HUGO VAN DER MOLEN'S

Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Periodicals / Tijdschriften
( Update: 3-7-2019)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - periodicals

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Belgium


Femees d'Aujourd'hui / Het Rijk der Vrouw, Part Sociale, 1965  

Femmes d'Aujourd'hui S.A. / Het Rijk der Vrouw N.V.,

Tijdschrift

Ixelles, 1954, part social au porteur, green / black Art Deco border,

Price € 14,50.The Netherlands
D. Y. Alta's Uitgevers- en Courantenbedrijf, te A'dam, opgericht 4-12-1924, M. Kap. f 30.000 verdeeld in 60 aand. van f 500; paarse druk met fraaie sierrand, afm. ca. 20 x 28 cm.; bewijs van aandeel groot f 500, t.n.v. R. Bloembergen Santee (tevens commissaris) of t.n.v. D.Y Hein (?); conditie VF + of EF, prijs € 35.

Beurs-Express, NV.
gev. te Amsterdam, sierrand en logo met tekst: Waardevastheid, Groeikracht, Rentabiliteit, Continuiteit; druk: De Bussy Ellerman Harms BV, A'dam:
---------- Bewijs van gewoon aandeel f 100, 1-7-1973, paarse sierrand en logo, aanh. couponblad,
-------------------------- conditie EF: ongevouwen of 1 héél lichte vouw, 15 Euro.
-------------------------- conditie VF +: 2 maal of vaker heel netjes gevouwen, 10 €.
---------- Obligatie f 1000 in 10% in aandelen converteerb. obl. lening 1973, per 1979/1988; blauwe sierrand en logo, los couponblad, niet ontwaard, iets groter dan A4-formaat, EF, ongevouwen, 2 kleine nietjes-gaatjes in bovenrand, prijs 50 Euro.
---------- Obligatie f 100 in 10% converteerbare obligatielening 1973, per 1979-88; groene sierrand, iets groeter dan A4-formaat, conditie EF, ongevouwen, prijs € 50.

Chr. Hist. Persvereeniging "Groen van Prinsterer"
gev. te Rotterdam; goedgekeurd bij Kon. Besl. in 1920; Obligatie aan toonder groot f 25 (oplage # = 200); serie II, Rotterdam, 1922;  24 bij 30 cm.; Art-Deco sierrand in zw/w., oranje gedrukt bel. stempel; lees meer over Groen van Prinsterer, conditie VF-: 2 maal gevouwen, in R en L rand  1 cm scheurtje en lichte vlek onderin; aanhangend couponresten; prijs 250 Euro.

Dagblad  De Nederlander, NV
gev. te 's Gravenhage; opgericht in 1920, Maatsch. Kap. f 250.000; Bewijs van Aandeel f 500 aan toonder; 's Gravenhage, 1920; Druk: C. Blommendaal, Den Haag; afm. 21 bij 32 cm.; groene sierrand, bruine text op beige; 2 origin. handt. van Commissaris en directeur; losse couponresten en bewijs voor rechtsherstel; conditie: VF-: 1 cm scheur in middenvouw en linkerbovenrand onregelmatig; prijs 95 Euro.

Dagblad De Telegraaf, N.V.
Amsterdam, opgericht 29-11-1902; Bewijs van Aandeel no. IV ..., groot Zestig Duizend Gulden, A'dam 193., Zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de Amsterdamse drukkerij de Bussy; bruine sierrand op licht groen veld, afm. ca. 24,5 x 35 cm.; voll. couponblad, conditie VF: div. lichte vouwen en 1 verticale perforatielijn; prijs € 125.

Dagblad en Drukkerij "Het Centrum", Utrecht.
Inkomsten-Obligatie aan toonder groot f 1000 (met pen ingevuld in letters), no 239; Utrecht, 1-3-1932; origin. handt. president comm. Bongaers (?) en directie A.G. van Werkhoorn (?); bruine sierrand en teksten; 2 blauwe bel. stempels; leningvoorwaarden afgedrukt op de achterkant: het betreft exploitatie van zowel het Dagblad "Het Centrum" als het "Dagblad van Arnhem", gerelateerd aan  de winsten van de NV Quod Bonum te Utrecht. EF, ongevouwen, miniem knipje (IVM coupons) in L rand; geen coupons; 75 Euro.

De Noord-Ooster
Wildervank (Gr), 1933, bewijs van aandeel van f 10, prijs: 34 Euro.
Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor de Veenkoloniën en omliggende streken.De Waarheid, Volksdagblad voor Nederland, Amsterdam
Rechtspersoonlijkheid: Stichting tot Bevordering van de Pers van de Nederlandse Arneidersklasse ("BEPENAK") opgericht bij akte d.d. 28-10-1933. Met facsimilehandtekening van Paul de Groot, de voorman van de CPN. In de onderdruk een agent die achter een bulletin-plakker aanzit. Oranje belastingzegel. Met volledig aanhangend couponblad; Afm. 34 x 24 cm; zou nooit rente uitgekeerd zijn ? Wie kan me dat vertellen ?
4% obligatielening 1946, groot f 500.000 nominaal;
---------- Obligatie aan toonder f 10, Amsterdam 1-11-1946, bruine rand op geel, 2 horizontale vouwen, prijs € 50.
4% Obligatielening 1947, groot f 500.000 nominaal;
---------- Obligatie aan toonder f 5, Amsterdam1-11-1947, bruine sierrand op groen, 1cm scheurtje in op vouw in linker rand, prijs 50 Euro.
---------- obligatie aan toonder f 10, Amsterdam 1-11-1947, paarse sierrand op groen, diverse malen gevouwen, prijs € 50.
De Waarheid, 5 mei 1945, bevrijdingsnummer (2 blzn, 25 x 37 cm.) van de West-Friese editie, dubbelzijdig bedrukt, prijs € 50.Financieele Koerier N.V. (De),
opgericht te Amsterdam, 1948,
----- Bewijs van gewoon aandeel  van f 100, bruine rand op geel, UNC (blankette), prijs 7 Euro
----- Bewijs van aandeel A van f 100, grijze rand op geel, UNC (blankette), prijs 5 Euro

Het Reformatorisch Dagblad, N.V.
Driebergen-Rijsenbrug (U), Bewijs van aandeel, blauw-groene sierrand op geel patroon, druk: B. van Mantgem, Amsterdam; volledig aanhangend couponblad.
----- t.n.v. Stichting reformatorische Publikatie, Driebergen, 1971, prijs 25 Euro.
----- t.n.v. eerwaarde Heer J. Schinkelshoek, Kampen, 1970, prijs 25 Euro.

"Maatschappij tot exploitatie van "De Nederlander", Dagelijks Verschijnend Nieuwsblad", NV
gev. te Rotterdam; opgericht in 1894; Maatsch. Kapitaal f 62.100, verdeeld in 240 aandelen A van f 250, splitsbaar in onderaandelen van f1 25, en 42 aandelen B; Bewijs van Aandeel A groot f 250 (# < 240), t.n.v. den Heer W.R. Melvil Baron van Lynden te Utrecht; Rotterdam, 1896; 17 bij 25 cm., zwarte sierrand; rode en zwarte tekst; 2 originele handtekeningen van comm. en directeur; Stoomdrukkerij D. van Sijn & Zoon, Rotterdam; met volledig couponblad, UNC, prijs 95 Euro.

Middenstandsdrukkerij, Reclame-Adviesbureau en uitgave Velpsche-, Rhedensche-, Steeghse-, Ellecomse- en Dierensche Courant, gevestigd te Velp, gemeente Rheden (G). Opgericht 25-6-1919. Kapitaal f 50.000 verdeeld in 20 aandelen van f 500, 60aandelen van f 250, 80 aandelen van f 125 en 300 aandelen van f 50.
----- Bewijs van aandeel, f 50, bruine sierrand op geel, # = 300, 34 Euro
----- Bewijs van aandeel, f 125, groene sierrand op geel, # = 80, 60 Euro
----- Bewijas van aandeel, f 250, blauwe sierrand op geel, # = 60, 79 Euro

Naamlooze Vennootschap "Ons Noorden", Dagblad voor de drie Noordelijke Provinciën te Groningen.
Opger. in 1913 als uitgave van De Noorderpers. "Ons Noorden" was destijds het enige Rooms Katholieke gewestelijke dagblad, een voortzetting van het Friese "Ons Noorden" dat in 1880 in Bolsward was opgericht door Pater Stevens OFM. (bron: ter Laan, 1955).
Bewijs van aandeel f 100, Groningen, 1914. 21 bij 14 cm.. met aanhangend volledig couponblad, Hoewel het hoogst bekende nummer 1579 is, zijn slechts 10 exemplaren bekend bij verzamelaars !, prijs 95 €.
verschillende tenaamstellingen: R.J. Bos, B.J. Otté, G. Vogt, alle te Groningen. Deze aandelen zijn later (z.j.) overgeschreven t.n.v. de N.V. Douwe Egberts te Joure.See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order and to pay.

You are here: home - scripophily - search by activity - periodicals

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl