HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site

boekhandel in Oporto-Portugal anno 1906
klik voor een vergroting

Printers, Publishers, Bookstores & Libraries
(update: February 21st 2017)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - Printers, Publishers, Bookstores & Libraries

For periodicals: click here / Voor tijdschriften: klik hier

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Austria / Oesterreich / Oostenrijk
Verlagsanstalt "Herold", Wien, 24-6-1926, Aktie 10 sh, black-green border, green vigntte in underprint, see picture, EF. one vertical fold, price 95 Euro.

The Netherlands
D. Y. Alta's Uitgevers- en Courantenbedrijf, te A'dam, opgericht 4-12-1924, M. Kap. f 30.000 verdeeld in 60 aand. van f 500; paarse druk met fraaie sierrand, afm. ca. 20 x 28 cm.; bewijs van aandeel groot f 500, t.n.v. R. Bloembergen Santee (tevens commissaris) of t.n.v. D.Y Hein (?); conditie VF + of EF, prijs € 35.

Boekhandel en Uitgeverij De Moderne Boekhandel (NV),
gev. te Amsterdam, bewijs van aandeel no. 104, serie C, f 500, t.n.v. H.Brans (?), Amsterdam 25-1-1950, orig. handtekeningen, blauwe sierrand, druk: Vürtheim, Rotterdam, aanh. couponblad, volgens GET cat. nooit eerder geveild, enige ex. dat ik ken. EF/UNC, 250 Euro.

Dagblad en Drukkerij "Het Centrum", Utrecht.
Inkomsten-Obligatie aan toonder groot f 1000 (met pen ingevuld in letters), no 239; Utrecht, 1-3-1932; origin. handt. president comm. Bongaers (?) en directie A.G. van Werkhoorn (?); bruine sierrand en teksten; 2 blauwe bel. stempels; leningvoorwaarden afgedrukt op de achterkant: het betreft exploitatie van zowel het Dagblad "Het Centrum" als het "Dagblad van Arnhem", gerelateerd aan  de winsten van de NV Quod Bonum te Utrecht. EF, ongevouwen, miniem knipje (IVM coupons) in L rand; geen coupons; 75 Euro.

NV "De Avondpost" Dagblad voor Stad en Land, gev. te 's Gravenhage
Opgericht op 28-6-1893; Bewijs van aandeel f 1000, no 34 t.n.v. Johan De Crone; Maatsch. Kap. f 100.000, # = 100 aandelen van f 1000, 's Gravenhage, Augustus 1893; fraaie sierrand, blauw belastingstempel Zuid Holland, conditie F: grote bruine vlekken in bovenrand, lijmvlekken, scheur in onderrand op middenvouw, 3 originele handtekeningen; Typ.: Zuidholl. Bolk- en Handelsdrukkerij; paars stempel met afwaardering tot 10%, uit 1929; 95 Euro.


Dante Alighieri

N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij Dante Alighieri, te Castricum (N.H.),
opgericht 15-7-1921, Maatsch. kapitaal f 100.000, bewijs van aandeel groot f 200, t.n.v. de directeur, Louis G. Winkeler te Castricum, d.d. 1-7-1921, paarse sierrand, De woorden Dante Alighieri en f 200 in rode druk, orig. handt. van comm. en dir.; er zijn slechts 150 van deze aandelen geplaatst van de mogelijkheid er 500 te plaatsen., alsmede 25 oprichtersbewijzen.; Het faillissement der maatschappij is in 1926 uitgesproken en beeindigd in 1929 door verbindend worden der eenige uitdelingslijst. afm. 21 bij 35 cm.; 21 by 35 cm. aanh. couponblad, afbeelding: kop van Dante in gele druk: 12 bij 13 cm, VVOF- catalogus nr. NL H 0271a; Prijs 250 Euro.
Commissarissen waren P.J.J. Hazevoet, Mr. J.B. Bontmans, G. buiten en G. van Lingen. Doel van de maatschappij was het drukken en uitgeven van boekwerken en geschriften, waarvan de inhoud niet in strijd is met de R.K. geloofs- en zedenleer, bij voorkeur van apologetische strekking, het exploiteren van een drukkerij en het verrichten van alles wat tot het grafische vak behoort.
Dante Alighieri (1265-1321) werd als schrijver en dichter uit Florence vooral beroemd door zijn meesterwerk, de Divina Comedia (Goddelijke Comedie), een beschrijving van zijn reis door de onderwereld (hel en vagevuur) en de hemelsche sferen (ENSIE, II, p. 144-145).

English translation: Printing and Publishing Co. Dante Alighieri, Castricum, The Netherlands, established in 1921; share no. 176;  # issued probably 500 ?; pink decorative border, picture: head of Dante in yellow: 12 by 13 cm., see picture, EF and unfolded, price 250 Euro.
Dante Alighieri (1265-1321) from Florence, Italy, has become especially famous by his masterpiece, the Divina Comedia (Divine Comedy), describing his voyage through heaven and hell.


Drukkerij Mouton N.V.
's Gravenhage, 1977, Bewijs van een aandeel groot f 150, nr. E 03078 aan toonder; voll. couponblad, niet ontwaard, conditie UNC (drukfris), afm. ca. 21 x 33 cm; druk: Kon. Drukkerijen Lankhout-Immig, Den Haag; prijs € 50.


Drukkerij Plantijn, NV
Opgericht in 1904; gev. te Amsterdam; Maatsch. kapitaal f 50.000, verdeeld in aandelen van f 100, welke verdeeld kunnen worden in onderaandelen van f 10;
Onderaandeel letter C groot f 10 behorende tot het aandeel no. 223; Amsterdam, 1904; 28 bij 18 cm; bruine sierrand; blauw bel. stempel 5 G.; geen coupons, EF: ongevouwen, 3 hoeken 1 mm. afgestompt; prijs 125 Euro.


Plantijn aandeel

(Maatschappij tot exploitatie van de) Drukkerij "Plantijn"
Leiden, opgericht 1918,
English: exploitation of  Plantijn Printers in Leiden; the company  (formerly called G.F. Théonville) was named after the very famous and ancient printing house Plantijn, originated in Antwerp and considered to be the follow up of  the early Gutenberg printers; (In Antwerp one can visit the Plantijn Museum); this is an extraordinary decorative piece in blue, gold and red, one of the nicest Duch stocks !  all pieces are signed by the director B.P.F.M. Geijer.
Bewijs van aandeel groot f 250; (certificate of one share of 250 Guilders):
-----------  reservestuk (zgn. blankette) van een bewijs van aandeel (unused piece), schitterende uitvoering in Blauw, Rood en Goud , EF, price 50 Euro.
---------- gelopen stukken (used pieces), t.n.v. J.H.M. Spruijt, Den Haag,
---- conditie VF: middenvouw bruin geworden (midfold is brownish), alle coupons aanhangend, prijs 75 Euro.
---- condition EF: only one clean mid fold, with coupon sheet attached: price 125 €.


Handelsonderneming "Papier en Boek N.V."
Amsterdam, opgericht 9-1-1961; Bewijs van aandeel f 1000; Zeldzaam SPECIMEN van de bekende drukkerij De Bussy, A'dam; blauwe sierrand, klein fraai logo, ca. 21 x 30 cm.; 1 horizontale vouw; prijs € 50.

logo Herz & Co, Zuidlaren  

N.V. voorheen Firma J.K. Herz & Co
gev. te Zuidlaren, opgericht in 1961
(nu nog actief als Uitgeverij Drukkerij Unimax-Hertz B.V.)

zeldzame SPECIMEN-aandelen uit de geruimde archieven van de beroemde waardepapieren-drukkerij De Bussy te A'dam, archiefnummer 13292, formaat ca. A4 (ca. 21 x 30 cm.) met aanhangend voll. couponblad, conditie: bijna drukfris (UNC): 1 lichte horiz. vouw.

met fraai bedrijfslogo (diameter 3 cm) met drukwerk en de tekst: " 't geen 't hert in sich besluit dat druckt het van sich uit", en het jaartal 1896 op een fles.

----- aandeel f 500, groene sierrand, prijs € 45
----- aandeel f 1000, bruine sierrand, prijs € 45
Prijs voor beide stukken samen: € 75.

Meijer Wormerveer, NV
gev. te Wormerveer (N.H.), drukkerij van vooral boeken, waaronder de beroemde Winkler Prins Encyclopedie; Lith.: B. van Mantgem, hofl. Amst. Alle aandelen hebben de afmeting van ca. 21,5 x 33 cm. Ze hebben t / m 1970 ook alle een stempel uit 1972 vanwege de aandelensplitsing 25 nieuwe à f 20 voor 1 oude. Ze hebben alle dezelfde sierrand, maar in verschillende kleuren. De meeste aandelen zijn door de familie vernietigd. Onderstaande stukken hebben dat proces toevallig overleefd.
1966:
- Bewijs van 1 aandeel A groot f 500, t.n.v. drs. P.L. Justman Jacob te Aerenhout; met couponblad; blauwe sierrand op grijs patroon; conditie VF+: ongevouwen, 4 minieme nietjes-gaatjes recht bovenin; prijs € 45.
- Bewijs van 10 aandelen A, elk groot f 500 t.n.v. D. Boon Czn te Wormerveer; olijfkleurige sierrand; conditie VF+: ongevouwen; 1 klein knipje in rechterrand, geen couponblad; prijs € 45.
1970:
- Bewijs van 10 aandelen A elk groot f 500 t.n.v. D. Boon Czn te Wormerveer; olijfkleurige sierrand; conditie VF à EF, heel mooi en ongevouwen, geen couponblad; prijs € 20.
- Bewijs van 1 aandeel A groot f 500 t.n.v. D. Boon Czn te Wormerveer; blauwe sierrand, geen couponblad; conditie EF: ongevouwen en heel mooi; prijs € 25.
1971:
- Bewijs van 1 aandeel groot f 20 t.n.v. D. Boon Czn te Wormerveer; paarse sierrand; conditie EF: ongevouwen en heel mooi, zonder couponblad. Prijs € 35.


Meulenhof & Co. NV, Amsterdam
Gewoon aandel f 1000, Amsterdam 22-4-1963, bruine sierrand, origin. handt.; klein stempel: "ongeldig m.i.v. 24-8-1972" in bovenrand;
----- no.1, scheur in linkerrand geplakt en kleine bruine vlek op rechterrand, 45 Euro.
----- andere nummers: 25 Euro.

Middenstandsdrukkerij, Reclame-Adviesbureau en uitgave Velpsche-, Rhedensche-, Steeghse-, Ellecomse- en Dierensche Courant, gevestigd te Velp, gemeente Rheden (G). Opgericht 25-6-1919. Kapitaal f 50.000 verdeeld in 20 aandelen van f 500, 60aandelen van f 250, 80 aandelen van f 125 en 300 aandelen van f 50.
----- Bewijs van aandeel, f 50, bruine sierrand op geel, # = 300, 34 Euro
----- Bewijs van aandeel, f 125, groene sierrand op geel, # = 80, 60 Euro
----- Bewijas van aandeel, f 250, blauwe sierrand op geel, # = 60, 79 Euro

Uitgeversmaatschappij Elsevier
Amsterdam, 1964, 5 % conv. obligatie van F 500, geldlening 3,6 miljoen, blauwe sierrand, klein vignet van een man in oosterse kledei bij een boom en de Latjnse tekst "non solus". Het concern is nu gefuseerd met Reed tot Reed-Elsevier.
------- conditie VF: zeer lichte vouw en licht gekreukeld, ontwaarding door gaten in handtekeningen, prijs 50 €
------ conditie VF-: sterke vouwen en kreukels, ontwaarding door meerdere gaten per handtekening: prijs 15 €.


Uitgeversmaatschappij voorheen Van Heijningen Bosch & Co, bewijs van aandeel 1920  

NV Uitgeversmaatschappij voorheen Van Heijningen Bosch & Co.


gev. te Groningen, opgericht 27-2-1905, bewijs van aandeel aan toonder, originele handtekening van directeur en commissaris, bruine sierrand op beige, afm. ca. 22 x 34 cm., los couponblad.


----- d.d. 12-7-1920, aandeel no. 72ccc, groot f 250, conditie VF-, div. randgebreken en verkleuringen, niet te koop.
----- d.d. 12 7-1920, aandeel no. 124m, groot f 25, conditie VF, niet te koop.Belgium
Distriart N.V., Oostende, 1992, kapitaalsaandeel zonder nom. waarde, nr. 1 in a series of (12 ?) art-design stocks, this one showing a photo by Liliane Veitesren, displaying a woman, seductively lying down and holding a whip. Border and field are light green, see certificate, or detailed photo, price 250 Euro.Distriart is an art galery, art shop and art publisher, established in 1987 as Gode Beheer. It's name was changed to Distriart in 1992.


France
B.Sirven, Toulouse, 5% obligation de 500 Fr, 1901, au porteur; I suppose they were a printing and publishing firm in art; beautiful design by Loir Luici of lady with child, painting, painting and printing equipment, many decorations and beautiful border; a beauty to frame. Not the original, but a faksimile copy produced by WWA Suppes, old stock auctioneer inGermany, see top half of this beautiful piece; 45 Euro = f 99

Switserland
Buchdrukkerei Ostermundigen AG, Ostermundigen, Switserland, inhaberaktie no. 20, Fr. 1000, 1940, # = only 50, I believe, EF, 75 Euro = f 165


USA
American Banknote Company; vignette: eagle on rock;
----- 1931, dark olive, < 100 shares, 4 minor brown dot-stains, 35 Euro.
----- 1941, orange, 100 sharess, 35 Euro.
----- 1955, brown, < 100 shares, eagle in seal and year 1795-1879; 35 Euro.

United Printers and Publishers Inc.,
11 by 5 cm vignette of woman, seated before city harbour and skyline:
---------- orange, 1958 , < 100 shares, VF-: some rust stains and 2 pink stamps, 9 Euro.
---------- green border,  100 shares, several staple traces / cuts, 9 Euro.OFFICIAL MR BEAN. Mr Bean carefully examines an ancient book in the library. Typically it all ends badly with Bean destroying the book by accident.

Mr. Bean in a library


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - Printers, Publishers, Bookstores & Libraries

For periodicals: click here / Voor tijdschriften: klik hier

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl