en Boek N.V."
Amsterdam, opgericht 9-1-1961; Bewijs van aandeel f 1000; Zeldzaam SPECIMEN van de bekende drukkerij De Bussy, A'dam; blauwe sierrand, klein fraai logo, ca. 21 x 30 cm.; 1 horizontale vouw; prijs € 50.

Handelsonderneming v/h E. van Dongen,
gev. te Amsterdam, opgericht 26-1-1922, M. Kapitaal f 50.000, # = 200 aandelen van f 250, Bewijs van Aandeel f 250, fraaie blauwe sierrand en teksten, aanhangende couponresten, originele handtekening van directie: H. van Heijst en van .......; EF, 50 Euro.

Hardhouthandel Zorge, Dikker & Co., bewijs van aandeel van f 500, Amsterdam 1926, # = 440, prijs 43 €.


Heineken
In 1864 koopt de 22-jarige Gerard Adriaan Heineken brouwerij De Hooiberg in Amsterdam. Negen jaar later, op 11 januari 1873, wordt Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij Opgericht.In 1886 ontwikkelt Dr. H. Elion, leerling van Louis Pasteur, het Heineken A-gist, dat nog steeds de basis vormt voor het Heineken bier. In 1931 start Heineken in Singapore een joint venture die nu bekend staat als Asia Pacific Breweri9es (APB).In 1933 is Heineken het eerste import bier dat na de drooglegging (ingesteld in 1920) in de Verenigde Staten Arriveert. In 1968 wordt concurrent Amstel-bier overgenomen, het begin van een opmars via acquisities in Europa. In 2008 wordt Scottisch & Newcastle overgenomen, de brouwers van Foster's Lager en Kingfisher. In 2010 Femsa (Mexico), brouwer van Sol en Dos Equis. In 2012 wordt APB ingelijfd. In 2012 bepaalt het merk Heineken niet meer dan 15% van het totale volume. Van de totale omzet (€ 18,5 miljard) komt bijna tweederde uit de opkomende economieën.Heineken is nu de meest internationale brouwer ter wereld (bron: Job Woudt, FD, 3-1-2013, p. 11).


Heineken's Bierhandel Groningen, Specimen aandeel, 1959  

Heineken's Bierhandel Groningen N.V.
Gevestigd te Amsterdam

Bewijs van aandeel f 1000, Amsterdam, 1959; zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de uitgegerij De Bussy.
----- met in de bovenrand een klein datum-stempeltje (zie de scan): prijs € 100.
----- zonder stempeltje in de bovenrand prijs € 100

 

 

 

<------- klik op de foto voor een vergroting


Heineken's Nederlandsch-Indische Bierbrouwerij Maatschappij
Gev. te Surabaja

Bewijs van Onder-Aandeel groot honderd gulden (Indonesischcourant), ingesschreven t.n.v. N.V. COBRA
Amsterdam, december 1949

Zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de Amsterdamse uitgegerij De Bussy.
Afm. ca. 23,5 x 35 cm, conditie VF: 1 nette middenvouw, maar lichtbruine vlekken op de randen,

Prijs € 95

 

 

klik op de foto voor een vergroting --------------------------------------------------------------->

  aandeel Heineken's Nederlandsch-Indische Bierbrouwerij Maatschappij, 1949

Heineken's Indonesische Bierbrouwerij Maatschappij, N.V..
Gevestigd te Surabaja.

Bewijs van gewoon aandeel groot RP 300 (driehonderd Rupiah) aan toonder.

Amsterdam, december 1955.

Zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de Amsterdamse uitgegerij De Bussy.
Afm. ca. 23,5 x 35 cm, conditie EF: 1 nette middenvouw, geen vlekken op de randen,

Prijs € 95

 

 

klik op de foto voor een vergroting --------------------------------------------------------------->

  Heineken's Indonesische Berbrouwerij Maatschappij, aandeel uit 1955

 

 


Herstel van onroerende goederen "Linbet", Amsterdam 1963, aandeel van f 100; alle UNC
------ op naam van mevr. G. Bettings-van der Schaft, maar zonder handtekening (dus blankette op naam),  5 Euro.
------ op naam van mevr. A.C.Th. van den Berg-Bettings (blankette op naam),  5 Euro
------ blankette zonder naam,  3 Euro.

Holland-Amerika Lijn - HAL (gemeenschappelijk eigendom van aandelen Holland-Amerika Lijn (gewone aandelen)), Amsterdam.
(Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij)
---------- 4 pages historic documentation (in English) from around 1950, with photo's of the "Nieuw Amsterdam", de "W.A. Scholten", the "Rijndam"', and the HAL-premises at the Wilhelminakade (Wilhelmina quay) in Rotterdam: 4 pages of professional copies on 160 g. cream paper.This is not a stock !, price 10 Euro.

Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee
gev. te Amsterdam, Oprichtersbewijs aan toonder, Amsterdam, 1919; paarse sierrand, oranje bel. stempel; druk: J.H. de Bussy, los couponblad, waarvan 3 geknipt; conditie VF prijs 25 Euro.


DRAKA-logo

DRAKA personeelsobligaties met vuurspuwende draak  

Hollandsche Draad en Kabelfabriek DRAKA
gev. te Amsterdam

Winstdelende obligaties op naam met klein vignet van vuurspuwende draak, afm. 14 x 24,5 cm. , met aanhangend blad met voorwaarden en bepalingen en overschrijvingen op andere eigenaar-namen.

- 5% winstdelende obligatie van f 25, Amsterdm, 1943, 1959, 1960 en 1961, prijs € 15 / stuk.
- idem, maar met opdruk GEBLOKKERD in grote rode letters, Amsterdam 1949 en 1950, prijs € 20 / stuk.


- 5% winstdelende obligatie van f 100, Amsterdam, 1942, prijs € 15.
- idem maar met opdruk GEBLOKKEERD in grote rode letter en bovenin een rood stempel: GEDEBLOKKEERD, Amsterdam 1966, prijs € 25.


Draka werd in 1910 opgericht onder de naam Hollandsche Draad en Kabelfabrieken.
In 1970 werd het onderdeel van Philips onder de naam Draka Kabel.
In 1986 werd het weer afgesplitst van Philips en ging men zelfstandig verder onder de naam Draka Holding.
(Andere delen werden door Philips verkocht aan Solvay en bestaan nog steeds onder de namen Alkor Draka en Draka Interfoam (nu onderdeel van het Britse bedrijf Vita)
In 2011 werd Draka Holding overgenomen door de Italiaans kabelfabriek Prysmian en ontstond zo de Prysmian Group, genoteerd aan de beurs van Milaan.
Anno 2017 heeft Prysmian Group In Nederland vestigingen, in Amsterdam, Emmen, Nieuw-Bergen, Eindhoven en haar Benelux hoofdkantoor in Delft.
(Bron: Wikipedia, d.d. 30-1-2017)


  Draka kabelrollen

De DRAKA-fabrieken in Amsterdam-Noord waren gelegen op een ca. 4 ha. groot industrie-terrein aan de noordelijke IJ-oevers, schuin tegenover het Centraal Station. In 2016 zijn de produktie-werkzaamheden verhuisd naar Emmen. Nu (anno 2017) is het een van de meest felbegeerde stukken grond in de stad, waar wel 1400 huizen zouden kunnen komen (bron: Eva Rooijers in Het Finnancieel Dagblad, 30-1-2017, p 11). Het terrein werd anno 1930 al afgebeeld op hun briefpapier, later ook in bv. 1946 en 1954. Die laatste laat al weer een uitbreiding zien t.o.v. een luchtfoto uit ca. 1950 ten behoeve van een artikel in het Nederlandsch Economisch Cultureel Archief.


Hollandsche Grondcredietbank, gev. te Amsterdam, 31-10-1904, tekst in Nederlands, Duits en Frans, Premieaandeel groot f 15, bruine sierrand op groen veld, oranje belastingstempel, prijs 23 Euro.

Hollandsche Handelmaatschappij (Sociedad Comercial Holandesa), opgericht 1923, Amsterdam, kapitaal f 250.000, # = maximaal 250 st, aandeel aan toonder f 1000, grijze sierrand, bruine letters, druk: de Bussy, EF, ongevouwen, voll. aanh. couponblad, 45 Euro

Hollandsch-Engelsche Duik- en Bergingsmaatschappij (AngloDutch diving and salvage company)
gev. te Amsterdam, opger. 22-2-1938; Bewijs van aandeel aan toonder groot f 100, Amsterdam 3-3-1938; afm. 21 bij 30 cm. blauwe sierrand op groen veld met in de onderdruk een fraai zeilschip uit ca. 1700 met volle zeilen, ; druk: M.J. Portielje, Amsterdam; voll. couponblad, ZELDZAAM !, conditie VF: 2 vouwen en rechts boven kleine roestsporen; prijs 495 €.
English: sub share of 100 Guilders; blue on green paper; The company was formed in 1938, expecting to work with German interests, but the start of WW2 made this difficult, and the company had to look for new business; It gained a "VIGO contract". The underprint of an early ship suggests this was the salvage of a galleon wrecked near Vigo, at the north west corner of Spain. The prospects of salvage at Vigo have brought various expeditions in the past. It seems likely that potentially valuable wrecks date from 1702, when there was a great battle in Vigo harbour. A joint Anglo-Dutch force attacked a rich Spanish treasure fleet, and, although the fleet was protected by a Franco Spanish fleet of about 30 ships, and by forts on land, the Anglo Dutch victory was absolute. The victors recovered silver to the value of about 14.000 Pounds, but a far larger sum - perhaps 3.000.000 Pounds - had already been removed. However, a number of Spanish ships were sunk, and perhaps they held treasure also.

Hollandsche Stoomboot Maatschappij NV
gev. te Amsterdam; Restantbewijs aan toonder, Amsterdam 1934; met originele handt. vd directeur; druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem; afm. 23 bij 18 cm.; blauwe sierrand op grijs patroon; gedrukt 50c oranje rond belastingzegel; EF, prijs 75 Euro.

Hollandsche Transatlantische Handelsvereniging, Amsterdam, 1917, bewijs van aandeel, 1000, prijs € 7.

Houtbelegging N.V.,
Amsterdam, 1963, afmeting: A4-formaat, met los restant-couponblad, prijs € 23 / stuk
----- bewijs van aandeel, groot f 1.000, bruine sierrand.
----- bewijs van aandeel, groot f 100, blauwe sierrand, div. lichte kreukels en in bovenrand enkele nietjes-beschadigingen.

Houthandel voorheen Altius & Co., Amsterdam,
----- bewijs van aandeel, 1000,-, 1918, VVOF catalogus nr. NL H0 131d, prijs f 23 Euro
----- bewijs van aandeel, 1000,-, 1913 ,VVOF catalogus nr. NL H0 131b, prijs 23 Euro
----- bewijs van aandeel in de overwinst, 1925, Amsterdam., VVOF catalogus nr. NL H0 131h, prijs 12 Euro


Houthandel voorheen Bontekoning & Aukes, aandeel uit 1943
 

Houthandel voorheen Bontekoning & Aukes
Gev. te Amsterdam, opgericht in 1911.


Bewijs van gewoon aandeel groot fl. 1000 aan toonder, Amsterdam maart 1943.


Alleen ondertekend door een directeur, niet door een commissaris; met volledig couponblad, afm. ca. 20,5 x 29 cm.; groene sierrand, conditie EF, geen vouwen,

prijs € 50.

In 1960 verscheen een 37 p. boek "250 jaar N.V. Houthandel voorheen Bontekoning & Aukes 1710-1960".


Huizen-Maatschappij "Bestendiging", NV
gev. te Amsterdam; Bewijs van aandeel f 1000, gedrukt op naam van de Heer A.L. Yland, met gedrukte tekst: "ter vervanging van een aandeelbewijs, afgegeven d.d. 21 april1959 opgemaakt door notaris O.W. Broersma, voornoemd, een en ander overeenkomstig het bepaalde in art. 28 van de statuten, zoals deze thans luiden", Amsterdam 1959; 2 origin. handt. van o.a. directeur A.L.Yland; mooie blauwe sierrand op geel; druk: Impr. v. Mantgem-Hofl., A'dam; aanhangend couponblad, waarvan 3 geknipt; EF: ongevouwen; 25 Euro.

"HYGIÉA" NV
Maatschappij tot Exploitatie van de Handelszaak onder de firma SIMONIS SOFF & Co.
(goedgekeurd buj Kon. Besl. van 21 mei 1897)
Bewijs van aandeel groot f 1000, no 10; Amsterdam 1897; Typ.: Hollandsche uitgevers en Drukkersmaatschappij, A'dam; afm. 21 bij 34 cm.; 2 origin. handt. van Notaris en Directeur; blauwe sierrand; aanhangende couponresten; fraai blauw-rood firma logo met kleine afbeelding van Hygiéa, de ook veel aanbeden dochter van de god der geneeskunde Aesculapius (Gr.) = Asclepius (L.). Het woord Hygiëne stamt van haar naam. conditie F: gaatje middenin en in linker rand en verdere gebruikssporen, prijs 495 €.
English:
"HYGIÉA", exploitation of the Trading Company Simonis Soff in Amsterdam, issued in 1897; share of 1000 Guilders. small picture of Hygiea, daughter of the God of medicine Aesculapius (Gr.) = Asclepius (L.). She was also worshipped with him and from her stems the word Hygiene; condition F: small holes in the middle and in left border as well as other traces of usage; price € 495.

I

ING Bank N.V.
established in Amsterdam;  Bond of  NLG 1,000,000  (one million Netherlands Guilders), forming one of a series of Bonds in the denominations of NLG 5,000, NLG 10,000 and NLG 1,000,000 each and comprising the NLG 100,000,000 1 per cent. ING Bank Emerging Asia Bonds 1996 due 1 May, 2001. Amsterdam, 1996; rare SPECIMEN from the cleared archives of the famous Dutch printer De Bussy Ellerman Harms (in Amsterdam), measuring 21 by 30 cm; condition UNC (print fresh), price 250 €.

Internationale Producten Compagnie NV (International Produce Company),
Established in Amsterdam 16-8-1920, capital f 5.025.000; Winstbewijs aan toonder no 075, Amsterdam 10-1-1921; very beautiful Art-Deco design in ocre and grey and olive, see picture,
print: Johan Enschedé en Zonen, Haarlem, separate complete coupon sheet, orange tax stamp, nog nooit geveild en voor zo ver ik weet het enige in verzamelaarskringen bekende stuk; uncancelled (onontwaard), Never auctioned before and as far as I know the only known piece in collectors circles. 450 Euro.

International Flavors & Fragrances Inc.
New York City, USA; Certificaat voor 10 gewone aandelen à 0,125  $ nominaal, Amsterdam, 1974; De aandelen zijn gedeponeerd  en de certificaten worden uitgegeven door Admin. Kantoor opgericht door Heldring & Pierson en Broekman Effectenkantoor; donkerblauwe sierrand; gatenontwaarding; geen coupons; 18,5 bij 28,5 cm; VF-: div. gladgestreken kreukels, 45 Euro.
English translation: Certificate for 10 ordinary shares of 0,125 $,  issued in Amsterdam at the Administration Office established by  Heldring & Pierson en Broekman Brokerage, where the original shares are deposited; dark blue decorative border; hole cancellation, no coupons; 18,5 by 28,5 cm size; VF-: several wrinkles; price 45 Euro.

J

Javasche Bosch-Exploitatie Maatschappij voorheen P. Buwalda & Co., Amsterdam.
Typ: J.h. de Bussy, Amst.
----- Oprichtersbewijs, Amsterdam, 1894, zwarte sierrand op lichtgroen patroon, met bewijs v. rechtsherst. en couponresten, blanco bel. stempel, 59 Euro
----- bewijs van aandeel, 1000,-, Amsterdam, 1894, prijs 23 Euro
----- bewijs van aandeel, 1000,-, Amsterdam, 1917, kapitaal 3 miljoen, prijs 12 Euro
----- bewijs van aandeel, 1000,-, Amsterdam, 1917, kapitaal 4 miljoen, prijs 46 Euro

Juliana-Bank tot bevordering van den bouw van Christelijke scholen, gev. te Amsterdam
(Engl.: Juliana-Bank for the furtherance of the building of Christian schools)
Juliana was born in 1909. She was Queen of the Netherlands from 1948-1980 and was marrried in 1937 to Prins Bernhard von Lippe Bisterfeld from Germany.
Established in 1920; rare SPECIMENS from the archives of the famous printing firm Debussy,  Amsterdam May 1st 1932,
---------- 4,5 % Obligatie (bond) van f 100, brown decorative border, 1 vertical perforation, with coupon sheet, EF +, price 75 Euro.
---------- 4,5 % Obligatie (bond) van f 500, green decorative border, 1 vertical perforation, with coupon sheet, EF +, price 75 Euro.
---------- 4,5 % Obligatie (bond) van f 1000, blue decorative border, 1 vertical perforation, with coupon sheet, EF +, price 75 Euro.
set of all 3 types: 195 Euro.
Lees Juliana's rede en eed bij de aanvaarding van haar ambt in 1948 !
Rede en Eed van Koningin Juliana, uitgesproken voor de Staten generaal in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 6 september 1948 bij de aanvaarding van haar ambt als Koningin. 15 p. ingenaaid, ca. 13 bij 20 cm., in heel nette staat, uitg. Wereld Bibliotkeekvereniging op 1 januari 1949, A'dam-Antwerpen. Prijs 10 € + verz. k.

K

Kediri-Stoomtrammaatschappij, aandeel uit 1895  

Kediri Stoomtrammaatschappij

Gev. te Amsterdam,

Aandeel groot f 1000, A'dam 1895;

Ik vraag deze aandelen te koop. Mail me uw aanbod !

Koloniale Bank
Gev. te Amsterdam; opgericht in 1881 en ontbonden in 1970, Bewijs van aandeel aan toonder uit 1937, couponblad met coupons 43 t/m 64; Druk De Bussy A'dam; afm. ca. 26,5 x 16,5 cm; zwarte sierrand op oker veld, in de onderdruk en in het gepreegde zegel zijn een landschap met palmbomen en bergen afgebeeld. In werkelijkheid (maar niet op de scans) hebben de stukken bovenin nog een kleine blanco rand van enkele milimeters.
----- Bewijs van aandeel no. 09903, aanhangend couponblad, 1 nette horiz. vouw en enkele minieme speldengaatjes, prijs € 75.
----- Bewijs van aandeel no. 11659, los couponblad en bovenrand v/h aandeel iets onregelmatig afgesneden van het couponblad; 2 nette horiz. vouwen, enkele minieme speldengaatjes en klein bruin vlekje op gepreegd zegel, prijs € 50.
Literatuur:
----- VVOF Mededelingenblad, sept. 2009, p. 5-7, incl. 1 afb., door R.A. Oosten.
----- textcompilatie door Joost Veldman, ontvangen 22-3-2013.


aandeel uit 1932 van de Koninklijke Hollandsche Lloyd
klik op de foto voor een vergroting

Koninklijke Hollandsche Lloyd:
established in 1908 in Amsterdam; see below for different items.
---------- 1917, aandeel,  26e serie van f 1000, beige/black, paarse en rode afstempelings-stempels uit 1924 en 1932, vouw links boven, prijs 9 Euro; see picture.  of a similar item, but not exactly the same one (= type A).
---------- 1925, Tweede Hypothecaire 4% Inkomsten-Obligatie, groot f 250, bruin, VF,  7 Euro.
---------- 1925, bewijs voor 4 preferente aandelen B, à f 100, te zamen f 400, oranje, met afstempelings-stempel uit 1932, prijs 15 Euro. picture = type B: see below.
---------- idem, maar zonder afstempelings-stempel, EF, 7 Euro.
---------- 1925, winstbewijs aan toonder, uitgereikt aan aandeelhouders na afstempeling van hun aandelen tot 10%, paars, EF, prijs 11 Euro. Picture = type B: see below.
---------- 1932, aandeel van f 100, serie B, groen, UNC, prijs  Euro. See picture : (= type B)
---------- 1932, bewijs van aandeel serie C, groot 5 gulden, bruin / groen, EF-UNC, prijs 10 Euro. Picture = type B. U krijgt een ander stuk als getoond, maar even mooi.


KNTU, Koninklijke Nederlandse Textiel-Unie N.V., gevestigd te Enschede (O),
druk: de Bussy, Amsterdam.
----------  Bewijs van 10 gewone aandelen,  elk f 100, Enschede, 1962, groen, met voll. aanh. couponblad, EF,  prijs 10 Euro.
---------- Certificaat aan toonder,  f 1000 aan gewone aandelen , Amsterdam, 1960-er en 1970-er, blauw, Administratiekantoor van de Twentsche Trustmaatschappij N.V. , EF,  met coupons, prijs  10 Euro.
---------- Certificaat aan toonder, voor f 100 aan gewonw aandelen , Amsterdam, 1970, Administratiekantoor van de Twentsche Trustmaatschappij N.V.1970, rood, EF, los couponblad,  prijs 45 Euro.

Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker, NV
established in Amsterdam; following items all have:
print: De Bussy Ellerman Harms, Amsterdam; size 18 by 17 cm, including coupon sheet (= lower half), hole cancellations; all items in condition UNC (print fresh, unfolded); 2 Fokker logos depicted; so called CF-pieces (CF-stukken).
---------- Amsterdam, 1993: Bearer Bond of 100.000 Netherlands Guilders in a 334 million 4% Subordinate Convertible Bond loan1993 due 1999;  price 25 Euro.
---------- same: blue border, 10.000 Netherlands Guilders, price 35 €
---------- same: olive border, 1000 Netherlands Guilders, price 35 €
Geschiedenis van Fokker:
Wennekes, W. (1993, 2000), De Aartsvaders, Uitggegeven door Olympus, onderdeel van Uitgeverij Contact, ISBN 90 254 II 48 7. Prijs ca. 14 Euro. Niet hier te koop.
Beschrijft heel levendig de economische en sociale geschiedenis van 13 Nederlandse bedrijven, met name die van hun oprichters: o.a. Tonny Fokker, bijna 600 blzn. met personenregister en bedrijvenregister. Warm aanbevolen  !


Koninklijke Papierfabrieken van Gelder Zonen N.V.
gev. te Amsterdam;
----------------- Bewijzen van X aandelen, Amsterdam 1969; afm. 18 bij 16 cm., incl. dividendblad; zeldzame SPECIMEN van de beroemde Haarlemse drukkerij Joh. Enschede en Zonen; conditie EF: drukfris, maar 2 archiefgaten:
---------- Bewijs van 1 gewoon aandeel, bruin,
---------- Bewijs van 10 aandelen, blauw,

Van Gelder Zonen

Certificaat van 1 of van 10 gewone aandelen van f 50, Rotterdam, 1972:

ik vraag deze te koop. Email me uw aanbod.

 

Zie ook een firmabrief uit 1900 op mijn website voor firmabrieven.
Lees de geschiedenis, geschreven door K. van der Weel, zoals d.d. 16-3-2009 te lezen was op de volgende website. Lees tevens het boeiende verhaal dat ik op 16-3-2009 op het internet vond en is gepubliceerd door de Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum.


Küchenmeister's Internationale Maatschappij voor Accoustiek, Amsterdam, 1929,
---------- bewijs van aandeel, f 1000 aan toonder, met los couponblad, , bruine sierrand op geel, druk: de Bussy,
--- VF met 2 vouwen: 25 Euro
--- EF met 1 lichte vouw: 50 Euro
---------- certificaat f 100, uitgegeven door het Amsterdamsch Trustee's Kantoor NV, bruine sierrand op geel, oranje belastingstempel,
--- VF, wel heel mooi, los couponblad, 25 Euro
--- EF, ongevouwen, aanhangend couponblad, 50 Euro.

Küchenmeister's Internationale Ultraphoonmaatschappij, aandeel van 1000, met couponblad, Amsterdam, 1928, blauwe sierrand op grijs patroon, druk: de Bussy,
--- met 2 archiefgaten in linker rand: 35 Euro.
--- zonder archiefgaten: 50 Euro.

Lees meer over deze bedrijven, en de radio / geluidsfilm-tech aandelen-bubble uit de jaren 1927-1930, met parallellen met de high-tech aandelen boom en bubble uit de jaren 2000.

Deutsch: Erfindungen in bereich von Radio, Grammophon und Klangfilm, Zusammenarbeit mit Tonbild Syndicat. A.E.G. und Siemens & Halske.

English: H.J. Küchenmeister did many inventions and got many patents (300 in Europe and the USA) related to radio, grammophone and sound movie. They can be considered a classic example of  the radio / sound / sound film high-tech boom and bubble of the period 1928-1930: their share more than doubled after the emission, but 4 years later they went into liquidation.L
Landbouw-Maatschappij "Sirah Kentjong"
Opgericht in 1904 te Amsterdam; 1925: Bewijs van aandeel f 500 aan toonder, in Maattsch. Kapitaal van f 180.000; Typ.: M.J. Portielje, A'dam; 17 bij 25 cm.; zwarte sierrand, gedrukt oranje belastingzegel 3 Gl.; met certificat de bonne provenance de titres Neerlandais detenus en Belgique; In 1954 afgestempeld tot f 50; EF+: ongevouwen, prijs 35 Euro.

Linkungan Borneo Rubber Maatschappij, NV.
 see text in English
-------------- oprichtersaandeel, 's Gravenhage 1910,with all coupons and certificate of Raad voor het Rechtsherstel, 17 by 25 cm., green decorative border, orange printed tax seal,
--- with rust stain from paperclip, price 25 Euro.
--- VF+: no rust stain, price 50 Euro.
-------------- bewijs van Gewoon Aandeel, Amsterdam 1954, blue decorative border, ca. 21 by 30 cm., printer: Kon. Drukkerijen Lankhout Immig NV, Den Haag; with coupons,
--- VF+, orange printed tax seal, original signature of the director,  price 50 Euro.
--- EF, 2 small cancellation holes, 2 tiny staple traces, reserve piece (blankette), no seal nor director's signature, price 25 Euro.

Maatschappij "Noord-Holland" tot bereiding van Chemische Producten,
Gev. te Amsterdam; opgericht in 1900 met als doel het vervaardigen van en handel drijven in geelbloedloogzout en andere chemische voortbrengselen;  De maatschappij is in 1910 geliquideerd. Druk: stoomdrukkerij "De Fakkel" v/h B. van Mantgem, A'dam;
---------- preferent aandeel van 500, Amsterdam 1902, # = 152, paars, VVOF catalogus nr. NLH 109b, prijs 50 Euro.
---------- 10% obligatie, Amsterdam 1905, # = slechts 30, VVOF catalogus nr. NLH 109d, prijs 95 Euro.

Maatschappij Stentor, Amsterdam 1898, aandeel  van f 250, # = 300, zwarte sierrand, blauw belastingstempel, origin. handt., Typogr. M.J.P. van Santen, Rokin 29 Amsterdam, aanh. couponblad, see picture, 25 Euro

Maatschappij tot exploitatie der / van...............................zie soms onder wat er na komt (see sometimes under what comes next)


Maatschappij ter bevordering van Landbouw en Landontginning in Nederland,
gev. te Amsterdam; opgericht door dr. S. Sarphati. De maatschappij haalde mest en huisvuil op in Amsterdam en gebruikte die vervolgens als bemesting in de landbouw. Er zijn 300 stukken geplaats (# = 300). Lees meer over deze interessante onderneming !
Aandeel f 1000, no. 95, Amsterdam 20-4-1849, origineel ondertekend door de beroemde, zeer ondernemende huisarts Dr. Sarphati, door commissaris Mr. W.J.C. van Hasselt en G. Vriese; afstempeling uit 1968 tot f 600; blauw stempeltje  "1e uitdeling f 25"; zwarte sierrand en letters op wit veld; droog belastingstempel ingedrukt; volledig los couponblad; conditie VF en mooi, maar wel div. bruine roestplekjes, meest in de randen, prijs 150 Euro.

Literatuur:
Maatschappij ter bevordering van Landbouw en Landontginning in Nederland, te A'dam,
(voorloper van de nu 125 jaar bestaande stadsreiniging van Amsterdam)
----- VVOF cat. no. NL H 219, december 2001; bekijk aandeel (bron: collectie Stadsarchief Amsterdam).
----- VVOF Mededelingenblad september 1989, p. 8-11, met 2 afb., door J.E. Wusterhoff
----- VVOF Mededelingenblad juni 2003, p. 4-5., door Dr. Hugo van der Molen; Lees de tekst op mijn website en ook iets over de oprichter Dr. S. Sarphati.


Maatschappij tot exploitatie en verkoop van Stöckels patenten,
Amsterdam, opgericht op 16-1-1911, bewijs van aandeel no. 066 van f 1000, Amsterdam 20-1-1911, 22 bij 35 cm, blauwe tekst en sierrand, druk: Holdert & Co., Amst.; 2 origin. handt.; voll. aanh. couponblad; 1 lichte vouw, prijs 95 Euro.

Maatschappij tot Exploitatie van den Theehandel vroeger onder de firma Brandsma
Opgericht in 1892 te Amsterdam; Typopgrafie: Boek- Kunst- & Handelsdrukkerij voorh. Gebr. Binger, A'dam; zwarte sierrand op gekleurd patroon; conditie UNC = drukfris, maar mèt rode ontwaardingsstempels. afm. ca. 18 x 25 cm.; ontwaard met rood stempel "waardeloos" opde plaats van het nummer en op alle coupons van het aanhangend couponblad.
---------- Winstbewijs-A aan toonder, A'dam, 1898, okerkleurig, Prijs € 50.
---------- Winstbewijs-B aan toonder, A'dam, 1898, licht groen, Prijs € 25

Maatschappij tot exploitatie van Electrische apparaten "Comfort", gev. te Amstedam
Recepis voor een aandeel f 1000, 5 mei 1930, olijfkleurige rand op beige veld, orig. handt., 75 Euro.

's Gravenhaagsche Markt-Maatschappij

gev. te 's Gravenhage; opgericht bij akte van 9-1-1883, door notaris A.G. Bodaan; Bewijs van aandeel f 500 No. 155, aan Houder, 's Gravenhage 1-7-1883; zwarte sierrand op licht groen patroon; wit gepreegd bel. stempel f 15,50; drie originele handtekeningen:  van F.J. Prins (president), Alb. Tripels (directeur); voll. aanh. couponblad met  facs. handtekening in blauw van Pierson; Het Maatschappelijk kapitaal bestond uit 420 aandelen aan toonder elk f 500; tevens werden 190 obligaties van f 1000- uitgegeven. Zie de Statuten en het couponblad met de facsimile handtekeninmgen van Pierson. Afm. 17 bij 25 cm; 1 cm scheurtje in boven en onder middenvouw en 2 mm scheurtje in linker middenvouw; ZEER ZELDZAAM: m.i. nog nooit geveild; enige mij bekende exemplaar; Prijs: no longer for sale / niet meer te koop.

De website van Oud Den Haag schrijft er het volgende over: " In 1882 ging het plan van de ’s-Gravenhaagsche Markt-Maatschappij om aan de Wagenstraat een markthal te bouwen wel door. Maar voordat de bouw klaar was, opende een concurrent aan de Gedempte Gracht de kleine markthal “De Nijverheid”. De overdekte markt aan de Wagenstraat hield het met moeite nog vijf jaar vol, maar “De Nijverheid” aan de Gedempte Gracht moest ondanks veel adverteren na een jaar al sluiten. Markten waren in Den Haag niet populair. Men vroeg zich af of Hagenaars zich daar niet te deftig voor voelden" (bron: G.H. Koster, persoonlijke communicatie d.d. 10-4-2012).

klik op afbeelding voor vergroting------->

  aandeel 's Gravenhaagsche Markt-Maatschappij, 1883

Uit een bericht in het Nieuws van de Dag van 17-1-1884 zou je kunnen afleiden dat de markthal wellicht op 31-1-1884 is geopend. Uit een bericht in de Nieuwe Amsterdamsche Courant (Algemeen Handelsblad) van 15-4-1886 blijkt dat de statuten van de maatschappij zijn veranderd. Uit een bericht in het Nieuws van de Dag van 14-10-1889 mag worden geconcludeerd dat haar gebouw is gewijzigd in een Casino dat ook een theater was, dat haar deuren opende op 13 of 14 oktober 1886 (bron: G.H. Koster, persoonlijke communicatie d.d. 27/28-4-2012).
Literatuur: VVOF Mededelingenblad augustus 2012, p. 5-8, met 2 afb., 1 van het aandeel en 1 van het gebouw, door G.H. Koster (ghkoster@planet.nl).Gevel van Hotel Mercurius, Prins Hendrikkade 20 Amsterdam
Gevel van het gebouw "Mercurius", nu Rijksmonument, aan de Prins Hendrikkade no. 20. De zinken beelden in het fronton zijn gemaakt door F.L. de Fernelmont. Handelsgod Mercurius wordt geflankeerd door figuren die Amstel en IJ symboliseren. Klik voor een vergroting

hotel Mercurius, Prins Hendrikkade no. 20, Amsterdam in 1896klik voor vergroting

 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "MERCURIUS"
gev. te Amsterdam, opgericht door Heinrich Martens, op 19-3-1896.

Aandeel groot f 1000, met los couponblad, afm. ca. 20 x 17,5 cm., Aan de onderkant is een oud couponblad netjes afgeknipt. Met gepreegd blanco belastingstempel; bruine sierrand;
Typ.: J.L.E.I.Kleynenberg, Rokin 30, A'dam;

Op de achterzijde is gedrukt (?) aangegeven dat op 21 -1-1930 het aandeel is ingeschreven ten name van de N.V. Nederlandsche Hotel Maatschappij te Amsterdam, ondertekend door Heinrich's kleinzoon H.Ch.C.L.Martens (directeur van Mercurius). Zie hierna voor aandelen van die Nederl. Hotel Mij.

Prijs: € 25
(U krijgt een ander no. dan deze scan, maar even goede kwaliteit)

Het onroerend goed betrof het gebouw Mercurius, aan de Prins Hendrikkade no. 20, in 1883 ontworpen door Yme Gerardus Bijvoets. Hij ontwierp een vier meter brede passage met twintig winkels, een hotel, café en bovenwoningen. Het Hotel du Passage ging vanaf 1895 aan de Amstel verder als hotel De l'Europe. Het gebouw werd verbouwd tot kantoorgebouw Mercurius. In 1895 ook kreeg de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "MERCURIUS" haar Koninklijke Bewilliging, zodat die op 19-3-1896 kon worden opgericht.

Heel veel later, in 1992,werd het gebouw in gebruik genomen als spiritueel centrum Oibibio van Ronald-Jan Heijn. Dat ging zeven jaar later failliet. Sinds 2001 zijn er allerlei verschillende bedrijven gevestigd, en sinds 2009 zit op de begane grond een supermarkt van Albert Heijn. De gevel toont nog steeds de naam MERCURIUS en heeft mooi beeldhouwwerk, gemaakt door F.L. de Fernelmont: handelsgod Mercurius wordt geflankeerd door figuren die Amstel en IJ symboliseren.

Bronnen:
- dhr. Heideman, persoonlijke communicatie, juni 2014.
- div. hier aanklikbaar gemaakte bronnen.


Nederlandsche Hôtel-Maatschappij N.V.
te Amsterdam, opgericht 17-4-1895

Aandeel groot f 1.000, Amsterdam, November 1925 in een Maatsch. Kap. (vroeger f 500.000) thans f 1.100.000, origineel ondertekend door H. (Heinrich) Martens, de oprichter. Afm. ca. 20,5 x 18 cm., fraaie zwarte sierrand op geruit veld; druk: B. van Mantgem, Hofl. A'dam.

Conditie EF: 2 lichte hor. vouwen, Prijs € 20.

De maatschappij bezat o.a het Mercurius-gebouw (zie boven) te A'dam, het Berghotel te Amersfoort en later (ca. 1910) ook Hotel Wassenaar te Wassenaar.

Bron:
- dhr. Heideman, persoonlijke communicatie, juni 2014.

  Nederlandse Hotel-Maatschappij, aandeel uit 1925

Negotiatie Concordia Res Parvae Crescunt, Nederlands' 3e beleggingsmaatschappij  

Negotiatie "Concordia Res Parvae Crescunt"
(translations: NL: Door eendracht groeien kleine zaken); Eng.: Small matters grow by concent; D: Durch Eintracht wachst Kleines.........Zwietracht zerfallt Grosstes;

Latin: Concordia res parvae crescunt........discordia maximae dilabuntur;

Opgericht in 1779, is dit het 3e in de reeks van eerste "echte" Nederlandse beleggingsfondsen, tevens de eerste beleggingsfondsen ter wereld !

Zie hier onder bij Literatuur.

Amsterdam 1893/94, Recu's voor X aandelen van f 500, overgenomen van diverse eigenaren.
Het betreft recu's die de verkopers ontvingen, nadat de Negotiatie zijn aandelen had ingekocht voor f 430,555 per aandeel, dus onder pari., fraaie eenvoudige sierrand van eikebladeren en eikels, fraai blanko belastingstempel in relief (NL: Door eendracht groeien kleine zaken)), met NL wapen met Nederlandse leeuw en kroon,
See picture
Een der eerste beleggingsfondsen ter wereld, toegeschreven aan Abraham van Ketwich, makelaar te Amsterdam.
Als gevolg van de beurscrisis van 1772-1773 bedacht hij deze fondsen.
In 1774 startte hij zijn eerste beleggingsfonds "Eendracht maakt Magt". In 1776 was hij mede betrokken bij de oprichting van een tweede beleggingsfonds "Voordelig en Vorsigtig" en in 1779 het derde "Concordia Res Parvae Crescunt".
Ook stichtte hij samen met Dirk Jan Voombergh omstreeks 1800 "het Huys van Negotiatie Ketwich & Voombergh". Deze firma werd in 1880 overgenomen door de bankiers Labouchere-Oyens, die op hun beurt overgingen in de Rotterdamsche Bankvereniging. Belegd werd er o.a. in Russische en Amerikaanse fondsen en in de Surinaamse plantages. (Bron: Monen, 1998 / 1999).

Volgens kenners zijn er momenteel nog ca. 75 stuks voor verzamelaars in omloop.

----- nr. 7,ten name van Labouchère Oyens & Co., afm. ca. 15,5 x 21,5 cm., conditie EF (heel mooi, 1 verticale vouw), prijs € 250.
----- nr. 13, ten name van van Vloten & de Gijselaar, afm. ca. 15,5 x 21,5 cm., conditie EF (heel mooi, 1 verticale vouw), prijs € 200.
----- nr. 61, ten name van Jan Kol, afm. ca. 15,5 x 21,5 cm., conditie EF (heel mooi, 1 verticale vouw), prijs € 200.

Literatuur:
----- Berghuis, W.H., Ontstaan en Ontwikkeling van de Nederlandse Beleggingsfondsen tot 1914, Proefschrift, Economische Hogeschool, Rotterdam, 8 Juni 1967, Assen: Van Gorcum. (244 p.), slechts antiquarisch te verkrijgen.
----- Nederlandse Beleggingsmij. in de 18e eeuw, VVOF Mededelingenblad februari 1981, p. 4-6, met 1 afb., door ?
----- Nederlandse Beleggingsmij. in de 18e eeuw, deel 2, VVOF Mededelingenblad, september 1981, p. 3-5, met 1 afb., door ?
----- Rouwenhorts, K.Geert, The Origin of Mutual Funds, chapter 15 (p. 249-270) in: Goetzmann, W.N. and Rouwenhorst, K.G., The Origins of Value: The financial innovation that created modern capital markets, Oxfor University Press, 2005, ISBN-10; 0-19-517571-4 (hierin staat no. 43 afgebeeld).


Maatschappij tot exploitatie van Van Blaaderen's drijvende scheepsbrandkasten, / Van Blaaderens's floating safe company, gev. te Amsterdam.
De maatschappij exploiteerde grote cylindervormige brandkasten met groot drijfvermogen, die boven op het dek werden geplaatst van schepen die naar Nederlands-Indie voeren. Op deze manier zouden de aangetekende stukken in de brandkast bij een scheepsramp niet verloren gaan. De onderneming werd echter geen succes vanwege de hoge kosten van verzending. Terwijl er ruimte was voor vele honderden kilo's post, gingen er per vaart slechts 7 a 8 brieven mee. De speciale brandkastzegels horen tot de duurste Nederlandse postzegels, zeker als ze werkelijk zijn gebruikt voor frankering. (bron: Financieel Dagblad kalender, maand juli 2000, die een afbeelding geeft van het aandeel (serie A) en van het aandeel (serie B).
English: The company expoited large cylindrical safes with great floating power, which were placed upon ship decks of boats to Dutch East India. In this way registered mail would not be lost when the ship would go down. The company was not succesful, due to high mailing tariffs. Although the capacity was hundreds of kilos of mail, only ca. 7 letters were transported on an average journey. The special mail stamps are amongst the most expensive Dutch stamps, especially those that really have been used.
Right now we have no items of this company available for sale.

Maatschappij tot exploitatie van zilvermijnen (exploitation of silver mines), Amsterdam, 1877, couponsheet still attached, one coupon used, grey with beaautiful decorative border, EF, 50 Euro.

Maatschappij voor Overzeesche Industrie, gev. te Amsterdam
Maatsch. kap. 1 miljoen; Bewijs van gewoon aandeel aan toonder, serie III, no. 167, f 500, Amsterdam 1-10-1919, fraaie blauwe sierrand op blauw patroon; druk: Holdert & Co., A'dam; volledig aanh. couponblad; origin. handt. VF, heel mooi, maar stukje uit R rand (2 * 1 cm);

Mac Gregor-Comarain-Holland N.V.
Gev. te Amsterdam op 28 april 1951; Bewijs van gewoon aandeel groot f 100, no. 13, t.n.v. Mac Gregor-Comarain S.A.-Parijs, in een Maatsch. Kap. van f 30.000, verdeeld in 300 aandelen van f 100, geheel geplaatst en volgestort. Overgeschreven op 24-11-1952 t.n.v. B.M. Vlielander Hein (? ) te 's Gravenhage; druk: Roepers' drukkerij, Den Haag, afm. A4, bruine sierrand op geel veld; Conditie F: ongevouwen, maar beschadigingen in onder-rand en linker onderhoek, div. lichte kreukels en verkleuringen. Prijs € 25.
Het bedrijf was actief in de metaal-industrie, o.a. ten behoeve van de scheepsbouw.

Magazijn "De Bijenkorf", N.V.
Gev. te Amsterdam; niet royeerbaar certificaat aan toonder, Amsterdam 1952; afm. ca. 22 x 32 cm.; zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van drukkerij De Bussy, conditie VF: 1 nette middenvouw, 2 archiefgaten in linker rand en rood specimen-stempel;
---------- voor f 200 in gewone aandelen; bruine sierrand, prijs € 75.
---------- voor f 1000 in gewone aandelen; blauwe sierrand, prijs € 75.

Manders, Seeman & Co's Handelmaatschappij
Bewijs van deelgerechtigheid B, Amsterdam 1922, bruine sierrand op beige, oranje belastingstempel, afm. 16x24 cm. + aanh. couponblad; Stoomdrukkerij van Mantgem, A'dam; conditie VF: 1 horizontale vouw en in het wit van de bovenrand div. kleine scheurtjes, prijs 15 Euro.

Maurits Prins' Diamanthandel
established in Amsterdam, in 1922, trading in diamonds and pearls; capital 1 million guilders, divided in 100 shares (Bewijzen van aandeel) of  fl.10.000, of which only 20% has been deposited.Of these 100 shares, only 50 were issued. These are numbered 1 - 50 and have the original signatures of the directors Maurits Prins and R. Hugo Prins. The numbers 51-100, unissued reserve pieces (blankettes) have also appeared in the collectors market but bear one unknown signature, possibly put on by an outsider / dealer. size: 21 by 30 cm.; Print: De Bussy, Amsterdam; brown characters and grey decorative border; Read more about the history of this company !
---------- issued pieces, numbered < 51, in the name (printed !) of den Heer Raphaël Hugo Prins te Amsterdam, condition EF: very faint mid fold, separate coupon sheet, price 95 Euro.

MeesPierson, N.V.
Amsterdam, 1993; 6% Bonds 1993 due 1998; NLG 5.000; rare SPECIMEN from the famous printer house DeBussy, Ellerman, Harms in Amsterdam; ca. 21 x 30 cm., green border, condition UNC = printer fresh, price: € 50.
Literatuur:
De Stamboom van MeesPierson, door Mr. B. Korner,
(aflevering 1 t/m 4 zijn samengevoegd aanklikbaar gemaakt):
aflevering 1, VVOF Mededelingenblad september 1997, p. 7, 8, 13 en 14, met 2 afb., door Mr. B. Korner
aflevering 2, Een Joodse bankier in Den Haag, VVOF Mededelingenblad december 1997, p. 7, 8 en 13, met 2 afb., door Mr. B. Korner
aflevering 3, Zuid-Afrika, ook een staakin de stamboom, VVOF Mededelingenblad maart 1998, p. 8 en 13-14, door Mr. B. Korner
aflevering 4, De Provinciale Banken, VVOF Mededelingenblad september 1998, p. 3-5, met 3 afb. door Mr. B. Korner


Meulenhof & Co. NV, Amsterdam
Gewoon aandel f 1000, Amsterdam 22-4-1963, bruine sierrand, origin. handt.; klein stempel: "ongeldig m.i.v. 24-8-1972" in bovenrand;
----- no.1, scheur in linkerrand geplakt en kleine bruine vlek op rechterrand, 45 Euro.
----- andere nummers: 25 Euro.

Mid-Continent Petroleum Corporation, certificaat van 10 aandelen van $ 10, blankette, EF, Amsterdam 1934, prijs 12 Euro.

Mijnbouw Maatschappij "Barisan"
Founded in Amsterdam, January 25th 1929; Restantbewijs (Remainder certificate), Amsterdam 1935; measure: ca. 19 x 28 cm.; printed by De Bussy in Amsterdam;
---------- used piece, coupon sheet attached, 3 coupons of which were cut; condition EF: one light fold, price € 50.
---------- rare SPECIMEN from the archives of the famous printer (probably less than 5 pieces known); condition UNC = print fresh; price € 50.

Mijnbouw Maatschappij "Bendisberg", N.V.
Founded in Amsterdam in 1898; Oprichtersbewijs (Founder certificate); 2 original signatures from the board members A.J. Labouchère and Jhr. H. M. Huijdecoper; 25 x 17 cm.; Typ. and Lith. J.H. de Bussy, A'dam; black decorative border, condition VF-: burning stains on borders, but these are mainly visible on the back side; price € 50.
VVOF-catalogue no. NL H 0076b: Goal of the company was the exploitation of zinc, lead, and copper mines in Germany; they started with taking over the exploitation of the mines in Adenay and Mayen in the Eifel mountains, named Gute Hoffnung (Good Hope) Bernardi et Suzanne and also the consolidated mine Sanct Joster Ertsbergwerk Bendisberg. The company was liquidated in 1913.

Mijnbouw Maatschappij "Bwool"
gev. te Amsterdam, opgericht 29-11-1897, Pref. aandeel f 500, Amsterdam 1898, firmazegel en bel. zegel in wit reliëf, fraaie blauwe sierrand, Read more about this company !
---------- no. 0920, voll. los couponblad, conditie EF: 3 lichte vouwen en minieme kreukeltjes aan de randen, price 75 Euro.
---------- no 0485, voll. aanhangend couponblad, conditie VF +: 3 horizontale en 1 verticale vouw, Price € 50.
---------- no. 0000, zeldzaam Specimen, voll. aanhangend couponblad, conditie EF: vers van de pers maar 3 maal gevouwen en 3 perforatiestrepen horizontaal, Price € 75.

Mijnbouw-Maatschappij Hawaun, N.V.
Founded in Amsterdam on October 20th 1897; Bewijs van aandeel aan toonder f 100 (share certificate to bearer DGL 100); Semarang, Dec. 1897; 2 original signatures, red decorative border, embossed seal (gepreegd stempel), brown paper; complete coupon sheet attached, 15 x 23 cm; condition EF: unfolded; rare, price € 125.

Mijnbouw Maatschappij "Odin"
Founded in Amsterdam in 1890; Bewijs van 1/20e aandeel groot f 60 (certificate of 1/20th share, in the amount of DGL 60), Amsterdam 1890; blue decorative border, 25 x 37 cm.; complete coupon sheet attached; 3 original signatures: from board members (commissarissen) P. Lycklema à Nyeholt en P.F. Baron van Heerdt en van director Mr. P.H. Scholten;
---------- condition VF: 3 horizontal folds and in right border a light stain, price € 75.
---------- condition VF: 3 horizontal folds and in right border 3 stains, price € 45.
VVOF Catalogue no. NL H 0209d; Goal of this gold mining co. was to take over the Odin ownership in the quarter Vensterkroon of the gold fields of Potchefstroom at the bank of the river Vaal in South Afrika, as well as exploitation and sale of the products and also the purchase of other mining rights.
Odin, or Wodan is the Nordic upper God, a fierce warrier frequently riding of into battles with his Walküre, beautiful woman worriers (his servants or daughters) on horses.

Mijnbouw Maatschappij Siloengkang, N.V.
Founded in Amsterdam in 1909; Aandeel f 100 (share of DGL 100); printed by Mouton & Co., Den Haag; green decorative border and texts; orange tax stamp; ca. 24 x 18 cm.;
---------- share from 1909, condition VF, attached or separate coupon sheet, price € 15.
---------- share from 1924, condition VF, no coupon sheet, price € 25.

Mijnbouw Maatschappij "Soemalata", N.V.
This gold mining company was founded in Amsterdam in 1896 by director H. J. Bauermann. The original Capital of 1,5 million Guilders was raised several times later on. Bewijs van aandeel f 250 (Share certificate of DGL 250), Amsterdam 1901; 2 original signatures, one of board member (commissaris) C.J. van Schelle, the other of a director; 28 x 22 cm., brown decorative border and texts as well as green texts; separate complete coupon sheet; condition VF: 2 vertical folds, partly torn a bit at the edges; price € 50.
The Bauermann family were the first to apply for a gold mining concession in 1885 in Soemalata, in the region of Gorontalo on Northern Celebes, although already since 1865 some gold was dug here on a limited scale. This application became the start of a "gold rush". The Bauermanns received in 1890 an exploration license and only in 1894 an exploitation license. In 1896 this license was brought in into the N.V. Mijnbouw Maatschappij "Soemalata". H.J. Bauermann became director and his brother D.T. Bauermann became the agent in Gorontalo. However, already in 1898 a subagent of the NHM (Nederlandsche Handel Maatschappij) reported that North Celebes appeared to be far from the gold land one had figured. The company did not really flourish and dug up 1500 kilo's of gold since 1900. Apart from this company, the Bauermann brothers had stakes in another 5 mining companies. After 1906 the Gold Rush in Northern Celebes was over. Source: Het Indische Handelshuis Bauermann in de 19e eeuw.

Mijnbouw-Maatschappij Tambang Salida
Founded in Amsterdam on May 8th 1887; Bewijs van half aandeel f 500, waarop gestort is 20% t.n.v. Broekmans & Honders, Amsterdam Dec. 12th 1887 (certificate for half a share, DGL 500 in the name of...); original signature of board member R. van Rees (commisssaris) and director G.A.C. Fraser; complete coupon sheet attached; Stoomdrukkerij Holdert & Co., A'dam; 26 x 21 cm., black decorative border on green field; embossed tax stamp (gepreegd belastingstempel). condition VF: unfolded but one brown stain, price € 50.
VVOF catalogue no. NI C 0089; goal of the company was to acquire the, by Mining Co. Salida acquired, concession for exploitation of gold, silver, copper and lead containing mineral grounds in the assistant-residence Painan, Gouvernement Sumatra's Westkust and taking over all works, roads, buildings and inventory of the Salida Mining Company. The company was liquidated in 1892 and a 14,5% liquidation payment was made.

Montessori Onderwijs Amsterdam (Stichting), 4% obligatielening, 1000, 1-11-1966, prijs € 11.

N

Nationale Maatschappij voor culturen en beleggingen, gev. te amsterdam, opgericht 4-6-1909; Oprichtersbewijs aan toonder, rechtgevend op 1/20e v/d aan deze bewijzen tesamen toegekende winst, dus # = slechts 20; Amsterdam, 1 juli 1911; zwarte sierrand, oranje bel. zegel. L bovenrand iets aangetast door paperclipsporen, maar verder heel mooi, druk: J.H. de Bussy, Amsterdam, 225 Euro.

Nationale Trust Compagnie, Amsterdam, certificaat van 25 aandelen, ieder groot 1 £ Sterling, in de Phoenix oil and transport co., Ltd, Londen, Amsterdam, 1923, prijs € 16.

Nederlandsch-Baltische Turfindustrie "Nebalturf", N.V.
Gev. te Amsterdam; opgericht op 13-6-1944; zeldzame SPECIMEN uit de archieven van de beroemde drukkerij De Byussy, A'dam; afm. ca. 23 x 34,5 cm., conditie UNC: drukfris en ongevouwen met volledig couponblad;
----- Bewijs van aandeel aan toonder groot f 100; blauwe sierrand; prijs € 50.

Nederlandsch-Canadeesche Vlasmaatschappij NV
(Engl: Netherlands-Canadian Flax company; only 200 issued)
Gev. te Amsterdam, Winstbewijs, rechtgevend op 1/200e deel van de overwinst, dus # = 200; blauwe sierrand; oranje bel. stempel; Stoomdrukkerij J.R. Vrolijk, A'dam; Amsterdam 1919; EF, ongevouwen: 25 Euro

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Diamant-Maatschappij
gev. te Amsterdam; Bewijs van 20 aandelen van f 12 (1 Pond) elk, aan toonder, Amsterdam 1894; Typ. de Brakke Grond, A'dam; afm. 25 bij 18 cm.; zwarte sierrand op groen, blauw bel. stempel; VF+: ongevouwen, enkele minieme nietjesgaatjes, prijs 95 €.


Nederlandsche Automobiel- en Vliegtuigfabriek "Trompenburg"
Gev. te Amsterdam, opgericht op 31-3-1914 als fusie van de hierna beschreven N.V. Rijtuigfabriek voorheen gebroeders Spijker en de Dutch Aircraft Factory N.V.; Bewijs van aandeel groot f 1000, Amsterdam 1916; zeer zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van drukkerij De Bussy, A'dam; groene druk en sierrand, afm. ca. 25 x 35 cm.; 1 hor. vouw en 1 verticale gaatjesrij ter ontwaarding. Prijs: € 995,-
English:
Dutch Automobile and Aircraft Factory "Trompenburg"
Established in Amsterdam on March 31st 1914 as a merger of the N.V. Rijtuigfabriek voorheen gebroeders Spijker (described directly below) and the Dutch Aircraft Factory N.V; share certificate of 1000 Dutch Guilders, Amsterdam, 1916, very rare SPECIMEN from the archives of the Amsterdam printer De Bussy; one horizontal fold and a vertical perforation line, price: 995 Euro.

(The offices and factory are shown very clearly on letter heads and a share certificate of the paper factory Papierindustrie Nestelroy Trompenburg NV that used these buildings in the period after 1925, when the car factory closed down).
The letter heads (complete invoice) cost € 25 à 50 , depending on quality; the share certificate costs € 995. Order here.


Nederlandsche Bank voor Russischen Handel,
recepis voor 1 aandeel van 250 Roebel, zonder coupons uitgegeven door de Nederlandsche Handel Maatschappij, Amsterdam 1917, lees de geschiedenis, gepubliceerd in het VVOF Mededelingenblad december 2004, p. 4-5, met 1 afb., door R. A. Oosten.
----- EF, unfolded,  black and white, printed by De Bussy in Amsterdam, orange imprinted tax seal,  price 45 Euro (as of May 14th 2015 unavailable: I should have one item left, but cannot find it right now).

Nederlandsche Bouw-Maatschappij
gev. te Amsterdam, goedgekeurd bij Kon. besl. van 20-12-1864; Kapitaal f 5 miljoen; De maatschappij was een initiatief van de armen-huisarts en entrepreneur in de publieke sector Dr. S. Sarphati om de vergroting en "verfraaing" van Amsterdam mogelijk te maken.
Bewijs van aandeel groot f 200, Amsterdam 30-12-1864; met originele handtekeningen van administrateur ..... en leden van de raad van bestuur, S Sarphati en H. de Neufville. Het aandeel is volledig overdekt met stempels, 1 rond blauw belastingstempel en nog 7 stempels ( t/m 1940 !) in rood, groen, blauw en paars: o.a. een afstempeling uit 1868 tot f 160 en een afstempeling tot 1927 tot f 60. Afmeting ca. 16 bij 24 cm., conditie F: randen afgeknipt , ontwaarding door 8 stergaten, 4 sellotaperesten i.v.m. randreparaties, prijs 95 Euro.
Literatuur:
----- VVOF Mededelingenblad augustus 2007, p. 5, door .....Peter Baas ?
----- VVOF Mededelingenblad november 2007, p. 8
----- VVOF cat. no. NL H 0 0380 a-b, juni 2009

Nederlandsche Cultuur- en Handel Maatschappij, gev. te Amsterdam
Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000, no 246, Amsterdam 1-1-1920; druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem; bruine teksten, fraaie blauwe Art-Deco sierrand met groot wapen van NL (Art-Deco stijl) en vignet van een zaaier en van de god Mercurius (Gr.: Hermes) met een schaal vruchten. Voll. los couponblad, VF: 3 kleine randscheurtjes van max. 1 cm., bovenrand met kreukels, ongevouwen, 124 Euro.

Nederlandse Margarinefabriek te Weenen, NV
gev. te Amsterdam; (Weenen ligt in Natal, Zuid-Afrika) opgericht in 1900; Maatsch Kap. 1 miljoen, verdeeld in aandelen à f 500, splitsbaar in onderaandelen à f 100; Aandeel f 500, no 0168, Amsterdam 1903; 2 origin. handt. vd Raad van Beheer; Typ. & Lith. J.H. de Bussy, A'dam; ca. 20 bij 32 cm., zwarte sierrand, Uebersetzung in Deutsche Sprache auf  Innenseite; VF+: volledig aanh. couponblad, niet ontwaard, prijs 165 Euro.

Nederlandse Organisatie van het Effectenbedrijf,
De Commissie voor de Keuring van Stukken verklaart leverbaar:
" f 250 aandeel Nederlandsch-Indonesische Spoorweg-Mij no. 7551, aangezien de rode "R" op de talon geen bezwaar vormt t.a.v. de leverbaarheid", Amsterdam 21-10-1969; blauwe sierrand op grijs veld met Beursgebouw in de onderdruk (13 bij 10 cm), EF: 1 lichte vouw, 45 Euro.

Nederlandsche Electriciteits Maatschappij
Amsterdam 1903, preferent aandeel van f 500 aan toonder, nr. 41, 18 bij 25 cm, zwarte sierrand op groen, druk: B. van Mantgem, Hofl., A'dam; EF, VVOF catalogus nr. NL H 0065b, prijs 50 Euro.


Nederlandsche Houtimport Maatschappij NEHIM, bewijs van f 1000

Nederlandsche Houtimport Maatschappij "NEHIM" , N.V.
Amsterdam, 1951; Bewijs van Aandeel f 1000; niet gelopen zgn. reservestuk (blankette); Lith. Lankhout, Den Haag; 4 prachtige gravures (2 op afgebeelde achterzijde) van een schip in de haven, die hout lost, en van een Caduceus, een attribuut van Hermes, de God van de handel; zwart-groen, 2 archiefgaten, afm. 21 x 32 cm (alleen voorblad); zeer zeldzaam, prijs € 450.

De oprichting van de "NEHIM" werd op 23 september 1940 aangekondigd in deze brief. Hierin staan de namen van de oprichters, het doel van de maatschappij en het maatschappel;ijk kapitaal van 1 miljoen gulden, waarvan volgestort f 311.000. De "Nehim" is op enig moment "overgenomen" door SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolag, uit Sundsvall, een zagerijconcern waarvan de Nehim de importeur voor Nederland was. De statuten zijn opgenomen als bijvoegsel tot de Staatscourant van 26 mei 1941 no 100 ( zie "Het Vaderland" van 27 mei 1941). De Nehim is lange tijd een leidende importeur van gezaagd naaldhout in Nederland geweest. Het werd geleid door leden van de familie Rote, (vroeger Rot geheten), eigenaren van Houthandel Rote ,Westzaan. SCA heeft het bedrijf gesloten en de activiteiten zijn voortgezet door SCA Nederland (bron: J.N. Wilkens, persoonlijke communicatie d.d. 24-2-2013). Wij vonden op internet het volgende adres: Entrada 161, 1096EC Amsterdam; Telefoon: (+31) 0206905881.


Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor ambtenaREN EN BEAMBTEN

Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten, NV
(Eng: company for assurance for civil servants),
gev. te Amsterdam, opgericht 27-6-1891. afmeting: ca. 18 x 26 cm., Sierand van het bekende muzieknotenschrift van de drukker Joh. Enschede en Zonen, Haarlem (Engl: decorative border from so called "music notes", a safe printing method originally used for bank notes). Volgens W.J. Nieboer (VVOF Mededelingenblad maart 1996, p. 6-8 en 13, kan de maatschappij worden beschouwd als een voorloper van de huidige pensioenfondsen. Hij schrijft dat het de firma slecht verging en dat vele beambten in die jaren hun pensioen in een faillissement zagen opgaan.
English: The copany was a forerunner of the modern pension funds for civil servants. In this case it seems that the savings were lost in a bankruptcy.
----- 1897, licht geel veld; Maatsch. Kapitaal f 2 miljoen, Bewijs van aandeel f 1000, t.n.v. Mejuffrouw Adriana Magdalena van Haaften te 's Gravenhag, met aanh. achterblad en los couponblad met coupons no. 33 e.v.; in 1907 overgeschreven t.n.v. Frans van Manen te Utrecht, in 1921 t.n.v. Dirk van Lankeren Matthes te Amsterdam en in 1923 t.n.v. adam Hendrik Alsfeld te Amsterdam;
---------- no. 1308, in heel mooie EF conditie, prijs € 50.
---------- no. 1307, in mooie VF + conditie, prijs € 35.
----- 1901, licht geel veld; Maatsch. Kapitaal 3 mln, bewijs van aandeel f 1000, no. 2876, t.n.v. dhr. Cornelis Dirk van Vliet te Amsterdam, in 1912 overgeschreven t.n.v. C. V. van Valkenburg, arts te 's Gravenhage, origin. handt. + couponblad met no's 33 e.v.; , blauw belastingstempel, prijs € 50.mooie VF + conditie.
---- 1907, rose veld; Maatsch. Kapitaal f 4 miljoen, aandeel aan toonder, f 800, blauw belastingstempel:
----------- Serie B no. 0071, heel mooie EF conditie, 1 losse talon, geen couponblad, prijs 35 Euro.
----------- Serie B no 0063, mooie conditie VF +, geen couponblad, prijs 25 Euro.
----- 1911, geel veld, oranje gedrukt belastingzegel f 3,25; los couponblad met no 33 e.v. Bewijs van Aandeel f 800, no's 5385, 86, 87 en 88, t.n.v. Abraham Bierens de Haan te Haarlem, in 1922 overgeschreven t.n.v. Dirk van Lankeren te A'dam en in 1923 t.n.v. Adam Hendrik Alsfelt te A'dam, conditie VF +: slechts onzichtbaar gevouwen, maar stempels op de achterkant schijnen wat door op het voorblad, prijs € 20 / st.

Nederlandsche Middenstandsbank N.V. (NMB Bank)
gev. te Amsterdam; zeldzame SPECIMEN uit de geruimde archieven van drukkerij De Bussy Ellerman Harms te A'dam;  afm. 21 bij 30 cm., conditie UNC (drukfris):
---------- 8,25% NMB ECU-Bankbrief 1985 per 1990-1993 aan toonder, groot 1000 ECU; Amsterdam 1985; bruine sierrand, prijs 50 €.
---------- 8,25% NMB ECU-Bankbrief 1985 per 1990-1993 aan toonder, groot 5000 ECU; Amsterdam 1985; groene sierrand, prijs 50 €.
---------- 6,75% NMB Bankbrief 1985 per 1990-93 aan toonder, groot f 5000; blauwe sierrand; Amsterdam 1985; prijs 50 €.
---------- 6,5% Obligatie aan toonder  groot f 5000 in lening groot 400 miljoen gulden, A'dam 1986 per 1993; paars-rode sierrand, afm. 21 bij 32 cm.; prijs 50 €.

Nederlandsche Stoomvaart-Maatschappij "Bestevaer", Amsterdam 1916, gewoon aandeel van f 1000, was beursgenoteerd, art-deco-sierrand, de maatschappij wordt uitgebreid beschreven in het VVOF Mededelingenblad, april 1979, Bestevaer - vijf maal is scheepsrecht, p. 11-14, met 1 afb., door R.L (= R.J.L. Lesparre); prijs € 50.

Nederlandsch-Indische Houtaankap Maatschappij,
Opgericht in 1895 te Amsterdam; Bewijs van aandeel, f 600, grootte ca. 20 bij 30 cm, Rotterdam, 1911, prijs  10 Euro.

Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij
te Amsterdam, opgericht in 1884, Bewijzen van deelgerechtigdheid gedurende Zes en Dertig jaren, aanvangende 1885, in de 20% winst boven 5%,  sierrand in muzieknotenschrift, zwarte letters op roze veld met in de onderdruk de letters N,I,L,M., druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem,
---------- conditie VF -: rechter rand onregelmatig met div. kleine scheurtjes i.v.m. coupon knippen, , no's 5148 en 6047, prijs 40 Euro.
---------- conditie VF -: rechter rand gaaf, maar in bovenrand op middenvouw een 2 cm. scheur (weinig zichtbaar indien plat gelegd), no. 5558, prijs 40€.

Nederlandsch-Zuid-Afrikaanse Landbouwmaatschappij (beperkt), N.V., preferent aandeel, 200, Amsterdam, november 1892, VVOF catalogus nr. NLH 29, EF, mooie sierrand, prijs € 32.


Certificaat uit 1844 m.b.t. Olanters in de Kolonie Suriname, door Broer & Co., Amsterda, 1844

 

 

Negotiatie door Th. Chrs. van Nes in de jaren 1769 en 1770 ten behoeve van Planters in de Kolonie Suriname opgericht,

en laatstelijk onder directie van Broer en Co. te Amsterdam.

Certificaat van eene ingetrokken obligatie,
met originele handtekening van dhr. Broer.

Het certificaat geeft recht op eventuele alsnog nog te verschijnen uitdelingen.

afm. 18 x 24,5 cm, linker, boven en onderrand onregelmatig, verder in zeer fraaie staat zonder vlekken of gebreken.

Gepreegd belastingzegel van 15 cent,

Amsterdam, 1844, prijs € 50

 

 

 

<-------- klik op de foto voor een vergroting


(The) New Schibaieff Petroleum Company Ltd, London, certificate of £ 20 Sterling, issued in Amsterdam, 1913, grey / beige, with complete coupon sheet and declaration of rights-restauration: a final payment for this stock of 1,25 Guilders can still be obtained in Amsterdam, price Euro 16

Nieuwe Nederlandsche Petroleum-Maatschappij, Winstaandeel aan toonder krachtens Art. 22 der statuten, uitgegeven aan de Nederlandsche Petroleum-Maatschappij, Amsterdam, juli 1904, zwarte sierrand en letters, orig. handt. directeur, coupons aanhangend, stoomdrukkerij J.R.Vrolijk, Amsterdam, 60 Euro.

Nierop & Co's (S.L. van) Handelmaatschappij, Amsterdam, bewijs van gewoon aandeel, 1000, 1914, prijs 7 €.

NMB Bank: zie Nederlandse Middenstandsbank

NMB Postbank Groep N.V.
gev. te Amsterdam; 8,5% NMB Postbank Groep Bankbrief 1991 per 1996 aan toonder groot f 1000; A'dam 1991; zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van drukkerij De Bussy Ellerman Harms, bruine sierrand, afm. 21 bij 32 cm.; conditie UNC (drukfris), prijs 50 €.

Noord-Celebes Mijnbouw Maatschappij, N.V.
Established in Amsterdam in 1897; Bewijs van aandeel f 1000 (Share certificate of DGL 1000); rare SPECIMEN from the archives of the famous printer De Bussy in Amsterdam (probably less than 5 pieces known); brown decorative border, 17 x 23 cm.; condition UNC = print fresh, Price € 50.
VVOF Catalogue no. NI C 0014; director was Jhr. P.H. Bicker. Goal of the company was to acquire mining rights for mining precious metals in Dutch East India, sale of the ore or metal and trade in these matters. The company was liquidated in 1909.

Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij, te Amsterdam, opgericht 30-4-1888
----- bewijs van oprichtersaandeel aan toonder, rechtgevend op 1/100e v/d overwinst, # = 100, Amsterdam 1-7-1888, zwarte sierrand van muzieknotenschrift op groen patroon, blauw bel. stempel Noor Holland, EF, 125 Euro = f 275
----- bewijs van aandeel aan toonder f 1000, 1e serie, Amsterdam, 1-7-1888, zwarte sierrand van muzieknotenschrift op groen patroon, wit belastingstempel, met aangeniet couponblad, orig. handt. van directeur L.J. Schüller en comm. T.Sanders, Price 125 Euro.


Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij, Amsterdam, opgericht 13-3-1885
--------1909, 4,5% obligatie f 1000, zwarte sierrand, met coupons, VF, f 75 = 34 Euro; EF, 43 Euro
-------- 1909, aandeel f 500, groen, met zwarte sierrand van muzieknotenschrift,
--------------------- , blankette, UNC, 12 Euro.
--------------------- , semi-blankette, ondertekend door K.Kanebeek en J. van Doorn, datum "09" geschreven ipv gedrukt (not for sale)
--------------------- , gedrukte "09" in 1909 en stempel uit 1925 "overgeschreven tnv maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Haarlem 15 juni 1925, EF, f 75 = 34 Euro
-------- 1909, bewijs van 10 aandelen van f 500 = f 5000, grijs, zwarte sierrand van muzieknotenschrift, met couponblad, stempel "15-6-1925 overgeschreven tnv Hollandsche Ijzeren Spoorweg maatschappij, EF, price 79 Euro.


O

Oranjewerf , NV
gev. te Amsterdam; Recepis voor een gewoon aandeel van F 1000, Amsterdam, 28 november 1949; zeer zeldzaam SPECIMEN van de beroemde drukkery De Bussy in Amsterdam; blauwe sierrand op oranje patroon; links boven een archiefstickertje met no. 11104; afm. 24 bij 19 cm en rond logo (4 cm doorsnee) met oranje boot; UNC: prijs 145 Euro.

Overdekte  Bad- en Zweminrichting "Het Sportfondsenbad", NV
gev. te Amsterdam; opgericht 1928; Maatsch. Kap. f 360.000; Bewijs van aandeel f 10; blauwe sierrand en teksten; origin. handt. van directie en van gedelegeerd commissaris Jac Bierenbroodspot;
------- conditie UNC (fris van de drukker), prijs 25 €.
------- conditie EF (2 zéér lichte vouwen), prijs 15 €

Overzeesch-Hardhout Import Maatschappij (H & P. van Schaik, Rotterdam, 1850 en T. Lalk, Amsterdam, 1900).
---- bewijs van gewoon aandeel, f 1000,-, groene sierrand, Rotterdam, april 1919, conditie F: vele randbeschadigingen, vooral rechts (zie foto), prijs € 20
---- bewijs van 75 Cumulatief Preferent Winstdeelend Aandeel f 1000, bruine sierrand, Rotterdam, oktober 1920, conditie VF-: scheur midden onder gerepareerd met moderne tape, prijs € 20.

P

Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam,
opgericht in 1856, gebouwd op het Frederiksplein tussen 1858 en 1861 door de beroemde bouwmeester Cornelis Outshoorn (de belangrijkste architect van het eclectisisme en  architect van o.a. het Amstelhotel) voor de  door Dr. Samuel Sarphati opgerichte Vereeniging voor Volksvlijt. Het gebouw werd gezien als de apotheose van de Nederlandse ijzerarchitectuur. In 1856 werden 5000 aandelen uitgegeven van f 200, waarvan jaarlijks 100 aandelen zouden worden uitgeloot à f 250 met bovendien een kans op een extra premie. Nadien werden in 1867 en 1869 premieleningen uitgegeven van beide f 1 miloen, verdeeld in  aandelen van respectievelijk  f 10 en f 2,50. Aan de houders van hypothecaire schuldbrieven werden ook nog 2774 actions de jouissance verstrekt. Het gebouw brandde  in 1929 volledig af.
Literatuur: Wennekes, Emile (1999), Het Paleis voor Volksvlijt, Den Haag, Sdu Uitgevers, ca. 400 blzn, met personenregister en zakenregister, ISBN 90 12 08813 5, prijs ca. 20 Euro. Niet bij mij te koop.
Wennekes geeft o.a. een beknopte biografie (p. 25-33) over de beroemde Dr. S. Sarphati, oprichter van de Vereeniging voor Volksvlijt. Hij beschrijft in detail de diverse functies van het Paleis, zoals de nijverheids- en kunsttentoonstellingen (vergelijkbaar met de huidige RAI) en legt als musicoloog in deze dissertatie vooral nadruk op de programmering van muziek-, ballet-, theater-, revue-, opera- en operettevoorstellingen.
See picture of a sieve print (NL zeefdruk) of the palace by Joost Veerkamp. (niet hier te koop).

Momenteel heb ik de volgende stukken beschikbaar:
-----  accurate opgave van den afloop der gedane trekkingen van 1-5-1867 tot 2-5-1910, geen aandeel !, 14 bij 2,5 cm., 4 blzn,  prijs € 10,-
-----  mededelingen d.d. 31-12-1917 inzake premieleningen 1867 (f 10,- loten) en 1869 (f 2,50 loten) met een (wegens onvoldoende geldelijke middelen) herzien  uitlotingsschema tot 1-6-1977, geen aandeel !, groot formaat, 4 blzn., prijs € 25.
------ koperen reliefafbeelding van het Palijs van Volksvlijt, vooraanzicht (op karton met ophanghaakje), 23 bij 23 cm., prijs € 45.
----- Aandeel à f 10 in premiegeldleening groot f 1 miljoen, A'dam 1867, met 6 bij 3 cm. afbeelding van het Paleis en met paarse sierrand met alle provinciewapens, alsmede de wapens van A'dam en Nederland. Groot uitkeringsstempel, deels door de afbeelding van het  paleis; gepreegd bel.stempel 15 c.; conditie F+: div. randscheuren en paperclip roestspoor, en het paars van de rand is deels vervaagd, prijs € 50.
----- Aandeel à f 2,50 in premielening groot f 1 miljoen, A'dam 1869; afmeting: 14 bij 19,5 cm; met gravure van het Paleis, 4 engelen en een dame, met div. nijverheidsproducten, waaronder een bijenkorf met bijen. zeer zwaar gestempeld door de afbeeldingen; conditie F: op de middenvouw zwaar ingescheurd; tropisch en kleine randgebreken; blauw bel. stempel; prijs € 25.

Papierindustrie Nestelroij-Trompenburg, N.V.
Opgericht op 27-4-1921 te Amsterdam als voortzetting van de in 1893 te Ede door H.J. Nestelroij opgerichte papierfabrieken; Bewijs van gewoon aandeel aan toonder groot f 1000, Amsterdam, 1931; 1 hor. vouw en voll. aanh. couponblad; afm. ca. 26 x 39 cm.; druk: Orell Füssli, papiers-valeurs, Zürich; grote afbeelding van de fabriek (vroeger de fabrieken van Spyker auto's; lees hier meer over !), van de oprichter dhr. Nestelroij, graan oogstende boeren voor het dorp Ede, alsmede de wapens van de gemeenten Amsterdam en Ede; niet gelopen reservestuk (blankette), ZELDZAAM !; prijs € 995.
Zie ook briefhoofden met illustratie van deze fabrieken. Ze zijn te koop voor € 25 à € 50, afhankelijk van conditie.

English:
Paper Industry Nestelroij-Trompenburg, N.V.
Established on April 27th 1921 in Amsterdam as a continuation of the paper industry that was established in the small town of Ede in 1893 by mr. H.J. Nestelroy; Share certificate for 1000 Dutch Guilders, Amsterdam 1931; 1 horizontal fold, complete couipon sheet attached; printed by Orell Füssli, papiersvaleurs, Zürich; large picture of the factory (formerly the factory of Spyker cars ! read the story !), of the founder, mr. Nestelroij, harvesting farmers near the town of Ede and the coat of arms of Amsterdam and Ede. Non issued reserve piece (blankette), RARE !, price: 995,- Euro.
See also letter heads with illustrations of the premises ! They can be bought for € 25 à € 50, depending on quality.
papierindustrie Nestelroij-Trompenburg

Patent Exploïtatie Maatschappij, N.V.
Gev. te Amsterdam; opgericht 22-7-1912; Bewijs van Aandeel f 1000; Zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de bekende drukkerij De Bussy, A'dam; ca. 18 x 27 cm.; bruine sierrand; prijs € 50.

Peruvian Transport Corporation Limited, Toronto,Canada.
Certificates emitted by the Algemeen Kantoor van Admnistratie te Amsterdam, April 4th 1956; print by De Bussy, Amsterdam.
Stamp from 1958: "naam gewijzigd in (name changed into) Peruvian Investment and Finance Limited".
----- certificate of 10 shares of 1 US $ each, light green border and orange Dutch Tax seal inprinted; separated coupon sheet, lower border clean and neat, condition EF,  price € 25.
----- certificate of 50 shares of 1 $ each, purple border and orange Dutch tax stamp:
---------- couponsheet still attached, condition EF, price € 15.
---------- coupon sheet cut loose, lower border clean and neat (unlike the item shown on the scan), condition EF, price € 10.
The Peruvian Corporation, established in London in 1890, was Peru's major Rail Road company and also the major Guano company.
Lees de boeiende historie, die uiteindelijk leidde tot deze in Amsterdam uitgegeven certificaten !

Petroleum-Maatschappij "Moesi Ilir", te Amsterdam. opgericht 5-2-1901, Oprichtersaandeel aan toonder, met verklaring voor rechtsherstel, rechtgevend op 1/4800ste der voordelen voor eigenaren van deze aandelen, # = 4800, zwarte sierrand op beige en groen veld, see picture, VF-EF, price 45 Euro.
De onderneming is al na enkele jaren overgenomen door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië, waar het ressorteerde onder de administratie (er waren er 4) Zuid Sumatra.
English translation: Founder share, 4800 issued in 1901, black decorative border on beige and green field, see picture. The company was taken over after already several years by the Royal Dutch Company for the Working of Petroleum Wells in Netherlands India (later: Royal Dutch), where it resorted under the division (there were 4 divisions) of South Sumatra.

Petroleum-Maatschappij "Zuid Perlak", N.V.
Founded in 1905 in Amsterdam; Preferent aandeel f 1000 (Preferred Share of DGL 1,000), Amsterdam 1905; printed by C.A. Spin & Zoon, Amsterdam, afm. 21 x 33 cm.; embossed tax seal (gepreegd belastingstempel); large blue company logo and 2 stamps indicating repaiment of DGL 200 and 800 respectively; separate coupon sheet; condition VF-: many traces of use, amongst which a large rust trace of a paperclip, rare piece, price € 50.

Phoenix oil and transport co., Ltd, Londen, Amsterdam, 1923, certificaat van 25 aandelen, ieder groot 1 £ Sterling, Nationale Trust Compagnie, Amsterdam, 15-10-1923, prijs 16 Euro.

Postbank logo  

Postbank N.V.
Amsterdam; 6,25% obligatielening 1987 per 1994, groot f 400 miljoen; Bewijs van 50 obligaties aan toonder, elk groot f 1000, dus totaal f 50.000; CF-stuk, zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij DeBussy Ellerman Harms; met 2 x het logo met de blauwe leeuw èn nog een grote afbeelding van die leeuw, conditie UNC (drukfris); afm. ca. 18,5 x 17 cm.; prijs €50.

Postbank Beleggingsfonds N.V.
Amsterdam, 1990, Bewijs van 10.000 gewone aandelen van f 10 aan toonder, CF-stuk nr. FE0000. Zeldzaam SPECIMEN van drukkerij De Bussy Ellerman Harms te A'dam, afm. ca. 18,5 x 17 cm., keurig geplakt op wit glad karton, afm. 29,9 x 24,0 cm. met daarop een (los) roodbruin passe partout met dezelfde afmeting. (NB: op de scan is de onderrand deels weggevallen op de A4-scanner, maar alle randen zijn symmetrisch). Het stuk kan dus zo worden ingelijst naar eigen smaak. 2 kleine afb. van een blauwe leeuw alsmede een grote afbeelding., Prijs € 25.

De beroemde Britse komiek John Cleese trad op in de commercials om 'giroblauw" te promoten. Even lachen !

R

Rabohypotheekbank, N.V.
gev. te Amsterdam; zeldzame SPECIMEN uit de geruimde archieven van De Bussy Ellerman Harms; afm. ca. 21 bij 32 cm., conditie UNC (drukfris):
---------- 11,25 % pandbrief, A'dam 1980 per 1983-88, groot f 1000; uitlotingsgroep 1, blauw-grijze sierrand, prijs 50 €.
---------- 12,5 % pandbrief, A'dam 1981, per 1985-88, groot f 1000, uitlotingsgroep 1,paarse sierrand, prijs 50 €.
----------  Bewijs van vijf 6 % pandbrieven, elk groot f 1000, A'dam 1988 per 1993, paarse sierrand, prijs 50 €.

Rath & Doodeheefver's Behangselpapierhandel
gev. te A'dam, opger 10-12-1910,
---------- bewijs van 1/10e aandeel,  f 100, (blankette), niet op naam gesteld, nummers tussen 044 en 050,  fraaie Jugendstil rand: groengoud op beige  stukken zonder gedrukte eigenaarsnaam. prijs 50 Euro.
---------- bewijs van aandeel van f 1000, (blankette),op (gedrukte) naam van Johannes Christoffel Doodeheefver,nummer 144,  fraaie Jugendstil rand: groengoud op beige, prijs 75 Euro.
---------- Obligatie f 1000 in obligatieleening grrot f 200.000, Amsterdam, 1930, t.n.v. Mejuffrouw C.S. Doodeheefver te A'dam; afm. 20x27 cm., oranje sierrand en gedrukt bel. zegel, ontwaard met 36 ronde gaten; diverse vouwen en in rechterrand een scheurtje van 1 cm; prijs € 50.

Reisbureau N.E.T.(Near East Tours), gev. te Amsterdam
opgericht  3-6-1960; bewijs van gewoon aandeel, no 78, groot f 1000; oplage: # = 200; ten name van  de NV gebroeders Catz' Handelsvereeniging, Amsterdam december 1963 en 18-12-1963 overgeschreven t.n.v. Blue-Air NV. Bruine sierrand; 2 orig. handt. van directie; ongevouwen, volledig couponblad, EF/UNC, prijs 85 Euro.

Republic Steel Corporation
gevestigd te Youngstown, Ohio, USA,
uitgegeven dooor het Amsterdamsch administratiekantoor van Amerikaanse waarden (issued in Amsterdam)
red/black company logo, blue border:
certificaat van 10 gewone aandelen à $ 10 elk, (certificate of 10 ordinary shares of $ 10 each).
---------- 1960, with orange tax stamp, 12 Euro
---------- 1973, without orange tax stamp, without white circle with text, in left border 2 small tears and some wrinkles, 12 Euro.
----------  1976, with white circle and text "Vergoeding rubriek II voldaan", 12 Euro.
no company logo, blue border:
Certificaat van gewone aandelen zonder nominale waarde, uitgegeven in 1936 in Amsterdam door het Amsterdamsch Administratiekantoor van Amerikaansche Waarden, geen coupons; afm. 25 bij 17 cm., blauwe sierrand, oranje gedrukt bel. zegel; Drukkerij M.Lindebaum & Co., A'dam; VF, 1 horizontale vouw en div. nietjessporen; prijs 50 €.
English: certificate of 10 ordinary shares without par value, issued in 1936 in Amsterdam; condition VF: 1 horizontal fold and several staple traces, see picture; price 50 Euro.


NV Rijtuigfabriek voorheen gebroeders Spijker (Engl.: Carriage-works formerly Spijker brothers)
Amsterdam, April 1st 1891; Bewijs van aandeel (Engl.: Certificate of one share) no. 083, groot f 1000 (thousand guilders) in a total kapital of f 500.000. The company was established in february 27th 1891.
Originally signed by the 2 directors H.J. (Hendrik Jan) Spijker and J. (Jacobus) Spijker as well as by board member van Eeghen.
Printed by Joh. Enschede en zonen, Haarlem. Light green with a decorative "music note" type border and an embossed tax seal from the province of North Holland.
Condition VF: one midfold, torn below 2 cm. and above 0,5 cm. Attached is the coupon sheet, 6 of which have been declared for dividend.
This share is the second one that has ever appeared on the collector's market. The first one (no. 079) was auctioned in 2001 by Monen in The Netherlands and fetched a price of 7,300 Duth Guilders, including charges Dutch Guilders 9,037. Because of the listing of Spyker Cars on the Amsterdam Stock Exchange on May 27th 2004 and the participation of Spyker Cars in Formula-1 racing, Spyker has - again - become a world wide famous brand by now.

Short history of this company and its follower, the currently active and famous Spyker automobielfabrieken (Spyker cars):
(click here for the more comprehensive story)
In 1880 the Spijker brothers started a coach and carriage factory in Hilversum. In 1886 they moved to the Stadhouderskade in Amsterdam, where they started producing automobiles around 1900. One of the last coaches they produced is the famous Golden Coach, a present to Queen Wilhelmina from the city of Amsterdam, on the occasion of her ascent to the throne in 1898. This coach is still in use by the present queen every year at the opening of parliament.
In 1901 the Spijker brothers started to build Benz cars in licence under the name Spijker-Benz. For this purpose a new factory was built at the Amsteldijk in Amsterdam with the name Industriële Maatschappij Trompenburg, after the former homestead at that location (These offices and factory are shown on the paper factory Nestelrooy that used these buildings in the period after 1925, when the car factory closed down). In 1903 the name Spijker was changed into Spyker, easier for use abroad. In that year they built a car that was both the first 6-cylinder as well the first permanently 4-wheel driven car in the world, the 60 HP GrandPrix racer. This car still exists and can be seen in the Automobiel museum in Raamsdonksveer. In 1907 the Spyker 14/18 finished in the first Peking-Paris rally. The brand became world famous and was called the Rolls Royce of the continent. In 1914 Spyker merged with the Dutch Aircraft Factory N.V. and the axiom became: "Nulla Tenaci invia est via" (for the tenacious no road is impassable). The logo became a combination of a spiked wheel and an airoplane propellor. In 1915 de airplane pilot Henri Wijnmaken became director until 1922. During the first world war 100 fighter-planes and 200 aircraft engines were produced by what was now "the NV Nederlandsche Automobiel- en Vliegtuigfabriek "Trompenburg" (the Dutch Automobile and Airplane works Trompenburg". A few shares of this company from 1916 exist in the collector's market. Trompenburg went not broke but had to stop the production in 1925. On May 26th 1926 the inventory was auctioned. The company had produced 1500 cars and held more than 100 patents in its name.

Spyker Cars
Many years later, he rights for the name Spyker were bought for Spyker Cars (at that time Spyker Automobielen BV), founded in1999 by entrepeneur Victor Muller and co-founder and car designer Maarten de Bruijn. In 2000 the Spyker C8 Spyder was introduced, 75 years after the last Spyker had been built in 1925. This hand made car reflects in its design the combined car-airoplane history to a large extent. On May 27th 2004 Spyker Cars became listed under that name on the Amsterdam Stock Exchange. In that year three models were being hand made in the works at Zeewolde: the Spyder 215, Laviolette and Double 12. In 2002 and 2003 they participated in the 24 hours race at Le Mans. In 2006 some 100 cars were produced. In 2007 production stalled to about a quarter of that and the company faced severe financial and other difficulties. Therefore the Formula-1 racing team was sold in september 2007 to the Indian entrepeneur Vijay Mallya and the Dutch family de Mol for € 88 million. Besides that, the Russian banker Vladimir Antonov is going to give a financial injection of another € 34,5 million through Snoras Bank in Litauen, part of the Russian Convers Group that is controlled by Antonov.


R.K.Kerkbestuur der Parochie van den H. Augustinus te Amsterdam West, 3,5% obligatielening, groot f 315.000, obligatie van f 500, # = 160, Amsterdam, 1943, star hole cancellation on signatures and orange seal, 45 Euro.

Rock Island Copmany (The), certificaat van $ 1000 Common Stock, Amsterdam 1911, prijs f 25,- Randversiering van "muziekschrift" / Border decoration of the so called type "music paper".
Bij Rock Island werd de 1e spoorbrug over de Mississippi aangelegd. / At Rock Island the 1st railway bridge over the Mississippi was constructed.

Rumeensche Petroleum-Matschappij "Amsterdam"
(Engl.: Rumanian Petrol Company "Amsterdam")
Amsterdam, 1897, oprichtersaandeel ( Engl.: founder share) , rechtgevende op 1/250e deel van de voordelen der oprichtersaandelen, # issued = 250 (rare !), Typ. en Lith. J.H. de Bussy, Amst.; afm. 25 bij 17 cm.; groene tekst en sierrand; condition EF: one fold and a little brownish on right border, complete coupon sheet attached, originally undersigned by director H. van Marle, price 50 €.
The company was extracting petroleum at Campina Poiana in the district of Prahova.

Schoolvereniging voor Roomsch-Katholieke Kinderen, gev. te Amsterdam,
opgericht 28-9-1905; Inkomsten-Obligatie f 50, Amsterdam 16-5-1911; fraaie bruine sierrand, gedrukt blanco bel. zegel; orig. handt.; # = 200 st.; volledig los couponblad; 50 Euro.

Sint Alphonsus-Stichting, 4 % obligatie van f 500 (UNC, blankette), Amsterdam 1931, EF, # of issued pieces is 600, prijs € 12.

Sint Aloysius Stichting, 3,5% obligatie nr. 097 van f 1000,-, Amsterdam 1947, # = 600, prijs € 12.

Stockels patenten, zie Maatschappij tot Exploitatie en verkoop van............

Rock Island Copmany (The), certificaat van $ 1000 Common Stock, Amsterdam 1911, prijs € 12.
Randversiering van "muziekschrift" / Border decoration of the so called type "music paper".
Bij Rock Island werd de 1e spoorbrug over de Mississippi aangelegd. / At Rock Island the 1st railway bridge over the Mississippi was constructed.

Rumeensche Petroleum-Matschappij "Amsterdam"
(Engl.: Rumanian Petrol Company "Amsterdam")
Amsterdam, 1897, oprichtersaandeel ( Engl.: founder share) , rechtgevende op 1/250e deel van de voordelen der oprichtersaandelen, # issued = 250 (rare !), Typ. en Lith. J.H. de Bussy, Amst.; afm. 25 bij 17 cm.; groene tekst en sierrand; condition EF: one fold and a little brownish on right border, complete coupon sheet attached, originally undersigned by director H. van Marle, price 50 €.
The company was extracting petroleum at Campina Poiana in the district of Prahova.

S

Schoolvereniging voor Roomsch-Katholieke Kinderen, gev. te Amsterdam,
opgericht 28-9-1905; Inkomsten-Obligatie f 50, Amsterdam 16-5-1911; fraaie bruine sierrand, gedrukt blanco bel. zegel; orig. handt.; # = 200 st.; volledig los couponblad; 50 Euro.

Secpreserve, NV
gev. te 's Gravenhage, opgericht 3-9-1937
Het systeem "Secpreserve" kon groente, gras en klaver drogen met temperaturen niet hoger dan 50 graden Celsius, waarbij het vocht door droge luchtstromen aan de gewassen werdt onttrokken. Hierbij daalde het gewicht met 90 à 95 %, waarna het werdt geperst en ingeblikt, wat grote transportvoordelen bood voor o.a. het leger en de scheepvaart. De producten werden ook veel afgenomen door ziekenhuizen, hotels etc. Voor consumenten werd het ook in luxe karton verpakt en verkocht. De groente werd niet voorgekookt en er werden geen chemicaliën toegevoegd, zodat geur en smaak, vitaminen en mineralen bewaard bleven.
Bron: https://www.iisg.nl/ondernemers/ondernemers/ondernemer_1820.php
----------- Oprichtersbewijs no. 012 tnv dhr. S.W. de Clercq, Bloemendaal, 's Gravenhage 3-9-1937; orig. handt. van o.a directeur Jhr. Willem van Loon (1894-*), die bij de ontwikkeling van het procedé van aanvang af betrokken was. Druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, groene sierrand en tekst; voll. aanh. couponblad; stempel uit 1951 ivm naamsverandering in Holland-Machines (HOLLMAC) NV te Amsterdam; VF, enkele nietjesgaatjes in bovenrand en rechter onderhoek iets rood, verder schoon / gaaf; bij mijn weten nog nooit geveild, enige exemplaar, 195 Euro.
later gev. te Hillegom;
---------- Bewijs van aandeel aan toonder f 750, no. 012, Hillegom 1 oktober 1942; stempel uit 1951 ivm naamsverandering in Holland-Machines (HOLLMAC) NV te Amsterdam; blauwe sierrand op oranje patroon met firma logo in onderdruk; druk: Joh. Enschede en Zoen- haarlem; ongevouwen, div. nietjesgaatjes, iets rood in rechteronderhoek; voll. aanh. couponblad, verder heel schoon / gaaf; bij mijn weten nog nooit geveild, enige exemplaar, 195 Euro.

Service Petroleum Company Ltd.
established in London UK); certificate of 100 ordinary shares of 1 Shilling each, issued in Amsterdam in 1928 by the administration office, established by G. Blancke & Zoon, Chemiet & Weetjen en van Vloten & Gijselaar; blue border and orange printed tax seal, size ca. 19 by 25 cm.; separate coupon sheet, condition EF: 1 faint vertical fold; price 50 €.

J.L.H. Smits & Co. Verffabrieken N.V.
Amsterdam , opgericht 24-12-1952 met een Maatsch. Kap. van f 1 miljoen; Bewijs van gewoon aandeel f 1000, zeldzaam SPECIMEN van drukkerij De Bussy, A'dam.; groene sierrand, A4 formaat: ca. 21 x 30 cm.; conditie: UNC = drukfris + aanh. voll. couponblad, prijs € 50.

Societeit der Auxiliatricen van de Zielen in het Vagevuur, Klooster Christo Regi,
Eglantiersgracht 147, Amsterdam, Diploma tot Eerelid der Societeit (dus geen aandeel of obligatie !!!), 1-12-1944, t.n.v. mej. Adriana v Veen, rode en zwarte tekst, formaat 20 bij 12,5 cm, 45 Euro

Stichting Kunstcontact, gev. te Amsterdam, 4,5% obligatielening, 1963, groot f 200.000, obligatie f 1000, oplage # = 200; orig. handt., los couponblad met op alle coupons een kleine afbeelding van D'Oude.Sydts.Capel, 1648, Origineel ntwerp: 6 grote lichtblauwe letters K op grijs stippelpatroon, in 1964 bovenin getypt: Ter verificatie aangemeld door Mr.H.J. van lennep, Amsterdam, 24-111964; prijs € 95.

Stichting Montessori Onderwijs Amsterdam
4% obligatielening, 1000, 1-11-1966, 23 Euro.

St. Louis-San Francisco Raiway Co.
certificate of $ 1000 ordinary shares (= 10 ordinary shares of $ 100), issued in Amsterdam in 1929 by the Amsterdamsch Administratiekantoor van Amerikaanse Waarden (Amsterdam Administration Office of American Values), print: J.H. de Bussy, Amsterdam, size: 25 by 17 cm., blue decorative border, large printed orange tax seal, price 50 Euro

Stoomtramweg-Maatschappij Bussum-Huizen, opgericht 16-2-1883, aandeel f 1000, Amsterdam, mei 1883, kapitaal f 200.000, dus # = max. 200 stuks.
Aanleg en exploitatie van stoomtramwegen in het Gooiland. Typogr. C.A. Spin & Zoon, zwarte sierrand op bruin patroontje, wit gedrukt bel zegel.
--------- zonder rode opdruk (is zeer zeldzaam), per dec. 2001 bij mijn weten nog nooit geveild, enige bij mij beschikbare exemplaar,  no 36: 500 Euro
------- met rode opdruk, "Krachtens overeenkomst dato 29 Februari 1892 wordt wordt aan de Stoomtramweg Maatschappij Bussum-Huizen door de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij jaarlijks  een huur betaald, overeenkomende met 2,5 Pct. over de uitstaande f 150.000 Aandelen (Zie Artt. 5 en 7). De Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij, De Raad van Administratie"., gatenontwaarding en terugsluitbare coupon-hechtingspunten, verder heel mooi, see picture, 75 Euro.


winstaandeel van de Suikercultuur Maatschappij uit 1909   Suikercultuur Maatschappij

Gev. te Amsterdam, opgericht in 1909

Bewijs van winst aandeel no. 0576, met los couponblad, waarvan 23 geknipt., conditie VF-: vele gebruikssporen, zoals nietje -perforatie in bovenrand, scheurtje midden onder en fletse druk, prijs: € 10

Suikerfabriek "Bodjong"
Gev. te Amsterdam, opgericht in 1910

 

---------- Bewijs van aandeel groot f 1000, no. 0336, Amsterdam, 1911, afm. ca. 22 x 35 cm., fraaie bruine rand van muzieknotenschrift op lichtgroen veld, met los couponblad waarvan 27 geknipt, conditie VF, diverse gebruikssporen, de randen lijken door het fotograferen wat ongelijk, maar alle randen zijn helemaal aanwezig; prijs € 25

---------- Aandelencertificaat groot f 100, nr. 0440, Amsterdam, 1921, met aanhangend couponblad, waarvan 17 geknipt, afm. ca. 25 x 18,5 cm., conditie VF+, prijs € 25

  aandeel Suikerfabriek "Bodjong" uit 1921

The factory was located in Poerbolingo in the residence of Banjoemas on the isle of Java, Dutch East Indies. From 1920 onward the Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor (Dutch Administration and Trust Office) has issued share certificates of 100 Guilders. The company was dissolved in 1935 because of too low sugar prices. Source: V.V.O.F Mededelingenblad no3, september 1982, p. 16-17.


Suikerfabriek "Poerwokerto", winstbewijs uit 1892  

Suikerfabriek "Poerwokerto"

Gev. te Amsterdam; opgericht op 10 febr. 1892 met een Maatsch. Kap. van f 600.000; met rood stempel uit 1895;

Bewijs van winstaandeel, goed voor 1/1700e; fraaie zwarte sierrand, los couponblad; afm. ca. 24 x 18,5 cm.; conditie VF+: slechts 1 heel lichte vouw en miniem hoekgebrek links boven; VVOF-catalogus nummer NI C 0063b

prijs € 25.


Suikeronderneming "Poerworedjo"
Gev. te Amsterdam
Ze hadden (o.a. ?) suikerfabrieken op Java en in de eerste plaats in de residentie Kedoe
Het liquidatiebesluit is genomen d.d. 25-9-1933. Het faillissement werd in oktober 1934 uitgesproken. De stukken vervielen per 23-3-1937 uit de notering.
Druk: Boek en kunstdrukkerij v/h Roeloffzen-Hübner en van Sante, A'dam, voor de winstaandelen en Johan Enschedé en Zonen, Haarlem voor de aandelen.


-----Winstaandeel no 1550, Amsterdam, 1908, met fraaie blauwe sierrand, afm. ca. 25 x 17,5 cm., aanhangend couponblad waarvan 6 geknipt, conditie VF+, VVOF catalogus nr. NI C - 0062b, prijs € 35.

----- Bewijs van Aandeel groor f 1000 aan toonder, Amsterdam, 1921, bruine sierrand op bruin veld, los couponblad , waarvan 10 geknipt, conditie VF+,VVOF catalogus nr. NI C - 0062a, prijs € 25
  Winstaandeel uit 1908 van de Suikeronderneming Poerworedjo op Java

Surinaamsche Bosch-Exploitatie-Maatschappij voorheen Van Tubergen & Daam
gev. te Amsterdam, Bewijs van aandeel f 1000 (# = 1000), Amsterdam 20-1-1910; druk: Handelsdrukkerij "De Brakke Grond", A'dam; fraaie bruine sierrand op groen patroon; div. afstempelingen tor uiteindelijk f 50; ontwaarding met 1 rond gat door 1 handtekening, wit ingedrukt bel stempel, 60 Euro.

Surinaamsche Houthandel en Zagerij, bewijs van 1 aandeel,  Amsterdam 1928, bruin, # = 500, 3 tears in 3 borders, brown on center fold, hole cancelled, condition VF / F, 23 Euro.

Syndicaat Mexico
Amsterdam, 1902; Bewijs van deelneming aan toonder, no. 960, vertegenwoordigende Eene Participatie groot f 1.000 in het Syndicaat Mexico; olijfgroene druk met sierrand, 2 rood-wit gepreegde Britse belastingstempels, van 7 en 1 shilling, afm. ca. 23 x 18 cm, met aanh. couponblad, 2 lichte vouwen en een 1 cm. scheurtje midden onder op de vouw, prijs € 50.

T

Tabaks-Unie, established 12-4-1920 in Amsterdam, Bewijs van vier aandelen groot elk f 250, 1920, met handtekening van o.a. E.A.M.Gillissen, VF-EF, 95 Euro.
Vignette: in beige print on green field: river, plantation, tobacco leaves, cigar box with after dinner cigars, planter and labourer, see picture.
Purpose: acquiring stocks in companies related to planting tobacco, trade in tobaccoo and production of cigarettes and cigars.The company was a joint interest with "Tabaksindustrie" from the (later famous) Philips.brothers. Frederik Philips had acquired patents in the USA and was the first who was able to make cigars mechanically in The Netherlands. With the money earned with this cigar production the later so famous light bulb factory (Philips metaalgloeilampenfabriek) was financed (source: Monen catalogue sept. 2000).

Tettina (Maatschappij) N.V. te Monnikkendam, bewijs van aandeel van f 500, nr 045, Amsterdam 1940, prijs f  12 Euro.

Thee Cultuur Maatschappij "Tjitamboer"
Gevestigd te Amsterdam; opgericht in 1914; Maatschappelijk Kapitaal f 1.515.000, verdeeld in 15 preferente aandelen en 3000 gewone aandlelen; Bewijs van Gewoon Aandeel groot f 500, aan toonder, Amsterdam 1928; 2 originele handtekeningen; druk: van Mantgem, A'dam; 20 bij 30 cm.; blauwe sierrand op lichtgroen veld; gedrukt oranje bel. zegel; los couponblad en bewijs van rechtsherstel; VF: 4 maal gevouwen en div. speldegaatjes en gebruikssporen; prijs 50 Euro.

Tjenako Steenkolen-maatschappij, (Engl.: Tjenako Coal Company)
Amsterdam , established in 1898.
---------- oprichtersbewijs (Engl. founder share), 1898, VVOF catalogusnr. NIC 0010b, bruine sierrand (brown border), # = 1000 (number issued), druk: de Bussy; VF, maar wat bruine vage vlekken (several vague stains), price 50 Euro.
---------- bewijs van aandeel (share certificate), 1898, VVOF catalogusnr. NIC 0010a, # =750 geplaatst van de 1000 (750 out of 1000 have been placed), blauwe sierrand (blue border), druk (print): de Bussy; condition VF, maar in rand 2 perforatiegaten en middenvouw wat gekreukeld (2 archive holes and some wrinkles in the middle), prijs 50 Euro.
Goal of the company, located near the Tjenako river, on Sumatra, was the winning of coal and other minerals in Dutch East Indies, trade in the products won and the exploitation of concessions for wood cutting. There existed a rail road for coal transport to the coast for trans-shipment to Singapore.

Tjoklat-Fabriek N.V., Amsterdam 1954, aandeel van f 1000, bruine sierrand op geel patroon; VF: ongevouwen maar wel kreukels, prijs 35 Euro
De beroemde Tjoklat metalen doosjes, met afbeelding van Indonesisch dame (ook op de flikken), werden ontworpen door de beroemde Groningse kunstschilder en ontwerper Jannes de Vries (1901-1986).

Tweede Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij, 4,5% Obligatieleening, 1893, groot f 500.000, Bewijs van uitgestelde schuld (blankette), Amsterdam, 1 december 1932, zwarte sierrand op beige patroon, UNC, price 125 Euro.

U

Uitgeversmaatschappij Elsevier
Amsterdam, 1964, 5 % conv. obligatie van F 500, geldlening 3,6 miljoen, blauwe sierrand, klein vignet van een man in oosterse kledei bij een boom en de Latjnse tekst "non solus". Het concern is nu gefuseerd met Reed tot Reed-Elsevier.
------- conditie VF: zeer lichte vouw en licht gekreukeld, ontwaarding door gaten in handtekeningen, prijs 50 €
------ conditie VF-: sterke vouwen en kreukels, ontwaarding door meerdere gaten per handtekening: prijs 15 €.

Uniebank voor Nederland en Koloniën, gev. te Amsterdam, opgericht 18-4-1914,
Bewijs van aandeel f 1000, Amsterdam, 1920, zwarte sierrand op grijs patroon, origin. handt., geen coupons, miniem scheurtje in onderrand, 45 Euro.
Literatuur: VVOF Mededelingenblad juli 1987, p. 5-8.

(N.V. tot Exploitatie van) Uitvindingen op werktuigkundig gebied "Z-As", Amsterdam 1926, aandeel van f 10, EF, prijs € 23.

V

van Nierop & Co's Handelmaatschappij, Amsterdam, bewijs van gewoon aandeel van f 1000, 1914, prijs € 7.

Veechema NV, Amsterdam, aandeel f 1000, z.j., groene sierrand op groen veld, blankette, UNC, price 5 Euro.Vereenigd Bezit van Amerikaansche Fondsen
(Eng: United Ownership of American Funds).
Established in Amsterdam in 1887, it was under administration of the Maatschappij tot Beheer van het Administratiekantoor van Amerikaanse Fondsen, opgericht door Broes & Gosman, Ten Have & van Essen en Jarman & Zoonen, te Amsterdam (management company of the administration office of American Funds, established by Broes....etc.). The fund held stocks in 21 US companies, mainly railroads.
"Bewijs van deelgerechtigdheid" (French: action de jouissance; Eng: right to a share). These gave no dividends, but after the time that all participatin certificates would have been drawn, these "rights to a share" would serve again as normal participation certificates, sharing in dividends and the drawing scheme. Read more about this investment fund with lottery character............. and proof of the low numbers issued of these stocks.
Typography: de Brakke Grond, Amsterdam.
--------- Bewijs van deelgerechtigdheid, issued when a certificat of f 1000 was drawn,  brown border and characters on beige, original signatures, blue tax stamp, dated 1900, in lower border 2 tiny hardly visible tears were professionally taped, VF, but very nice, price f 1100 = 500 Euro
--------- Bewijs van deelgerechtigdheid, issued when a certificat of f 500 was drawn, dated 1902, black border and characters on yellow field, original signatures, blue tax stamp, in left and right upper corners several small staple holes and 2 faint paperclip rust stains,  number actually issued much less than 500, VF, but not bad at all, price 500 Euro.

Vereenigde Goudplacers "Concessies Gros" (Mij. tot Expl. der), gev. te Amsterdam, opgericht 15-1-1900, wewijs van onderaandeel groot f 250, Amsterdam, Febr. 1900, orig. handt. druk: Johan Enschede & Zn, mooie zwarte sierrand op roze veld met deels muzieknotenschrift, wit ingedrukt belastingstempel met voll. aanh. coupons, VF/EF, 45 Euro = f 99
Eng transl.: Exploitation company "United Gold Placers "Concessies Gros", sub-share of f 250, Amsterdam 1900, print by Johan Enschede, the decorative border partly in "music note script", white imprinted dry tax stamp, VF/EF, 45 Euro = f 99.

Vereenigde Javasche houthandel Maatschappijen, Amsterdam, restantbewijs, 100,-, 1948, prijs € 12.

Vereenigde Javasche houthandel Maatschappijen, Amsterdam, restantbewijs, 200,-, 1948, prijs € 16.


De Vereenigde Sportfondsenbaden NV,  (Eng: United Sport Funds Swimming Pools)
gev. te Amsterdam, Lees over de bijzondere financiering van veel Nederlandse zwembaden middels zgn. Spaarkasssen !
All pieces have the signature of one of the founders, Jac Beerenbroodspot  and others.

------ bewijs van aandeel f 10, met couponblad, Amsterdam 1941, 25 Euro.

----- bewijs van gewoon aandeel f 10, Amsterdam, november 1944, blue decorative border on light blue field with a diving woman in under- print. See picture below. UNC, 25 Euro.
----- bewijs van gewoon aandeel f 12,50, Amsterdam nov. 1944, blue/brown decorative border on blue field with a diving woman in under - print, see picture, UNC, 40 Euro
------ bewijs van gewoon aandeel f  100; green decorative border on green field with a diving woman in under-print, see picture above., Amsterdam 1944, 45 Euro.


Vereenigde Vorstenlandsche Cultuur-maatschappij N.V.

Ze zaten vooral in suikerplantages en ook iets in de tabak (zie van Oss, 1954, p. 1487 e.v. en 1964, p. 1522 e.v. en p. 1834.)

---------- Claim Coupon, Amsterdam 1937; druk: van Mantgem, A'dam; blauwe sierrand, klein formaat ca. 18 bij 12 cm.; conditie VF: 1 horizontale middenvouw; prijs 25 €
---------- Bewijs van winstaandeel, , recht gevend op 1/31254e deel der winst, amsterdam, 1937, blauwe sierrand, afm. ca, 26 x 19,6 cm., met volledig aanhangend couponblad, waarvan niets is geknipt, conditie EF, ongevouwen, behalve bij het couponblad, prijs € 25.
  Bewijs van winstaandeel der Vereenigde Vorstenlandsche Cultuur-Maatschappij, Amstredam, 1937

Vereeniging: Comite voor de obligatien der Trans-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij, certificaat van £ 20 m.b.t. een 5% hypotheekobligatie, Amsterdam 1939, prijs 7 €.

Vereeniging tot Bevordering de Bijenteelt in Nederland Afdeeling Amsterdam
Zeldzame SPECIMEN uit de geruimde archiven van drukkerij De Bussy  te Amsterdam; conditie EF: 1 lichte middenvouw en Specimen-opdruk in rood. Obligaties in een 3,5% Leening 1949 groot f 10.000:
----- Obligatie groot f 50, bruine sierrand, prijs 50  €.
----- Obligatie groot f 100, groene sierrand, prijs 50 €.

Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den bijbel te Watergraafsmeer en omstreken, gevestigd te Amsterdam (O), opgericht in 1907, 3,5% leening, 1943, groot f 88.000, obligatie f 100, blauwe sierrand op geel veld, blankette, UNC, price 12 Euro.

Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel voor Lager en M.U.L. Onderwijs op Gereformeerden Grondslag te Amsterdam (West)
3,5 % obligatie, groot f 500 in een leening van f 35.000,  Amsterdam 1-6-1943, groene sierrand, Drukkerij Holland N.V., Amsterdam, EF, blankette, 23 Euro.

Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs te Amsterdam, opgericht in 1909, 3,5% leening f 340.000, 1944, obligatie f 1000, blankette, groene rand op geel, UNC, price 23 Euro.

Vereeniging voor Voorbereidend, Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs op Gereformeerden Grondslag Amsterdam-Noord, gevestigd te Amsterdam Noord (Tuindorp-Oostzaan), opgericht in 1923, geldleening groot f 43.000, obligatie f 500, blauwe rand op geel veld, 2-5-1938, blankette, UNC, 12 Euro
------- idem, obligatie f 100, bruine sierrand op geel veld, blankette, UNC, 12 Euro


 

 

 

 

 

 

 

NV Verfwaren en Chemicaliënhandelsvennootschap voorheen J. Kijlewer Jr.


gev. te Amsterdam;

 

Bewijs van aandeel f 100, no. 74, aan toonder; 21-2-1900 (oprichtingsdatum),

met originele handtekening van J. Kijlewr Jr.;

Donkerrode druk en fraaie rand; aanhangend voll. couponblad;

voor zover ik kan nagaan nog nooit ter veiling gebracht, dus zeer ZELDZAAM !, prijs € 225 .

 

 

 

 

 


Verklaringen van Nederlanderschap en van goed zedeljk gedrag, Burgerlijke Stand, Amsterdam, alle met gedrukt oranje belastingzegel en met paars stempel: "Sigillum Oppdi Amstelodamensis" (NL: zegel van de stad Amsterdam), met originele handtekening der burgemeester:
----------, 1914, voor Catharina Kramer, geb. te Amsterdam, 19-10-1894, wonende Nassaukade 78, Amsterdam: a) uittreksel uit het geboorteregister, en b) verklaring van goed zedelijk gedrag en Nederlanderschap,  strekkende de houdster om geplaatst te worden aan de Rijksverzekeringsbank. samen 45 Euro.
----------, 1914, voor Leendert Andries Godschalk, geb. 28-4-1889 te Amsterdam, a) uittreksel uit het geboorteregister (zie boven voor afbeelding van eenzelfde type stuk), en b) verklaring van Nederlanderschap , samen 45 Euro.
----------, 1912, voor Jan Cornelis van Westering, geb. te Tiel op 1 -2-1845, verklaring van Nederlanderschap, zie hierboven voor gelijksoortig stuk, 45 Euro.
----------, 1912, voor Elisabeth Maria Theresia Vroom, geb. te Deventer, 28-11-1875, zie hierboven voor gelijksoortig stuk, 45 Euro.
----------, 1912, voor Johannes Leonardus Spee, geb. 17-10-1853 te Born, zie hierboven voor gelijksoortig stuk, 45 Euro.

Verkooplokaal "Frascati",
---------- bewijs van 1 aandeel à 100,- , Amsterdam, 25-9-1950, prijs 10 Euro
---------- bewijs van 10 aandelen à 100 = 1000,- , Amsterdam, 6-9-1950, prijs 10 Euro

Vernis- en Verffabriek voorheen H. Vettewinkel & Zonen, N.V.
Opgericht 26-4-1921 te Amsterdam; alle onderstaande stukken zijn zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van drukkerij De Bussy
---------- 5% obligatie groot f 1000 aan toonder, 1960; afm. ca. 21 x 30 cm.; bruine sierrand; aanhangend couponblad; conditie EF: ongevouwen, prijs € 25.
---------- Bewijs van 4% Cumulatief Preferent Winstdelend Aandeel, afm. ca. 21 x 33 cm, groene sierrand, voll. aanh. couponblad, conditie EF: ongevouwen, prijs € 50.
---------- Bewijs van aandeel f 1000 op naam, blauwe sierrand, afm. A4 = ca. 21 x 30 cm., conditie EF: lichte horizontale vouw, aanh. couponblad, prijs € 50.

Verzekeringsbank Victoria, gev. te Amsterdam, Keizersgracht 126, opgericht 1-9-1897. leven POLIS (dus geen aandeel !!!) , life policy (no stock !!), vignette: blue angel, blue decorative border., 23 Euro.

M. Vis & Zoon,
---------- Amsterdam 1951, aandeel nr. 1 van f 1000, # = 200, prijs 113 Euro
---------- Amsterdam 1951, aandeel van f 1000, # = 200, prijs € 23.

Vliegbedrijf Meteor, bewijs van gewoon aandeel, 1000,- , Amsterdam, 1952, blankette (geloof ik nooit iets uitgegeven), prijs € 18.

Vroom & Dreesman Nederland B.V..
Amsterdam, 1985, Feestaandeel, uitgegeven met het oog op het honderdjarig bestaan in 1987, met aanhangend 14 waardecoupons voor interessante tijdelijke aanbiedingen; Afm. zonder coupons: A4; blauw-rode sierrand, conditie VF: 2 heel lichte vouwen en 1 ezelsoor. Prijs € 50.

W

Maatschappij tot Exploitatie van Waterleidingen in Nederlandsch Indië, N.V. - N.V. M.E.W.N.I.
Gev. te Amsterdam, opgericht in 1928; Preferent Aandeel, no. 7, groot f 1.000 (volgestort) t.n.v. George Beer; met stempel "duplicaat uit 1958"en getypte tekst: "Dit bewijs van aandeel strekt ter vervanging van het gelijk genummerde oorspronkelijke aandeel", Amsterdam, 1958. Ondertekend namens de Directie, die werd gevoerd door de N.V. Handelsvennootschap voorheen Mainz & Co.; met los dividendblad; afm. ca. 22 x 30 cm.; Druk: De Bussy, A'dam; conditie: ongevouwen, maar bovenin paperclip roestspoor, ZELDZAAM: bij mijn weten nog nooit geveild; prijs: € 95.

Algemeene bouw- en exploitatiemaatschappij "de Witte Stad", Amsterdam, 1924, pref. aandeel van f 500, #= 200, prijs 15 Euro.

"West Borneo Handelmaatschappij" NV, gev. te Amsterdam,
Opgericht 9-10-1912, # = 1500 aandelen van f 1000; zeldzame proefdruk no1 (uit 5 gelijke proefdruk-boeken)  en volgorde no. 30 in elk boek (blankette); # = 5 van deze proefdrukken; olijfgroene sierrand en in bovenrand een vignet van een inlander met hofddoek; mooi om in te lijsten. Ontwaarding door 4 kleine perforatiegaatjes; achterop paarse vlekken die op de linkerrand een klein beetje doorschijnen, 195 Euro.

West Java Thee Cultuur Maatschappij
Gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1911; Maatsch. Kapitaal f 1.500.000; Bewijs van Aandeel f 1000 aan toonder; Amsterdam 1911; Druk: J.H. De Bussy, Amsterdam; 20 bij 32 cm.; blauwe sierrand op grijs patroon; Voll. aanhangend couponblad; EF+: ongevouwen, prijs 50 Euro.

Westland Utrecht Hypotheekbank NV,
warrant "B", 1977 - 1987, Amsterdam, rode sierrand op blouw veld, UNC, 10 Euro

Wolterings meubilerings maatschappij N.V., opgericht 1922; bewijs van gewoon aandeel, 1000,- Amsterdam, 1954, blankette,3 bij 3,5 cm afbeelding van meubelen in jaren-'50 stijl; druk: De Bussy, A'dam'; UNC, prijs 45 Euro.

Woningbouwvereeniging "Eigen Haard"
Amsterdam, goedgek. bij Kon. Besl. van 1910; Bewijs van aandeel groot f 25 van het lid no. 4595 J. Adriaanse, Amsterdam 1925; 2 origin. handt.; druk: Draaisma & Pordon, A'dam; in bovenrand stempel "bedankt", 2 geschreven getallen en een plakkertje met een getal; klein formaat (21 bij 14 cm); fraaie zwart-rode sierrand; kartonpapier, VF: ongevouwen maar 0,5 cm scheurtje in R rand; 95 Euro.

Z

Zeemanshuis,
te Amsterdam; Aandeel groot Honderd Gulden, no. 519, op naam van H.C. Rijnbende, Amsterdam, Amsterdam, october 1854, in een inschrijving van f 150.000; blank gepreegd belastingstempel Noord-Holland, dunne zwarte sierrand, see picture, origin. handt. van de president van Vollenhove en van de secretaris, # = 1500; Op 25-7-1890 overgeschreven tnv mevr. Johanna Elisabeth Aletta Rijnbende, echtgenote van dhr. Jean Alstophius van Hemert te Haarlem, ZELDZAAM !!!
div. roestplekken, 1 cm scheurtje in linker rand op middenvouw, en 1,7 cm scheur in midden onderrand op de vouw, prijs 125 Euro.
Literatuur: VVOF Mededelingenblad september 1993, p. 5-8, met 1 afb., door J.E. Wustenhoff

Zuid-Afrikaanse Handelmaatschappij
gev. te Amsterdam; opgericht 1881; Aandeel f 500, 2e serie, Amsterdam 1881; Typ.: C.A.Spin & Zoon; zwarte sierrand op groen; 3 originele handtekeningen; grootte: 24,5 bij 17 cm.; 1 bijna onzichtbare middenvouw; 1 licht paperclip roestspoor in bovenrand; 4 uitkeringsstempels en wit gepreegd belastingstempel; 75 Euro.

Zuid-Afrikaans Handelshuis, NV
gev. te Amsterdam; opgericht 1903; Restantbewijs, Amsterdam, 1923; voll. aanh. couponbl.; druk: de Bussy, oranje bel. stempel.; bruine sierrand en tekst op beige; afmetingen: 33 bij 21 cm.; EF: ongevouwen, maar aan de binnenkant paperclip roestsporen (van voorkant niet zichtbaar); Op de A4-scan zijn de boven- en onderrand weggevallen. Prijs: € 50.


https://www.facebook.com/oudamsterdam/videos/653523391457339/?hc_ref=NEWSFEED


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home>> scripophily>> country search >> The Netherlands: Amsterdam

en Facebook of Linkedin


See also our large and beautiful collections of
art, female beauty, mythology and very decorative stocks

Bekijk ook onze grote en fraaie collecties
kunst, mooie vrouwen, mythologie en zeer decoratieve effecten


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl