HUGO VAN DER MOLEN'S
Scripophily site
a collection of historic bonds and shares

Art-Deco
(update: 29-10-2023)

r. Hugo H. van der Molen - Wederikweg 114 - 9753 AE Haren, The Netherlands
Tel: +31 (0)50 534 8795; email: [email protected]

en Facebook of Linkedin


See page on explanations, sales conditions, costs of shipping and on how to order.
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

The Netherlands / Nederland

azem aandeel met schitterend Art-Deco ontwerp

Algemeene Zeeuwsche Electriciteits Maatschappij A.Z.E.M., NV
gev. te Middelburg
Bewijs van aandeel f 500 aan toonder in een Kapitaal van f 500.000, Middelburg, 1918; schitterend art-deco ontwerp met 2 elegante dames die naar een lamp wijzen; Een van de mooiste Nederlandse aandelen ! typografie: G.W. den Boer-Middelburg; afm. ca. 21,5 x 34 cm, los couponblad, waarvan 2 geknip; conditie VF: div. vouwen en enkele nietjes-sporen; Verkocht / Sold


Bouw- en Exploitatie Maatschappij "Caesar l", aandeel, Amsterdam 1912  

Bouw- en Exploitatie Maatschappij "Julius Caesar I", N.V.,

Amsterdam, 1912,

Bewijs van aandeel groot f 500 aan toonder, nr. 3,

met fraaie bloemrijke Art Deco sierrand. Afm. ca. 28 x 22 cm. conditie EF, 1 nette middenvouw en rechts boven minieme sporen rood.

Prijs € 50.


Chemische Fabriek "Gembo"
te Winschoten, opgericht 29-1-1916;
blauwe art-deco sierrand, donkerbruine teksten:
----- bewijs van aandeel f 500 in kapitaal f 500.000, 1916, met overdrachtsdocument uit 1924 aan de vennootschap in liquidatie; niet te koop / not for sale
----- bewijs van aandeel, f 500 no. 1931, in kapitaal f 1.000.000, d.d. 1-9-1919; conditie: aan de bovenkant origineel met zwart linnen 3 ingenaaide couponvellen; 2 horizontale vouwen, die wat bruin gekleurd zijn; prijs € 50.
groene sierrand:
----- bewijs van aandeel à 100,- (blankette), conditie: UNC = drukfris, prijs: 5 Euro

Chr. Hist. Persvereeniging "Groen van Prinsterer"
gev. te Rotterdam; goedgekeurd bij Kon. Besl. in 1920; Obligatie aan toonder groot f 25 (oplage # = 200); serie II, Rotterdam, 1922;  24 bij 30 cm.; Art-Deco sierrand in zw/w., oranje gedrukt bel. stempel; lees meer over Groen van prinstererconditie VF-: 2 maal gevouwen, in R en L rand  1 cm scheurtje en lichte vlek onderin; aanhangend couponresten; prijs 250 Euro.

Cooperatieve fabriek van melkproducten te Bedum,
4% obligatie van f 1000, 1934, groen / green, # = < 350, beautiful art-deco style, not for sale.

"Farina", Fabrieken voor Graanproducten en Voedingsmiddelen NV
gev. te 's Gravenhage, opger. 3-4-1916, Bewijs van aandeel B, f 500, januari 1921, origin. handt., Art-Deco rand in bruin-rood; in onderdruk een persoon die deeg maakt in een kom, druk: E. de Bont & Zoon, Rotterdam; VF, ongevouwen, 2cm scheurtje in L rand en 0,5 cm scheurtje in R rand, volgens GET cat. sept'00 nog nooit geveild, 115 Euro

Gemeente Amsterdam, Zevende 3,5% Geldleening 1937, groot f 44.640.000, obligatie f 1000, druk: stadsdrukkerij, beautiful dark red Art Deco border on beige pattren, 1 orange tax stamp  and 1 round orange city coat of arms in Art-Deco style, hole cancellation through signatures, lower border cut irregularly for coupons, VF, price: 55 Euro.

Gemeente Amsterdam, Achste 3,5% Geldleening 1937, groot f 36.720.000, obligatie f 1000, druk: stadsdrukkerij, beautiful Art-Deco border on beig pattern, 1 orange tax stamp  and 1 round orange city coat of arms in Art-Deco style, hole cancellation through signatures, EF, price: 65 Euro.

NV Glasfabriek "Leerdam", voorheen Jeekel, Mijnssen & Co.
(Glass factory in Leerdam, Holland)
gev. te Leerdam (Z.H.), opgericht 24-6-1891; lees de geschiedenis;
----------- 1920, gewoon aandeel aan toonder, in 1925 afgestempeld naar f 400, origin. handt.; sobere groene Art-Deco rand op geel patroon, VF, in onderrand 2 minieme scheurtjs,125 €
----------- 1933, gewoon aandeel f 20, fraaie blauwe sierrand met glasmotieven en glasmotief in onderdruk; 21 bij 30 cm.; druk: Ter Haar & Schuyt NV, Leerdam,
----------------- conditie VF, met 2 acrchiefgaten en tekst "waardeloos" geschreven in de bovenrand en minieme papierrest links boven.: 50 €
----------------- conditie EF: 75 €
---------- 1933, Aandeelbewijs van 10 aandelen à f 20 = f 200 aan toonder, fraaie bruine sierrand met glasmotieven en glasmotief in de onderdruk; 21 bij 30 cm.; druk: Ter Haar en Schuyt, Leerdam; 2 originele handtekeningen; conditie UNC (drukfris) met aanh. couponblad; prijs 95€

Internationale Producten Compagnie NV (International Produce Company),
Established in Amsterdam 16-8-1920, capital f 5.025.000; Winstbewijs aan toonder no 075, Amsterdam 10-1-1921; very beautiful Art-Deco design in ocre and grey and olive, see picture,
print: Johan Enschedé en Zonen, Haarlem, separate complete coupon sheet, orange tax stamp, nog nooit geveild en voor zo ver ik weet het enige in verzamelaarskringen bekende stuk. uncancelled (onontwaard), Never auctioned before and as far as I know the only known piece in collectors circles. 450 Euro.

Maatschappij Nationaal Sportpaleis (National Sport Palace, The Hague)
--------------- 3% obligatie f 10 in de 10e uitgifte Sportleening 1923/24, 's Gravenhage 5-3-1924; oranje Art-Deco rand en afbeelding van het sportpaleis en kleine afbeeldingen van een fietser en voetballer (zie hieronder), VF, kleine randscheurtjes in de vouwen; 95 Euro.
-------------- 3% obligatie f 10 in de uitgifte Sportleening 1924, 's Gravenhage 20-77-1924; paarse Art-Deco sierrand en afbeelding van het sportpaleis, alsmede fietser en voetballer, op groene ondergrond, F: div. randscheurtjes en grote couponscheuren, 75 Euro.

Machinale Brood-, Koek- en Banketfabriek "De Concurrent"
Hengelo (O); opgericht 30-7-1920; Bewijs van Aandeel groot f 100 t.n.v. J. ter Waarbeek, waarop direct gestort f 75 en later f 15 en f 10. Hengelo, 1927; ondertekend door de President, dhr. G.H. Grotenhuis en secr. H. Albertz; afm. 25 x 32 cm.; druk: H.L. Smit & Zn, Hengelo, electrische drukkerij; fraaie maar eenvoudige Art Deco rand; conditie VF-: de buitenste rand van 3 van de 4 zeer brede randen, zijn op div. plaatsen beschadigd, maar dat wordt onzichtbaar bij inlijsten. Prijs € 50.

Nederlandsche Cultuur- en Handel Maatschappij, gev. te Amsterdam
Bewijs van gewoon aandeel groot f 1000, no 246, Amsterdam 1-1-1920; druk: Joh. Enschede en Zonen, Haarlem; bruine teksten, fraaie blauwe Art-Deco sierrand met groot wapen van NL (Art-Deco stijl) en vignet van een zaaier en van de god Mercurius (Gr.: Hermes) met een schaal vruchten. Voll. los couponblad, VF: 3 kleine randscheurtjes van max. 1 cm., bovenrand met kreukels, ongevouwen, 124 Euro.

Nederlandsche Stoomvaart-Maatschappij "Bestevaer", Amsterdam 1916, gewoon aandeel van f 1000, was beursgenoteerd, art-deco-sierrand, de maatschappij wordt uitgebreid beschreven in het VVOF Mededelingenblad, april 1979, Bestevaer - vijf maal is scheepsrecht, p. 11-14, met 1 afb., door R.L (= R.J.L. Lesparre); prijs € 50.

NV Oldambster Zuivelfabriek en Melkinrichting te Winschoten,
(dairy factory from Winschoten, a city in the region Oldambt in the Dutch province of Groningen)
druk: Oldambt, Winschoten,
-------------------- 6,5% leening groot f 75.000, # < 300, obligatie groot f 250 met coupons 3-8, schitterende paars-groene Art Deco-sierrand, 22 bij 31 cm, 2 origin. handt., aanh. coupons, 2 perforatiegaten in zowel onderrand als rechter rand, zeldzaam !,
---------- EF, zonder vlekken: niet te koop / not for sale
---------- VF, met bruine vlekken onderin en rechter rand iets gekreukt, (scan op aanvraag), prijs 125 Euro.
-------------------- Aandeel f 50 in Grondkapitaal f 20.000; reservestuk (blankette) met geel geplakt belastingzegel f 1;  groene sierrand op rose patroontje; niet te koop / not for sale.

R.K. Kerkbestuur van de Parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, te Heemstede (bij Haarlem);
----- obligatie f 1000 aan toonder, blankette, genummerd 225, zeer fraaie zwarte art-deco sierrand op rose-geel veld, 45 Euro.

"De Tijdgeest" N.V., Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Zaken, te Rotterdam
3% obligatie groot f 20, 20e serie eener premieleening, Rotterdam, 1913 (uitlotingsschema t/m 1988); met 5 stortingsbewijzen op een apart vel papier. Deze premielening is met het obligatienummer gerelateerd aan de opbrengst van het zelfde lot-nummer in de 404e Nederlandse staatsloterij; hiertoe diende de aangehechte Premiecoupon, op het blad onder de rentecoupons; zie de tekst;
afm. ca. 15 x 30 cm., incl. coupons; paarse druk; fraaie Art-Deco sierrand; ZELDZAAM: bij mijn weten nog nooit geveild; conditie VF: kleine randdefecten; prijs € 99.

Verzekeringsbank De Maas NV
gev. te Maastricht, goedgek. bij koninkl. besluit in 1906; Maatsch. Kap. f 500.000, verdeeld in 1000 aandelen van F 500; Bewijs van onderaandeel f 100, waarop 10% gestort, t.n.v. J.P. (of T ?) H. Jacobs te Maastricht, Maastricht, Nov. 1911; 2 origin. handtekeningen, aanh. couponblad, groene sierrand (Art Deco), zwarte en rode teksten; druk: C.L. Boffin, Maastricht; 2 bij 2,5 cm. wapen van Maastricht; bovenin wat gevlekt, in rechter rand 2 cm scheur; , prijs 250 Euro..
(English): Insurance Bank De Maas, Maastricht, The Netherlands, 1911, Art Deco border and crest of arms of Maastricht; sub-share of 100 Guilders; 10 % of which was paid up; in the name of J.P. (or T ?) Jacobs in Maastricht, capital of the Dutch province of Limburg,  maastricht is named after the river Maas; size: 22 by 34 cm.;  green Art Deco border, black and red texts, 2 origin. signatures, price 250 Euro.Nederlandsch Indië / Dutch East India
Nederlandsch Indische Hotelvereeniging
Gev. te Bandoeng; opgericht in 1920; Maatsch. kap. f 2.800.000, verdeeld in aandelen van f 500; Bewijs van aandeel f 500, Garoet, 1921; originele handt. van directeur Reelick; druk: uitg. mij. H. Buning, Djokja; groene Art-Deco sierrand; bruine teksten op geel veld; afm. ca. 22 bij 34 cm.; los couponblad en bew. van rechtsherstel aangeniet; conditie VF: onder onregelmatig afgesneden, 1 zeer lichte vouw, div. kleine roestsporen en gebreken; blanco gepreegd bel. stempel, prijs 125 Euro.Austria / Österreich
Austria Flugverkehrs AG (= precursor of the AUA), Wien, 8-8-1923, 25 Aktien ueber 1000 Kronen, green/black, Art Deco border, Small vignette of double decker plane in front of globe; same illustration very large in underprint; same on small white relief seal. See picture.
Beautiful piece, uncancelled with complete coupon sheet,  VF but professionally taped 2cm tear in white of right hand border (hardly visible when framed) and 2 tiny tears (0,25 and 0,5 cm) in white of left border, not visible when framed, price 295 euro.

Belgium / Belgie / Belgique


Femees d'Aujourd'hui / Het Rijk der Vrouw, Part Sociale, 1965  

Femmes d'Aujourd'hui S.A. / Het Rijk der Vrouw N.V.,

Tijdschrift

Ixelles, 1954, part social au porteur, green / black Art Deco border,

Price € 14,50.Filatures et Tissages Reunis à Gand, SA, Gand (Gent), Belgium, incorporated in 1910,
beautiful Art-Deco border and in underprint (very faint) a ship in harbour with cotton or wool bags being (un)loaded. Design by Coddron: see picture.
---------- blue border and lettering, Action de Capital, 1930, red stamp concerning statute change, EF, unfolded, 95 Euro
---------- brown border and lettering, Action de Dividende, VF, 65 Euro

Gilliot & Co., Hemixem, part sociale  

Manufactures Ceramiques d' Hemixem Gilliot & Co.
Beautiful Art Deco border in dark red and dark green, beautiful piece !
Hemixem, 1950, capital social 80.000.000 fr, part social, 1950, price 60 Euro.

Manufactures Ceramiques d' Hemixem et de la Dye
Beautiful Art Deco border in light red and yellow green, beautiful piece ! (similar design as above).
Hemixem, 1958, capital social 100.000.000 fr., part sociale, 1958, , price 60 EuroFrance
André Citroën, Paris,
--------------------1927, Part Bénificiaire au porteur, 27,5 by 20 cm., droit à 30% du solde des Bénéfices nets, black/green on beige, print: E.Desfossés, Paris, Art-Deco border with 4 vignettes of different cars, red company logo, facsimile signature of André Citroën, the founder  and sun of the famous Amsterdam jewelry company Citroen (= Dutch for lemon) (de oprichter en zoon van de bekende Amsterdamse juwelier Citroen).
----- EF, hardly visible fold in lower border, a few tiny staple holes, price 95 Euro.
----- EF, fold in lower border, no defects, price 95 Euro
----- VF, no fold in lower border, tiny hole in left upper part (hardly visible), price 75 Euro


back to general scripophily home page

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl