HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Zuid Holland (South Holland)
(update 20-1-2021)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: hugo@hugovandermolen.nl


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

Paypal accepted

You are here: home - scripophily - Zuid Holland

en Facebook of Linkedin


Bloembollenkwekerij en Export-Maatschappij voorheen C.J. Speelman & Zonen en Lagarde & Speelman, N.V.
Gev. te Sassenheim (Z.H.), opgericht op 10-2-1926.

Bewijs van aandeel groot f 5.000, met voll. couponblad t.n.v. (blanco), Sassenheim z.j., maar waarschijnlijk 1926. Fraaie blauwe sierrand; afm. ca. 21 x 33 cm.;

zeer zeldzaam SPECIMEN (genummerd met zegel no. 6605) van de beroemde waardepapieren-drukkerij de Bussy te Amsterdam. Conditie EF+: 1 heel lichte vouw, bijna UNC;

prijs € 50.

  Speelman & Zonen, bloembollenkwekerij, aandeel uit 1926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caseinefabriek "Ceres", NV
(Ceres, in het Grieks Demeter, was de godin van de landbouw)
Gev. te Rotterdam, goedgek. bij Kon. besl. van 21-1-1926; M. Kapitaal f 100.000, verdeeld in 100 aandelen van f 1000 (# = 100); Bewijs van aandeel groot f 1000 met getypte tekst: "Bij statutenwijziging volgens acte van 14 December 1937 ten overstaan van............., de naam gewijzigd in: N.V.Rotterdamsche Margarine Industrie J.M. Zwerver, gevestigd te Vlaardingen"; volgens dhr. Monen later opgegaan in het Unileverconcern; bruine sierrand en orig. ondertekend door directeur J.M. Zwerver.
Stukken uit 1926 ondertekend door commissaris ..... (van den Bergh ?); stukken uit 1930 (1926 is overschreven) door commissaris .........; EF, ongevouwen, 95 Euro.
Lees meer over caseïne.

"CITOSA" NV, te Zoetermeer, 1-10-1940, kapitaal f 100.000, # = 400 aand van f 250, mooie moderne donkergroene sierrand, orig. handt. van de 2 directeuren C.F. Middelkoop en Jelle Kok en van de commissaris J. Roëll. Er zijn aandelen op naam van elk der 2 directeuren, EF en ongevouwen, de aandelen werden in 1942 overgenomen door Citosa, in 1943 door de Westlandsche Stoomtramweg Mij. en in 1948 door de NS te Utrecht, Citosa onderhield een autobusdienst in de regio Den Haag-Alphen a/d Rijn-Boskoop, prijs 50 Euro

Dok- en werfmaatschappij Wilton-Fijenoord NV
Schiedam, 1942; Bewijs van Gewoon Aandeel groot f 300 aan toonder, zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van Drukkerij De Bussy te A'dam (er bestaan waarschijnlijk slechts hooguit 3 à 5 specimen;) blauwe sierrand, afm. ca. 21 x 30 cm., prijs € 50.

Dordsche Cultuur-maatschappij,
te Dordrecht, bewijs van aandeel, f 1000,- , 4-4-1926, 4 bij 3 cm wapen van Dordrecht in rood /blauw; F: div. gebreken, onderrand met sellotape gerepareerd, stukje uit rechter-onderhoek, div. vouwen en scheurtjes; prijs  75 Euro.


Plantijn

Drukkerij Plantijn, NV
Opgericht in 1904; gev. te Amsterdam; Maatsch. kapitaal f 50.000, verdeeld in aandelen van f 100, welke verdeeld kunnen worden in onderaandelen van f 10; Onderaandeel letter C groot f 10 behorende tot het aandeel no. 223; Amsterdam, 1904; 28 bij 18 cm; bruine sierrand; blauw bel. stempel 5 G.; geen coupons, EF: ongevouwen, 3 hoeken 1 mm. afgestompt; prijs 125 Euro.


(maatschappij tot exploitatie van de) Drukkerij Plantijn
Leiden, opgericht 1918,
(Eng: exploitation of Plantijn Printers in Leiden, named after the very famous and ancient printing house, originated in Antwerp and considered to be the follow up of  the early Gutenberg printers); (extraordinary decorative piece in blue, gold and red !)
-----------  blankette van een bewijs van aandeel (unused piece), schitterende uitvoering in Blauw, Rood en Goud , see picture,  EF, price 50 Euro.
---------- gelopen stuk (used piece), tnv J.H.M. Spruijt, Den Haag, VF: middenvouw bruin geworden, alle coupons aanhangend, ondertekend door o.a. directeur B.P.F.M. Geijer, VF, 75 Euro
---- condition EF: only one clean mid fold, with coupon sheet attached: price 125 €.


Eerste Sliedrechtsche Omnibus Onderneming, bewijs van aandeel, 1925  

Eerste Sliedrechtse Omnibus-Onderneming (NV),
gev. te Sliedrecht; opger. 30-4-1925;

maatsch. Kapitaal f 50.000, uitgegeven en geplaatst aantal aandelen < 97 want dat is een blankette.

De aandelen aan toonder zijn later wel op naam gesteld. Orig. handt. van directeur J. Ravestijn en comm. P. Ravestijn. Op 11-11-1963 overgeschr. t.n.v. NV Reederij op de Lek te Kinderdijk; zie de achterkant.

bewijs aan toonder van aandeel f 500, Sliedrecht 30-4-1925, bruine sierrand op beige patroon, afm. ca. 17,5 x 23,5 cm, met couponblad,

----- conditie EF: prijs € 25
----- conditie: mooi maar met paperclip roestspoor, prijs € 12,50
----- bewijs van aandeel f 500 aan toonder (blankette no.97),  niet te koop / not for sale.
(U krijgt niet de afgebeelde stukken, maar minstens zo moie exemplaren)Electrotechnische industrie v/h Willem Smit & Co., N.V. (Smit Slikkerveer)
gev. te Slikkerveer (Z.H.), gem. Ridderkerk; opgericht in 1897; nieuwe statuten in 1949; in 1962 gefuseerd met Heemaf (Hengelosche Electrische En Mechanische Apparaten Fabriek) onder de naam Holec N.V. Hierbij werden de aandelen overgeschreven op naam van Heemaf N.V.
Smit Slikkerveer heeft geschiedenis geschreven met de bouw van de eerste electrische centrale in Nederland.

--------------- Voorlopig bewijsstuk voor half aandeel (f 500), januari 1959, t.n.v. mevr. P.J. Smit, ondertekend door C. Pot en Frank Smit; in 1962 overgeschreven t.n.v. Heemaf N.V. (getekend door P. Smit, namens de directie), zie voorkant; zie achterkant; conditie UNC = drukfris, prijs 150 €.

--------------- Bewijs van Cumulutief Preferent Aandeel groot f 1000, Slikkerveer 1950 - 1952, in 1962 overgeschreven t.n.v. Heemaf N.V., rode sierrand, conditie: EF, ongevouwen, of heel lichte vouw, diverse tenaamstellingen: directeur C. Pot; commissaris L.C. Smit; hr. J.C.L. Smit; hr. H. Foks, prijs, 75 €.
----- idem, no. 7, t.n.v. Hr. J.C.L. Smit, prijs 75 €.
----- idem, no 11, duplicaat t.n.v. Hr. H. Foks, prijs 75 €

--------------- Bewijs van aandeel f 1000, Slikkerveer, 1950 of 1952, ondertekend door commisaris L.C. Smit en directeur C. Pot; in 1962 overgeschreven t.n.v. Heemaf N.V., blauwe sierrand, conditie EF: niet of heel licht gevouwen, prijs 25 €.
Voordat deze aandelen in 1962 werden overgeschreven op Heemaf N.V. zijn ze binnen de familie vaak in andere handen over gegaan. Hieronder volgt eerst het jaartal en de oorspronkelijke tenaamstelling, daarna de tussentijdse overdrachten:
----- 1950, op naam van mevr. W. Pot
----- 1950, op naam van Hr. Joh. Pot, in 1961 naar Mw. J.W. Asselbergs-Pot
----- 1950, op naam van mevr. A.Pot Smit:
----------------------- in 1951 naar Johan Pot, in 1961 naar mevr. Asselbergs Pot
----------------------- in 1951 naar Wendelina Pot
----------------------- in 1951 naar Cornelis Pot en in 1955 naar dhr. J.J. Pot
----------------------- in 1951 naar Cornelis Pot en in 1955 naar mevr. Jol. Asselbergs-Pot
----------------------- in 1951 naar Cornelis Pot en in 1955 naar Jos.J. Pot
----------------------- in 1951 naar mevr. Jolien Asselbergs Pot
----------------------- in 1951 naar Jos J. Pot
----- 1950, op naam van mevr. G.K. Smit Smit:
----------------------- in 1953 naar J.E.L. Smit
----------------------- in 1953 naar J.E.L. Smit en in 1960 naar Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen
----- 1952, op naam van mevr. K.G. Smit Smit
----------------------- in 1953 naar L.E. Smit
----- 1952, op naam van Hr. J.C.L. Smit
----------------------- in 1955 naar dhr. D.L.H. Smit
----------------------- in 1956 naar dhr. D.L.H. Smit
----------------------- in 1957 naar dhr. D.L.H. Smit
----------------------- in 1955 naar Mr. E. Veder Smit
----------------------- in 1956 naar Mr. E. Veder Smit
----------------------- in 1957 naar Mr. E. Veder Smit
----------------------- in 1962 naar Heemaf, zonder eerdere overschrijving

--------------- Bewijs van aandeel f 1000, Slikkerveer, 1959, ondertekend door C. Pot (commissaris) en directeur Frank Smit; in 1962 overgeschreven t.n.v. Heemaf N.V., blauwe sierrand, conditie EF: niet of heel licht gevouwen, prijs 25 €.
Er waren geen tussentijdse overdrachten. Verschillende tenaamstellingen: C. Pot, Jos Pot, mevr. W.B. Smit, mevr. J. Asselbergs.


 


Enkes, N.V., bewijs van onderaandeel, 100,- , Leidschendam, december 1955 , groene sierrand, los couponblad, prijs 45 Euro.

Free Record Shop SPECIMEN certificaten van aandelen  

Free Record Shop Holding N.V.


Gev. te Capelle a/d Ijssel (ZH), certificaten aan toonder van een gewoon aandeel op naam, uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor Free Record Shop Holding, gev. te Capelle a/d Ijssel, 5 december 1989.


Zeldzame SPECIMEN, genummerd 00000, uit de archieven van drukkerij DeBussy Ellerman Harms, te A'dam; alle met aanhangend volledig couponblad , conditie UNC: drukfris, zonder gebereken.
----- Certificaat van 1 aandeel, prijs € 75
----- Certificaat van 10 aandelen, prijs € 85
----- Certificaat van 100 aandelen, prijs € 95

Free Record Shop werd in 1971 opgericht door Hans Breukhoven. In 1989 volgde een beursgang. Het opgehaalde geld werd aangewend voor expansie in o.a. Duitsland, België en Noorwegen en komen er formules bij, zoals Fame. De Nederlandse tak van het bedrijf, inclusief vestigingen van Fame, 141 winkels en 755 medewerkers, gaat mei 2013 failliet, veroorzaakt door o.a. teruglopende CD en DVD-verkopen. De curatoren streven naar een doorstart. Eerder was het merendeel der aandelen in de Belgische tak van het bedrijf, 75 Free Record winkels, 54 Game Mania winkels en 300 medewerkers, overgenomen door ProCures. De resterende aandelen bleven in handen van Hans Breukhoven.

Gerformeerde Kerk te Delft
3,5% obligatie f 100 in leening f 170.000, blauwe sierrand op geel patroon, Delft, 1-11-1943, Drukkerij Holland NV, Amsterdam, UNC, blankette, 23 Euro.

Gerformeerde Kerk van Slikkerveer (Z.H.), 5,5 % obligatielening, groot f 200.000, 1957, obligatie van f 500, beige border, (UNC), blankette, 12 Euro.

Gereformeerde Kerk van Voorschoten (Z.H.), 5,5 % obligatielening 1957, groot f 150.000, obligatie van f 1000, blue border, (UNC), blankette, 12 Euro.

Gereformeerde Kerk van Voorschoten (Z.H.), 5,5 % obligatielening 1957, groot f 150.000, obligatie van f 500, green border, (UNC), blankette, 12 Euro.

NV Glasfabriek "Leerdam", voorheen Jeekel, Mijnssen & Co.
(Glass factory in Leerdam, Holland)
gev. te Leerdam (Z.H.), opgericht 24-6-1891; lees de geschiedenis;
----------- 1920, gewoon aandeel aan toonder, in 1925 afgestempeld naar f 400, origin. handt.; sobere groene Art-Deco rand op geel patroon, VF, in onderrand 2 minieme scheurtjs,125 €
----------- 1933, gewoon aandeel f 20, fraaie blauwe sierrand met glasmotieven en glasmotief in onderdruk; 21 bij 30 cm.; druk: Ter Haar & Schuyt NV, Leerdam,
----------------- conditie VF, met 2 acrchiefgaten en tekst "waardeloos" geschreven in de bovenrand en minieme papierrest links boven.: 50 €
----------------- conditie EF: 75 €
---------- 1933, Aandeelbewijs van 10 aandelen à f 20 = f 200 aan toonder, fraaie bruine sierrand met glasmotieven en glasmotief in de onderdruk; 21 bij 30 cm.; druk: Ter Haar en Schuyt, Leerdam; 2 originele handtekeningen; conditie UNC (drukfris) met aanh. couponblad; prijs 95 €

Goudse Hypotheekfonds N.V.
gev. te Gouda; aandelen van f 10 (shares of f 10),
rare SPECIMEN from the cleared archives of the famous Dutch printer De Bussy Ellerman Harms (in Amsterdam), measuring 21 by 30 cm; condition UNC (print fresh; with coupons attached), all issued in Gouda (famous for it's Gouda Cheese, Glass works and Candles), without specification of year; with small engraving of the famous Town Hall from ca. 1450, built by the famous architect Jan III Keldermans (see for more illustrations of this town hall: www.gouda-online.nl/informatieid-4.html)
---------- 1 aandeel van f 10 (one share), red border, price 95 €
---------- 10 aandelen van f 10 (10 shares), blue border, price 95 €
---------- 100 aandelen van f 10 (100 shares), green border, price 95€

NV Handels- en Landbouwbank, gev. te Gorinchem, goedgek bij Kon. Besl. van 7-12-1906,
Bewijs van aandeel, aan toonder, f 500, 1-1-1919, bruin op geel, 25 * 37 cm incl. randen, VF, vrij zwaar gevouwen, onderrand onderaan  iets vergeeld, rood stempel uit 1924 (niet door vignetten) voor afstempeling tot f 250. Prachtig aandeel om in te ramen: 10 vignetten, van 4 stadsgezichten, 3 wapenschilden en  korenmaaiers bij op/ondergaande zon, Hermesstaf en korenschoof met sikkels, f 95 = 43 Euro.

Hanzebank (NV), opger. 14-12-1916, kapitaal 6 mln, 60 serien van 500 aandelen van f 200; Aandeel f 200, serie IX, tnv dhr. Nicolaas Josephus Maria Smeele te 's Gravenhage, Delft, 30-4-1917; grijze sierrand op geel veld met firma-logo in de onderdruk (o.a. een driemaster met volle zeilen), 2 groene gedrukte zegels; 1 met firmalogo (o.a zelfde schip) en logo van het Bisdom Utrecht; oranje belastingzegel, druk: Electr. Drukkerij A. van Straelen; orig. handt. van H.G.A. Jansen (comm.) en de directeur; see picture (er zijn geen bruine vlekken onderin !; dat is een scanningsfout ivm middenvouw), VF, linkerrrand ivm coupons iets onregelmatig, aanh. coupons; 50 Euro.

Hervormde Gemeente te Loosduinen (Z.H.), 4 % 30-jarige obligatielening 1954, groot f 250.000, obligatie van f 1000, green border, (UNC), blankette, 12 Euro.

Hervormde Gemeente te Voorburg, 5 % obligatielening 1957, groot f 100.000, obligatie van f 500, brown border, (UNC), blankette, 15 Euro.

Hervormde Gemeente te Voorburg, 5 % obligatielening 1957, groot f 100.000, obligatie van f 1000, blue border, (UNC), blankette, prijs 15 Euro.

A. Hillen's Sigaren en Tabaksfabriek
Delft 1930, Bewijs van preferent aandeel (preferred share) van f 100, ondertekend door de commissaris J.J. Neurdenburg en de directeur Th. van Ravesteijn. conditie VF+: licht gevouwen, verder geen gebreken; prijs / price 25 Euro.
A. Hillen bestond reeds in 1770; in 1908 volgde de omzetting naar de NV. In 1910 waren ze de grootste sigarenfabriek van Nederland. Het bedrijf ging in 1938 in liquidatie en deze werd in 1948 beëindigd. VVOF-catalogus nummer: NL H 0172.
English: The company existed since 1770 and in 1910 they were the largest cigar factory in The Netherlands.

Literatuur: Bracco Gartner, L.F.J.R. (2000), De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid en de historie van de oudste sigarenfabriek A. Hillen, Delft, 2000;
Te bestellen bij de auteur, L.F.J.R. Gartner, Van Bossestraat 2-4, 2613 CR Delft, tel: 015-212 2411, 15 Euro incl. verzendkosten in NL (update sept. '02).
126 pagina's, veel illustraties, ook in kleur, van 2 oude aandelen, diverse firmabrieven- en rekeningen, sigaren bandjes, sigarendozen, tegeltableaus. Overzicht van alle Delftse sugarenfabrieken met achtergrondinformatie, waarvan 30 pagina's geweid aan A. Hillen Sigaren- en Tabakfabriek. Warm aanbevolen !

Holland-Noord-Amerika-Hypotheekbank (Holland-North-America-Mortgage Company), Gorinchem (Z.H.), established in 1912; 5 % Pandbrief f 500, benevens winstaandeel, serie B.prijs 16 Euro. Illustraties in rand: appels en druiven in mooie rand.

Houthandel v/h Jacob Sprey,
5½% obligatie van f1000 aan toonder in een lening groot f 300.000, verdeeld in 290 obligaties van f 1000 en 20 van f 500; Alphen aan de Rijn, mei 1958 , reservestuk (blankette), blauwe sierrand, met voll. couponblad, afm. 21 bij 34 cm, conditie UNC: drukfris; prijs 95 Euro.
Jacob Sprey N.V. , anno 2007 nog steeds één van de incourante fondsen op de Amsterdamse effectenbeurs (Sprey Houthandel, koers 20-6-2007: 275 €), vond haar oorsprong in 1883. Op 18 april 1910 ging men verder als NV Houthandel v/h Jacob Sprey en werd bovenstaande obligatieleening van f 300.000 uitgegeven.
De activiteiten van dat bedrijf zijn in mei 2012 door Jongeneel, Utrecht overgenomen. Jacob Sprey is nu een vastgoedbedrijf dat de opstallen van de voormalige houthandel exploiteert (bron: J.N. Wilkens, persoonlijke communicatie d.d. 24-2-2013).
Lees meer over dit bedrijf.

Ijsclub "Thialf" te Krimpen aan de Lek (Z.H.)
English: share in a loan to acquire ground for an Ice-skating track.
Bewijs van aandeel f 25 in leening, aangegaan ter bestrijding der kosten van aankoop etc. van gronden in den Polder Krimpen a/d Lek, tot het daarstellen eener ijsbaan. De aflossing geschied bij uitloting, krimpen a/d/ Lek, october 1901; orig. handt. van secr. en voorz., fraaie blauwe sierrand. 115 Euro.

Kerkvoogdij der Hervormde GemeenteBoven-Hardinxveld
Hardinxveld-Giessendam (Z.H.), 1971; Obligatie f 100 in 6% leening groot f 500.000; ca. 21 bij 33 cm; niet gelopen reservestuk (=blankette), rode sierrand op grijs patroon en 5 bij 5 cm gravure van de kerk; druk grafisch bedrijf Tuytel; geen handtekeningen van respect. Pres. Kerkvoogd J.P. van de Hil, secr. Kerkvoogd A.T. de Blaauw en adm. Kerkvoogd A.F. Dame; EF: alleen 1 verticale vouw in het wit van de rand; prijs 100 Euro.

Koninklijke  Dordsche Roei- en Zeilvereeniging
Obligatie aan toonder, groot f 1000, no. 48, in een 3% obligatie-leening groot f 12.000 (dus oplage slechts 120), Dordrecht, 1929; druk: Geuze & Co's Drukkerij, Dordrecht; blauw-groene sierrand; afm. 23 bij 33 cm.; oranje belastingstempel; 2 origin. handtekeningen; conditie VF: meerdere vouwen; aanhangende couponresten, prijs 50 €.

Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden, (English: Royal Netherlands Forge Ltd.)
Opgericht in 1836 door William Archibald Bake, met steun van Koning willem I, die voor f 12.000 aandelen nam in het startkapitaal van f 200.000, Vignetje: 2 leeuwen, NL wapen en tekst "Je maintiendrai"; in de 4 hoeken een logo met hamer. Ze leverden De Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij de spoorstaven voor de 1e spoorlijn van Nederland, van Amsterdam naar Haarlem. In 1868 fabriceerden ze het bewegende deel van de Moerdijk-brug, wat destijds een hele prestatie werd geacht.
English: Established in 1936 by William Archibald Bake, with help of King William I, who fournished fl. 12.000 in shares in the initial capital of fl. 200.000. They produced the rail for the first Dutch Railroad, from Amsterdam to Haarlem.
----------Aandeel (share) van f 1000 (niet gelopen reservestuk =  zgn. blankette) met voledig couponblad, rood stempel "vervallen", 16-4-1941 / juli 1948,  (incl. een 8 p. groot artikel over de mij. uit een gedenkboek: "Leids Fabrikaat"). Van enkele letters is het zwart iets bleek, 1 lichte horizontale vouw, VF+, prijs 50 Euro.
---------- artikel (in het Engels) uit ca. 1960 over de geschiedenis: 2 blzn. met 2 foto's, op 120 g  beige papier professioneel gecopiëerd, prijs 7,50 Euro.
English: article in English (2 pages) from ca. 1960, with a  short history of the company; professional copy on 120 g. paper, with 2 photos, price 7,50 Euro.

Leidsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen
gev. te Leiden; opger. 1928;  Aandeel f 500 aan toonder, met aanh. couponblad; Leiden, 1929; donker blauwe sierrand en tekst; druk: de Bussy, A'dam; stempel uit 1934: kapitaal van 2 mln. teruggebracht naar 1,5 mln en de peplaatse aandeklen van f 500 naar f 250; orig. handt. van directeur van Zijp; 33 Euro.

Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
gev. te Dordrecht; opgericht 1910; Bewijs van aandeel f 1000 (blankette: uiterst zeldzame proefdruk of voorbeeldruk van Drukkerij Geuze te Dordrecht), Dordrecht, 1 febr. 1911; bruine sierrand met 2 kleine Sphinxen; groot formaat: afm. 26 bij 38 cm., ook een heel grote Sphinx in het watermerk, alsmede de woorden Hofleverancier en LIPS, Gedep. fabrieksmerk.; prijs 250 Euro.

Maatschappij "Avanti", aandeel van 100, nr. 5, Hillegersberg (Z.H.), 1944, EF, prijs f 50,-

Maatschappij Nationaal Sportpaleis (National Sport Palace, The Hague)
--------------- 3% obligatie f 10 in de 10e uitgifte Sportleening 1923/24, 's Gravenhage 5-3-1924; oranje Art-Deco rand en afbeelding van het sportpaleis en kleine afbeeldingen van een fietser en voetballer (zie hieronder), VF, kleine randscheurtjes in de vouwen; 95 Euro.
-------------- 3% obligatie f 10 in de uitgifte Sportleening 1924, 's Gravenhage 20-77-1924; paarse Art-Deco sierrand en afbeelding van het sportpaleis, alsmede fietser en voetballer, op groene ondergrond, F: div. randscheurtjes en grote couponscheuren, 75 Euro.

NV. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen Van Nassau La Lecq,
opgericht in 1888, bewijs van Aandeel f 1000, Dordrecht 1891; 19 bij 25,5 cm.;  op naam van Margaretha Petronella Jacoba Smits, van der Goes  (?); weduwe van...... Scharff; in 1892 overgeschreven t.n.v. Jacoba Clasina Lieftinck en volgens stempel van 1904 sindsdien aan toonder; in 1947 afgestempeld tot f 40; bruine sierrand, los couponblad, typogr.: de Brakke Grond, A'dam; gepreegd belastingzegel  1 Gldn.; In rechter-onderrand hoekje afgescheurd van 0,8 bij 2,5 cm., prijs 75 Euro.
Machinefabriek Reineveld, ijzer- en metaalgieterij,
Opgericht op 29-6-1893 als de N.V. Machinefabriek Reineveld, Ijzer en Metaalgieterij. Dhr. Jacques van Marken, oprichter van de Ned. Gist en Spiritus Fabriek werd bij de stichting van Reineveld voor 50% eigenaar. De tegenwoordige naam werd op 26 juni 1950 aangenomen. Anno 1954 bezit Reineveld alle aandelen der Société Belge Reineveld S.A. te Brussel, die speciaal wasserijmachines maakt voor de Belgische en Franse markt. Ook in Delft maakte men o.a. wasserijmachines, maar ook vele andere producten. Het fabriekscomplex was anno 1954 wel 3,5 ha. groot. In 1920 bestond de directie uit Ir. J.G.F. Rooker en Ir. S.H. Stoffel, anno 1954 uit A. Bolsterlee en B. Braat. Een van de medewerkers van de fabriek was dhr. Henk Zwaard die vele jaren daar werkte en wasmachines zoals de Speedmaster, mangels etc. heeft uitgevonden t.b.v. de wasserijwereld. De fabriek maakte moderne wasserijmachines zoals mangels, wasmachines, centrifuges en droogmachines, maar tevens snellopende centrifuges en separatoren voor chemische en voedingsmiddelen-industrieen.
(bronnen: van Oss effectenboek, 1954, p. 825 e.v.; Aandelen Reineveld Prospectus van Mees en Zonen uit 1920: dhr. F.A.C. Simons, pers. comm. febr. 2009; mevr. M. Bolwerk-Zwaard, pers. comm 8-5-2011).

--------- restantbewijs, Delft 15-12-1937, aangeniet: restant couponblad en bewijs van rechtsherstel, afm. ca. 22 x 35 cm.bruine sierrand op groen veld; druk: Van Markens, Delft; gedrukt oranje belastingzegel; conditie VF, prijs € 25.
--------- Bewijs van gewoon aandeel, Delft, 1963; rode sierrand, druk: Wyt en Zonen, Delft; afm. ca. 21 x 30 cm (A4); los couponblad waarvan de nrs t/m 31 zijn geknipt; conditie EF: 1 verticale vouw, prijs € 50.

--------- Professionele kopie op 160 gr. beige papier van een luchtfoto van de fabrieken en het kantoor aan de Haagweg in Delft, anno ca. 1958; Tevens een summiere beschrijving van de producten die men toendertijd maakte. Incl. randen A4-formaat, prijs €4 + verz. kosten.
English: Reineveld Engineering Works Ltd., Delft South Holland, The Netherland: air-photo of the factories and offices in Delft + short list of their products anno ca. 1958. Price € 4 + postage. Order here.


Nationale Nederlanden N. V.
gev. te Delft; SCRIP groot  nominaal f 5 voor certifaten van gewone aandelen Nationale Nederlanden N.V.; Delft, 1984; Zeldzaam SPECIMEN uit de geruimde archieven van drukkerij De Bussy Ellerman Harms te Haarlem; afm. ca. 24 bij 20 cm.; conditie UNC (drukfris), prijs 50 €.


 


Officieren-Vereeniging te Schiedam
Aandeel groot tien Gulden; Schiedam, 1891; afm. 20 bij 14 cm.; bruine sierrand; blauw bel. stempel 5 c; 3 originele handtekeningen; conditie VF; prijs 100 €.

Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij "Neerlandia" te Scheveningen, polis (dus geen aandeel !) uit 1931 met aanhangsel uit 1956, Winschoten 1931, vignet van vrouw in klederdracht met oorijzers, oranje belastingstempel, 45 Euro = f 99.
English: insurance policy (not a stock !) from 1931 from a mutual insurance company called "Neerlandia" with a vignette of a Dutch woman in traditional dress, wearing a casque.

Protestants-Christelijke Ziekenverpleging voor Dordrecht en omstreken (Vereniging voor), 8½% obligatie, 1969, 1000, Dordrecht, 15-10-1969, # = 8000 , prijs f 15,-

Reederij voorheen P. Knoester Junior, gev. te Scheveningen, gem. 's Gravenhage, opgericht 13-1-1917, Bewijs van aandeel f 1000 aan toonder, # = 100, Scheveningen 2-4-1917, orig. handt. comm. P. Knoester en directie P. Knoester Pzn, bruine sierrand op lichtgroen veld, oranje bel. stempel, voll. aanh. couponblad, 60 Euro = f 132.

Ridderkerkse Auto Garage en Omnibus maatschappij (R.A.G.O.M.), NV, gev. te Ridderkerk (Z.H.), opgericht 26-7-1922,
----- Maatsch. Kap. f 20.000, # = 200 aandelen van f 100 aan toonder, Ridderkerk, maart 1950, bruine rand op beige/grijs patroon, rood stempel "ongeldig", los volledig couponblad, orig. handt. van J. Ravestijn Sr en Jr en commissaris P. Ravestijn (?) en P.J. Konings. Druk: J. van Boekhoven, Utrecht. 30-12-1965 overgeschr. t.n.v. de NV Nederl. Spoorwegen, UNC, 34 Euro = f 75.
----- april 1954, bewijs van aandeel f 1000, # = 80, de nrs. 201-280 (uit 1950 stammen de nrs 1-200 van aandelen groot f 100), groen/rode sierrand op beige patroon, druk: Roeper's drukkerij, Den Haag. Op 30-12-1965 overgeschreven tnv de NV Nederl. Spoorwegen.Orig. handt. van J. Ravestijn Sr en J Ravestijn Jr als comm. en directeur. Sommige aandelen staan op naam van P.J. Konings, andere op naam van J. ravestijn Sr., UNC, f 75 = 34 Euro.

R.K. Kerkbestuur van de Parochie van de H.H. Engelbewaarders te Lisse (Beekbrug), Z.H.
afmeting van alle stukken: ca. 21 bij 34 cm; alle conditie UNC: ongevouwen reservestukken (= blankettes);
----- obligatie f 300, rentende 4% (blankette), rode rand en teksten groen, aanh. couponblad, 50 Euro.
----- obligatie f 600, rentende 5%, blauwe rand + teksten, blankette, aanh. couponblad, (blankette) 50 Euro.
----- renteloze obligatie van f 40 in leening anno 1934, groot f 73.000, Lisse, 1 -10-1934; groene rand en teksten, blankette, (blankette) 50 Euro.

Schildersbedrijf T.Twigt NV, gev. te Papendrecht (ZH), opger. 28-10-1965; bewijs van aandeel B groot f 500, voll. aanh. couponblad, blankette no 371; groene sierrand op geel patroon; Roepers' Drukkerij, Den Haag; VF, kreukels bovenin; prijs € 25.

R.A. van der Schoot's Bloembollenhandel en -Kweekerij, N.V.
Gev. te Hillegom (ZH); opgericht 28-11-1924; Bewijs van aandeel (f 1000) no 128 in de 6% obligatieleening van 1925, groot f 150.000 (dus hooguit 150 st uitgegeven) aan toonder; Hillegom, 18-12-1925; aanh. couponblad met nrs. 11-20, groene sierrand en oranje gedr. belastingzegel; afm. ca. 22 x 35 cm.; origineel ondertekend door 2 directeuren van der Schoot en commissaris G. Boozen; conditie EF: heel licht gevouwen; prijs € 95.

Secpreserve, NV
gev. te 's Gravenhage, opgericht 3-9-1937
Het systeem "Secpreserve" kon groente, gras en klaver drogen met temperaturen niet hoger dan 50 graden Celsius, waarbij het vocht door droge luchtstromen aan de gewassen werdt onttrokken. Hierbij daalde het gewicht met 90 à 95 %, waarna het werdt geperst en ingeblikt, wat grote transportvoordelen bood voor o.a. het leger en de scheepvaart. De producten werden ook veel afgenomen door ziekenhuizen, hotels etc. Voor consumenten werd het ook in luxe karton verpakt en verkocht. De groente werd niet voorgekookt en er werden geen chemicaliën toegevoegd, zodat geur en smaak, vitaminen en mineralen bewaard bleven.
Bron: https://www.iisg.nl/ondernemers/ondernemers/ondernemer_1820.php
----------- Oprichtersbewijs no. 012 tnv dhr. S.W. de Clercq, Bloemendaal, 's Gravenhage 3-9-1937; orig. handt. van o.a directeur Jhr. Willem van Loon (1894-*), die bij de ontwikkeling van het procedé van aanvang af betrokken was. Druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem, groene sierrand en tekst; voll. aanh. couponblad; stempel uit 1951 ivm naamsverandering in Holland-Machines (HOLLMAC) NV te Amsterdam; VF, enkele nietjesgaatjes in bovenrand en rechter onderhoek iets rood, verder schoon / gaaf; bij mijn weten nog nooit geveild, enige exemplaar, 195 Euro.
later gev. te Hillegom;
---------- Bewijs van aandeel aan toonder f 750, no. 012, Hillegom 1 oktober 1942; stempel uit 1951 ivm naamsverandering in Holland-Machines (HOLLMAC) NV te Amsterdam; blauwe sierrand op oranje patroon met firma logo in onderdruk; druk: Joh. Enschede en Zoen- haarlem; ongevouwen, div. nietjesgaatjes, iets rood in rechteronderhoek; voll. aanh. couponblad, verder heel schoon / gaaf; bij mijn weten nog nooit geveild, enige exemplaar, 195 Euro.

Staal- en Walswerk "Holland" te Dordrecht, opgericht 1918, # = 2000 aandelen van f 1000, Winstbewijs no. 69* aan toonder, bruine rand op beige, Dordrecht 14-11-1918, met 10 Gld rood belastingstempel, met originele handtekening van de raad van bestuur, o.a. van van Berkel, 50 Euro.

Staal- en Walswerk "Holland" te Dordrecht, opgericht 1918, # = 2000 aandelen van f 1000, Bewijs van aandeel van f 1000, nr. 855*, 14-11-1918, olijfgroene rand op bruin, originele handtekeningen van de raad van bestuur, volledig los couponblad, 50 Euro.Technisch Handelsbureau Schiedam voorheen Ir. A. A. Mol, NV
gev. te Schiedam, opgericht in 1918; Bewijs van aandeel aan toonder, serie C, groot f 1000 in kapitaal f 300.000, verdeeld in 5 seriën van elk 60 aandelen; Schiedam, 1922; Drukkerij J. van Boekhoven, Utrecht; bruine sierrand; 2 originele handtekeningen van de directie; afm. ca. 35 x 21 cm.; met bewijs van rechtsherstel en volledig los couponblad; conditie VF: 1 x gevouwen; ZELDZAAM !; prijs € 95.

Tieleman & Dros
Opgericht in 1877; Doel was het fabriceren van al dan niet verduurzaamde voedings- en genotsmiddelen en de handel daarin (ook export). Anno 1954 exploiteerde de firma een groentenconservenfabriek, een jam- en vruchtenconservenfabriek, een vleeswaren en vleesconservenfabriek, en een visconservenfabriek, Eeen eigen blikemballagefabriek werd in 1952 gesloten; het fabriekscomplex besloeg destijds 1 hectare aan de Hooigracht, , Middelste Gracht en Uiterste Gracht te Leiden; De vennootschap bezat een verkoopkantoor in Rotterdam en een ontvangststation voor groenten en fruit te Beverwijk; (bron: Van Oss, 1954, p. 889); 
aandeel van f 1000
, Leiden 1947,  afm. ca. 31 bij 22 cm; bruine vlek in bovenrand, In de onderdruk een molen aan het water; aanhangend couponblad, prijs 95 Euro.
Wij hebben ook oude rekeningen te koop van Tieleman & Dros: zie webpagina.

Veevoeder- en meelfabriek v/h Fa. A. Kruyt, Gev. te Ameide (Z.H.), dorpje, gelegen aan de Lek, opgericht 1953, Bewijs van aandeel f 1000, 1953, origin. handt., bruin/groene sierrand op groen patroon, 45 Euro.
Ze namen later in Nederland veel bakkerijen over om meel aan ze te verkopen.

Verenigde bedrijven Nederhorst (Nederhorst United) N.V.,
This building company was established in the late 19th century, and was listed since 1964 at the Amsterdam stock exchange.  With the investors' money many building and steel construction companies were bought up, such as De Vries Robbé (bought in 1972 from Billiton) which marked the milestone of 1 billion in turn over for Nederhorst. When business eventually went bad,  much state subsidies were acquired and the holding was gradually taken over by other parties (often flanked by interesting state-subsidies), such as the later infamous OGEM and Hollandia, the company of the Lubbers family, which brought forward the later Dutch prime minister Ruud Lubbers, who at that time was....yes, minister of economic affairs. In his book "Het gaat uitstekend" (Everithing is goig well), Pieter Lakeman describes the many instances of creative bookkeeping (right from the beginning) fooling the public that invested in the building and steel construction holding and the state that gave subsidies amounting to ca. 700 million guilders, often disappearing immediately to the banks that had so many outstanding loans to Nederhorst.
---------- bewijs van 5 gewone aandelen à 20,- , Gouda, 1-11-1969,
conditie UNC, ongevouwen, met coupons, prijs 25 Euro.
---------- idem, conditie VF: 1 vouw, met coupons, prijs 20 €
---------- bewijs van 50 gewone aandelen à 20,- , Gouda, 1969, enkele kreukels (zie afbeelding), met coupons, prijs 25 Euro
---------- idem: ongevouwen, geen kreukels, zonder coupons: 25 Euro.

Vereniging tot oprichting en instandhouding ener christelijke school te Loosduinen, 5% obligatielening f 100.000, 1957:
------- obligatie f 1000, bruine sierrand op geel veld, reservestuk = blankette, UNC, 23 Euro
------- obligatie f 500, groene sierrand op geel veld, zie afbeelding, reservestuk = blankette, UNC,  23 Euro
Vereniging voor Protestants-Christelijke Ziekenverpleging voor Dordrecht en omstreken, 8½% obligatie, 1969, 1000, Dordrecht, 15-10-1969, # 8000, prijs € 7.

Vereniging voor Protestants-Christelijke Ziekenverpleging voor Dordrecht en omstreken,
8½% obligatie, 1969, 1000, Dordrecht, 15-10-1969, # 8000, prijs 25 €.

De Vlaardingse Stoomboot-Maatschappij, gev. te Vlaardingen, opger. 13-6-1868, M. Kapitaal f 65.000, uitgegeven  # = 250 aandelen van f 260, aandeel no. 47, tnv. dhr. D. O. Lels, familie der directeur, orig. handt. van directeur W.V. (?) Lels, dec 1918 overgeschr. tnv de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, conditie UNC: geen vouwen, geen gebreken, tulpensierrand in grijs met rode binnenstreep, prijs 495 Euro.

Zuivelfabriek 'De Planeet", aandeeluit 1942  

Zuivelfabriek "De Planeet", N.V.

Gev. te Spijkenisse (Z.H.);

opgericht 6-11-1942, Maatsch. Kap. fl. 500.000;

Bewijs van aandeel groot fl. 100, t.n.v. dht. J.A. Monster te Nieuw-Beyerland, 26-5-1942.

Met los couponblad waarvan alleen no. 1 geknipt; Blauwe sierrand, Afm. ca. 25 x 32,2 cm., blauwe sierrand; conditie EF: 1 nette middenvou. prijs € 50.


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - Zuid Holland

en Facebook of Linkedin


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl