HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares
Trade / Handel

(update: 29-12-2023)

Dr. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - trade

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

The Netherlands
ACF Holding N.V.
Bewijs van 4 gewone aandelen van FL. 25; zeldzaam specimen van de Drukkerijen de Bussy Ellerman Harms bv te Amsterdam, afm. ca. 17 x 19 cm; prijs € 25.
In 1969 werden de groothandelsactiviteiten van ACF Farmaceutische Groothandel NV en Brocades Stheeman NV gebundeld onder de naam Brocacef B.V. Beide moederbedrijven hadden zich ontwikkeld tot chemisch-farmaceutische concerns, die daarnaast op de Nederlandse markt een geneesmiddelengroothandel hadden. Deze joint-venture heeft tot 1989 bestaan. Brocacef groeide in deze twintig jaar uit tot een belangrijke toeleverancier voor de gezondheidszorg in Nederland. In 1989 vond een ingrijpende reorganisatie plaats. ACF Holding verwierf alle aandelen van de inmiddels ontstane Brocacef-groep en stootte daarna in korte tijd vrijwel al haar andere activiteiten af. Tot slot werd de naam ACF Holding veranderd in Brocacef Holding, waarvan Brocacef B.V. - Intramuraal onderdeel is. De holding heeft zich aangesloten bij de internationale organisatie van Phoenix Pharmahandel Aktiengeselschaft & Co KG . In 2000 besloot Phoenix het belang van 51% in Brocacef Holding uit te breiden tot 100%. (bron).

Algemeene Handelscompagnie
gev. te Groningen, opgericht in 1919; Bewijs van aandeel groot f 1000, serie A, no. 13, t.n.v. dhr. C. Meijer te Groningen; Groningen 15-9-1919; afm. 26 bij 35 cm; bruin-groenen sierrand; aanh. volledig couponblad, 2 maal gevouwen, geen gebreken, mij zijn slechts 2 exemplaren bekend; prijs 250 Euro

NV APHARO, Algemene Producten Handelmaatschappij
gev. te Rotterdam, opger. 28-4-1941, Bewijs van aandeel f 250, no 142 aan toonder, Rotterdam, 1-3-1944, origin. handt., roepers' Drukkerij-Den Haag, bruine sierrand, watermerk: grote kroon, 3 cm scheur in L rand en vlekje in bovenrand, niet meer te koop.


Bolte & Gorter , gevestigd te Groningen,  Het bedrijf begon als Commanditaire Vennootschap op aandelen onder de Firma Bolte en Gorter, ten doel hebbende de voortzetting en uitbreiding der tot dusver door de firma's "Iz. Gorter" en "H. Bolte & Zn." te Groningen gedreven handel in Ijzer, Ijzerwaren, Staal, Machinerieën, Kolen en aanverwante artikelen, opgericht 5-2-1917
Alle stukken werden gedrukt bij Joh. Enschede en zonen, Haarlem,
----- Bewijs van aandeel f 1000, no. 1, t.n.v. Evert Potjer te Groningen, oranje belastingzegel, afstempeling tot f 700 in 1923, originele handt. van J. Gorter (op wiens naam ook aandelen bestonden), geen coupons, niet te koop (not for sale).
----- Winstbewijs aan toonder, 1917, serie C, met coupons, orig. handt. van J. Gorter, ............, en ... Woldring, f 95 = 43 Euro.

Vanaf 2-10-1937 staan alle stukken op naam van de op die datum opgerichte Bolte en Gorter NV
-----  bewijs van gewoon aandeel, f 1000,- , blankette, 1937, paarse rand op donker beige veld, firmalogo in het midden, 2 niet kloppende handtekeningen van grappenmaker, tekst "No" links boven, niet te koop (not for sale)
----- bewijs van onderaandeel f 100, blankette, 1937, bruine sierrand op grijs, firmalogo in grijs,  UNC, 23 Euro
----- 4% obligatie f 1000, 1937, niet beschikbaar
----- bewijs van aandeel, 1949, blankette, paarse rand op licht beige, firmalogo in wit/beige, 16 Euro
----- 3,5% obligatie, 1937,  f 1000 (blankette), ongenummerd, groene sierrand op grijs patroon, met niet kloppende handtekeningen van grappenmaker, niet te koop (not for sale)
----- 3,5% obligatie 1948, f 1000, lening groot f 500.000, groene sierrand, firmalogo in grijs, oranje belastingstempel, gatenontwaarding door handtekeningen, aangeniet couponblad, ongevouwen, 23 Euro
----- Recepis voor 1 aandeel f 1000, 1950, paarse sierrand op grijs, EF, 2 gaten als ontwaarding door 2 handtekeningen, EF, ongevouwen, 12 Euro.M. Z. Booleman's Postzegelhandel
Gev. te Amsterdam; opgericht op 24-9-1918; Bewijs van Aandeel groot f 1000, serie I, no. 190, aan toonder; Amsterdam 10-1-1919; afm. ca. 24,5 x 35 cm.; olijfkleurige sierrand op geel veld; conditie VF-: 1 nette horizontale vouw, in rechterrand een 1 cm. scheurtje en in de onderrand een scheur van 2 cm. en een van 0,5 cm, waar - eenmaal ingelijst - weinig van te zien zal zijn, vrij zeldzaam ! En de enige Nederlandse Postzegelhandelaar die aandelen heeft uitgegeven. prijs € 145.

English:
M. Z. Booleman's Stamp Trade; The only Dutch stamp trader who issued shares ! Share certificate of DGL 1000 from 1919; measuring ca. ca. 24,5 x 35 cm.; 3 small border tears, not visible once framed, one neat horizontal fold; Price € 145

click on share for enlargement / klik op het aandeelvoor vergroting ----->

 
M.Z. Booleman's Postzegelhandel: aandeel

Bouw, en handelmaatschappij "WABO",
te Eindhoven,
---------- recepis, Amsterdam, 15-10-1946.;# = 500; prijs: 11 Euro.
---------- bewijs van aandeel, 1000,-, Eindhoven, september 1940; prijs: 16 Euro
---------- bewijs van aandeel, 500,-, Eindhoven, 15-2-1932 ; prijs: 23 Euro

Bouwmaterialenhandel J.Ph. Broeksmit & Co., gev. te Groningen
4% hypothecaire obligatielening f 85.000; 4% obligatie groot f 1000; zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy, waarvan slechts 3 bij verzamelaars zijn terechtgekomen. Groningen1-2-1944, rode sierrand; EF met 2 rijen letterperforaties, 95 Euro.


Camere der Oost-Indische Compagnie tot Hoorn, 1606
(het "1e aandel" ter wereld)

VOC-aandeel 1606
klik op de foto voor een vergroting
 

COPIE op bruin dik papier. van een "aandeel" f 600 (ingevuld met pen), Het origineel hing altijd op de Amsterdamse Effectenbeurs en schijnt voor een miljoen gulden verzekerd te zijn geweest. Het document, ooit gedrukt en uitgegeven door de Ver. van Effectenhandelaren, bestaat uit 4 pagina's A4, waarvan alleen het voor- en 1e binnenblad zijn bedrukt met tekst.

Het hier boven getoonde voorblad betreft de inschrijving in het register van de laatste fl 50 van totaal Fl. 600 in aandelen VOC. Het 1e binnenblad beschrijft (zie ook de getypte tekst) 5 dividend-uitkeringen, tussen 1611 en 1620, waarvan de eerste bestond uit zakken peper. VOC-aandelhouders werden dan ook wel "Peperzakken" genoemd. Het stuk wordt dikwijls beschreven als het oudste aandeel ter wereld. In feite is het een een bewijs van inschrijving in het aandelenregister van de Hoornse Kamer der VOC met vermelding van dividenduitkeringen op dat aandeel. Prijs € 95.

De VOC organiseerde scheepsexpedities naar Azië, "de Oost". Lange tijd was deze voorloper van de moderne naamloze vennootschap v de grootste onderneming van de wereld. Zij droeg er in belangrijke mate toe bij dat Amsterdam in de 17e eeuw uitgroeide tot het centrum van de wereldhandel en dat Nederland zijn Gouden Eeuw beleefde. Alle rangen en standen mochet inschrijven op het kapitaal van de VOC. De "beursgang" was een succes. In augustus 1602 werd in totaal voor bijna 6,5 miljoen gulden ingetekend. Na afronding van de geldstortingen heeft de VOC ontvangstbewijzen afgegeven, die te boek staan als de oudste gedrukte aandelenbewijzen ter wereld. De beurs van Amsterdam is de trotse bezitter van één van de weinige bewaard gebleven exemplaren van zo'n document.

English translation: Dutch East Indies Company (VOC), Chamber of the city of Hoorn, 1606, "share" of 600 Guilders (inscribed with pen). This is a jubilee-COPY on thick brown paper of the original that hangs in the Amsterdam Stock Exchange. COPY only. The front page describes the forementioned inscription, the 1st inner page decribes the payment of 4 dividensd between 1611 an 1620, the first of which was in the form of sacks of pepper. VOC shareholders were therefore called "pepper-sacks". These documents are sometimes called the world's first share certificates. In fact they are inscriptions into the shareholder register of the company. Nevertheless, the VOC was the famous forerunner of the modern Limited Company. Shareholderss paid in 1602 about 6,5 million Dutch Guilders. For a long period of time the VOC was the largest (public) company world wide. The front page and 1st inner page have been typed out here. Price € 95.


Centrale Handelmaatschappij van Onroerende Goederen "Vredesjaar"
gev. te 's Gravenhage,  opgericht 1919, M. Kapitaal f 300.000, verdeeld in 3 seriën van elk 300; # = 3 * 200 = 600;  Bewijs van aandeel, serie A, groot f 500 aan toonder; 's Gravenhage 1919; 2 origin. handt. ; 22,5 bij 31 cm.; grijs veld met witte rand en rood-zwarte sierrand daarbinnen; Op linkerrand is een mededeling geplakt dat in 1925 is afgewaardeerd tot 25%; Hieroverheen en over het aandeel 2 stempels: "Afgestempeld"; EF, 1 lichte middenvouw; 45 Euro.

Continentale Katoen-Handel (NV), gev. te Amsterdam, opgericht 3-12-1923, Maatsch. kapitaal: 50 aandeelen van f 1000, # = 50, Bewijs van aandeel aan toonder, Amsterdam 1924, druk: De Bussy, grijze sierrand, 135 Eu.


Crediet- en Handelsvereeniging "Banda",
Gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1886.
Lees de uitgebreide tekst over het doel en de bezittingen der maatschappij, de details der diverse emissies en wat er van terecht kwam. En (t.z.t.) ook over de historie van dit  vroeger voor de nootmuskaathandel zo belangrijke gebied.
De gewone en preferente aandelen zijn fraai geïllustreerd met een 6 bij 8 cm  gravure van het eiland Groot banda en  Neira, gelegen aan het Oost Gat en de Banda Zee. English: illustration: map of the isle of Banda in the Banda sea
---------- gewoon aandeel van Fl. 1000,- , Amsterdam 1886 (oplage 1000 st., waarvan in 1925 708 stuks zijn ingewisseld tegen preferente aandelen: zie hieronder.); Zwarte sierrand op geel, gravure (zie boven); gedrukt bij De Bussy in Amsterdam., conditie F: geplakte vouw- en andere scheurtjes en veel nietjessporen, prijs 95 Euro.
---------- 7% preferente winstdelende aandelen ("7%" en "preferent" staan niet op het stuk zelf te lezen),  Amsterdam, 1925; gedrukt bij De Bussy in Amsterdam, oplage : totaal 2000 st., waarvan  708 mèt oranje gedrukt belastingzegel en 1292 zonder. Die 708 stuks werden gratis verkregen tegen inwisseling van gewone aandelen. Zwarte sierrand op groen,
------------------------- met bel. zegel, conditie VF+ en VF-: div. gebruikssporen (vraag scan !),  prijs: VF+: 35 Euro; VF-:  25 Euro.
------------------------- zonder bel. zegel, conditie VF+ en VF-: div. gebruikssporen (vraag scan !), prijs: VF+: 35 Euro; VF-:  25 Euro.
------------------------- zonder bel. zegel, conditie VF+ à EF, prijs 95 Euro.
---------- SCRIP van Fl. 120, Amsterdam 1949, druk: De Bussy, A'dam; 21 bij 17 cm, blauwe sierrand en tekst, oranje gedr. bel.zegel; uitgegeven ter compensatie der rentehalvering tussen 1941 en 1946.
-------------------------- EF: prijs 50 Euro.

Literatuur over de geschiedenis van de vroegere VOC-veroveringen van de Molukken en specerijenhandel met de Banda-eilanden en Molukken:

Wennekes, W. (1996), Gouden Handel, Amsterdam: Uitgeverij Atlas, 472 blzn, ISBN 90 254 0907 5. Uitgebreide beschrijving van de Nederlandse overzeese handelsgeschiedenis. Met bibliografie, register op producten, personenregister, register op Aardrijkskundige namen, en een glossarium van ca. 30 blzn. met beknopte beschrijvingen van producten (en hun aanwending, zoals bv. medicinaal gebruik, genotsmiddelen, etc. ) die Nederlanders uit de hele wereld aanvoerden voor de handel, vanaf de allereerste zeereizen eind 16e eeuw, zoals de reis naar Indie van Jan Huygen van Linschoten, de eerste Nederlander die verslag deed van zo'n reis. Met veel land- en zeekaarten. Warm aanbevolen voor verzamelaars van aandelen van cultuurmaatschappijen !

Milton, Giles (2005), Nathaniel's Nutmeg, London: Hodder and Stoughton, 388 p., ISBN 0 340 69676 1.
The bloody tale of the Portugese, British and Dutch discoveries, wars and trading (mal)practices in the Moluccas and Banda Islands from the beginning around the year 1600. Very informative and entertaining reading. Warmly recommended !Diamanthandel v/h Schijveschuurder & van Straten
te Amsterdam, aandeel van f 1000, getekend door de directie, o.a. A Schijveschuurder jr. en Sr., fraaie bruine sierrand, geplaatst # = 150, slechts 150 van de 300 aandelen zijn geplaatst. See picture.
---------- t.n.v. Isaac van Straten, prijs 95 Euro.
---------- t.n.v. Asfer Schijveschuurder, prijs 95 Euro.
---------- t.n.v. Abraham Schijveschuurder, prijs 95 €.
De (joodse) familie zat al in de tijd van Napoleon in de diamanthandel en heeft bij de naamsbepaling in 1773 een familienaam aangenomen uit het diamantvak: Schijvenschuurder. (bron: Monen veilingcatalogus). De naam slaat op de schijf waarmee de diamant wordt geslepen en die regelmatig moet worden schoongeschuurd. Later verdween de meervouds-n uit de naam. Veel, maar niet alle, leden van de familie kwamen om tijdens het nazi-regime.
English: The Jewish family worked in the diamond trade as early as the Napoleontic times. In those days people had to choose a name and the family choose a name from the diamond industry: Schijveschuurder, which means "schijf cleaner" or "scaife cleaner". The name schijf or scaife refers to the rotating disc with which the diamond is cut (source: Jack Santcross, pers. comm. July 16th 2012) .
Many, but not all family members were killed during the nazi-regime.

Eierenhandel en Pluimveebedrijf  Luctor, Landsmeer, gev. te Landsmeer (N.H.)
opgericht 22-11-1960; kapitaal: 200 aandelen van f 1000; Bewijs van gewoon aandeel t.n.v. de NV Beleggingsmaatschappij van Schaik, gev. te Landsmeer (vroeger genaamd: NV Eierenhandel en Pluimveebedrijf voorheen K. van Schaik & Zonen).EF: bruine sierrand op geel, voll. aanh. couponblad; 35 Euro.

Export-Maatschappij voorheen B. van Leeuwen & Co.
Gev. te Amsterdam; Bewijs van aandeel groot 1000 gulden aan toonder; druk De Bussy; groen-grijze sierrand op geel patroon; afm. 18 x 27 cm.
---------- 1903, no.0558; conditie VF+; los couoponbladrest; prijs 50 €.
---------- 1919, no. 884; aanhangende couponbladresten, conditie F: gat op midden van 2 vouwen, bruine lijmresten; prijs 25 €.
---------- 1920, no. 1274; aangeniet couponblad; conditie VF: 1 cm scheur midden onder op vouw; 50 €.


Fransch Nederlandsche Maatschappij voor Exploitatie en Handel
(Société Franco-Néerlandaise de Culture & de Commerce)
gev. te 's Gravenhage, Nederland, opgericht 5-3-1908, Aandeel aan toonder, reeks B, onderaandeel van 1/25e (Action au porteur, serie B, coupure a un vingt-cinquieme), Frans en Nederlands-talig stuk; bilangual certificate; black rose border, vignette: 8 by 5,5 cm: map of Malacca, Sumatra, Java & Borneo, print: Cambrai-IMP.F.Deligne et cie., condition VF, some tiny pin/staple holes, 2 very small border tears, price 150 Euro.


Handel- en exploitatie maatschappij "Keerdijk"
Amsterdam, 1931, aandeel nr. 99 van f 250, # = 180, prijs 50 Euro.

Handel in Ijzerwaren en Huishoudelijke Artikelen voorheen J.G. Adriani
gev. te Groningen; opgericht in 1917 met Maatsch Kapitaal f 100.000, verdeeld in 160 gewone aandelen van f 500 en 40 preferente aandelen van f 500; In 1920 verhoogd tot f 500.000, verdeeld in 40 preferente aandelen, 360 gewone aandelen van f 500 en 300 gewone aandelen van f 1000. Helaas schijnen de meeste gelopen stukken in 2003 te zijn vernietigd, op een zeer beperkt aantal na; een iets groter aantal reservestukken (blankettes) zijn bewaard gebleven..
Druk: fa. Jan Haan, Groningen; 17 bij 25 cm., los couponblad, groene sierrand;  alle gelopen stukken hier genoemd t.n.v. F. Toren te Groningen.
---------- 1918, Bewijs van gewoon aandeel f 500, VF, zonder inktvlekken: prijs 95 Euro.
---------- idem, VF met inktvlekken onderin; prijs 45 Euro.
Uitgaven na kapitaalsverhoging in 1920:
---------- gewoon aandeel f 500, niet uitgegeven reservestuk, n.t.k.
---------- gewoon  aandeel f 1000, niet uitgegeven reservestuk, prijs 15 Euro.

Handelmaatschappij Bastiaan Pot NV
Verkoop en aankoop van schepen, sleepboten, bagger- en drijfmateriaal, aannemer voor nieuwbouw.
English: Sale and purchase of ships, tugs, barges, dredging & floating material, contractors for new building.
---------- Bedrijfsbeschrijving uit de jaren 1960 / Company description: 1 p. with small photo of head office in Groothandelsgebouw, Rotterdam: copy on 160 gr. yellow paper, 4 Euro.
Zie verder onder Industriële Handelmaatschappij Willem Pot.

Handelmaatschappij BENICO, gev. te Amsterdam, opgericht 22-7-1931 voor notaris Mr. L.A.Micheels te Amsterdam verleden, waarvan ministerieele verklaring van geen bezwaar is verkregen by missieve van 20 Mei 1931, Aandeel f 100, Amsterdam, 22-7-1931, oplage # = slechts 20, orig. handt. directeur, blauwe sierrand op geel patroon, zonder coupons, tekst geheel getypt, markeerstreep van drukker op brede rechterrand, see picture, VF-EF, 34 Euro (no.1: 68 Euro).

Handelmaatschappij Europa-Azië (EURAZ), gev. te Amsterdam.
Bewijs van aandeel B (blankette) groot f 1000; brown decorative border on blue field; map (15 by 8 cm) of Europe and Asia; print: Joh. Enschede & Zn-Haarlem; coupons attached; company logo in brown and blue; blankette: EF, 1 light middle fold, 95 Euro

Handelsbureau La Mola, aandeel nr. 190 van f 1000, Amsterdam 1930, EF, # = 200, prijs 45 Euro.

Handelskantoor "Calvados"
Gev. te Amsterdam, opgericht 10-3-2010; Bewijs van aandeel groot f 100 aan toonder; Zeer zeldzaam SPECIMEN uit de archieven van de Amsterdamse drukkerij De Bussy; oranje; afm. 19 x 27 cm.; conditie: Drukfris, met aanh. couponblad; niet te koop / not for sale.

Handelsonderneming "Papier en Boek N.V."
Amsterdam, opgericht 9-1-1961; Bewijs van aandeel f 1000; Zeldzaam SPECIMEN van de bekende drukkerij De Bussy, A'dam; blauwe sierrand, klein fraai logo, ca. 21 x 30 cm.; 1 horizontale vouw; prijs € 50.

Handelsonderneming v/h E. van Dongen,
gev. te Amsterdam, opgericht 26-1-1922, M. Kapitaal f 50.000, # = 200 aandelen van f 250, Bewijs van Aandeel f 250, fraaie blauwe sierrand en teksten, aanhangende couponresten, originele handtekening van directie: H. van Heijst en van .......; EF, 50 Euro.

Handelsvereeniging "Ons Belang"
gev. te Groningen, Eemskanaal N.Z.; zeldzame SPECIMEN (rode opdruk) van drukkerij De Bussy, waarvan slechts 3, respectievelijk 2 exemplaren bij verzamelaars bekend en waarvan geen gelopen stukken bekend zijn bij verzamelaars.
---------- 4% Hypothecaire Obligatieleening groot f 75.000, obligatie f 1000, rode rand en tekst; 1-10-1943; EF: 1 horizontale vouw, 3 ex. bekend; 95 Euro.
---------- 4% Hypothecaire leening groot f 140.000, 1-2-1949, blauwe rand op geel patroon; EF: 1 horizontale vouw, 2 ex. bekend; 195 Euro.

Hollandsche Handelmaatschappij (Sociedad Comercial Holandesa), opgericht 1923, Amsterdam, kapitaal f 250.000, # = maximaal 250 st, aandeel aan toonder f 1000, grijze sierrand, bruine letters, druk: de Bussy, EF, ongevouwen, voll. aanh. couponblad, 45 Euro.


Hommo ten Have's Zaadteelt en Zaadhandel
gev. te Scheemda (Gr.); Opgericht 27-6-1919 met een Maarsch. Kap. van f 3 miljoen, verdeeld in 600 aandelen van f 5.000;
Bewijs van aandeel no. 2, groot f 5.000, volgestort en aan toonder, Scheemda1-7-1919; ondertekend door comm. Hommo ten Have en directeur ......; los couponblad met coupons no. 17 - 40. Met stempel van 31-10-1929 dat het aandelen-kapitaal is verlaagd tot f 150.000 en de aandelen teruggebracht tot f 1.250.; groen-beige sierrand, afm. ca. 18 x 18 cm..; met bewijs van rechtsherstel; conditie EF = ongevouwen, niet te koop.

Het bedrijf bestond nog in 1944, maar ging later verder onder de naam Zwaan en de Wiljes. Daarna werd het overgenomen door het Franse bedrijf Limagrain. Later kwam het bedrijf daar weer los van te staan en ging het verder als Vandijke Semo, dat in 2014 haar 100-jarige bestaan vierde (opgericht in 1914 als Zwaan en de Wiljes), maar al gauw daarna VanDinter Semo ging heten (Bron: van Crusten, persoonlijke communicatie nov. 2013 en de met links aangegeven websites).

  Hommo ten Have's Zaadteelt en Zaadhandel, aandeel uit 1919

Houthandel v/h Jacob Sprey,
5½% obligatie van f1000 aan toonder in een lening groot f 300.000, verdeeld in 290 obligaties van f 1000 en 20 van f 500; Alphen aan de Rijn, mei 1958 , reservestuk (blankette), blauwe sierrand, met voll. couponblad, afm. 21 bij 34 cm, conditie UNC: drukfris; prijs 95 Euro.
Jacob Sprey N.V. , anno 2007 nog steeds één van de incourante fondsen op de Amsterdamse effectenbeurs (Sprey Houthandel, koers 20-6-2007: 275 €), vond haar oorsprong in 1883. Op 18 april 1910 ging men verder als NV Houthandel v/h Jacob Sprey en werd bovenstaande obligatieleening van f 300.000 uitgegeven.
De activiteiten van dat bedrijf zijn in mei 2012 door Jongeneel, Utrecht overgenomen. Jacob Sprey is nu een vastgoedbedrijf dat de opstallen van de voormalige houthandel exploiteert (bron: J.N. Wilkens, persoonlijke communicatie d.d. 24-2-2013).
Lees meer over dit bedrijf.

"HYGIÉA" NV
Maatschappij tot Exploitatie van de Handelszaak onder de firma SIMONIS SOFF & Co.
(goedgekeurd buj Kon. Besl. van 21 mei 1897)
Bewijs van aandeel groot f 1000, no 10; Amsterdam 1897; Typ.: Hollandsche uitgevers en Drukkersmaatschappij, A'dam; afm. 21 bij 34 cm.; 2 origin. handt. van Notaris en Directeur; blauwe sierrand; aanhangende couponresten; fraai blauw-rood firma logo met kleine afbeelding van Hygiéa, de ook veel aanbeden dochter van de god der geneeskunde Aesculapius (Gr.) = Asclepius (L.). Het woord Hygiëne stamt van haar naam. conditie F: gaatje middenin en in linker rand en verdere gebruikssporen, prijs 495 €.
English: "HYGIÉA", exploitation of the Trading Company Simonis Soff in Amsterdam, issued in 1897; share of 1000 Guilders. small picture of Hygiea, daughter of the God of medicine Aesculapius (Gr.) = Asclepius (L.). She was also worshipped with him and from her stems the word Hygiene; condition F: small holes in the middle and in left border as well as other traces of usage; price € 495.Import Maatschappij voor Autobanden I.M.V.A., NV
Opgericht  te Rotterdam op 16-12-1948 na de Ministeriële verklaring van geen bezwaar op 2-10-1948; Bewijs van Aandeel f 1000 (volgens stempel op 7-12-1965 opgehoogd naar f 1.200)  t.n.v. J. Melles (één der oprichters), in 1970 overgeschreven t.n.v. Johan Peter C. Melles; druk: Roepers, Den Haag; afmeting 23 bij 30 cm.; groene sierrand op beige patroon; met couponresten; conditie EF, ongevouwen:
---------- Rotterdam, 2-10-1948, prijs 35 €.
---------- Rotterdam, 21-12-1965, prijs 25 €.
----- beide types, samen € 50.

Indische Handels Compagnie, gev. te Batavia, opgericht 1896; M. Kap. f 10 miljoen, 1920, Bewijs van aandeel aan toonder van f 1000, bruine sierrand op geel patroon; orig. handt.; los couponblad, oranje bel. stempel, 34 Euro.

Industriele- en Handels-Onderneming Gevestigd te Ouder-Amstel, aandeel nr. 073, # = 200, Ouder Amstel 1895, conditie: EF, prijs f 50

Industriële Handelmaatschappij Continental NV, gev. te Groningen, opger. 31-1-1952, bewijs van aandeel no. 10, f 500 aan toonder, Groningen 4-3-1952, orig. handt. van directeur ....... en van commissarissen H. Nagel Sr en K. Nagel, los couponblad met divid. bew. no. 11-30, bruin/gele sierrand en bruine teksten op beige, not for sale.

Industriële Handelmaatschappij Willem Pot N.V.
Verkoop en aankoop van schepen, sleepboten, bagger- en drijfmateriaal, aannemer voor nieuwbouw.
English: Sale and purchase of ships, tugs, barges, dredging & floating material, contractors for new building.
The office in the Groothandelsgebouw was closed ca. around the year 2000 and the factory in Maasssluis burned down in 2003. The current company Willem Pot B.V. recovered from the fire and is now located in Spaanse Polder in Rotterdam. (Source: van Schaardenburg, personal communication, 2006). The latest owner, L. Nederlof (steph son of Bastiaan Pot) sold the company to the Norwegian company Schat Harding (bron: H. van der Knijff, pers. communicatie 20-2-2012).
-------- bewijs van gewoon aandeel, f 1000, Rotterdam, 27-7-1949, gedrukt op naam van Bastiaan Pot Wzn. te Rotterdam, prijs 43 €.
-------- Bedrijfsbeschrijving uit de jaren 1960 / No stock, but a Company description: 1 p. with small photo of head office in Groothandelsgebouw, Rotterdam and a photo of the factory of Willem Pot Industriële Handelmaatschappij in Maassluis: copy on 160 gr. yellow paper, price 4 Euro.

Koffie- en Theehandel voorheen O. de Wiljes, N.V.
gev. te Winschoten, opgericht op 14-1-1919;
----- Bewijs van aandeel groot f 1000 t.n.v. Wed. J.P. Riedel; druk: E. Vewer & Co., Stoomdrukkerij te Winschoten. Afm.ca. 23 x 36 cm, blauw-grijze sierrand; getekend door directeur C. Rozenbeek en.... en door commissaris ... Riedel; aanhangend couponblad waarvan de 1e tien geknipt; 3 x overgeschreven op een andere eigenaar: in 1937 t.n.v. N.V Koffiebranderij en Goederenhandel v.h. Fa. F.J. Tempel te Stadskanaal; in 1943 t.n.v. dhr. J. Wesseling te Stadskanaal; in 1957 t.n.v. mevr. E.H. Rietema-van Ham, tandarts te Stadskanaal, involge verkoop door de curatoren in het faillissement van dhr. Wesseling voornoemd, enig aandeelhouder van opgemelde N.V., daartoe gemachtigd door de Heer Rechter Commissaris.Van deze stukken zijn hooguit 191 stuks uitgegeven omdat no. 192 al een reservestuk is (zie hier onder). Prijs € 25.
----- idem , maar dan niet gelopen reservestukken, no's 192-194, prijs € 10 / st.
Lees de geschiedenis , die begint in 1428 !

Koninklijke bedrijven K. en J. Wilkens NV, gev. te Veendam
De NV werd opgericht in 1929, maar de firma K. & J. Wilkens werd al in 1823 opgericht.; Lees de historie !; Ze exploiteerden een aardappelmeelfabriek en dextrinefabriek en een handel in bouwmaterialen met houtzagerij / schaverij; zie foto's, Dochterondernemingen waren Glyso (kernolie en kernbindmiddelen) en Wispro (zetmeelderivaten), bijde te Veendam.
Het bedrijf is in 1989 samengegaan met Kunst Oberman te Groningen. Samen vormden de bedrijven de "Houtgroep Nederland", die later, in 1996 fuseerde met de Koninklijke houthandel Eecen uit Oudkarspel. Samen vormden deze bedrijven met hun filialen de "Houtgroep Eecen Nederland NV". Uiteindelijk is deze club in 2000 gefuseerd met PontMeyer BV te Zaandam en heet nu PontEecen NV.
---------- Bewijs van prioriteitsaandeel f 200 in  een maatschappelijk Kapitaal van f 469.200. Uiterst zeldzame SPECIMENS (van na 1948) van de series A, B en C uit de archieven van de beroemde Amsterdamse drukkerij De Bussy. Van elk type is  slechts 1 exemplaar voor verzamelaars beschikbaar gekomen, blauwe sierrand op geel, EF: 1 horizontale middenvouw; 2 van de 3 stukken zijn te koop à 250 Euro / st.
---------- Andere documentatie, die te koop is:
20 bij 16,5 cm. collage van 2 foto's uit de periode ........., : de aardappelmeelfabriek en de houtzagerij en schaverij, copie van de originele boek-pagina, op 160 grams crême papier: prijs 6 Euro.

Kraus, Wierenga & Co's Graanhandel (NV)
gev. te Groningen. Deze zeer bekende graanhandel zat aan de Noorderhaven, waar de transportpoort nog steeds over de weg gaat naar de waterkant.
rode SPECIMEN opdruk; afkomstig uit de archieven van drukkerij De Bussy: zeer zeldzaam !
Van de serie A en de serie B zijn elk 3 exemplaren in verzamelaarskringen bekend.
1 maart 1935; fraaie zwarte sierrand op geel patroon;
---------- Oprichtersbewijs, serie A, t.n.v. ........blanco.....; EF/UNC met 1 verticale perforatie, 50 Euro (slechts 1 ex. te koop !)
---------- idem, maar t.n.v. (gedrukt) Hollandsche Bank-Unie NV, Amsterdam; not for sale.
---------- Oprichtersbewijs, serie B, niet tennaamgesteld; 50 Euro (slechts 2 ex. te koop !).
1-7-1954; andere uitvoering als hierboven, ook SPECIMENS
---------- Bewijs van aandeel f 1000, blauwe sierrand, UNC: 2 vericale rijen kleine letterperforaties dB, 95 Euro.
---------- Bewijs van preferent winstaandeel f 1000, geen letterperforaties, 95 Euro.

Het Landbouwkantoor Noordholland, N.V.
voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, Alkmaar: Schermerweg 27 (van Nierop en Baak, 1932, p. 49); Alkmaar, 1917: Bewijs van aandeel groot f 275 in het maatsch. kapitaal van f 100.000, t.n.v. dhr. H. Melchers, in 1917 overgeschreven aan Toonder, in 1919 aan de N.V. Kunstmesthandel voorheen Hulshof & Co. te Utrecht, in 1927 wederom aan Toonder; druk: drukkerij voorheen P. Kluitman Otto de Waal - Alkmaar; afm. 23,5 x 33,5 cm., met Jugendstil sierrand in bruine druk en belettering, Er zijn 262 aandelen geplaatst, meest in coupures van f 275 en f 550 en één van f 450; conditie: VF, met 1 nette verticale vouw; voorzover mij bekend nooit eerder geveild of te koop aangeboden; prijs € 50.
Op internet vond ik weinig, maar wel het volgende: Het betrof vooral een kunstmesthandel, filiaal van de fa. Hulshof en Co te Groenlo, later kennelijk te Utrecht; Een der mede-directeuren was de bekende Nederlander G.W. Melchers (van 1905-1908); blijkens een vergunning hiervoor sinds 1909 had men een opslag- en verwerkingsplaats voor kunstmest in Enkhuizen.

Maatschappij tot Exploitatie van den Theehandel vroeger onder de firma Brandsma
Opgericht in 1892 te Amsterdam; Typopgrafie: Boek- Kunst- & Handelsdrukkerij voorh. Gebr. Binger, A'dam; zwarte sierrand op gekleurd patroon; conditie UNC = drukfris, maar mèt rode ontwaardingsstempels. afm. ca. 18 x 25 cm.; ontwaard met rood stempel "waardeloos" opde plaats van het nummer en op alle coupons van het aanhangend couponblad.
---------- Winstbewijs-A aan toonder, A'dam, 1898, okerkleurig, Prijs € 50.
---------- Winstbewijs-B aan toonder, A'dam, 1898, licht groen, Prijs € 25

Manders, Seeman & Co's Handelmaatschappij
Bewijs van deelgerechtigheid B, Amsterdam 1922, bruine sierrand op beige, oranje belastingstempel, afm. 16x24 cm. + aanh. couponblad; Stoomdrukkerij van Mantgem, A'dam; conditie VF: 1 horizontale vouw en in het wit van de bovenrand div. kleine scheurtjes, prijs 15 Euro.

Maurits Prins' Diamanthandel
established in Amsterdam, in 1922, trading in diamonds and pearls; capital 1 million guilders, divided in 100 shares (Bewijzen van aandeel) of  fl.10.000, of which only 20% has been deposited.Of these 100 shares, only 50 were issued. These are numbered 1 - 50 and have the original signatures of the directors Maurits Prins and R. Hugo Prins. The numbers 51-100, unissued reserve pieces (blankettes) have also appeared in the collectors market but bear one unknown signature, possibly put on by an outsider / dealer. size: 21 by 30 cm.; Print: De Bussy, Amsterdam; brown characters and grey decorative border; Read more about the history of this company !
---------- issued pieces, numbered < 51, in the name (printed !) of den Heer Raphaël Hugo Prins te Amsterdam, condition EF: very faint mid fold, separate coupon sheet, price 95 Euro.

Nederlandsche Cultuur- en Handel Maatschappij, gev. te Amsterdam
Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000, no 246, Amsterdam 1-1-1920; druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem; bruine teksten, fraaie blauwe Art-Deco sierrand met groot wapen van NL (Art-Deco stijl) en vignet van een zaaier en van de god Mercurius (Gr.: Hermes) met een schaal vruchten. Voll. los couponblad, VF: 3 kleine randscheurtjes van max. 1 cm., bovenrand met kreukels, ongevouwen, 124 Euro.

Roemeling Evers & Co., N.V.
(Handel in landbouwwerktuigen)
Aandeel A van f 1000, nr. 16, Winschoten 1949, met aanh. couponblad, t.n.v. de N.V. Cruoninga te Groningen, op 26-9-1949 overgeschreven t.n.v. H.J. Timmer, Kerklaan te Haren, conditie VF, prijs € 50.

Soerabayasche Machinehandel voorheen Becker & Co. te Soerabaya NV
gev. te Hilversum; Maatsch. Kapitaal f 600.000; Bewijs van aandeel groot f 1000; afm. 21 bij 34 cm.; druk: C.F. van Steijn, Amsterdam; donkerblauwe sierrand; origin. handt. van directeur Becker; conditie F: div. randscheuren en 2 stukjes uit de rechter rand; geen coupons; prijs 35 €.

Taselaar's Handel Maatschappij N.V.,
gev. te Rotterdam, opgericht 1958; Bewijs van gewoon aandeel van f 1000 op naam van Pieter Taselaar, Rotterdam, 1958, 21 bij 30 cm., 2 originele handt., voll. couponblad, blauwe sierrand op geel patroon, deuk: Roeper's drukkerijen, Den Haag, EF à UNC: ongevouwen, prijs 15 Euro.

Technisch Handelsbureau Schiedam voorheen Ir. A. A. Mol, NV
gev. te Schiedam, opgericht in 1918; Bewijs van aandeel aan toonder, serie C, groot f 1000 in kapitaal f 300.000, verdeeld in 5 seriën van elk 60 aandelen; Schiedam, 1922; Drukkerij J. van Boekhoven, Utrecht; bruine sierrand; 2 originele handtekeningen van de directie; afm. ca. 35 x 21 cm.; met bewijs van rechtsherstel en volledig los couponblad; conditie VF: 1 x gevouwen; ZELDZAAM !; prijs € 95.

NV Verfwaren en Chemicaliënhandelsvennootschap voorheen J. Kijlewer Jr.
gev. te Amsterdam; Bewijs van aandeel f 100, no. 74, aan toonder; 21-2-1900 (oprichtingsdatum), met originele handtekening van J. Kijlewr Jr.; Donkerrode druk en fraaie rand; aanhangend voll. couponblad; voor zover ik kan nagaan nog nooit ter veiling gebracht, dus zeer ZELDZAAM !, prijs € 50 .

"West Borneo Handelmaatschappij" NV, gev. te Amsterdam,
Opgericht 9-10-1912, # = 1500 aandelen van f 1000; zeldzame proefdruk no1 (uit 5 gelijke proefdruk-boeken)  en volgorde no. 30 in elk boek (blankette); # = 5 van deze proefdrukken; olijfgroene sierrand en in bovenrand een vignet van een inlander met hofddoek; mooi om in te lijsten. Ontwaarding door 4 kleine perforatiegaatjes; achterop paarse vlekken die op de linkerrand een klein beetje doorschijnen, 195 Euro.

Zeevischhandel van v. Oterendorp & Co., opgericht 1908 te Ijmuiden, met stempel "v.Oterendorp &Co. Zeevischhandel, NV. Ijmuiden,24 bij 35 cm, geel met geel/groene sierrand, nr 36, # = 50, met oranje belastingstempel, op naam van T.A.H Bakker-Slis en met op de voorkant getypte tekst i.v.m. de overdracht aan H.J. Woudenberg en later aan A.E. van Rooyen, see picture, prijs 145 Euro.

Zuid-Afrikaanse Handelmaatschappij
gev. te Amsterdam; opgericht 1881; Aandeel f 500, 2e serie, Amsterdam 1881; Typ.: C.A.Spin & Zoon; zwarte sierrand op groen; 3 originele handtekeningen; grootte: 24,5 bij 17 cm.; 1 bijna onzichtbare middenvouw; 1 licht paperclip roestspoor in bovenrand; 4 uitkeringsstempels en wit gepreegd belastingstempel; 75 Euro.

Zuid-Borneo-Boschproducten- en Handelsvennootschap,
's Gravenhage, bewijs van oprichtersaandeel, 1914, afm. 16,5 x 24,5 cm., UNC = druk-fris, met aanhangend couponblad. Prijs 50 Euro.

Zuid-Afrikaans Handelshuis, NV
gev. te Amsterdam; opgericht 1903; Restantbewijs, Amsterdam, 1923; voll. aanh. couponbl.; druk: de Bussy, oranje bel. stempel.; bruine sierrand en tekst op beige; afmetingen: 33 bij 21 cm.; EF: ongevouwen, maar aan de binnenkant paperclip roestsporen (van voorkant niet zichtbaar); Op de A4-scan zijn de boven- en onderrand weggevallen. Prijs: € 50.


Nederlandsch-Indië / Dutch East India
NV De Twentsche Handelmaatschappij voorheen Dr Rooij & Co.
gev. te Soerabaia, Bewijs van aandeel f 500 aan toonder, Soerabaia, 1919, rode Jugendstil sierrand, druk: Boekhandel en drukkerij v/h van Ingen, - Soerabaia; afm. 22 x 33; aanhangende couponresten, 2 originele handtekeningen, prijs € 95.


Belgium / Belgique / Belgie
Belgo-Caucasienne des Pétroles et du Commerce SA, established on March 6th 1922, Bruxelles (siege social), Action de 250 Fr, orig. sign., blue-grey decorative border, 2 tax stamps, 2 long cancellation stamps + 2 large rectangular stamps; print: Imp.IndustrielleFinanciere, 4, rue de Berlaimont, Bruxelles; 23 Euro.

Compagnie Générale Coloniale pour le Développement du Commerce & de l'Industrie au Congo, S.A.
Constituée en 1898; Siège Social: Bruxelles;  capital Social 7.500.000 Francs, augmenté en 1899 à 1.500.000.
Size: 32 by 42 cm; 4 vignettes, see 100 kb. picture: 1) freigh train in mountain (9 by 3,5 cm), ship in port (9 by 3,5 cm), local harbour with steam-sail ship and many local  proahs (14 by 7 cm), 2 elegant women, one western and one African, with 2 coats of arms, before a western and an African harbour (23 by 6,5 cm);Lith.: de la Cote Libre; design: Ch. Posch;
----------, 1898, blue border, Part de Fondateur au porteur; condition F: several folds (somewhat irregular and less clean), border wrinkles, minor stains and 3 cm tear in lower border, but still suitable for framing and displaying, 50 Euro.
----------, brown border, Action de Capital au porteur, condition VF: several folds and a faint stain, but a beauty to frame !, 125 Euro.


France

Compagnie Francaise du Haut & du Bas Congo, S.A. Agricole Industrielle Commerciale de l'Afrique Equatoriale, Siege social a Paris; Action ordinaire de 5000 Fr au porteur; Morax Impr., Paris, coupon sheet attached, , blue, red company wet stamp; beautifully decorated: 2 elephant heads, 4 views of agricultural scenes, a factory, a ship and 2 views of palm trees; see picture, 43 Euro.

Germany
Orientexport-Handels-Aktien-Gesellschaft,
Berlin, 1923, Aktie 10.000 Mark, green with dark green border and in under print a large picture of the Sultan Ahmed "the Blue" Mosque in Istanbul (Turkey), that was completed with 6 minarets in 1616; small pink stamp "jetzt gueltig fuer 50 RM", UNC-EF, price: 110 Euro.

Spar optionsschein 1991
click for enlargement
 

SPAR Handels-Aktiengesellschaft,

Inhaber-Optionsschein, Hamburg, Januar 1991
red border and text, small green Spar logo of spruce-fir and large one in grey in underprint, UNC, price: 10 Euro.

Read and listen here to the Spar song !

spar-lied-winkelIvory Coast / Côte d'Ivoire
Compagnie Agricole Commerciale & Industrielle de BADIKAHA, Côte d'Ivoire, blue/brown, action de 100 Fr, 1927, beautiful and large vignette as underprint (10,5 by 22 cm) with 3 bare breasted native women, carrying fruit, see picture, red round company stamp inprinted and nice decorative border. Size of stock 15 by 27 cm., price 125 euro

Yugoslavia
Belgrade Joint Stock Cooperative Market Vendors
Beautifully decorated stock in Balkan style and with gold print, see picture
Similar to catalogue no. 1073: price indication 40-50- Euro.
---------- Belgrade, 1921, certificate of 50 dinars in Silver, EF, unfolded, 95 Euro.
---------- Belgrade, 1929, certificate of 250 dinars in Silver, EF, unfolded, 75 Euro


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.

You are here: home - scripophily - search by activity - trade

en Facebook of Linkedin


terug naar de homepagina

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl